| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2020] [VP-kryss] [Krysseregler]

166 edelkryss for Aina Guin

Edelkryss av NSKF-arter og vanligere arter med dato og lokalitet spesifisert

#NSKF-artDatoSted
1 Sibirpiplerke 13.09.2015 Sprengerleira, Flakstad, NO
#Ikke-NSKF-artDatoSted
1 Lappugle 29.05.2014 Braskereidfoss
2 Hortulan 29.05.2014 Melåsmoen
3 Rosenfink 31.05.2014 Fiskumvannet
4 Kjernebiter 30.04.2014 Stavsengan

Mankolista (har som norgeskryss - men mangler som edel)

#Art
1 Hvitkinngås
2 Mandarinand
3 Snadderand
4 Rødfotand
5 Knekkand
6 Ringand
7 Bergand
8 Stellerand
9 Knoppsjøorre
10 Lappfiskand
11 Ringnebbdykker
12 Gråstrupedykker
13 Havlire
14 Fiskeørn
15 Sivhauk
16 Myrhauk
17 Steppehauk
18 Hønsehauk
19 Musvåk
20 Kanadalo
21 Tundralo
22 Dverglo
23 Dobbeltbekkasin
24 Lappspove
25 Skogsnipe
26 Sandsnipe
27 Alaskasnipe
28 Polarsvømmesnipe
29 Steppebrakksvale
30 Dvergmåke
31 Splitterne
32 Fjelljo
33 Tyrkerdue
34 Snøugle
35 Slagugle
36 Nattravn
37 Isfugl
38 Vendehals
39 Tretåspett
40 Dvergspett
41 Gråspett
42 Dvergfalk
43 Lerkefalk
44 Jaktfalk
45 Vandrefalk
46 Varsler
47 Lavskrike
48 Trekryper
49 Eikesanger
50 Gulbrynsanger
51 Blekbrynsanger
52 Lappsanger
53 Gulsanger
54 Rørsanger
55 Myrsanger
56 Trostesanger
57 Stripesanger
58 Starrsanger
59 Hagesanger
60 Tornsanger
61 Møller
62 Hauksanger
63 Nattergal
64 Rødstjert
65 Sitronerle
66 Tartarpiplerke
67 Lappiplerke
68 Vannpiplerke
69 Dvergspurv
70 Furukorsnebb
71 Brunsisik
72 Polarsisik
73 Stillits

Underkjente kryss er filtrert bort.