| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2019] [VP-kryss] [Krysseregler]

52 edelkryss for Espen Helgesen

Edelkryss av NSKF-arter og vanligere arter med dato og lokalitet spesifisert

#NSKF-artDatoSted
1 Spisshalepetrell 20.07.2019 Revekaien, Klepp, Ro
2 Rørdrum 29.12.2009 Horpestadosen, Klepp, RO
3 Beringsnipe 12.07.2008 Revtangen
4 Bonapartesnipe 27.07.2015 Revtangen, Klepp, RO
5 Ismåke 16.06.2000 Longyearbyen, Svalbard
6 Dvergterne 19.06.2011 Revtangen, Klepp, RO
7 Rødtoppfuglekonge 19.11.2017 Homoskogen, Klepp, RO
8 Brunsanger 13.10.2016 Veito, Utsira, RO
9 Viersanger 16.10.2011 Herberg, Utsira, RO
10 Blåstjert 09.10.2016 Merkeskogen, Utsira, RO
11 Sibirpiplerke 06.10.2017 Espevig, Lillesand, AA
#Ikke-NSKF-artDatoSted
1 Dvergsvane 08.11.2014 Langholen, Klepp, RO
2 Praktærfugl 25.06.2016 Komagnes, Vardø, FI
3 Vaktel 31.05.2014 Reddal, Grimstad, AA
4 Jerpe 19.11.2011 Sagberget, Skaun, ST
5 Gulnebblom 16.05.2016 Revtangen, Klepp, RO
6 Grålire 27.09.2014 Utsira, RO
7 Havlire 23.07.2015 Revtangen, Klepp, RO
8 Havsvale 01.08.2018 Nødingen, Lillesand, AA
9 Stormsvale 10.10.2014 Kvaløyfjorden, Karmøy, RO
10 Egretthegre 01.05.2019 Ergavatnet, Klepp, Ro
11 Fiskeørn 31.08.2008 Revtangen, Klepp, RO
12 Glente 11.04.2001 Jåbekk, Mandal, VA
13 Dverglo 27.04.2016 Grudavatnet, Klepp, RO
14 Boltit 07.05.2015 Reve nord, Klepp, RO
15 Polarsvømmesnipe 01.11.2014 Revtangen, Klepp, RO
16 Sabinemåke 18.06.2000 Longyearbyen, Svalbard
17 Grønlandsmåke 01.01.2017 Nærland, Hå, RO
18 Polarmåke 31.12.2016 Skeie, Klepp, RO
19 Svartterne 10.05.2011 Orreosen, Klepp, RO
20 Polarjo 16.05.2016 Revtangen, Klepp, RO
21 Fjelljo 20.08.2011 Malaneset, Klepp, RO
22 Hubro 13.12.2014 Grevlingskogen, Klepp, RO
23 Haukugle 31.08.2019 Espevigheia, Lillesand, AA
24 Spurveugle 29.09.2018 Espevigheia, Lillesand, AA
25 Nattravn 31.05.2014 Trolldalen, Grimstad, AA
26 Hvitryggspett 07.10.2017 Espevig, Lillesand, AA
27 Tretåspett 18.06.2017 Svarthamran, Rennebu, ST
28 Svartspett 21.06.2013 Gjøkåsen, Sør-Varanger, FI
29 Varsler 06.10.2015 Utsira, RO
30 Gulbrynsanger 30.09.2015 Åsen, Sola, RO
31 Gulsanger 06.08.2009 Justøy, Lillesand, AA
32 Myrsanger 31.05.2014 Reddal, Grimstad, AA
33 Gresshoppesanger 04.06.2016 Skådeheivika, Klepp, RO
34 Hauksanger 04.10.2012 Herberg, Utsira, RO
35 Nattergal 05.06.2016 Eigensbakke, Grimstad, AA
36 Svartstrupe 30.10.2016 Utløpet av Orreelven, Klepp, RO
37 Tartarpiplerke 24.11.2013 Kvalbein, Hå, RO
38 Lappiplerke 23.06.2015 Vardøya, Vardø, FI
39 Dvergspurv 12.10.2016 Grotledalen, Utsira, RO
40 Rosenfink 19.05.2013 Utsira, RO
41 Polarsisik 06.11.2010 Reveparken, Klepp, RO

Mankolista (har som norgeskryss - men mangler som edel)

#Art
1 Knoppsvane
2 Sangsvane
3 Sædgås
4 Kortnebbgås
5 Tundragås
6 Grågås
7 Kanadagås
8 Hvitkinngås
9 Ringgås
10 Rødhalsgås
11 Niland
12 Rustand
13 Gravand
14 Mandarinand
15 Brunnakke
16 Amerikablesand
17 Snadderand
18 Krikkand
19 Amerikakrikkand
20 Stokkand
21 Rødfotand
22 Stjertand
23 Knekkand
24 Skjeand
25 Rødhodeand
26 Taffeland
27 Ringand
28 Hvitøyeand
29 Toppand
30 Bergand
31 Purpurhodeand
32 Ærfugl
33 Stellerand
34 Harlekinand
35 Havelle
36 Svartand
37 Sjøorre
38 Knoppsjøorre
39 Brilleand
40 Kvinand
41 Lappfiskand
42 Siland
43 Laksand
44 Lirype
45 Fjellrype
46 Storfugl
47 Orrfugl
48 Storlom
49 Islom
50 Amerikastorlom
51 Smålom
52 Dvergdykker
53 Ringnebbdykker
54 Gråstrupedykker
55 Toppdykker
56 Horndykker
57 Svarthalsdykker
58 Havhest
59 Stork
60 Havsule
61 Storskarv
62 Toppskarv
63 Gråhegre
64 Silkehegre
65 Kuhegre
66 Natthegre
67 Bronseibis
68 Skjestork
69 Vepsevåk
70 Kongeørn
71 Sivhauk
72 Myrhauk
73 Steppehauk
74 Enghauk
75 Spurvehauk
76 Hønsehauk
77 Havørn
78 Fjellvåk
79 Musvåk
80 Vannrikse
81 Åkerrikse
82 Myrrikse
83 Sivhøne
84 Sothøne
85 Trane
86 Triel
87 Vipe
88 Gråhodevipe
89 Sibirlo
90 Kanadalo
91 Heilo
92 Tundralo
93 Sandlo
94 Hvitbrystlo
95 Mongollo
96 Ørkenlo
97 Tjeld
98 Avosett
99 Kvartbekkasin
100 Dobbeltbekkasin
101 Enkeltbekkasin
102 Kortnebbekkasinsnipe
103 Langnebbekkasinsnipe
104 Svarthalespove
105 Lappspove
106 Småspove
107 Storspove
108 Sotsnipe
109 Rødstilk
110 Damsnipe
111 Gluttsnipe
112 Plystresnipe
113 Gulbeinsnipe
114 Skogsnipe
115 Grønnstilk
116 Tereksnipe
117 Strandsnipe
118 Steinvender
119 Polarsnipe
120 Sandløper
121 Sandsnipe
122 Dvergsnipe
123 Temmincksnipe
124 Gulbrystsnipe
125 Alaskasnipe
126 Tundrasnipe
127 Myrsnipe
128 Fjæreplytt
129 Styltesnipe
130 Fjellmyrløper
131 Rustsnipe
132 Brushane
133 Hvithalesvømmesnipe
134 Svømmesnipe
135 Rugde
136 Steppebrakksvale
137 Krykkje
138 Kanadahettemåke
139 Hettemåke
140 Dvergmåke
141 Lattermåke
142 Franklinmåke
143 Svartehavsmåke
144 Steppemåke
145 Fiskemåke
146 Ringnebbmåke
147 Gråmåke
148 Gulbeinmåke
149 Kaspimåke
150 Sildemåke
151 Svartbak
152 Sandterne
153 Rovterne
154 Hvitkinnsvartterne
155 Hvitvingesvartterne
156 Makrellterne
157 Rødnebbterne
158 Splitterne
159 Storjo
160 Tyvjo
161 Alkekonge
162 Lomvi
163 Polarlomvi
164 Alke
165 Teist
166 Lunde
167 Klippedue (dom.: bydue)
168 Skogdue
169 Ringdue
170 Turteldue
171 Mongolturteldue
172 Tyrkerdue
173 Gjøk
174 Snøugle
175 Kattugle
176 Lappugle
177 Perleugle
178 Hornugle
179 Jordugle
180 Tårnseiler
181 Gråseiler
182 Isfugl
183 Blåråke
184 Hærfugl
185 Vendehals
186 Dvergspett
187 Flaggspett
188 Grønnspett
189 Gråspett
190 Tårnfalk
191 Aftenfalk
192 Dvergfalk
193 Lerkefalk
194 Jaktfalk
195 Vandrefalk
196 Oreempid
197 Tornskate
198 Brunvarsler
199 Rosenvarsler
200 Rødhodevarsler
201 Rødøyevireo
202 Pirol
203 Lavskrike
204 Nøtteskrike
205 Skjære
206 Nøttekråke
207 Kaie
208 Kornkråke
209 Svartkråke
210 Kråke
211 Ravn
212 Skjeggmeis
213 Dverglerke
214 Trelerke
215 Sanglerke
216 Fjellerke
217 Sandsvale
218 Låvesvale
219 Amursvale
220 Taksvale
221 Løvmeis
222 Granmeis
223 Lappmeis
224 Svartmeis
225 Toppmeis
226 Kjøttmeis
227 Blåmeis
228 Stjertmeis
229 Spettmeis
230 Trekryper
231 Gjerdesmett
232 Fossekall
233 Fuglekonge
234 Løvsanger
235 Gransanger
236 Eikesanger
237 Bøksanger
238 Fuglekongesanger
239 Blekbrynsanger
240 Lappsanger
241 Østsanger
242 Tartarsanger
243 Ramasanger
244 Bleksanger
245 Spottesanger
246 Sivsanger
247 Åkersanger
248 Rørsanger
249 Busksanger
250 Trostesanger
251 Stripesanger
252 Elvesanger
253 Sumpsanger
254 Munk
255 Hagesanger
256 Tornsanger
257 Møller
258 Rødstrupesanger
259 Gråfluesnapper
260 Rødstrupe
261 Blåstrupe
262 Svarthvit fluesnapper
263 Halsbåndfluesnapper
264 Dvergfluesnapper
265 Svartrødstjert
266 Rødstjert
267 Buskskvett
268 Asiasvartstrupe
269 Steinskvett
270 Svartstrupesteinskvett
271 Ørkensteinskvett
272 Isabellasteinskvett
273 Brunkinnskogtrost
274 Ringtrost
275 Svarttrost
276 Svartstrupetrost
277 Gråtrost
278 Rødvingetrost
279 Måltrost
280 Duetrost
281 Rosenstær
282 Stær
283 Sibirjernspurv
284 Svartstrupejernspurv
285 Jernspurv
286 Linerle
287 Sitronerle
288 Gulerle
289 Vintererle
290 Markpiplerke
291 Mongolpiplerke
292 Trepiplerke
293 Heipiplerke
294 Skjærpiplerke
295 Vannpiplerke
296 Myrpiplerke
297 Sidensvans
298 Lappspurv
299 Snøspurv
300 Gulspurv
301 Hvithodespurv
302 Hortulan
303 Svarthodespurv
304 Sivspurv
305 Kornspurv
306 Bokfink
307 Bjørkefink
308 Konglebit
309 Grønnfink
310 Furukorsnebb
311 Grankorsnebb
312 Båndkorsnebb
313 Brunsisik
314 Gråsisik
315 Grønnsisik
316 Bergirisk
317 Tornirisk
318 Stillits
319 Dompap
320 Kjernebiter
321 Gråspurv
322 Pilfink

Underkjente kryss er filtrert bort.