| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2020] [VP-kryss] [Krysseregler]

2 edelkryss for Renate Berg

Edelkryss av NSKF-arter og vanligere arter med dato og lokalitet spesifisert

#NSKF-artDatoSted
1 Brunsanger 14.10.2017 Utsira, RO
2 Brunkinnskogtrost 10.10.2019 Merkeskogen, Utsira, Ro

Mankolista (har som norgeskryss - men mangler som edel)

#Art
1 Knoppsvane
2 Sangsvane
3 Dvergsvane
4 Sædgås
5 Kortnebbgås
6 Tundragås
7 Grågås
8 Kanadagås
9 Hvitkinngås
10 Ringgås
11 Rødhalsgås
12 Niland
13 Rustand
14 Gravand
15 Mandarinand
16 Brunnakke
17 Amerikablesand
18 Snadderand
19 Krikkand
20 Amerikakrikkand
21 Stokkand
22 Rødfotand
23 Stjertand
24 Knekkand
25 Skjeand
26 Rødhodeand
27 Taffeland
28 Ringand
29 Hvitøyeand
30 Toppand
31 Bergand
32 Purpurhodeand
33 Ærfugl
34 Praktærfugl
35 Stellerand
36 Harlekinand
37 Havelle
38 Svartand
39 Sjøorre
40 Knoppsjøorre
41 Brilleand
42 Kvinand
43 Lappfiskand
44 Siland
45 Laksand
46 Stivhaleand
47 Vaktel
48 Lirype
49 Fjellrype
50 Storfugl
51 Orrfugl
52 Jerpe
53 Gulnebblom
54 Storlom
55 Islom
56 Amerikastorlom
57 Smålom
58 Dvergdykker
59 Ringnebbdykker
60 Gråstrupedykker
61 Toppdykker
62 Horndykker
63 Svarthalsdykker
64 Havhest
65 Spisshalepetrell
66 Grålire
67 Havlire
68 Havsvale
69 Stormsvale
70 Stork
71 Havsule
72 Storskarv
73 Toppskarv
74 Gråhegre
75 Egretthegre
76 Silkehegre
77 Kuhegre
78 Natthegre
79 Rørdrum
80 Bronseibis
81 Skjestork
82 Fiskeørn
83 Vepsevåk
84 Kongeørn
85 Sivhauk
86 Myrhauk
87 Steppehauk
88 Spurvehauk
89 Hønsehauk
90 Glente
91 Havørn
92 Fjellvåk
93 Musvåk
94 Vannrikse
95 Åkerrikse
96 Myrrikse
97 Sivhøne
98 Sothøne
99 Trane
100 Triel
101 Vipe
102 Gråhodevipe
103 Sibirlo
104 Kanadalo
105 Heilo
106 Tundralo
107 Sandlo
108 Dverglo
109 Hvitbrystlo
110 Mongollo
111 Ørkenlo
112 Boltit
113 Tjeld
114 Avosett
115 Kvartbekkasin
116 Dobbeltbekkasin
117 Enkeltbekkasin
118 Kortnebbekkasinsnipe
119 Svarthalespove
120 Lappspove
121 Småspove
122 Storspove
123 Sotsnipe
124 Rødstilk
125 Damsnipe
126 Gluttsnipe
127 Plystresnipe
128 Gulbeinsnipe
129 Skogsnipe
130 Grønnstilk
131 Strandsnipe
132 Steinvender
133 Polarsnipe
134 Sandløper
135 Sandsnipe
136 Dvergsnipe
137 Temmincksnipe
138 Bonapartesnipe
139 Gulbrystsnipe
140 Alaskasnipe
141 Tundrasnipe
142 Myrsnipe
143 Fjæreplytt
144 Styltesnipe
145 Fjellmyrløper
146 Rustsnipe
147 Brushane
148 Svømmesnipe
149 Polarsvømmesnipe
150 Rugde
151 Steppebrakksvale
152 Krykkje
153 Ismåke
154 Sabinemåke
155 Kanadahettemåke
156 Hettemåke
157 Dvergmåke
158 Lattermåke
159 Franklinmåke
160 Svartehavsmåke
161 Steppemåke
162 Fiskemåke
163 Ringnebbmåke
164 Gråmåke
165 Gulbeinmåke
166 Kaspimåke
167 Grønlandsmåke
168 Sildemåke
169 Polarmåke
170 Svartbak
171 Dvergterne
172 Sandterne
173 Rovterne
174 Hvitkinnsvartterne
175 Hvitvingesvartterne
176 Svartterne
177 Makrellterne
178 Rødnebbterne
179 Splitterne
180 Storjo
181 Polarjo
182 Tyvjo
183 Fjelljo
184 Alkekonge
185 Lomvi
186 Polarlomvi
187 Alke
188 Teist
189 Lunde
190 Klippedue (dom.: bydue)
191 Skogdue
192 Ringdue
193 Turteldue
194 Mongolturteldue
195 Tyrkerdue
196 Gjøk
197 Hubro
198 Snøugle
199 Kattugle
200 Lappugle
201 Haukugle
202 Spurveugle
203 Perleugle
204 Hornugle
205 Jordugle
206 Nattravn
207 Tårnseiler
208 Gråseiler
209 Isfugl
210 Bieter
211 Blåråke
212 Hærfugl
213 Vendehals
214 Hvitryggspett
215 Flaggspett
216 Tretåspett
217 Dvergspett
218 Svartspett
219 Grønnspett
220 Gråspett
221 Tårnfalk
222 Aftenfalk
223 Dvergfalk
224 Lerkefalk
225 Jaktfalk
226 Vandrefalk
227 Oreempid
228 Tornskate
229 Varsler
230 Rødhodevarsler
231 Rødøyevireo
232 Pirol
233 Lavskrike
234 Nøtteskrike
235 Skjære
236 Nøttekråke
237 Kaie
238 Kornkråke
239 Svartkråke
240 Kråke
241 Ravn
242 Skjeggmeis
243 Dverglerke
244 Trelerke
245 Sanglerke
246 Fjellerke
247 Sandsvale
248 Låvesvale
249 Amursvale
250 Taksvale
251 Løvmeis
252 Granmeis
253 Lappmeis
254 Svartmeis
255 Toppmeis
256 Kjøttmeis
257 Blåmeis
258 Stjertmeis
259 Spettmeis
260 Trekryper
261 Gjerdesmett
262 Fossekall
263 Fuglekonge
264 Rødtoppfuglekonge
265 Løvsanger
266 Gransanger
267 Eikesanger
268 Bøksanger
269 Fuglekongesanger
270 Gulbrynsanger
271 Blekbrynsanger
272 Lappsanger
273 Østsanger
274 Tartarsanger
275 Bleksanger
276 Gulsanger
277 Sivsanger
278 Åkersanger
279 Rørsanger
280 Busksanger
281 Myrsanger
282 Trostesanger
283 Stripesanger
284 Gresshoppesanger
285 Elvesanger
286 Sumpsanger
287 Munk
288 Hagesanger
289 Tornsanger
290 Møller
291 Hauksanger
292 Gråfluesnapper
293 Rødstrupe
294 Nattergal
295 Blåstrupe
296 Blåstjert
297 Svarthvit fluesnapper
298 Halsbåndfluesnapper
299 Dvergfluesnapper
300 Svartrødstjert
301 Rødstjert
302 Buskskvett
303 Svartstrupe
304 Asiasvartstrupe
305 Steinskvett
306 Svartstrupesteinskvett
307 Ørkensteinskvett
308 Isabellasteinskvett
309 Ringtrost
310 Svarttrost
311 Svartstrupetrost
312 Gråtrost
313 Rødvingetrost
314 Måltrost
315 Duetrost
316 Rosenstær
317 Stær
318 Svartstrupejernspurv
319 Jernspurv
320 Linerle
321 Sitronerle
322 Gulerle
323 Vintererle
324 Tartarpiplerke
325 Markpiplerke
326 Mongolpiplerke
327 Trepiplerke
328 Sibirpiplerke
329 Heipiplerke
330 Lappiplerke
331 Skjærpiplerke
332 Vannpiplerke
333 Myrpiplerke
334 Sidensvans
335 Lappspurv
336 Snøspurv
337 Gulspurv
338 Hvithodespurv
339 Hortulan
340 Dvergspurv
341 Svarthodespurv
342 Sivspurv
343 Kornspurv
344 Bokfink
345 Bjørkefink
346 Konglebit
347 Rosenfink
348 Grønnfink
349 Furukorsnebb
350 Grankorsnebb
351 Båndkorsnebb
352 Brunsisik
353 Gråsisik
354 Polarsisik
355 Grønnsisik
356 Stillits
357 Dompap
358 Kjernebiter
359 Bergirisk
360 Tornirisk
361 Gråspurv
362 Pilfink

Underkjente kryss er filtrert bort.