| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2022] [VP-kryss] [Krysseregler]

266 edelkryss for Espen Helgesen

Edelkryss av NSKF-arter og vanligere arter med dato og lokalitet spesifisert

#NSKF-artDatoSted
1 Rørdrum 29.12.2009 Horpestadosen, Klepp, RO
2 Gulbeinsnipe 01.06.2021 Orreosen, Klepp, Ro
3 Beringsnipe 12.07.2008 Revtangen, Klepp, RO
4 Bonapartesnipe 27.07.2015 Revtangen, Klepp, RO
5 Ismåke 16.06.2000 Longyearbyen, Svalbard
6 Dvergterne 19.06.2011 Revtangen, Klepp, RO
7 Rødtoppfuglekonge 19.11.2017 Homoskogen, Klepp, RO
8 Brunsanger 13.10.2016 Veito, Utsira, RO
9 Viersanger 16.10.2011 Herberg, Utsira, RO
10 Rødstrupesanger 23.05.2021 Haugen, Klepp, Ro
11 Blåstjert 09.10.2016 Merkeskogen, Utsira, RO
12 Viriskogtrost 15.10.2021 Søre Merkeskog, Utsira, Ro
13 Sibirpiplerke 06.10.2017 Espevig, Lillesand, AA
#Ikke-NSKF-artDatoSted
1 Dvergsvane 08.11.2014 Langholen, Klepp, RO
2 Sædgås 31.12.2019 Nærland, Hå, Ro
3 Praktærfugl 25.06.2016 Komagnes, Vardø, FI
4 Vaktel 31.05.2014 Reddal, Grimstad, AA
5 Jerpe 19.11.2011 Sagberget, Skaun, ST
6 Gulnebblom 16.05.2016 Revtangen, Klepp, RO
7 Grålire 27.09.2014 Utsira, RO
8 Havlire 23.07.2015 Revtangen, Klepp, RO
9 Havsvale 01.08.2018 Nødingen, Lillesand, AA
10 Stormsvale 10.10.2014 Kvaløyfjorden, Karmøy, RO
11 Egretthegre 01.05.2019 Ergavatnet, Klepp, Ro
12 Fiskeørn 31.08.2008 Revtangen, Klepp, RO
13 Glente 11.04.2001 Jåbekk, Mandal, VA
14 Åkerrikse 05.06.2015 Stangeland, Sola, Ro
15 Dverglo 27.04.2016 Grudavatnet, Klepp, RO
16 Boltit 07.05.2015 Reve nord, Klepp, RO
17 Polarsvømmesnipe 01.11.2014 Revtangen, Klepp, RO
18 Sabinemåke 18.06.2000 Longyearbyen, Svalbard
19 Grønlandsmåke 01.01.2017 Nærland, Hå, RO
20 Polarmåke 31.12.2016 Skeie, Klepp, RO
21 Svartterne 10.05.2011 Orreosen, Klepp, RO
22 Polarjo 16.05.2016 Revtangen, Klepp, RO
23 Fjelljo 20.08.2011 Malaneset, Klepp, RO
24 Hubro 13.12.2014 Grevlingskogen, Klepp, RO
25 Haukugle 31.08.2019 Espevigheia, Lillesand, AA
26 Spurveugle 29.09.2018 Espevigheia, Lillesand, AA
27 Nattravn 31.05.2014 Trolldalen, Grimstad, AA
28 Hvitryggspett 07.10.2017 Espevig, Lillesand, AA
29 Tretåspett 18.06.2017 Svarthamran, Rennebu, ST
30 Svartspett 21.06.2013 Gjøkåsen, Sør-Varanger, FI
31 Gråspett 04.08.2019 Espevigheia, Lillesand, AA
32 Varsler 06.10.2015 Utsira, RO
33 Pirol 21.05.2020 Merkeskogen, Utsira
34 Trelerke 02.10.2020 Utsira, Ro
35 Lappmeis 17.06.2021 Sameti, Sør-varanger, Fi
36 Gulbrynsanger 30.09.2015 Åsen, Sola, RO
37 Gulsanger 06.08.2009 Justøy, Lillesand, AA
38 Busksanger 14.06.2020 Reve, Klepp, Ro
39 Myrsanger 31.05.2014 Reddal, Grimstad, AA
40 Gresshoppesanger 04.06.2016 Skådeheivika, Klepp, RO
41 Hauksanger 04.10.2012 Herberg, Utsira, RO
42 Nattergal 05.06.2016 Eigensbakke, Grimstad, AA
43 Dvergfluesnapper 17.10.2021 Søre Merkeskog, Utsira, Ro
44 Svartrødstjert 05.04.2020 Revtangen, Klepp, Ro
45 Svartstrupe 30.10.2016 Utløpet av Orreelven, Klepp, RO
46 Tartarpiplerke 24.11.2013 Kvalbein, Hå, RO
47 Lappiplerke 23.06.2015 Vardøya, Vardø, FI
48 Dvergspurv 12.10.2016 Grotledalen, Utsira, RO
49 Konglebit 30.06.2016 Hessengåsen, Sør-Varanger, FI
50 Rosenfink 19.05.2013 Utsira, RO
51 Båndkorsnebb 04.08.2011 Malaneset, Klepp, Ro
52 Polarsisik 06.11.2010 Reveparken, Klepp, RO

Mankolista (har som norgeskryss - men mangler som edel)

#Art
1 Dverggås
2 Rødhalsgås
3 Niland
4 Rustand
5 Mandarinand
6 Amerikablesand
7 Amerikakrikkand
8 Rødfotand
9 Rødhodeand
10 Ringand
11 Hvitøyeand
12 Purpurhodeand
13 Harlekinand
14 Knoppsjøorre
15 Brilleand
16 Bøffeland
17 Amerikastorlom
18 Ringnebbdykker
19 Svarthalsdykker
20 Stork
21 Purpurhegre
22 Silkehegre
23 Kuhegre
24 Natthegre
25 Bronseibis
26 Skjestork
27 Steppehauk
28 Enghauk
29 Svartglente
30 Sumprikse
31 Myrrikse
32 Triel
33 Gråhodevipe
34 Sibirlo
35 Kanadalo
36 Hvitbrystlo
37 Mongollo
38 Ørkenlo
39 Avosett
40 Dobbeltbekkasin
41 Kortnebbekkasinsnipe
42 Langnebbekkasinsnipe
43 Damsnipe
44 Plystresnipe
45 Tereksnipe
46 Sandsnipe
47 Gulbrystsnipe
48 Alaskasnipe
49 Styltesnipe
50 Fjellmyrløper
51 Rustsnipe
52 Hvithalesvømmesnipe
53 Orientbrakksvale
54 Steppebrakksvale
55 Kanadahettemåke
56 Lattermåke
57 Franklinmåke
58 Svartehavsmåke
59 Steppemåke
60 Ringnebbmåke
61 Gulbeinmåke
62 Kaspimåke
63 Sandterne
64 Rovterne
65 Hvitkinnsvartterne
66 Hvitvingesvartterne
67 Turteldue
68 Mongolturteldue
69 Snøugle
70 Slagugle
71 Perleugle
72 Gråseiler
73 Isfugl
74 Blåråke
75 Hærfugl
76 Aftenfalk
77 Lerkefalk
78 Oreempid
79 Brunvarsler
80 Rosenvarsler
81 Rødhodevarsler
82 Rødøyevireo
83 Dverglerke
84 Amursvale
85 Pungmeis
86 Eikesanger
87 Fuglekongesanger
88 Blekbrynsanger
89 Østsanger
90 Tartarsanger
91 Ramasanger
92 Bleksanger
93 Spottesanger
94 Åkersanger
95 Trostesanger
96 Stripesanger
97 Elvesanger
98 Sumpsanger
99 Sørnattergal
100 Halsbåndfluesnapper
101 Taigafluesnapper
102 Asiasvartstrupe
103 Svartstrupesteinskvett
104 Ørkensteinskvett
105 Isabellasteinskvett
106 Brunkinnskogtrost
107 Svartstrupetrost
108 Rosenstær
109 Sibirjernspurv
110 Svartstrupejernspurv
111 Sitronerle
112 Markpiplerke
113 Mongolpiplerke
114 Vannpiplerke
115 Myrpiplerke
116 Brunkinnparula
117 Hvithodespurv
118 Hortulan
119 Svarthodespurv
120 Kornspurv
121 Gulirisk

Underkjente kryss er filtrert bort.