| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2019] [VP-kryss] [Krysseregler]

20 edelkryss for Steve Baines

Edelkryss av NSKF-arter og vanligere arter med dato og lokalitet spesifisert

#NSKF-artDatoSted
1 Rustand 15.08.1988 Røstlandet
2 Svartbrynalbatross 29.09.2008 Langneset sjøfuglbua, Røstlandet
3 Balearlire 13.09.2009 Langneset sjøfuglbua, Røstlandet
4 Egretthegre 20.08.1991 Røstlandet
5 Natthegre 29.10.2007 Kvalvågsletta, Røstlandet
6 Enghauk 16.08.1993 Nesset, Røstlandet
7 Svartvingespove 24.06.2008 Røstlandet
8 Gulbeinsnipe 21.11.2016 Trollvika, Røstlandet
9 Tereksnipe 20.05.1986 Varan, Røstlandet
10 Sandsnipe 06.06.2009 Røstlandet
11 Rosenmåke 29.05.2008 Røstlandet
12 Asiasvartstrupe 18.09.2011 Nesset, Røstlandet
13 Svartstrupesteinskvett 02.11.2007 Røstlandet
14 Sibirtrost 24.10.2011 Kalvøya, Røstlandet
#Ikke-NSKF-artDatoSted
1 Orrfugl 03.05.2012 Utskarpen, Rana
2 Gråspett 12.10.2018 Varan, Røst
3 Fjellerke 22.05.2011 Røstlandet
4 Gulsanger 31.05.2013 Grav, Røstlandet
5 Svartstrupe 06.03.2019 Nesset, Røst
6 Konglebit 22.10.2012 Røstlandet

Mankolista (har som norgeskryss - men mangler som edel)

#Art
1 Knoppsvane
2 Sangsvane
3 Dvergsvane
4 Sædgås
5 Kortnebbgås
6 Tundragås
7 Grågås
8 Kanadagås
9 Hvitkinngås
10 Ringgås
11 Gravand
12 Mandarinand
13 Brunnakke
14 Snadderand
15 Krikkand
16 Stokkand
17 Stjertand
18 Knekkand
19 Skjeand
20 Taffeland
21 Ringand
22 Toppand
23 Bergand
24 Ærfugl
25 Praktærfugl
26 Stellerand
27 Havelle
28 Svartand
29 Sjøorre
30 Amerikasvartand
31 Kvinand
32 Islandsand
33 Lappfiskand
34 Siland
35 Laksand
36 Stivhaleand
37 Lirype
38 Storfugl
39 Gulnebblom
40 Storlom
41 Islom
42 Smålom
43 Dvergdykker
44 Gråstrupedykker
45 Toppdykker
46 Horndykker
47 Havhest
48 Grålire
49 Havlire
50 Havsvale
51 Stormsvale
52 Havsule
53 Storskarv
54 Toppskarv
55 Gråhegre
56 Silkehegre
57 Kuhegre
58 Fiskeørn
59 Kongeørn
60 Sivhauk
61 Myrhauk
62 Steppehauk
63 Spurvehauk
64 Hønsehauk
65 Svartglente
66 Havørn
67 Fjellvåk
68 Vannrikse
69 Sivhøne
70 Sothøne
71 Trane
72 Triel
73 Vipe
74 Sibirlo
75 Kanadalo
76 Heilo
77 Tundralo
78 Sandlo
79 Rødbrystlo
80 Steppelo
81 Boltit
82 Tjeld
83 Stylteløper
84 Kvartbekkasin
85 Dobbeltbekkasin
86 Enkeltbekkasin
87 Langnebbekkasinsnipe
88 Svarthalespove
89 Lappspove
90 Småspove
91 Storspove
92 Sotsnipe
93 Rødstilk
94 Damsnipe
95 Gluttsnipe
96 Skogsnipe
97 Grønnstilk
98 Strandsnipe
99 Steinvender
100 Polarsnipe
101 Sandløper
102 Dvergsnipe
103 Temmincksnipe
104 Bonapartesnipe
105 Alaskasnipe
106 Tundrasnipe
107 Myrsnipe
108 Fjæreplytt
109 Fjellmyrløper
110 Rustsnipe
111 Brushane
112 Svømmesnipe
113 Polarsvømmesnipe
114 Rugde
115 Krykkje
116 Ismåke
117 Sabinemåke
118 Hettemåke
119 Dvergmåke
120 Svartehavsmåke
121 Fiskemåke
122 Gråmåke
123 Grønlandsmåke
124 Sildemåke
125 Polarmåke
126 Svartbak
127 Svartterne
128 Makrellterne
129 Rødnebbterne
130 Splitterne
131 Storjo
132 Polarjo
133 Tyvjo
134 Fjelljo
135 Alkekonge
136 Lomvi
137 Polarlomvi
138 Alke
139 Teist
140 Lunde
141 Klippedue (dom.: bydue)
142 Ringdue
143 Turteldue
144 Tyrkerdue
145 Gjøk
146 Hubro
147 Snøugle
148 Haukugle
149 Spurveugle
150 Perleugle
151 Hornugle
152 Jordugle
153 Tårnseiler
154 Bieter
155 Blåråke
156 Hærfugl
157 Vendehals
158 Flaggspett
159 Tretåspett
160 Svartspett
161 Tårnfalk
162 Dvergfalk
163 Lerkefalk
164 Jaktfalk
165 Vandrefalk
166 Tornskate
167 Varsler
168 Rosenvarsler
169 Pirol
170 Lavskrike
171 Nøtteskrike
172 Skjære
173 Nøttekråke
174 Kaie
175 Kornkråke
176 Kråke
177 Ravn
178 Sanglerke
179 Sandsvale
180 Låvesvale
181 Taksvale
182 Granmeis
183 Svartmeis
184 Toppmeis
185 Kjøttmeis
186 Blåmeis
187 Stjertmeis
188 Spettmeis
189 Trekryper
190 Gjerdesmett
191 Fossekall
192 Fuglekonge
193 Løvsanger
194 Gransanger
195 Bøksanger
196 Viersanger
197 Gulbrynsanger
198 Lappsanger
199 Furusanger
200 Tartarsanger
201 Ramasanger
202 Sivsanger
203 Åkersanger
204 Rørsanger
205 Busksanger
206 Myrsanger
207 Trostesanger
208 Starrsanger
209 Sumpsanger
210 Munk
211 Hagesanger
212 Tornsanger
213 Møller
214 Hauksanger
215 Rødstrupesanger
216 Gråfluesnapper
217 Rødstrupe
218 Sørnattergal
219 Blåstrupe
220 Blåstjert
221 Svarthvit fluesnapper
222 Dvergfluesnapper
223 Svartrødstjert
224 Rødstjert
225 Buskskvett
226 Steinskvett
227 Isabellasteinskvett
228 Ringtrost
229 Svarttrost
230 Gråtrost
231 Rødvingetrost
232 Måltrost
233 Duetrost
234 Rosenstær
235 Stær
236 Jernspurv
237 Linerle
238 Sitronerle
239 Gulerle
240 Vintererle
241 Tartarpiplerke
242 Trepiplerke
243 Sibirpiplerke
244 Tundrapiplerke
245 Heipiplerke
246 Lappiplerke
247 Skjærpiplerke
248 Sidensvans
249 Lappspurv
250 Snøspurv
251 Gulspurv
252 Hortulan
253 Dvergspurv
254 Sivspurv
255 Kornspurv
256 Hvitstrupespurv
257 Bokfink
258 Bjørkefink
259 Rosenfink
260 Grønnfink
261 Furukorsnebb
262 Grankorsnebb
263 Båndkorsnebb
264 Gråsisik
265 Polarsisik
266 Grønnsisik
267 Bergirisk
268 Tornirisk
269 Dompap
270 Kjernebiter
271 Gråspurv
272 Pilfink

Underkjente kryss er filtrert bort.