| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2020] [VP-kryss] [Krysseregler]

60 edelkryss for Espen Helgesen

Edelkryss av NSKF-arter og vanligere arter med dato og lokalitet spesifisert

#NSKF-artDatoSted
1 Rørdrum 29.12.2009 Horpestadosen, Klepp, RO
2 Beringsnipe 12.07.2008 Revtangen
3 Bonapartesnipe 27.07.2015 Revtangen, Klepp, RO
4 Ismåke 16.06.2000 Longyearbyen, Svalbard
5 Dvergterne 19.06.2011 Revtangen, Klepp, RO
6 Rødtoppfuglekonge 19.11.2017 Homoskogen, Klepp, RO
7 Brunsanger 13.10.2016 Veito, Utsira, RO
8 Viersanger 16.10.2011 Herberg, Utsira, RO
9 Blåstjert 09.10.2016 Merkeskogen, Utsira, RO
10 Sibirpiplerke 06.10.2017 Espevig, Lillesand, AA
#Ikke-NSKF-artDatoSted
1 Dvergsvane 08.11.2014 Langholen, Klepp, RO
2 Sædgås 31.12.2019 Nærland, Hå, Ro
3 Praktærfugl 25.06.2016 Komagnes, Vardø, FI
4 Vaktel 31.05.2014 Reddal, Grimstad, AA
5 Jerpe 19.11.2011 Sagberget, Skaun, ST
6 Gulnebblom 16.05.2016 Revtangen, Klepp, RO
7 Grålire 27.09.2014 Utsira, RO
8 Havlire 23.07.2015 Revtangen, Klepp, RO
9 Havsvale 01.08.2018 Nødingen, Lillesand, AA
10 Stormsvale 10.10.2014 Kvaløyfjorden, Karmøy, RO
11 Egretthegre 01.05.2019 Ergavatnet, Klepp, Ro
12 Fiskeørn 31.08.2008 Revtangen, Klepp, RO
13 Glente 11.04.2001 Jåbekk, Mandal, VA
14 Åkerrikse 05.06.2015 Stangeland, Sola, Ro
15 Dverglo 27.04.2016 Grudavatnet, Klepp, RO
16 Boltit 07.05.2015 Reve nord, Klepp, RO
17 Polarsvømmesnipe 01.11.2014 Revtangen, Klepp, RO
18 Sabinemåke 18.06.2000 Longyearbyen, Svalbard
19 Grønlandsmåke 01.01.2017 Nærland, Hå, RO
20 Polarmåke 31.12.2016 Skeie, Klepp, RO
21 Svartterne 10.05.2011 Orreosen, Klepp, RO
22 Polarjo 16.05.2016 Revtangen, Klepp, RO
23 Fjelljo 20.08.2011 Malaneset, Klepp, RO
24 Hubro 13.12.2014 Grevlingskogen, Klepp, RO
25 Haukugle 31.08.2019 Espevigheia, Lillesand, AA
26 Spurveugle 29.09.2018 Espevigheia, Lillesand, AA
27 Nattravn 31.05.2014 Trolldalen, Grimstad, AA
28 Hvitryggspett 07.10.2017 Espevig, Lillesand, AA
29 Tretåspett 18.06.2017 Svarthamran, Rennebu, ST
30 Svartspett 21.06.2013 Gjøkåsen, Sør-Varanger, FI
31 Gråspett 04.08.2019 Espevigheia, Lillesand, AA
32 Varsler 06.10.2015 Utsira, RO
33 Pirol 21.05.2020 Merkeskogen, Utsira
34 Trelerke 02.10.2020 Utsira, Ro
35 Gulbrynsanger 30.09.2015 Åsen, Sola, RO
36 Gulsanger 06.08.2009 Justøy, Lillesand, AA
37 Busksanger 14.06.2020 Reve, Klepp, Ro
38 Myrsanger 31.05.2014 Reddal, Grimstad, AA
39 Gresshoppesanger 04.06.2016 Skådeheivika, Klepp, RO
40 Hauksanger 04.10.2012 Herberg, Utsira, RO
41 Nattergal 05.06.2016 Eigensbakke, Grimstad, AA
42 Svartrødstjert 05.04.2020 Revtangen, Klepp, Ro
43 Svartstrupe 30.10.2016 Utløpet av Orreelven, Klepp, RO
44 Tartarpiplerke 24.11.2013 Kvalbein, Hå, RO
45 Lappiplerke 23.06.2015 Vardøya, Vardø, FI
46 Dvergspurv 12.10.2016 Grotledalen, Utsira, RO
47 Konglebit 30.06.2016 Hessengåsen, Sør-Varanger, FI
48 Rosenfink 19.05.2013 Utsira, RO
49 Båndkorsnebb 04.08.2011 Malaneset, Klepp, Ro
50 Polarsisik 06.11.2010 Reveparken, Klepp, RO

Mankolista (har som norgeskryss - men mangler som edel)

#Art
1 Knoppsvane
2 Sangsvane
3 Kortnebbgås
4 Tundragås
5 Grågås
6 Kanadagås
7 Hvitkinngås
8 Ringgås
9 Rødhalsgås
10 Niland
11 Rustand
12 Gravand
13 Mandarinand
14 Brunnakke
15 Amerikablesand
16 Snadderand
17 Krikkand
18 Amerikakrikkand
19 Stokkand
20 Rødfotand
21 Stjertand
22 Knekkand
23 Skjeand
24 Rødhodeand
25 Taffeland
26 Ringand
27 Hvitøyeand
28 Toppand
29 Bergand
30 Purpurhodeand
31 Ærfugl
32 Stellerand
33 Harlekinand
34 Havelle
35 Svartand
36 Sjøorre
37 Knoppsjøorre
38 Brilleand
39 Kvinand
40 Lappfiskand
41 Siland
42 Laksand
43 Lirype
44 Fjellrype
45 Storfugl
46 Orrfugl
47 Storlom
48 Islom
49 Amerikastorlom
50 Smålom
51 Dvergdykker
52 Ringnebbdykker
53 Gråstrupedykker
54 Toppdykker
55 Horndykker
56 Svarthalsdykker
57 Havhest
58 Stork
59 Havsule
60 Storskarv
61 Toppskarv
62 Gråhegre
63 Silkehegre
64 Kuhegre
65 Natthegre
66 Bronseibis
67 Skjestork
68 Vepsevåk
69 Kongeørn
70 Sivhauk
71 Myrhauk
72 Steppehauk
73 Enghauk
74 Spurvehauk
75 Hønsehauk
76 Havørn
77 Fjellvåk
78 Musvåk
79 Vannrikse
80 Myrrikse
81 Sivhøne
82 Sothøne
83 Trane
84 Triel
85 Vipe
86 Gråhodevipe
87 Sibirlo
88 Kanadalo
89 Heilo
90 Tundralo
91 Sandlo
92 Hvitbrystlo
93 Mongollo
94 Ørkenlo
95 Tjeld
96 Avosett
97 Kvartbekkasin
98 Dobbeltbekkasin
99 Enkeltbekkasin
100 Kortnebbekkasinsnipe
101 Langnebbekkasinsnipe
102 Svarthalespove
103 Lappspove
104 Småspove
105 Storspove
106 Sotsnipe
107 Rødstilk
108 Damsnipe
109 Gluttsnipe
110 Plystresnipe
111 Gulbeinsnipe
112 Skogsnipe
113 Grønnstilk
114 Tereksnipe
115 Strandsnipe
116 Steinvender
117 Polarsnipe
118 Sandløper
119 Sandsnipe
120 Dvergsnipe
121 Temmincksnipe
122 Gulbrystsnipe
123 Alaskasnipe
124 Tundrasnipe
125 Myrsnipe
126 Fjæreplytt
127 Styltesnipe
128 Fjellmyrløper
129 Rustsnipe
130 Brushane
131 Hvithalesvømmesnipe
132 Svømmesnipe
133 Rugde
134 Steppebrakksvale
135 Krykkje
136 Kanadahettemåke
137 Hettemåke
138 Dvergmåke
139 Lattermåke
140 Franklinmåke
141 Svartehavsmåke
142 Steppemåke
143 Fiskemåke
144 Ringnebbmåke
145 Gråmåke
146 Gulbeinmåke
147 Kaspimåke
148 Sildemåke
149 Svartbak
150 Sandterne
151 Rovterne
152 Hvitkinnsvartterne
153 Hvitvingesvartterne
154 Makrellterne
155 Rødnebbterne
156 Splitterne
157 Storjo
158 Tyvjo
159 Alkekonge
160 Lomvi
161 Polarlomvi
162 Alke
163 Teist
164 Lunde
165 Klippedue (dom.: bydue)
166 Skogdue
167 Ringdue
168 Turteldue
169 Mongolturteldue
170 Tyrkerdue
171 Gjøk
172 Snøugle
173 Kattugle
174 Lappugle
175 Perleugle
176 Hornugle
177 Jordugle
178 Tårnseiler
179 Gråseiler
180 Isfugl
181 Blåråke
182 Hærfugl
183 Vendehals
184 Flaggspett
185 Dvergspett
186 Grønnspett
187 Tårnfalk
188 Aftenfalk
189 Dvergfalk
190 Lerkefalk
191 Jaktfalk
192 Vandrefalk
193 Oreempid
194 Tornskate
195 Brunvarsler
196 Rosenvarsler
197 Rødhodevarsler
198 Rødøyevireo
199 Lavskrike
200 Nøtteskrike
201 Skjære
202 Nøttekråke
203 Kaie
204 Kornkråke
205 Svartkråke
206 Kråke
207 Ravn
208 Skjeggmeis
209 Dverglerke
210 Sanglerke
211 Fjellerke
212 Sandsvale
213 Låvesvale
214 Amursvale
215 Taksvale
216 Løvmeis
217 Granmeis
218 Lappmeis
219 Svartmeis
220 Toppmeis
221 Kjøttmeis
222 Blåmeis
223 Pungmeis
224 Stjertmeis
225 Spettmeis
226 Trekryper
227 Gjerdesmett
228 Fossekall
229 Fuglekonge
230 Løvsanger
231 Gransanger
232 Eikesanger
233 Bøksanger
234 Fuglekongesanger
235 Blekbrynsanger
236 Lappsanger
237 Østsanger
238 Tartarsanger
239 Ramasanger
240 Bleksanger
241 Spottesanger
242 Sivsanger
243 Åkersanger
244 Rørsanger
245 Trostesanger
246 Stripesanger
247 Elvesanger
248 Sumpsanger
249 Munk
250 Hagesanger
251 Tornsanger
252 Møller
253 Rødstrupesanger
254 Gråfluesnapper
255 Rødstrupe
256 Sørnattergal
257 Blåstrupe
258 Svarthvit fluesnapper
259 Halsbåndfluesnapper
260 Dvergfluesnapper
261 Rødstjert
262 Buskskvett
263 Asiasvartstrupe
264 Steinskvett
265 Svartstrupesteinskvett
266 Ørkensteinskvett
267 Isabellasteinskvett
268 Brunkinnskogtrost
269 Ringtrost
270 Svarttrost
271 Svartstrupetrost
272 Gråtrost
273 Rødvingetrost
274 Måltrost
275 Duetrost
276 Rosenstær
277 Stær
278 Sibirjernspurv
279 Svartstrupejernspurv
280 Jernspurv
281 Linerle
282 Sitronerle
283 Gulerle
284 Vintererle
285 Markpiplerke
286 Mongolpiplerke
287 Trepiplerke
288 Heipiplerke
289 Skjærpiplerke
290 Vannpiplerke
291 Myrpiplerke
292 Sidensvans
293 Lappspurv
294 Snøspurv
295 Brunkinnparula
296 Gulspurv
297 Hvithodespurv
298 Hortulan
299 Svarthodespurv
300 Sivspurv
301 Kornspurv
302 Bokfink
303 Bjørkefink
304 Grønnfink
305 Furukorsnebb
306 Grankorsnebb
307 Brunsisik
308 Gråsisik
309 Grønnsisik
310 Stillits
311 Gulirisk
312 Dompap
313 Kjernebiter
314 Bergirisk
315 Tornirisk
316 Gråspurv
317 Pilfink

Underkjente kryss er filtrert bort.