| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2019] [VP-kryss] [Krysseregler]

21 edelkryss for Steve Baines

Edelkryss av NSKF-arter og vanligere arter med dato og lokalitet spesifisert

#NSKF-artDatoSted
1 Rustand 15.08.1988 Røstlandet
2 Svartbrynalbatross 29.09.2008 Langneset sjøfuglbua, Røstlandet
3 Balearlire 13.09.2009 Langneset sjøfuglbua, Røstlandet
4 Natthegre 29.10.2007 Kvalvågsletta, Røstlandet
5 Enghauk 16.08.1993 Nesset, Røstlandet
6 Svartvingespove 24.06.2008 Røstlandet
7 Gulbeinsnipe 21.11.2016 Trollvika, Røstlandet
8 Tereksnipe 20.05.1986 Varan, Røstlandet
9 Sandsnipe 06.06.2009 Røstlandet
10 Rosenmåke 29.05.2008 Røstlandet
11 Asiasvartstrupe 18.09.2011 Nesset, Røstlandet
12 Svartstrupesteinskvett 02.11.2007 Røstlandet
13 Sibirtrost 24.10.2011 Kalvøya, Røstlandet
#Ikke-NSKF-artDatoSted
1 Orrfugl 03.05.2012 Utskarpen, Rana
2 Egretthegre 20.08.1991 Røstlandet
3 Gråspett 12.10.2018 Varan, Røst
4 Fjellerke 22.05.2011 Røstlandet
5 Gulsanger 31.05.2013 Grav, Røstlandet
6 Svartstrupe 06.03.2019 Nesset, Røst
7 Konglebit 22.10.2012 Røstlandet
8 Stillits 21.05.2019 Nesset, Røstlandet

Mankolista (har som norgeskryss - men mangler som edel)

#Art
1 Knoppsvane
2 Sangsvane
3 Dvergsvane
4 Sædgås
5 Kortnebbgås
6 Tundragås
7 Grågås
8 Kanadagås
9 Hvitkinngås
10 Ringgås
11 Gravand
12 Mandarinand
13 Brunnakke
14 Amerikablesand
15 Snadderand
16 Krikkand
17 Stokkand
18 Stjertand
19 Knekkand
20 Skjeand
21 Taffeland
22 Ringand
23 Toppand
24 Bergand
25 Ærfugl
26 Praktærfugl
27 Stellerand
28 Havelle
29 Svartand
30 Sjøorre
31 Amerikasvartand
32 Kvinand
33 Islandsand
34 Lappfiskand
35 Siland
36 Laksand
37 Stivhaleand
38 Lirype
39 Storfugl
40 Gulnebblom
41 Storlom
42 Islom
43 Smålom
44 Dvergdykker
45 Gråstrupedykker
46 Toppdykker
47 Horndykker
48 Havhest
49 Grålire
50 Havlire
51 Havsvale
52 Stormsvale
53 Havsule
54 Storskarv
55 Toppskarv
56 Gråhegre
57 Silkehegre
58 Kuhegre
59 Fiskeørn
60 Kongeørn
61 Sivhauk
62 Myrhauk
63 Steppehauk
64 Spurvehauk
65 Hønsehauk
66 Svartglente
67 Havørn
68 Fjellvåk
69 Vannrikse
70 Sivhøne
71 Sothøne
72 Trane
73 Triel
74 Vipe
75 Sibirlo
76 Kanadalo
77 Heilo
78 Tundralo
79 Sandlo
80 Dverglo
81 Rødbrystlo
82 Steppelo
83 Boltit
84 Tjeld
85 Stylteløper
86 Kvartbekkasin
87 Dobbeltbekkasin
88 Enkeltbekkasin
89 Langnebbekkasinsnipe
90 Svarthalespove
91 Lappspove
92 Småspove
93 Storspove
94 Sotsnipe
95 Rødstilk
96 Damsnipe
97 Gluttsnipe
98 Skogsnipe
99 Grønnstilk
100 Strandsnipe
101 Steinvender
102 Polarsnipe
103 Sandløper
104 Dvergsnipe
105 Temmincksnipe
106 Bonapartesnipe
107 Alaskasnipe
108 Tundrasnipe
109 Myrsnipe
110 Fjæreplytt
111 Fjellmyrløper
112 Rustsnipe
113 Brushane
114 Svømmesnipe
115 Polarsvømmesnipe
116 Rugde
117 Krykkje
118 Ismåke
119 Sabinemåke
120 Hettemåke
121 Dvergmåke
122 Svartehavsmåke
123 Fiskemåke
124 Gråmåke
125 Grønlandsmåke
126 Sildemåke
127 Polarmåke
128 Svartbak
129 Svartterne
130 Makrellterne
131 Rødnebbterne
132 Splitterne
133 Storjo
134 Polarjo
135 Tyvjo
136 Fjelljo
137 Alkekonge
138 Lomvi
139 Polarlomvi
140 Alke
141 Teist
142 Lunde
143 Klippedue (dom.: bydue)
144 Ringdue
145 Turteldue
146 Tyrkerdue
147 Gjøk
148 Hubro
149 Snøugle
150 Haukugle
151 Spurveugle
152 Perleugle
153 Hornugle
154 Jordugle
155 Tårnseiler
156 Bieter
157 Blåråke
158 Hærfugl
159 Vendehals
160 Flaggspett
161 Tretåspett
162 Svartspett
163 Tårnfalk
164 Dvergfalk
165 Lerkefalk
166 Jaktfalk
167 Vandrefalk
168 Tornskate
169 Varsler
170 Rosenvarsler
171 Pirol
172 Lavskrike
173 Nøtteskrike
174 Skjære
175 Nøttekråke
176 Kaie
177 Kornkråke
178 Kråke
179 Ravn
180 Sanglerke
181 Sandsvale
182 Låvesvale
183 Amursvale
184 Taksvale
185 Granmeis
186 Svartmeis
187 Toppmeis
188 Kjøttmeis
189 Blåmeis
190 Stjertmeis
191 Spettmeis
192 Trekryper
193 Gjerdesmett
194 Fossekall
195 Fuglekonge
196 Løvsanger
197 Gransanger
198 Bøksanger
199 Viersanger
200 Gulbrynsanger
201 Lappsanger
202 Furusanger
203 Tartarsanger
204 Ramasanger
205 Sivsanger
206 Åkersanger
207 Rørsanger
208 Busksanger
209 Myrsanger
210 Trostesanger
211 Starrsanger
212 Sumpsanger
213 Munk
214 Hagesanger
215 Tornsanger
216 Møller
217 Hauksanger
218 Rødstrupesanger
219 Gråfluesnapper
220 Rødstrupe
221 Sørnattergal
222 Blåstrupe
223 Blåstjert
224 Svarthvit fluesnapper
225 Dvergfluesnapper
226 Svartrødstjert
227 Rødstjert
228 Buskskvett
229 Steinskvett
230 Isabellasteinskvett
231 Ringtrost
232 Svarttrost
233 Gråtrost
234 Rødvingetrost
235 Måltrost
236 Duetrost
237 Rosenstær
238 Stær
239 Jernspurv
240 Linerle
241 Sitronerle
242 Gulerle
243 Vintererle
244 Tartarpiplerke
245 Trepiplerke
246 Sibirpiplerke
247 Tundrapiplerke
248 Heipiplerke
249 Lappiplerke
250 Skjærpiplerke
251 Sidensvans
252 Lappspurv
253 Snøspurv
254 Gulspurv
255 Hortulan
256 Dvergspurv
257 Sivspurv
258 Kornspurv
259 Hvitstrupespurv
260 Bokfink
261 Bjørkefink
262 Rosenfink
263 Grønnfink
264 Furukorsnebb
265 Grankorsnebb
266 Båndkorsnebb
267 Gråsisik
268 Polarsisik
269 Grønnsisik
270 Bergirisk
271 Tornirisk
272 Dompap
273 Kjernebiter
274 Gråspurv
275 Pilfink

Underkjente kryss er filtrert bort.