| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2021] [VP-kryss] [Krysseregler]

23 edelkryss for Steve Baines

Edelkryss av NSKF-arter og vanligere arter med dato og lokalitet spesifisert

#NSKF-artDatoSted
1 Rustand 15.08.1988 Røstlandet
2 Svartbrynalbatross 29.09.2008 Langneset sjøfuglbua, Røstlandet
3 Balearlire 13.09.2009 Langneset sjøfuglbua, Røstlandet
4 Natthegre 29.10.2007 Kvalvågsletta, Røstlandet
5 Enghauk 16.08.1993 Nesset, Røstlandet
6 Ørkenlo 10.06.2020 Kvalvåg, Røst
7 Svartvingespove 24.06.2008 Røstlandet
8 Gulbeinsnipe 21.11.2016 Trollvika, Røstlandet
9 Tereksnipe 20.05.1986 Varan, Røstlandet
10 Sandsnipe 06.06.2009 Røstlandet
11 Kanadahettemåke 01.06.2021 Vannbassenget, Røst
12 Rosenmåke 29.05.2008 Røstlandet
13 Asiasvartstrupe 18.09.2011 Nesset, Røstlandet
14 Svartstrupesteinskvett 02.11.2007 Røstlandet
15 Sibirtrost 24.10.2011 Kalvøya, Røstlandet
#Ikke-NSKF-artDatoSted
1 Orrfugl 03.05.2012 Utskarpen, Rana
2 Egretthegre 20.08.1991 Røstlandet
3 Gråspett 12.10.2018 Varan, Røst
4 Fjellerke 22.05.2011 Røstlandet
5 Gulsanger 31.05.2013 Grav, Røstlandet
6 Svartstrupe 06.03.2019 Nesset, Røst
7 Konglebit 22.10.2012 Røstlandet
8 Stillits 21.05.2019 Nesset, Røstlandet

Mankolista (har som norgeskryss - men mangler som edel)

#Art
1 Knoppsvane
2 Sangsvane
3 Dvergsvane
4 Sædgås
5 Kortnebbgås
6 Tundragås
7 Grågås
8 Kanadagås
9 Hvitkinngås
10 Ringgås
11 Gravand
12 Mandarinand
13 Brunnakke
14 Amerikablesand
15 Snadderand
16 Krikkand
17 Stokkand
18 Stjertand
19 Knekkand
20 Skjeand
21 Taffeland
22 Ringand
23 Toppand
24 Bergand
25 Ærfugl
26 Praktærfugl
27 Stellerand
28 Havelle
29 Svartand
30 Sjøorre
31 Amerikasvartand
32 Brilleand
33 Kvinand
34 Islandsand
35 Lappfiskand
36 Siland
37 Laksand
38 Stivhaleand
39 Lirype
40 Storfugl
41 Gulnebblom
42 Storlom
43 Islom
44 Smålom
45 Dvergdykker
46 Gråstrupedykker
47 Toppdykker
48 Horndykker
49 Havhest
50 Grålire
51 Havlire
52 Havsvale
53 Stormsvale
54 Havsule
55 Storskarv
56 Toppskarv
57 Gråhegre
58 Silkehegre
59 Kuhegre
60 Fiskeørn
61 Steppeørn
62 Kongeørn
63 Sivhauk
64 Myrhauk
65 Steppehauk
66 Spurvehauk
67 Hønsehauk
68 Svartglente
69 Havørn
70 Fjellvåk
71 Vannrikse
72 Sivhøne
73 Sothøne
74 Trane
75 Triel
76 Vipe
77 Sibirlo
78 Kanadalo
79 Heilo
80 Tundralo
81 Sandlo
82 Dverglo
83 Rødbrystlo
84 Steppelo
85 Boltit
86 Tjeld
87 Stylteløper
88 Kvartbekkasin
89 Dobbeltbekkasin
90 Enkeltbekkasin
91 Langnebbekkasinsnipe
92 Svarthalespove
93 Lappspove
94 Småspove
95 Storspove
96 Sotsnipe
97 Rødstilk
98 Damsnipe
99 Gluttsnipe
100 Skogsnipe
101 Grønnstilk
102 Strandsnipe
103 Steinvender
104 Polarsnipe
105 Sandløper
106 Dvergsnipe
107 Temmincksnipe
108 Bonapartesnipe
109 Alaskasnipe
110 Tundrasnipe
111 Myrsnipe
112 Fjæreplytt
113 Fjellmyrløper
114 Rustsnipe
115 Brushane
116 Svømmesnipe
117 Polarsvømmesnipe
118 Rugde
119 Krykkje
120 Ismåke
121 Sabinemåke
122 Hettemåke
123 Dvergmåke
124 Svartehavsmåke
125 Fiskemåke
126 Gråmåke
127 Grønlandsmåke
128 Sildemåke
129 Polarmåke
130 Svartbak
131 Svartterne
132 Makrellterne
133 Rødnebbterne
134 Splitterne
135 Storjo
136 Polarjo
137 Tyvjo
138 Fjelljo
139 Alkekonge
140 Lomvi
141 Polarlomvi
142 Alke
143 Teist
144 Lunde
145 Klippedue (dom.: bydue)
146 Ringdue
147 Turteldue
148 Tyrkerdue
149 Gjøk
150 Hubro
151 Snøugle
152 Haukugle
153 Spurveugle
154 Perleugle
155 Hornugle
156 Jordugle
157 Tårnseiler
158 Bieter
159 Blåråke
160 Hærfugl
161 Vendehals
162 Flaggspett
163 Tretåspett
164 Svartspett
165 Tårnfalk
166 Dvergfalk
167 Lerkefalk
168 Jaktfalk
169 Vandrefalk
170 Tornskate
171 Brunvarsler
172 Varsler
173 Rosenvarsler
174 Pirol
175 Lavskrike
176 Nøtteskrike
177 Skjære
178 Nøttekråke
179 Kaie
180 Kornkråke
181 Kråke
182 Ravn
183 Sanglerke
184 Sandsvale
185 Låvesvale
186 Amursvale
187 Taksvale
188 Granmeis
189 Svartmeis
190 Toppmeis
191 Kjøttmeis
192 Blåmeis
193 Stjertmeis
194 Spettmeis
195 Trekryper
196 Gjerdesmett
197 Fossekall
198 Fuglekonge
199 Løvsanger
200 Gransanger
201 Eikesanger
202 Bøksanger
203 Viersanger
204 Gulbrynsanger
205 Lappsanger
206 Furusanger
207 Tartarsanger
208 Ramasanger
209 Sivsanger
210 Åkersanger
211 Rørsanger
212 Busksanger
213 Myrsanger
214 Trostesanger
215 Gresshoppesanger
216 Starrsanger
217 Sumpsanger
218 Munk
219 Hagesanger
220 Tornsanger
221 Møller
222 Hauksanger
223 Rødstrupesanger
224 Gråfluesnapper
225 Rødstrupe
226 Sørnattergal
227 Blåstrupe
228 Blåstjert
229 Svarthvit fluesnapper
230 Dvergfluesnapper
231 Svartrødstjert
232 Rødstjert
233 Buskskvett
234 Steinskvett
235 Isabellasteinskvett
236 Ringtrost
237 Svarttrost
238 Gråtrost
239 Rødvingetrost
240 Måltrost
241 Duetrost
242 Rosenstær
243 Stær
244 Jernspurv
245 Linerle
246 Sitronerle
247 Gulerle
248 Vintererle
249 Tartarpiplerke
250 Trepiplerke
251 Sibirpiplerke
252 Tundrapiplerke
253 Heipiplerke
254 Lappiplerke
255 Skjærpiplerke
256 Sidensvans
257 Lappspurv
258 Snøspurv
259 Gulspurv
260 Hortulan
261 Dvergspurv
262 Vierspurv
263 Brunhodespurv
264 Gråhodespurv
265 Sivspurv
266 Kornspurv
267 Hvitstrupespurv
268 Bokfink
269 Bjørkefink
270 Rosenfink
271 Grønnfink
272 Furukorsnebb
273 Grankorsnebb
274 Båndkorsnebb
275 Gråsisik
276 Polarsisik
277 Grønnsisik
278 Dompap
279 Kjernebiter
280 Bergirisk
281 Tornirisk
282 Gråspurv
283 Pilfink

Underkjente kryss er filtrert bort.