| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2021] [VP-kryss] [Krysseregler]

292 edelkryss for Bjørn Mo

Edelkryss av NSKF-arter og vanligere arter med dato og lokalitet spesifisert

#NSKF-artDatoSted
1 Amerikablesand 22.10.2014 Sør-Kolnes, Sola, RO
2 Amerikakrikkand 15.02.2013 Sør-Kolnes, Sola, RO
3 Rødfotand 22.06.2017 Hagabukta, Sola, RO
4 Brilleand 03.02.2019 Ølberg, Sola, RO
5 Svarthalsdykker 21.11.2013 Solavika, Sola, RO
6 Balearlire 20.07.2017 Revtangen, Klepp, RO
7 Silkehegre 02.09.2012 Brunnavika, Kolnes, Sola, RO
8 Rørdrum 02.01.2019 Litlamoset, Time, RO
9 Steppehauk 22.09.2011 Voll, Klepp, RO
10 Kanadalo 07.09.2017 Kolnes, Sola, RO
11 Bonapartesnipe 19.08.2015 Hagabukta, Sola, RO
12 Alaskasnipe 12.09.2019 Kvitsøy, RO
13 Rustsnipe 08.08.2021 Revtangen, Klepp, RO
14 Svartehavsmåke 04.09.2013 Brunnavika, Kolnes, Sola, RO
15 Gulbeinmåke 30.07.2018 Reve, Klepp, RO
16 Kaspimåke 22.03.2015 Sele, Klepp, RO
17 Sandterne 13.07.2013 Brunnavika, Kolnes, Sola, RO
18 Bieter 08.08.2020 Havnehagen, Farsund, VA
19 Dverglerke 23.05.2018 Revheim, Stavanger, RO
20 Rødtoppfuglekonge 24.09.2020 Grødalandskogen, Hå, RO
21 Brunsanger 06.11.2020 Ølbergskogen, Sola, RO
22 Østsanger 10.09.2013 Rott, Sola, RO
23 Tartarsanger 18.09.2016 Rott, Sola, RO
24 Rødstrupesanger 27.04.2019 Utsira, RO
25 Blåstjert 18.10.2020 Solastranden, Sola, RO
26 Rosenstær 25.08.2018 Lista fyr, Farsund, VA
27 Sitronerle 01.09.2017 Lista fyr, Farsund, VA
28 Sibirpiplerke 08.10.2016 Utsira, RO
29 Tundrapiplerke 05.10.2018 Utsira, RO
30 Vannpiplerke 09.11.2013 Regestranden, Sola, RO
31 Myrpiplerke 15.11.2012 Nord-Kolnes, Sola RO
32 Brunkinnparula 23.09.2020 Utsira, RO
33 Hvithodespurv 03.11.2016 Solastranden, Sola, RO
34 Svarthodespurv 27.05.2012 Utsira, RO
#Ikke-NSKF-artDatoSted
1 Stormsvale 22.07.2020 Revtangen, Klepp, RO
2 Egretthegre 08.06.2015 Grudavatnet, Klepp, RO
3 Avosett 22.05.2009 Hagabukta, Sola, RO
4 Polarsvømmesnipe 02.11.2013 Kolnes, Sola, RO
5 Isfugl 02.01.2020 Sandvedparken, Sandnes, RO
6 Pirol 14.09.2012 Kolnes, Sola, RO
7 Busksanger 06.10.2012 Søppelplassen, Utsira, RO

Mankolista (har som norgeskryss - men mangler som edel)

#Art
1 Rødhalsgås
2 Niland
3 Rustand
4 Rødhodeand
5 Ringand
6 Hvitøyeand
7 Purpurhodeand
8 Stellerand
9 Harlekinand
10 Amerikasvartand
11 Knoppsjøorre
12 Bøffeland
13 Amerikastorlom
14 Ringnebbdykker
15 Gulnebblire
16 Svartstork
17 Stork
18 Purpurhegre
19 Topphegre
20 Kuhegre
21 Natthegre
22 Bronseibis
23 Skjestork
24 Åtselgribb
25 Storskrikørn
26 Enghauk
27 Glente
28 Svartglente
29 Sumprikse
30 Maskerikse
31 Jomfrutrane
32 Triel
33 Gråhodevipe
34 Sibirlo
35 Hvitbrystlo
36 Ørkenlo
37 Kortnebbekkasinsnipe
38 Langnebbekkasinsnipe
39 Damsnipe
40 Plystresnipe
41 Gulbeinsnipe
42 Eremittsnipe
43 Flekksnipe
44 Sandsnipe
45 Rødstrupesnipe
46 Gulbrystsnipe
47 Styltesnipe
48 Hvithalesvømmesnipe
49 Orientbrakksvale
50 Steppebrakksvale
51 Sabinemåke
52 Kanadahettemåke
53 Lattermåke
54 Franklinmåke
55 Steppemåke
56 Ringnebbmåke
57 Amerikagråmåke
58 Dvergterne
59 Rovterne
60 Hvitkinnsvartterne
61 Hvitvingesvartterne
62 Mongolturteldue
63 Snøugle
64 Slagugle
65 Spurveugle
66 Gråseiler
67 Blåråke
68 Hærfugl
69 Aftenfalk
70 Oreempid
71 Brunvarsler
72 Rosenvarsler
73 Rødhodevarsler
74 Rødøyevireo
75 Fjellkalanderlerke
76 Amursvale
77 Pungmeis
78 Eikesanger
79 Viersanger
80 Fuglekongesanger
81 Blekbrynsanger
82 Ramasanger
83 Bleksanger
84 Åkersanger
85 Trostesanger
86 Stripesanger
87 Starrsanger
88 Elvesanger
89 Sumpsanger
90 Ørkensanger
91 Sørnattergal
92 Asiasvartstrupe
93 Svartstrupesteinskvett
94 Ørkensteinskvett
95 Svartstrupetrost
96 Svartflekktrost
97 Sibirjernspurv
98 Svartstrupejernspurv
99 Markpiplerke
100 Mongolpiplerke
101 Hortulan
102 Vierspurv
103 Kornspurv
104 Trompeterfink
105 Gulirisk

Underkjente kryss er filtrert bort.