| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2019] [VP-kryss] [Krysseregler]

281 edelkryss for Bjørn Mo

Edelkryss av NSKF-arter og vanligere arter med dato og lokalitet spesifisert

#NSKF-artDatoSted
1 Amerikablesand 22.10.2014 Sør-kolnes, Sola, RO
2 Amerikakrikkand 15.02.2013 Sør-Kolnes, Sola, RO
3 Rødfotand 22.06.2017 Hagabukta, Sola, RO
4 Brilleand 03.02.2019 Ølberg, Sola, RO
5 Svarthalsdykker 21.11.2013 Solavika, Sola, RO
6 Balearlire 20.07.2017 Revtangen, Klepp, RO
7 Egretthegre 08.06.2015 Grudavatnet, Klepp, RO
8 Silkehegre 02.09.2012 Brunnavika, Kolnes, Sola, RO
9 Rørdrum 02.01.2019 Litlamoset, Time, RO
10 Steppehauk 22.09.2011 Voll, Klepp, RO
11 Kanadalo 07.09.2017 Kolnes, Sola, RO
12 Bonapartesnipe 19.08.2015 Hagabukta, Sola, RO
13 Svartehavsmåke 04.09.2013 Brunnavika, Kolnes, Sola, RO
14 Gulbeinmåke 30.07.2018 Reve, Klepp, RO
15 Kaspimåke 22.03.2015 Sele, Klepp, RO
16 Sandterne 13.07.2013 Brunnavika, Kolnes, Sola, RO
17 Dverglerke 23.05.2018 Revheim, Stavanger, RO
18 Østsanger 10.09.2013 Rott, Sola, RO
19 Tartarsanger 18.09.2016 Rott, Sola, RO
20 Rosenstær 25.08.2018 Lista fyr, Farsund, VA
21 Sitronerle 01.09.2017 Lista fyr, Farsund, VA
22 Sibirpiplerke 08.10.2016 Utsira, RO
23 Tundrapiplerke 05.10.2018 Utsira, RO
24 Vannpiplerke 09.11.2013 Regestranden, Sola, RO
25 Myrpiplerke 15.11.2012 Nord-Kolnes, Sola RO
26 Hvithodespurv 03.11.2016 Solastranden, Sola, RO
27 Svarthodespurv 27.05.2012 Utsira, RO
#Ikke-NSKF-artDatoSted
1 Avosett 22.05.2009 Hagabukta, Sola, RO
2 Polarsvømmesnipe 02.11.2013 Kolnes, Sola, RO
3 Pirol 14.09.2012 Kolnes, Sola, RO
4 Busksanger 06.10.2012 Søppelplassen, Utsira, RO

Mankolista (har som norgeskryss - men mangler som edel)

#Art
1 Rødhalsgås
2 Rustand
3 Rødhodeand
4 Ringand
5 Hvitøyeand
6 Purpurhodeand
7 Stellerand
8 Harlekinand
9 Amerikasvartand
10 Knoppsjøorre
11 Amerikastorlom
12 Ringnebbdykker
13 Svartstork
14 Stork
15 Kuhegre
16 Bronseibis
17 Skjestork
18 Åtselgribb
19 Storskrikørn
20 Enghauk
21 Glente
22 Svartglente
23 Maskerikse
24 Jomfrutrane
25 Triel
26 Sibirlo
27 Hvitbrystlo
28 Ørkenlo
29 Kortnebbekkasinsnipe
30 Langnebbekkasinsnipe
31 Gulbeinsnipe
32 Eremittsnipe
33 Flekksnipe
34 Sandsnipe
35 Rødstrupesnipe
36 Gulbrystsnipe
37 Alaskasnipe
38 Styltesnipe
39 Rustsnipe
40 Hvithalesvømmesnipe
41 Orientbrakksvale
42 Steppebrakksvale
43 Kanadahettemåke
44 Lattermåke
45 Franklinmåke
46 Steppemåke
47 Ringnebbmåke
48 Amerikagråmåke
49 Dvergterne
50 Rovterne
51 Hvitkinnsvartterne
52 Hvitvingesvartterne
53 Mongolturteldue
54 Snøugle
55 Slagugle
56 Spurveugle
57 Gråseiler
58 Isfugl
59 Bieter
60 Blåråke
61 Hærfugl
62 Aftenfalk
63 Oreempid
64 Rosenvarsler
65 Rødhodevarsler
66 Rødøyevireo
67 Fjellkalanderlerke
68 Amursvale
69 Rødtoppfuglekonge
70 Eikesanger
71 Brunsanger
72 Viersanger
73 Fuglekongesanger
74 Blekbrynsanger
75 Ramasanger
76 Bleksanger
77 Åkersanger
78 Trostesanger
79 Stripesanger
80 Starrsanger
81 Elvesanger
82 Sumpsanger
83 Ørkensanger
84 Rødstrupesanger
85 Sørnattergal
86 Blåstjert
87 Asiasvartstrupe
88 Svartstrupesteinskvett
89 Ørkensteinskvett
90 Svartstrupetrost
91 Sibirjernspurv
92 Svartstrupejernspurv
93 Markpiplerke
94 Mongolpiplerke
95 Hortulan
96 Vierspurv
97 Kornspurv
98 Trompeterfink
99 Gulirisk

Underkjente kryss er filtrert bort.