| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2018] [VP-kryss] [Krysseregler]

280 edelkryss for Bjørn Mo

Edelkryss av NSKF-arter og vanligere arter med dato og lokalitet spesifisert

#NSKF-artDatoSted
1 Amerikablesand 22.10.2014 Sør-kolnes, Sola, RO
2 Amerikakrikkand 15.02.2013 Sør-Kolnes, Sola, RO
3 Rødfotand 22.06.2017 Hagabukta, Sola, RO
4 Brilleand 30.05.2015 Rott, Sola, RO
5 Svarthalsdykker 21.11.2013 Solavika, Sola, RO
6 Balearlire 20.07.2017 Revtangen, Klepp, RO
7 Egretthegre 08.06.2015 Grudavatnet, Klepp, RO
8 Silkehegre 02.09.2012 Brunnavika, Kolnes, Sola, RO
9 Steppehauk 22.09.2011 Voll, Klepp, RO
10 Kanadalo 07.09.2017 Kolnes, Sola, RO
11 Bonapartesnipe 19.08.2015 Hagabukta, Sola, RO
12 Svartehavsmåke 04.09.2013 Brunnavika, Kolnes, Sola, RO
13 Gulbeinmåke 30.07.2018 Reve, Klepp, RO
14 Kaspimåke 22.03.2015 Sele, Klepp, RO
15 Sandterne 13.07.2013 Brunnavika, Kolnes, Sola, RO
16 Dverglerke 23.05.2018 Revheim, Stavanger, RO
17 Østsanger 10.09.2013 Rott, Sola, RO
18 Tartarsanger 18.09.2016 Rott, Sola, RO
19 Rosenstær 25.08.2018 Lista fyr, Farsund, VA
20 Sitronerle 01.09.2017 Lista fyr, Farsund, VA
21 Sibirpiplerke 08.10.2016 Utsira, RO
22 Tundrapiplerke 05.10.2018 Utsira, RO
23 Vannpiplerke 09.11.2013 Regestranden, Sola, RO
24 Myrpiplerke 15.11.2012 Nord-Kolnes, Sola RO
25 Hvithodespurv 03.11.2016 Solastranden, Sola, RO
26 Svarthodespurv 27.05.2012 Utsira, RO
#Ikke-NSKF-artDatoSted
1 Avosett 22.05.2009 Hagabukta, Sola, RO
2 Polarsvømmesnipe 02.11.2013 Kolnes, Sola, RO
3 Pirol 14.09.2012 Kolnes, Sola, RO
4 Busksanger 06.10.2012 Søppelplassen, Utsira, RO

Mankolista (har som norgeskryss - men mangler som edel)

#Art
1 Rødhalsgås
2 Rustand
3 Rødhodeand
4 Ringand
5 Hvitøyeand
6 Purpurhodeand
7 Stellerand
8 Harlekinand
9 Amerikasvartand
10 Knoppsjøorre
11 Amerikastorlom
12 Ringnebbdykker
13 Svartstork
14 Stork
15 Kuhegre
16 Rørdrum
17 Bronseibis
18 Skjestork
19 Åtselgribb
20 Storskrikørn
21 Enghauk
22 Glente
23 Svartglente
24 Maskerikse
25 Jomfrutrane
26 Triel
27 Sibirlo
28 Hvitbrystlo
29 Ørkenlo
30 Kortnebbekkasinsnipe
31 Langnebbekkasinsnipe
32 Gulbeinsnipe
33 Eremittsnipe
34 Flekksnipe
35 Sandsnipe
36 Rødstrupesnipe
37 Gulbrystsnipe
38 Alaskasnipe
39 Styltesnipe
40 Rustsnipe
41 Hvithalesvømmesnipe
42 Orientbrakksvale
43 Steppebrakksvale
44 Kanadahettemåke
45 Lattermåke
46 Franklinmåke
47 Steppemåke
48 Ringnebbmåke
49 Amerikagråmåke
50 Dvergterne
51 Rovterne
52 Hvitkinnsvartterne
53 Hvitvingesvartterne
54 Mongolturteldue
55 Snøugle
56 Slagugle
57 Spurveugle
58 Gråseiler
59 Isfugl
60 Bieter
61 Blåråke
62 Hærfugl
63 Aftenfalk
64 Oreempid
65 Rosenvarsler
66 Rødhodevarsler
67 Rødøyevireo
68 Fjellkalanderlerke
69 Amursvale
70 Rødtoppfuglekonge
71 Eikesanger
72 Brunsanger
73 Viersanger
74 Fuglekongesanger
75 Blekbrynsanger
76 Ramasanger
77 Bleksanger
78 Åkersanger
79 Trostesanger
80 Stripesanger
81 Starrsanger
82 Elvesanger
83 Sumpsanger
84 Ørkensanger
85 Rødstrupesanger
86 Sørnattergal
87 Blåstjert
88 Asiasvartstrupe
89 Svartstrupesteinskvett
90 Ørkensteinskvett
91 Svartstrupetrost
92 Sibirjernspurv
93 Svartstrupejernspurv
94 Markpiplerke
95 Mongolpiplerke
96 Hortulan
97 Vierspurv
98 Kornspurv
99 Trompeterfink
100 Gulirisk

Underkjente kryss er filtrert bort.