| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2019] [VP-kryss] [Krysseregler]

50 edelkryss for Espen Helgesen

Edelkryss av NSKF-arter og vanligere arter med dato og lokalitet spesifisert

#NSKF-artDatoSted
1 Egretthegre 01.05.2019 Ergavatnet, Klepp, Ro
2 Rørdrum 29.12.2009 Horpestadosen, Klepp, RO
3 Beringsnipe 12.07.2008 Revtangen
4 Bonapartesnipe 27.07.2015 Revtangen, Klepp, RO
5 Ismåke 16.06.2000 Longyearbyen, Svalbard
6 Dvergterne 19.06.2011 Revtangen, Klepp, RO
7 Rødtoppfuglekonge 19.11.2017 Homoskogen, Klepp, RO
8 Brunsanger 13.10.2016 Veito, Utsira, RO
9 Viersanger 16.10.2011 Herberg, Utsira, RO
10 Blåstjert 09.10.2016 Merkeskogen, Utsira, RO
11 Sibirpiplerke 06.10.2017 Espevig, Lillesand, AA
#Ikke-NSKF-artDatoSted
1 Dvergsvane 08.11.2014 Langholen, Klepp, RO
2 Praktærfugl 25.06.2016 Komagnes, Vardø, FI
3 Vaktel 31.05.2014 Reddal, Grimstad, AA
4 Jerpe 19.11.2011 Sagberget, Skaun, ST
5 Gulnebblom 16.05.2016 Revtangen, Klepp, RO
6 Grålire 27.09.2014 Utsira, RO
7 Havlire 23.07.2015 Revtangen, Klepp, RO
8 Havsvale 01.08.2018 Nødingen, Lillesand, AA
9 Stormsvale 10.10.2014 Kvaløyfjorden, Karmøy, RO
10 Fiskeørn 31.08.2008 Revtangen, Klepp, RO
11 Glente 11.04.2001 Jåbekk, Mandal, VA
12 Dverglo 27.04.2016 Grudavatnet, Klepp, RO
13 Boltit 07.05.2015 Reve nord, Klepp, RO
14 Polarsvømmesnipe 01.11.2014 Revtangen, Klepp, RO
15 Sabinemåke 18.06.2000 Longyearbyen, Svalbard
16 Grønlandsmåke 01.01.2017 Nærland, Hå, RO
17 Polarmåke 31.12.2016 Skeie, Klepp, RO
18 Svartterne 10.05.2011 Orreosen, Klepp, RO
19 Polarjo 16.05.2016 Revtangen, Klepp, RO
20 Fjelljo 20.08.2011 Malaneset, Klepp, RO
21 Hubro 13.12.2014 Grevlingskogen, Klepp, RO
22 Spurveugle 29.09.2018 Espevigheia, Lillesand, AA
23 Nattravn 31.05.2014 Trolldalen, Grimstad, AA
24 Hvitryggspett 07.10.2017 Espevig, Lillesand, AA
25 Tretåspett 18.06.2017 Svarthamran, Rennebu, ST
26 Svartspett 21.06.2013 Gjøkåsen, Sør-Varanger, FI
27 Varsler 06.10.2015 Utsira, RO
28 Gulbrynsanger 30.09.2015 Åsen, Sola, RO
29 Gulsanger 06.08.2009 Justøy, Lillesand, AA
30 Myrsanger 31.05.2014 Reddal, Grimstad, AA
31 Gresshoppesanger 04.06.2016 Skådeheivika, Klepp, RO
32 Hauksanger 04.10.2012 Herberg, Utsira, RO
33 Nattergal 05.06.2016 Eigensbakke, Grimstad, AA
34 Svartstrupe 30.10.2016 Utløpet av Orreelven, Klepp, RO
35 Tartarpiplerke 24.11.2013 Kvalbein, Hå, RO
36 Lappiplerke 23.06.2015 Vardøya, Vardø, FI
37 Dvergspurv 12.10.2016 Grotledalen, Utsira, RO
38 Rosenfink 19.05.2013 Utsira, RO
39 Polarsisik 06.11.2010 Reveparken, Klepp, RO

Mankolista (har som norgeskryss - men mangler som edel)

#Art
1 Knoppsvane
2 Sangsvane
3 Sædgås
4 Kortnebbgås
5 Tundragås
6 Grågås
7 Kanadagås
8 Hvitkinngås
9 Ringgås
10 Rødhalsgås
11 Rustand
12 Gravand
13 Mandarinand
14 Brunnakke
15 Amerikablesand
16 Snadderand
17 Krikkand
18 Amerikakrikkand
19 Stokkand
20 Rødfotand
21 Stjertand
22 Knekkand
23 Skjeand
24 Rødhodeand
25 Taffeland
26 Ringand
27 Hvitøyeand
28 Toppand
29 Bergand
30 Purpurhodeand
31 Ærfugl
32 Stellerand
33 Harlekinand
34 Havelle
35 Svartand
36 Sjøorre
37 Knoppsjøorre
38 Brilleand
39 Kvinand
40 Lappfiskand
41 Siland
42 Laksand
43 Lirype
44 Fjellrype
45 Storfugl
46 Orrfugl
47 Storlom
48 Islom
49 Amerikastorlom
50 Smålom
51 Dvergdykker
52 Ringnebbdykker
53 Gråstrupedykker
54 Toppdykker
55 Horndykker
56 Svarthalsdykker
57 Havhest
58 Stork
59 Havsule
60 Storskarv
61 Toppskarv
62 Gråhegre
63 Silkehegre
64 Kuhegre
65 Bronseibis
66 Skjestork
67 Vepsevåk
68 Kongeørn
69 Sivhauk
70 Myrhauk
71 Steppehauk
72 Enghauk
73 Spurvehauk
74 Hønsehauk
75 Havørn
76 Fjellvåk
77 Musvåk
78 Vannrikse
79 Åkerrikse
80 Myrrikse
81 Sivhøne
82 Sothøne
83 Trane
84 Vipe
85 Gråhodevipe
86 Sibirlo
87 Kanadalo
88 Heilo
89 Tundralo
90 Sandlo
91 Hvitbrystlo
92 Mongollo
93 Ørkenlo
94 Tjeld
95 Avosett
96 Kvartbekkasin
97 Dobbeltbekkasin
98 Enkeltbekkasin
99 Kortnebbekkasinsnipe
100 Langnebbekkasinsnipe
101 Svarthalespove
102 Lappspove
103 Småspove
104 Storspove
105 Sotsnipe
106 Rødstilk
107 Damsnipe
108 Gluttsnipe
109 Plystresnipe
110 Gulbeinsnipe
111 Skogsnipe
112 Grønnstilk
113 Tereksnipe
114 Strandsnipe
115 Steinvender
116 Polarsnipe
117 Sandløper
118 Sandsnipe
119 Dvergsnipe
120 Temmincksnipe
121 Gulbrystsnipe
122 Alaskasnipe
123 Tundrasnipe
124 Myrsnipe
125 Fjæreplytt
126 Styltesnipe
127 Fjellmyrløper
128 Rustsnipe
129 Brushane
130 Hvithalesvømmesnipe
131 Svømmesnipe
132 Rugde
133 Steppebrakksvale
134 Krykkje
135 Kanadahettemåke
136 Hettemåke
137 Dvergmåke
138 Lattermåke
139 Franklinmåke
140 Svartehavsmåke
141 Steppemåke
142 Fiskemåke
143 Ringnebbmåke
144 Gråmåke
145 Kaspimåke
146 Sildemåke
147 Svartbak
148 Sandterne
149 Rovterne
150 Hvitkinnsvartterne
151 Hvitvingesvartterne
152 Makrellterne
153 Rødnebbterne
154 Splitterne
155 Storjo
156 Tyvjo
157 Alkekonge
158 Lomvi
159 Polarlomvi
160 Alke
161 Teist
162 Lunde
163 Klippedue (dom.: bydue)
164 Skogdue
165 Ringdue
166 Turteldue
167 Mongolturteldue
168 Tyrkerdue
169 Gjøk
170 Snøugle
171 Kattugle
172 Lappugle
173 Haukugle
174 Perleugle
175 Hornugle
176 Jordugle
177 Tårnseiler
178 Gråseiler
179 Isfugl
180 Blåråke
181 Hærfugl
182 Vendehals
183 Dvergspett
184 Flaggspett
185 Grønnspett
186 Gråspett
187 Tårnfalk
188 Aftenfalk
189 Dvergfalk
190 Lerkefalk
191 Jaktfalk
192 Vandrefalk
193 Oreempid
194 Tornskate
195 Rosenvarsler
196 Rødhodevarsler
197 Rødøyevireo
198 Pirol
199 Lavskrike
200 Nøtteskrike
201 Skjære
202 Nøttekråke
203 Kaie
204 Kornkråke
205 Svartkråke
206 Kråke
207 Ravn
208 Skjeggmeis
209 Dverglerke
210 Trelerke
211 Sanglerke
212 Fjellerke
213 Sandsvale
214 Låvesvale
215 Amursvale
216 Taksvale
217 Løvmeis
218 Granmeis
219 Lappmeis
220 Svartmeis
221 Toppmeis
222 Kjøttmeis
223 Blåmeis
224 Stjertmeis
225 Spettmeis
226 Trekryper
227 Gjerdesmett
228 Fossekall
229 Fuglekonge
230 Løvsanger
231 Gransanger
232 Eikesanger
233 Bøksanger
234 Fuglekongesanger
235 Blekbrynsanger
236 Lappsanger
237 Østsanger
238 Tartarsanger
239 Ramasanger
240 Bleksanger
241 Spottesanger
242 Sivsanger
243 Åkersanger
244 Rørsanger
245 Busksanger
246 Trostesanger
247 Stripesanger
248 Elvesanger
249 Sumpsanger
250 Munk
251 Hagesanger
252 Tornsanger
253 Møller
254 Rødstrupesanger
255 Gråfluesnapper
256 Rødstrupe
257 Blåstrupe
258 Svarthvit fluesnapper
259 Halsbåndfluesnapper
260 Dvergfluesnapper
261 Svartrødstjert
262 Rødstjert
263 Buskskvett
264 Asiasvartstrupe
265 Steinskvett
266 Svartstrupesteinskvett
267 Ørkensteinskvett
268 Isabellasteinskvett
269 Ringtrost
270 Svarttrost
271 Svartstrupetrost
272 Gråtrost
273 Rødvingetrost
274 Måltrost
275 Duetrost
276 Rosenstær
277 Stær
278 Sibirjernspurv
279 Svartstrupejernspurv
280 Jernspurv
281 Linerle
282 Sitronerle
283 Gulerle
284 Vintererle
285 Markpiplerke
286 Mongolpiplerke
287 Trepiplerke
288 Heipiplerke
289 Skjærpiplerke
290 Vannpiplerke
291 Myrpiplerke
292 Sidensvans
293 Lappspurv
294 Snøspurv
295 Gulspurv
296 Hvithodespurv
297 Hortulan
298 Svarthodespurv
299 Sivspurv
300 Kornspurv
301 Bokfink
302 Bjørkefink
303 Konglebit
304 Grønnfink
305 Furukorsnebb
306 Grankorsnebb
307 Båndkorsnebb
308 Brunsisik
309 Gråsisik
310 Grønnsisik
311 Bergirisk
312 Tornirisk
313 Stillits
314 Dompap
315 Kjernebiter
316 Gråspurv
317 Pilfink

Underkjente kryss er filtrert bort.