| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2021] [VP-kryss] [Krysseregler]

297 edelkryss for Terje Kolaas

Edelkryss av NSKF-arter og vanligere arter med dato og lokalitet spesifisert

#NSKF-artDatoSted
1 Polargås 16.04.2018 Håa, Levanger
2 Amerikablesand 10.09.1999 Søylandsvannet, Klepp, RO
3 Amerikakrikkand 30.04.1995 Eidsbotn, Levanger, NT
4 Rødhodeand 06.06.1996 Rinnleiret, NT
5 Knoppsjøorre 15.05.2018 Tautra, Frosta
6 Brilleand
7 Stivhaleand 06.05.2011 Leksdalsvatnet, Verdal, NT
8 Svartbrynalbatross 01.10.2004 Myken, Rødøy, NO
9 Gulnebblire 08.08.2000 Ona, Sandøy, MR
10 Steppehauk 30.09.2004 Myken, NO
11 Gulbeinsnipe 20.07.2006 Eidsbotn, NT
12 Rustsnipe 29.08.1992 Ørin, Verdal, NT
13 Ismåke 27.06.1998 Longyearbyen, SJ
14 Aftenfalk 26.07.2001 Hestmannøy, Rødøy, NO
15 Rosenvarsler 09.10.2015 Husøy, Træna, No
16 Brunsanger 08.10.2017 Husøy, Træna, NO
17 Blekbrynsanger 10.10.2003 Myken, NO
18 Ramasanger 24.09.2012 Træna
19 Trostesanger 03.10.2016 Husøy, Træna, No
20 Starrsanger 21.09.2013 Husøy, Træna
21 Svarthodesanger 17.10.2016 Husøy, Træna, No
22 Sørnattergal 11.08.2003 Myken, NO
23 Blåstjert 01.10.2010 Træna, NO
24 Asiasvartstrupe 15.10.2014 Husøy, Træna, NO
25 Svartflekktrost 16.10.2016 Husøy, Træna, No
26 Rosenstær Træna, NO
27 Sitronerle 21.09.2008 Træna, NO
28 Sibirpiplerke 22.09.2011 Træna, NO
29 Tundrapiplerke 26.09.2002 Træna, NO
30 Vannpiplerke
#Ikke-NSKF-artDatoSted
1 Egretthegre 03.05.2017 Vega, NO
2 Hærfugl 02.10.2014 Tautra, Frosta, NT

Mankolista (har som norgeskryss - men mangler som edel)

#Art
1 Rødhalsgås
2 Niland
3 Rustand
4 Rødfotand
5 Blåvingeand
6 Ringand
7 Hvitøyeand
8 Islandsand
9 Amerikastorlom
10 Ringnebbdykker
11 Svarthalsdykker
12 Stork
13 Purpurhegre
14 Silkehegre
15 Kuhegre
16 Åtselgribb
17 Enghauk
18 Glente
19 Svartglente
20 Dvergtrappe
21 Triel
22 Sumpvipe
23 Langnebbekkasinsnipe
24 Damsnipe
25 Plystresnipe
26 Tereksnipe
27 Sandsnipe
28 Alaskasnipe
29 Styltesnipe
30 Orientbrakksvale
31 Steppebrakksvale
32 Kanadahettemåke
33 Rosenmåke
34 Svartehavsmåke
35 Ringnebbmåke
36 Dvergterne
37 Hvitkinnsvartterne
38 Hvitvingesvartterne
39 Steppehøne
40 Mongolturteldue
41 Rødhodevarsler
42 Fjellkalanderlerke
43 Dverglerke
44 Topplerke
45 Viersanger
46 Østsanger
47 Furusanger
48 Stripesanger
49 Elvesanger
50 Sumpsanger
51 Mestersanger
52 Svartstrupesteinskvett
53 Ørkensteinskvett
54 Isabellasteinskvett
55 Sibirtrost
56 Svartstrupetrost
57 Rødflekktrost
58 Sibirjernspurv
59 Mongolpiplerke
60 Hvithodespurv
61 Kornspurv
62 Trompeterfink

Underkjente kryss er filtrert bort.