| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2020] [VP-kryss] [Krysseregler]

270 edelkryss for John Stenersen

Edelkryss av NSKF-arter og vanligere arter med dato og lokalitet spesifisert

#NSKF-artDatoSted
1 Rødhalsgås 23.06.1999 Nordmæla, NO
2 Storskrikørn 05.06.2011 Ilene, Tønsberg
3 Sibirlo 14.06.1998 Røstlandet, NO
4 Kanadalo 15.07.2006 Røstlandet, NO
5 Rødbrystlo 20.10.2009 Røst
6 Flekksnipe 27.12.2004 Hvasser, VF
7 Alaskasnipe 18.05.2000 Gimsøya, NO
8 Rosenmåke 05.09.2005 Laukvik, NO
9 Hvitvingesvartterne 23.07.1997 Hadselsand, NO
10 Rosenvarsler 11.09.2011 Gimsøymyrene, Vågan
11 Dverglerke 15.07.2010 Gimsøya, Vågan
12 Østsanger 10.09.1975 Utsira, RO
13 Sørnattergal 10.06.1984 Sandø, VF
14 Rosenstær 04.08.2003 Røstlandet, NO
15 Sitronerle 26.07.1997 Røstlandet, NO
16 Sibirpiplerke 08.09.2011 Sauøya, Henningsvær, Vågan
17 Tundrapiplerke 03.10.1996 Henningsvær, NO
18 Hvithodespurv 21.10.1987 Mølen, VF
19 Kornspurv 30.04.1977 Hvasser, VF
#Ikke-NSKF-artDatoSted
1 Busksanger 30.06.2003 Glenne, VF

Mankolista (har som norgeskryss - men mangler som edel)

#Art
1 Rødfotand
2 Ringand
3 Harlekinand
4 Bøffeland
5 Rapphøne
6 Stork
7 Dvergrørdrum
8 Enghauk
9 Dobbeltbekkasin
10 Tereksnipe
11 Gulbrystsnipe
12 Fjellmyrløper
13 Rustsnipe
14 Polarsvømmesnipe
15 Svartehavsmåke
16 Ringnebbmåke
17 Splitterne
18 Hubro
19 Slagugle
20 Lappugle
21 Isfugl
22 Hærfugl
23 Krattvarsler
24 Topplerke
25 Viersanger
26 Fuglekongesanger
27 Furusanger
28 Tartarsanger
29 Starrsanger
30 Sumpsanger
31 Rødstrupesanger
32 Svartstrupe
33 Mongolpiplerke
34 Hvitstrupespurv
35 Gulirisk

Underkjente kryss er filtrert bort.