| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2021] [VP-kryss] [Krysseregler]

113 edelkryss for Espen Helgesen

Edelkryss av NSKF-arter og vanligere arter med dato og lokalitet spesifisert

#NSKF-artDatoSted
1 Rørdrum 29.12.2009 Horpestadosen, Klepp, RO
2 Gulbeinsnipe 01.06.2021 Orreosen, Klepp, Ro
3 Beringsnipe 12.07.2008 Revtangen
4 Bonapartesnipe 27.07.2015 Revtangen, Klepp, RO
5 Ismåke 16.06.2000 Longyearbyen, Svalbard
6 Dvergterne 19.06.2011 Revtangen, Klepp, RO
7 Rødtoppfuglekonge 19.11.2017 Homoskogen, Klepp, RO
8 Brunsanger 13.10.2016 Veito, Utsira, RO
9 Viersanger 16.10.2011 Herberg, Utsira, RO
10 Rødstrupesanger 23.05.2021 Haugen, Klepp, Ro
11 Blåstjert 09.10.2016 Merkeskogen, Utsira, RO
12 Sibirpiplerke 06.10.2017 Espevig, Lillesand, AA
#Ikke-NSKF-artDatoSted
1 Dvergsvane 08.11.2014 Langholen, Klepp, RO
2 Sædgås 31.12.2019 Nærland, Hå, Ro
3 Praktærfugl 25.06.2016 Komagnes, Vardø, FI
4 Vaktel 31.05.2014 Reddal, Grimstad, AA
5 Jerpe 19.11.2011 Sagberget, Skaun, ST
6 Gulnebblom 16.05.2016 Revtangen, Klepp, RO
7 Grålire 27.09.2014 Utsira, RO
8 Havlire 23.07.2015 Revtangen, Klepp, RO
9 Havsvale 01.08.2018 Nødingen, Lillesand, AA
10 Stormsvale 10.10.2014 Kvaløyfjorden, Karmøy, RO
11 Egretthegre 01.05.2019 Ergavatnet, Klepp, Ro
12 Fiskeørn 31.08.2008 Revtangen, Klepp, RO
13 Glente 11.04.2001 Jåbekk, Mandal, VA
14 Åkerrikse 05.06.2015 Stangeland, Sola, Ro
15 Dverglo 27.04.2016 Grudavatnet, Klepp, RO
16 Boltit 07.05.2015 Reve nord, Klepp, RO
17 Polarsvømmesnipe 01.11.2014 Revtangen, Klepp, RO
18 Sabinemåke 18.06.2000 Longyearbyen, Svalbard
19 Grønlandsmåke 01.01.2017 Nærland, Hå, RO
20 Polarmåke 31.12.2016 Skeie, Klepp, RO
21 Svartterne 10.05.2011 Orreosen, Klepp, RO
22 Polarjo 16.05.2016 Revtangen, Klepp, RO
23 Fjelljo 20.08.2011 Malaneset, Klepp, RO
24 Hubro 13.12.2014 Grevlingskogen, Klepp, RO
25 Haukugle 31.08.2019 Espevigheia, Lillesand, AA
26 Spurveugle 29.09.2018 Espevigheia, Lillesand, AA
27 Nattravn 31.05.2014 Trolldalen, Grimstad, AA
28 Hvitryggspett 07.10.2017 Espevig, Lillesand, AA
29 Tretåspett 18.06.2017 Svarthamran, Rennebu, ST
30 Svartspett 21.06.2013 Gjøkåsen, Sør-Varanger, FI
31 Gråspett 04.08.2019 Espevigheia, Lillesand, AA
32 Varsler 06.10.2015 Utsira, RO
33 Pirol 21.05.2020 Merkeskogen, Utsira
34 Trelerke 02.10.2020 Utsira, Ro
35 Lappmeis 17.06.2021 Sameti, Sør-varanger, Fi
36 Gulbrynsanger 30.09.2015 Åsen, Sola, RO
37 Gulsanger 06.08.2009 Justøy, Lillesand, AA
38 Busksanger 14.06.2020 Reve, Klepp, Ro
39 Myrsanger 31.05.2014 Reddal, Grimstad, AA
40 Gresshoppesanger 04.06.2016 Skådeheivika, Klepp, RO
41 Hauksanger 04.10.2012 Herberg, Utsira, RO
42 Nattergal 05.06.2016 Eigensbakke, Grimstad, AA
43 Svartrødstjert 05.04.2020 Revtangen, Klepp, Ro
44 Svartstrupe 30.10.2016 Utløpet av Orreelven, Klepp, RO
45 Tartarpiplerke 24.11.2013 Kvalbein, Hå, RO
46 Lappiplerke 23.06.2015 Vardøya, Vardø, FI
47 Dvergspurv 12.10.2016 Grotledalen, Utsira, RO
48 Konglebit 30.06.2016 Hessengåsen, Sør-Varanger, FI
49 Rosenfink 19.05.2013 Utsira, RO
50 Båndkorsnebb 04.08.2011 Malaneset, Klepp, Ro
51 Polarsisik 06.11.2010 Reveparken, Klepp, RO

Mankolista (har som norgeskryss - men mangler som edel)

#Art
1 Dverggås
2 Grågås
3 Stripegås
4 Hvitkinngås
5 Ringgås
6 Rødhalsgås
7 Niland
8 Rustand
9 Mandarinand
10 Amerikablesand
11 Amerikakrikkand
12 Rødfotand
13 Rødhodeand
14 Ringand
15 Hvitøyeand
16 Purpurhodeand
17 Ærfugl
18 Harlekinand
19 Svartand
20 Knoppsjøorre
21 Brilleand
22 Bøffeland
23 Amerikastorlom
24 Ringnebbdykker
25 Svarthalsdykker
26 Stork
27 Silkehegre
28 Kuhegre
29 Natthegre
30 Bronseibis
31 Skjestork
32 Steppehauk
33 Enghauk
34 Spurvehauk
35 Hønsehauk
36 Svartglente
37 Fjellvåk
38 Sumprikse
39 Myrrikse
40 Trane
41 Triel
42 Gråhodevipe
43 Sibirlo
44 Kanadalo
45 Heilo
46 Tundralo
47 Sandlo
48 Hvitbrystlo
49 Mongollo
50 Ørkenlo
51 Tjeld
52 Avosett
53 Kvartbekkasin
54 Dobbeltbekkasin
55 Enkeltbekkasin
56 Kortnebbekkasinsnipe
57 Langnebbekkasinsnipe
58 Svarthalespove
59 Lappspove
60 Småspove
61 Storspove
62 Sotsnipe
63 Rødstilk
64 Damsnipe
65 Gluttsnipe
66 Plystresnipe
67 Skogsnipe
68 Grønnstilk
69 Tereksnipe
70 Strandsnipe
71 Steinvender
72 Polarsnipe
73 Sandløper
74 Sandsnipe
75 Dvergsnipe
76 Temmincksnipe
77 Gulbrystsnipe
78 Alaskasnipe
79 Tundrasnipe
80 Myrsnipe
81 Fjæreplytt
82 Styltesnipe
83 Fjellmyrløper
84 Rustsnipe
85 Brushane
86 Hvithalesvømmesnipe
87 Svømmesnipe
88 Rugde
89 Orientbrakksvale
90 Steppebrakksvale
91 Krykkje
92 Kanadahettemåke
93 Hettemåke
94 Dvergmåke
95 Lattermåke
96 Franklinmåke
97 Svartehavsmåke
98 Steppemåke
99 Fiskemåke
100 Ringnebbmåke
101 Gråmåke
102 Gulbeinmåke
103 Kaspimåke
104 Sildemåke
105 Svartbak
106 Sandterne
107 Rovterne
108 Hvitkinnsvartterne
109 Hvitvingesvartterne
110 Makrellterne
111 Rødnebbterne
112 Splitterne
113 Storjo
114 Tyvjo
115 Alkekonge
116 Lomvi
117 Polarlomvi
118 Alke
119 Teist
120 Lunde
121 Klippedue (dom.: bydue)
122 Skogdue
123 Ringdue
124 Turteldue
125 Mongolturteldue
126 Tyrkerdue
127 Gjøk
128 Snøugle
129 Kattugle
130 Slagugle
131 Perleugle
132 Hornugle
133 Jordugle
134 Tårnseiler
135 Gråseiler
136 Isfugl
137 Blåråke
138 Hærfugl
139 Vendehals
140 Flaggspett
141 Dvergspett
142 Grønnspett
143 Tårnfalk
144 Aftenfalk
145 Dvergfalk
146 Lerkefalk
147 Jaktfalk
148 Vandrefalk
149 Oreempid
150 Tornskate
151 Brunvarsler
152 Rosenvarsler
153 Rødhodevarsler
154 Rødøyevireo
155 Lavskrike
156 Nøtteskrike
157 Skjære
158 Nøttekråke
159 Kaie
160 Kornkråke
161 Svartkråke
162 Kråke
163 Ravn
164 Skjeggmeis
165 Dverglerke
166 Sanglerke
167 Fjellerke
168 Sandsvale
169 Låvesvale
170 Amursvale
171 Taksvale
172 Løvmeis
173 Granmeis
174 Svartmeis
175 Toppmeis
176 Kjøttmeis
177 Blåmeis
178 Pungmeis
179 Stjertmeis
180 Spettmeis
181 Trekryper
182 Gjerdesmett
183 Fossekall
184 Fuglekonge
185 Løvsanger
186 Gransanger
187 Eikesanger
188 Bøksanger
189 Fuglekongesanger
190 Blekbrynsanger
191 Lappsanger
192 Østsanger
193 Tartarsanger
194 Ramasanger
195 Bleksanger
196 Spottesanger
197 Sivsanger
198 Åkersanger
199 Rørsanger
200 Trostesanger
201 Stripesanger
202 Elvesanger
203 Sumpsanger
204 Munk
205 Hagesanger
206 Tornsanger
207 Møller
208 Gråfluesnapper
209 Rødstrupe
210 Sørnattergal
211 Blåstrupe
212 Svarthvit fluesnapper
213 Halsbåndfluesnapper
214 Dvergfluesnapper
215 Rødstjert
216 Buskskvett
217 Asiasvartstrupe
218 Steinskvett
219 Svartstrupesteinskvett
220 Ørkensteinskvett
221 Isabellasteinskvett
222 Brunkinnskogtrost
223 Ringtrost
224 Svarttrost
225 Svartstrupetrost
226 Gråtrost
227 Rødvingetrost
228 Måltrost
229 Duetrost
230 Rosenstær
231 Stær
232 Sibirjernspurv
233 Svartstrupejernspurv
234 Jernspurv
235 Linerle
236 Sitronerle
237 Gulerle
238 Vintererle
239 Markpiplerke
240 Mongolpiplerke
241 Trepiplerke
242 Heipiplerke
243 Skjærpiplerke
244 Vannpiplerke
245 Myrpiplerke
246 Sidensvans
247 Lappspurv
248 Snøspurv
249 Brunkinnparula
250 Gulspurv
251 Hvithodespurv
252 Hortulan
253 Svarthodespurv
254 Sivspurv
255 Kornspurv
256 Bokfink
257 Bjørkefink
258 Grønnfink
259 Furukorsnebb
260 Grankorsnebb
261 Brunsisik
262 Gråsisik
263 Grønnsisik
264 Stillits
265 Gulirisk
266 Dompap
267 Kjernebiter
268 Bergirisk
269 Tornirisk
270 Gråspurv
271 Pilfink

Underkjente kryss er filtrert bort.