| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2022] [VP-kryss] [Krysseregler]

6 edelkryss for Renate Berg

Edelkryss av NSKF-arter og vanligere arter med dato og lokalitet spesifisert

#NSKF-artDatoSted
1 Brunsanger 14.10.2017 Utsira, RO
2 Rødstrupesanger 23.05.2021 Haugen, Klepp, RO
3 Blåstjert 09.10.2017 Søre merkeskogen, Utsira, RO
4 Viriskogtrost 15.10.2021 Merkeskogen, Utsira, Ro
5 Brunkinnskogtrost 10.10.2019 Merkeskogen, Utsira, Ro
#Ikke-NSKF-artDatoSted
1 Fuglekongesanger 31.10.2021 Rossabøskogen, Haugesund, RO

Mankolista (har som norgeskryss - men mangler som edel)

#Art
1 Knoppsvane
2 Sangsvane
3 Dvergsvane
4 Sædgås
5 Tundragås
6 Dverggås
7 Grågås
8 Stripegås
9 Kanadagås
10 Hvitkinngås
11 Ringgås
12 Rødhalsgås
13 Niland
14 Rustand
15 Gravand
16 Mandarinand
17 Brunnakke
18 Amerikablesand
19 Snadderand
20 Krikkand
21 Amerikakrikkand
22 Stokkand
23 Rødfotand
24 Stjertand
25 Knekkand
26 Skjeand
27 Rødhodeand
28 Taffeland
29 Ringand
30 Hvitøyeand
31 Toppand
32 Bergand
33 Purpurhodeand
34 Ærfugl
35 Praktærfugl
36 Stellerand
37 Harlekinand
38 Havelle
39 Svartand
40 Sjøorre
41 Knoppsjøorre
42 Brilleand
43 Kvinand
44 Bøffeland
45 Lappfiskand
46 Siland
47 Laksand
48 Stivhaleand
49 Vaktel
50 Lirype
51 Fjellrype
52 Storfugl
53 Orrfugl
54 Jerpe
55 Gulnebblom
56 Storlom
57 Islom
58 Amerikastorlom
59 Smålom
60 Dvergdykker
61 Ringnebbdykker
62 Gråstrupedykker
63 Toppdykker
64 Horndykker
65 Svarthalsdykker
66 Havhest
67 Grålire
68 Havlire
69 Havsvale
70 Stormsvale
71 Stork
72 Havsule
73 Storskarv
74 Toppskarv
75 Gråhegre
76 Egretthegre
77 Silkehegre
78 Kuhegre
79 Natthegre
80 Rørdrum
81 Bronseibis
82 Skjestork
83 Fiskeørn
84 Vepsevåk
85 Kongeørn
86 Sivhauk
87 Myrhauk
88 Steppehauk
89 Spurvehauk
90 Hønsehauk
91 Glente
92 Svartglente
93 Havørn
94 Fjellvåk
95 Musvåk
96 Vannrikse
97 Åkerrikse
98 Sumprikse
99 Myrrikse
100 Sivhøne
101 Sothøne
102 Trane
103 Triel
104 Vipe
105 Gråhodevipe
106 Sibirlo
107 Kanadalo
108 Heilo
109 Tundralo
110 Sandlo
111 Dverglo
112 Hvitbrystlo
113 Mongollo
114 Ørkenlo
115 Boltit
116 Tjeld
117 Avosett
118 Kvartbekkasin
119 Dobbeltbekkasin
120 Enkeltbekkasin
121 Kortnebbekkasinsnipe
122 Svarthalespove
123 Lappspove
124 Småspove
125 Storspove
126 Sotsnipe
127 Rødstilk
128 Damsnipe
129 Gluttsnipe
130 Plystresnipe
131 Gulbeinsnipe
132 Skogsnipe
133 Grønnstilk
134 Strandsnipe
135 Steinvender
136 Polarsnipe
137 Sandløper
138 Sandsnipe
139 Dvergsnipe
140 Temmincksnipe
141 Bonapartesnipe
142 Gulbrystsnipe
143 Alaskasnipe
144 Tundrasnipe
145 Myrsnipe
146 Fjæreplytt
147 Styltesnipe
148 Fjellmyrløper
149 Rustsnipe
150 Brushane
151 Svømmesnipe
152 Polarsvømmesnipe
153 Rugde
154 Orientbrakksvale
155 Steppebrakksvale
156 Krykkje
157 Ismåke
158 Sabinemåke
159 Kanadahettemåke
160 Hettemåke
161 Dvergmåke
162 Lattermåke
163 Franklinmåke
164 Svartehavsmåke
165 Steppemåke
166 Fiskemåke
167 Ringnebbmåke
168 Gråmåke
169 Gulbeinmåke
170 Kaspimåke
171 Grønlandsmåke
172 Sildemåke
173 Polarmåke
174 Svartbak
175 Dvergterne
176 Sandterne
177 Rovterne
178 Hvitkinnsvartterne
179 Hvitvingesvartterne
180 Svartterne
181 Makrellterne
182 Rødnebbterne
183 Splitterne
184 Storjo
185 Polarjo
186 Tyvjo
187 Fjelljo
188 Alkekonge
189 Lomvi
190 Polarlomvi
191 Alke
192 Teist
193 Lunde
194 Klippedue (dom.: bydue)
195 Skogdue
196 Ringdue
197 Turteldue
198 Mongolturteldue
199 Tyrkerdue
200 Gjøk
201 Hubro
202 Snøugle
203 Kattugle
204 Slagugle
205 Lappugle
206 Haukugle
207 Spurveugle
208 Perleugle
209 Hornugle
210 Jordugle
211 Nattravn
212 Tårnseiler
213 Gråseiler
214 Isfugl
215 Bieter
216 Blåråke
217 Hærfugl
218 Vendehals
219 Hvitryggspett
220 Flaggspett
221 Tretåspett
222 Dvergspett
223 Svartspett
224 Grønnspett
225 Gråspett
226 Tårnfalk
227 Aftenfalk
228 Dvergfalk
229 Lerkefalk
230 Jaktfalk
231 Vandrefalk
232 Oreempid
233 Tornskate
234 Brunvarsler
235 Varsler
236 Rødhodevarsler
237 Rødøyevireo
238 Pirol
239 Lavskrike
240 Nøtteskrike
241 Skjære
242 Nøttekråke
243 Kaie
244 Kornkråke
245 Svartkråke
246 Kråke
247 Ravn
248 Skjeggmeis
249 Dverglerke
250 Trelerke
251 Sanglerke
252 Fjellerke
253 Sandsvale
254 Låvesvale
255 Amursvale
256 Taksvale
257 Løvmeis
258 Granmeis
259 Lappmeis
260 Svartmeis
261 Toppmeis
262 Kjøttmeis
263 Blåmeis
264 Pungmeis
265 Stjertmeis
266 Spettmeis
267 Trekryper
268 Gjerdesmett
269 Fossekall
270 Fuglekonge
271 Rødtoppfuglekonge
272 Løvsanger
273 Gransanger
274 Eikesanger
275 Bøksanger
276 Viersanger
277 Gulbrynsanger
278 Blekbrynsanger
279 Lappsanger
280 Østsanger
281 Tartarsanger
282 Bleksanger
283 Gulsanger
284 Sivsanger
285 Åkersanger
286 Rørsanger
287 Busksanger
288 Myrsanger
289 Trostesanger
290 Stripesanger
291 Gresshoppesanger
292 Elvesanger
293 Sumpsanger
294 Munk
295 Hagesanger
296 Tornsanger
297 Møller
298 Hauksanger
299 Gråfluesnapper
300 Rødstrupe
301 Nattergal
302 Sørnattergal
303 Blåstrupe
304 Svarthvit fluesnapper
305 Halsbåndfluesnapper
306 Dvergfluesnapper
307 Taigafluesnapper
308 Svartrødstjert
309 Rødstjert
310 Buskskvett
311 Svartstrupe
312 Asiasvartstrupe
313 Steinskvett
314 Svartstrupesteinskvett
315 Ørkensteinskvett
316 Isabellasteinskvett
317 Ringtrost
318 Svarttrost
319 Svartstrupetrost
320 Gråtrost
321 Rødvingetrost
322 Måltrost
323 Duetrost
324 Rosenstær
325 Stær
326 Svartstrupejernspurv
327 Jernspurv
328 Linerle
329 Sitronerle
330 Gulerle
331 Vintererle
332 Tartarpiplerke
333 Markpiplerke
334 Mongolpiplerke
335 Trepiplerke
336 Sibirpiplerke
337 Heipiplerke
338 Lappiplerke
339 Skjærpiplerke
340 Vannpiplerke
341 Myrpiplerke
342 Sidensvans
343 Lappspurv
344 Snøspurv
345 Klatreparula
346 Brunkinnparula
347 Gulspurv
348 Hvithodespurv
349 Hortulan
350 Dvergspurv
351 Svarthodespurv
352 Sivspurv
353 Kornspurv
354 Bokfink
355 Bjørkefink
356 Konglebit
357 Rosenfink
358 Grønnfink
359 Furukorsnebb
360 Grankorsnebb
361 Båndkorsnebb
362 Brunsisik
363 Gråsisik
364 Polarsisik
365 Grønnsisik
366 Stillits
367 Gulirisk
368 Dompap
369 Kjernebiter
370 Bergirisk
371 Tornirisk
372 Gråspurv
373 Pilfink

Underkjente kryss er filtrert bort.