| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2020] [VP-kryss] [Krysseregler]

252 edelkryss for Askild Tomren

Edelkryss av NSKF-arter og vanligere arter med dato og lokalitet spesifisert

#NSKF-artDatoSted
1 Balearlire 21.07.2016 Lista fyr, Farsund, VA
2 Steppehauk 30.08.2019 Bringdjordnes, Lyngdal, VA
3 Enghauk 07.05.2016 Kviljobrønnen, Farsund
4 Alaskasnipe 22.07.2018 Fuglevika, Farsund, VA
5 Sandterne 21.07.2016 Lista fyr, Farsund, VA
6 Bieter 28.05.2018 Kviljogarden, Kviljo, Farsund, VA
7 Rødtoppfuglekonge 06.11.2017 Sildevik, Haugestranda, VA
8 Trostesanger 12.06.2014 Hegelandsmyra, Lindesnes
9 Sumpsanger 04.06.2017 Nesheimsumpen, Farsund, VA
10 Hvithodespurv 29.10.2016 Bringsjordneset, Lyngdal, VA
#Ikke-NSKF-artDatoSted
1 Knoppsvane 29.12.2013 Øsevågen, Lyngdal, VA
2 Sangsvane 05.11.2013 Nordhasselmyra, Farsund, VA
3 Sædgås 15.02.2014 Bringsjordneset, Lyngdal, VA
4 Kortnebbgås 22.09.2014 Fuglevika, Farsund, VA
5 Tundragås 17.02.2014 Sørmarka, Kviljo, Farsund, VA
6 Grågås 04.04.2013 Draiet, Underøy, Lindesnes, VA
7 Kanadagås 05.11.2013 Nordhasselmyra, Farsund, VA
8 Hvitkinngås 17.02.2014 Hanangervann, Farsund, VA
9 Ringgås 24.09.2014 Fuglevika, Farsund, VA
10 Gravand 17.02.2014 Kådestranda, Farsund, VA
11 Mandarinand 25.09.2018 Nedre Lyngdalselv, Lyngdal, VA
12 Brunnakke 05.11.2013 Hanangervann, Farsund, VA
13 Snadderand 10.10.2014 Ergavatnet, Klepp, RO
14 Krikkand 27.02.2014 Prestneset, Lyngdal, VA
15 Stokkand 21.12.2013 Oftebro, Lyngdal, VA
16 Stjertand 17.06.2014 Neesebydammen, Nesseby, FI
17 Knekkand 23.04.2018 Prestneset, Lyngdal, VA
18 Skjeand 18.06.2014 Skrøytnes, Sør varanger, FI
19 Taffeland 06.10.2014 Lenesfjorden midtre, Lyngdal, VA
20 Toppand 06.06.2014 Kråkenesvann, Farsund, VA
21 Bergand 18.11.2014 Nedre Audna Naturreservat, Lindesnes, VA
22 Ærfugl 07.11.2013 Rosfjordsanden, Lyngdal, VA
23 Praktærfugl 14.06.2017 Skallelv, Vadsø, FI
24 Havelle 01.01.2014 Stakkvika, Jåsund, Lyngdal, VA
25 Svartand 07.11.2013 Rosfjordsanden, Lyngdal, VA
26 Sjøorre 04.01.2014 Kittelsnes, Lyngdal, VA
27 Kvinand 06.11.2013 Kjerkevågen, Lindesnes,VA
28 Lappfiskand 19.06.2014 Noatun, Sør Varanger, FI
29 Siland 06.11.2013 Jåsund, Lyngdal, VA
30 Laksand 02.01.2014 Rona, Tranevåg, Farsund, VA
31 Vaktel 10.06.2014 Bjørndalsslette, Kristiansand, VA
32 Lirype 16.06.2014 Kvalnes, Vardø, FI
33 Fjellrype 21.06.2015 Nordkinnhalvøya, Gamvik, FI
34 Storfugl 18.06.2014 Vaggetem, Sør Varanger, FI
35 Orrfugl 14.04.2014 Tjovedalsheiå, Hægebostad
36 Gulnebblom 15.06.2017 Hamningberg, FI
37 Storlom 24.09.2014 Nordhasselvika, Farsund
38 Islom 24.09.2014 Kådesanden, Farsund
39 Smålom 06.06.2014 Kviljoodden, Farsund
40 Dvergdykker 28.02.2014 Lygna ved Alleen, Lyngdal
41 Gråstrupedykker 11.04.2014 Triovika, Farsund
42 Toppdykker 24.04.2014 Kvaviksanden, Lyngdal
43 Horndykker 06.11.2013 Kjerkevågen, Lindesnes
44 Havhest 17.06.2014 Moloen, Berlevåg
45 Grålire 11.09.2017 Lista fyr, Farsund, VA
46 Havlire 10.08.2014 Sjøfuglbua, Lista fyr
47 Havsule 24.04.2014 Kviljoodden, Farsund
48 Storskarv 30.10.2013 Kjøgesøy, Lenesfjorden, Lyngdal
49 Toppskarv 24.04.2014 Kviljosanden, Farsund
50 Gråhegre 10.11.2013 Kittelsnes, Lyngdal
51 Egretthegre 18.05.2016 Vågsvollvåien, Farsund, VA
52 Fiskeørn 12.08.2014 Kviljosanden, Farsund
53 Vepsevåk 04.09.2016 Vardåsen, Lyngdal, VA
54 Kongeørn 05.02.2015 Sælør, Lyngdal
55 Sivhauk 06.06.2014 Kviljobrønnen, Farsund
56 Myrhauk 04.10.2014 Stavestø, Farsund
57 Spurvehauk 06.11.2013 Stakkvika, Jåsund, Lyngdal
58 Hønsehauk 25.09.2014 Prestneset, Lyngdal
59 Glente 27.03.2019 Bergsaker, Lyngdal, VA
60 Havørn 21.12.2013 Stakkvika, Jåsund, Lyngdal
61 Fjellvåk 22.09.2014 Lebeltet, Lista fyr
62 Musvåk 04.04.2014 Kittelsnes, Lyngdal
63 Vannrikse 25.12.2014 Løgan, Nesheimvann
64 Myrrikse 21.08.2018 Slevdalsvann, Farsund, VA
65 Sivhøne 05.10.2014 Dynetrau, Kviljosanden, Farsund
66 Sothøne 10.10.2014 Grudavatnet, Klepp
67 Trane 14.06.2014 Ferdsmyra, Sør Varanger
68 Vipe 03.03.2014 Jåbekk, Mandal
69 Heilo 21.04.2014 Lista fyr, Farsund
70 Tundralo 19.09.2014 Kviljoodden, Farsund
71 Sandlo 24.04.2014 Kviljoodden, Farsund
72 Dverglo 15.05.2018 Bringdjordnes, Lyngdal, VA
73 Boltit 09.05.2016 Sørmarka, Kviljo, Farsund, VA
74 Tjeld 04.04.2014 Draiet, Underøy, Lindesnes
75 Kvartbekkasin 28.04.2014 Prestneset, Lyngdal
76 Dobbeltbekkasin 22.09.2017 Kjerkevågen, Lindesnes, VA
77 Enkeltbekkasin 16.04.2014 Prestneset, Lyngdal
78 Svarthalespove 10.10.2014 Ergavatnet, Klepp
79 Lappspove 12.08.2014 Kviljoodden, Farsund
80 Småspove 17.08.2014 Hanangervann sør, Farsund
81 Storspove 05.11.2013 Nordhasselmyra, Farsund
82 Sotsnipe 10.08.2014 Kråkenesvann, Farsund
83 Rødstilk 27.04.2014 Lista fyr, Farsund
84 Gluttsnipe 10.08.2014 Kråkenesvann, Farsund, VA
85 Skogsnipe 12.06.2014 Hegelandsmyra, Lindesnes
86 Grønnstilk 16.06.2014 Domsvatnet, Vardø
87 Strandsnipe 28.04.2014 Prestneset, Lyngdal
88 Steinvender 06.06.2014 Kviljoodden, Farsund
89 Polarsnipe 06.06.2014 Kviljoodden, Farsund
90 Sandløper 06.06.2014 Kviljoodden, Farsund
91 Dvergsnipe 17.08.2014 Hanangervann sør, Farsund
92 Temmincksnipe 17.06.2014 Kongsfjordfjellet, Berlevåg
93 Tundrasnipe 04.09.2015 Fuglevika, Farsund, VA
94 Myrsnipe 06.06.2014 Kviljoodden, Farsund
95 Fjæreplytt 05.10.2014 Kviljoodden, Farsund
96 Brushane 15.06.2014 Grøhøgdmyra, Vardø
97 Svømmesnipe 14.06.2014 Vadsøya, Vadsø
98 Polarsvømmesnipe 27.06.2016 Nessebyodden, Nesseby, FI
99 Rugde 21.12.2013 Ballestadheia, Lyngdal
100 Krykkje 14.06.2014 Vadsøya, Vadsø
101 Hettemåke 06.06.2014 Lista fyr, Farsund
102 Dvergmåke 18.06.2014 Noatun, Sør Varanger
103 Fiskemåke 04.04.2014 Prestneset, Lyngdal
104 Gråmåke 07.11.2013 Rosfjordsanden, Lyngdal
105 Grønlandsmåke 24.06.2015 Sandfjorden, Berlevåg, FI
106 Sildemåke 04.04.2014 Oftebro, Lyngdal
107 Polarmåke 16.06.2014 Kiberg, Vardø
108 Svartbak 29.12.2013 Kjerkevågen, Lindesnes
109 Makrellterne 04.10.2014 Hanangervann sør, Farsund
110 Rødnebbterne 14.06.2014 Vadsøya, Vadsø
111 Splitterne 01.08.2014 Lista fyr, Farsund
112 Storjo 14.08.2014 Hausvikodden, Lyngdal
113 Polarjo 19.05.2016 Følet, Markøy, Lyngdal, VA
114 Tyvjo 14.06.2014 Vadsøya, Vadsø
115 Fjelljo 15.06.2014 Bardvikvannet, Vardø
116 Alkekonge 10.10.2014 Revehamna, Klepp
117 Lomvi 30.10.2013 Kjøgesøy, Lenesfjorden, Lyngdal
118 Polarlomvi 16.06.2014 Hornøya, Vardø
119 Alke 15.06.2014 Bussesundet, Vardø
120 Teist 15.06.2014 Ekkerøya, Vadsø
121 Lunde 16.06.2014 Hornøya, Vardø
122 Klippedue (dom.: bydue) 11.04.2014 Farsund sentrum, Farsund
123 Skogdue 28.04.2014 Prestneset, Lyngdal
124 Ringdue 07.11.2013 Rosfjordsanden, Lyngdal
125 Turteldue 11.10.2014 Østhassel, Farsund
126 Tyrkerdue 05.11.2013 Storsteinvollen, Vanse stadion, Farsund
127 Gjøk 29.05.2014 Stakkvika, Jåsund, Lyngdal
128 Hubro 09.12.2014 Rauneheia, Lyngdal
129 Kattugle 14.12.2013 Åveslandsvannet, Lyngdal
130 Lappugle 19.06.2014 Nilamyra, Sør Varanger
131 Haukugle 25.06.2015 Nilamyra, Sør-Varanger, Finnmark
132 Hornugle 04.01.2014 Kittelsnes, Lyngdal
133 Jordugle 16.06.2014 Skallelv, Vadsø
134 Tårnseiler 29.05.2014 Prestneset, Lyngdal
135 Isfugl 18.08.2018 Nedre Lyngdalselv, Lyngdal, VA
136 Vendehals 25.04.2014 Stakkvika, Jåsund, Lyngdal
137 Hvitryggspett 06.04.2014 Jåsund, Lyngdal
138 Flaggspett 30.10.2013 Oftebro, Lyngdal
139 Tretåspett 18.06.2017 Gjøkåsen, Sør-Varanger, FI
140 Dvergspett 06.04.2014 Jåsund, Lyngdal
141 Svartspett 25.09.2014 Prestneset, Lyngdal
142 Grønnspett 10.11.2013 Stakkvika, Jåsund, Lyngdal
143 Gråspett 05.12.2014 Rona, Tranevåg, Farsund
144 Tårnfalk 21.04.2014 Lista fyr, Farsund
145 Dvergfalk 19.09.2014 Kviljosanden, Farsund
146 Lerkefalk 07.05.2016 Lebeltet, Lista fyr, VA
147 Jaktfalk 04.12.2014 Tjuvholman, Farsund
148 Vandrefalk 30.10.2013 Seglfjellet, Lenesfjorden, Lyngdal
149 Tornskate 30.05.2014 Ytre Øydna, Audnedal
150 Varsler 28.12.2013 Prestneset, Lyngdal
151 Lavskrike 18.06.2014 Noatun, Sør Varanger
152 Nøtteskrike 01.03.2014 Stakkvika, Jåsund, Lyngdal
153 Skjære 10.11.2013 Stakkvika, Jåsund, Lyngdal
154 Nøttekråke 19.10.2013 Oftebro, Lyngdal
155 Kaie 24.02.2014 Bringsjordneset, Lyngdal
156 Kornkråke 20.04.2014 Kviljobrønnen, Farsund
157 Svartkråke 28.02.2014 Kvavik, Lyngdal
158 Kråke 10.11.2013 Stakkvika, Jåsund, Lyngdal
159 Ravn 28.12.2013 Prestneset, Lyngdal
160 Skjeggmeis 23.10.2017 Østhasselneset, Farsund, VA
161 Sanglerke 27.02.2014 Årnes, Lyngdal
162 Fjellerke 17.06.2014 Kongsfjordfjellet, Berlevåg
163 Sandsvale 30.05.2014 Ytre Øydna, Audnedal
164 Låvesvale 25.04.2014 Stakkvika, Jåsund, Lyngdal
165 Taksvale 25.04.2014 Stakkvika, Jåsund, Lyngdal
166 Løvmeis 04.01.2014 Stakkvika, Jåsund, Lyngdal
167 Granmeis 06.11.2013 Spangereid, Lindesnes
168 Lappmeis 18.06.2014 Noatun, Sør Varanger
169 Svartmeis 18.02.2014 Kittelsnes, Lyngdal
170 Toppmeis 18.11.2014 Underøy, Lindesnes
171 Kjøttmeis 07.11.2013 Rosfjordsanden, Lyngdal
172 Blåmeis 10.11.2013 Stakkvika, Jåsund, Lyngdal
173 Stjertmeis 28.12.2013 Prestneset, Lyngdal
174 Spettmeis 21.12.2013 Ballestadheia, Lyngdal
175 Trekryper 10.11.2013 Kittelsnes, Lyngdal
176 Gjerdesmett 06.11.2013 Spangereid, Lindesnes
177 Fossekall 18.02.2014 Prestneset, Lyngdal
178 Fuglekonge 07.11.2013 Rosfjordsanden, Lyngdal
179 Løvsanger 21.04.2014 Lista fyr, Farsund
180 Gransanger 06.04.2014 Jåsund, Lyngdal
181 Bøksanger 01.06.2014 Voddeheiå, Hægebostad
182 Gulbrynsanger 19.08.2016 Prestneset, Lyngdal, VA
183 Gulsanger 19.06.2016 Voddeheiå, Hægebostad, VA
184 Sivsanger 16.06.2014 Svartnes, Vardø
185 Rørsanger 06.06.2014 Kråkenesvann, Farsund
186 Myrsanger 04.06.2014 Østgardneset, Lyngdal
187 Gresshoppesanger 27.04.2014 Slevedalsvann, Farsund
188 Munk 22.04.2014 Kittelsnes, Lyngdal
189 Hagesanger 29.05.2014 Oftebro, Lyngdal
190 Tornsanger 30.05.2014 Lista fyr, Farsund
191 Møller 24.09.2014 Nordhasselsanden, Farsund
192 Gråfluesnapper 30.05.2014 Lista fyr, Farsund
193 Rødstrupe 06.11.2013 Spangereid, Lindesnes
194 Blåstrupe 15.06.2014 Sandfjord, Båtsfjord
195 Svarthvit fluesnapper 25.04.2014 Stakkvika, Jåsund, Lyngdal
196 Dvergfluesnapper 04.10.2018 Utsira, RO
197 Svartrødstjert 25.04.2014 Stakkvika, Jåsund, Lyngdal
198 Rødstjert 19.06.2014 Noatun, Sør Varanger
199 Buskskvett 25.04.2014 Stakkvika, Jåsund, Lyngdal
200 Svartstrupe 27.02.2014 Årnes, Lyngdal
201 Steinskvett 04.04.2014 Draiet, Underøy, Lindesnes
202 Ringtrost 04.04.2014 Kittelsnes, Lyngdal
203 Svarttrost 07.11.2013 Rosfjordsanden, Lyngdal
204 Gråtrost 06.11.2013 Spangereid, Lindesnes
205 Rødvingetrost 06.11.2013 Spangereid, Lindesnes
206 Måltrost 04.04.2014 Kittelsnes, Lyngdal
207 Duetrost 18.06.2014 Blankvassåsen, Sør Varanger
208 Stær 06.11.2013 Spangereid, Lindesnes
209 Jernspurv 04.04.2014 Kittelsnes, Lyngdal
210 Linerle 04.04.2014 Underøy, Lindesnes
211 Gulerle 14.06.2014 Ferdsmyra, Sør Varanger
212 Vintererle 30.05.2014 Gitlevåg, Lyngdal
213 Trepiplerke 30.05.2014 Ytre Øydna, Audnedal
214 Heipiplerke 06.11.2013 Spangereid, Lindesnes
215 Lappiplerke 15.06.2014 Persfjorden, Vardø
216 Skjærpiplerke 05.04.2014 Hausvikodden, Lyngdal
217 Sidensvans 24.10.2013 Oftebro, Lyngdal
218 Lappspurv 17.06.2014 Kongsfjordfjellet, Berlevåg
219 Snøspurv 16.06.2014 Domsvatnet, Vardø
220 Gulspurv 29.12.2013 Spangereid, Lindesnes
221 Hortulan 14.05.2017 Årnesmoen, Lyngdal, VA
222 Dvergspurv 04.10.2016 Utsira, RO
223 Sivspurv 08.04.2014 Årnesmoen, Lyngdal
224 Bokfink 26.12.2013 Oftebro, Lyngdal
225 Bjørkefink 03.03.2014 Prestneset, Lyngdal
226 Konglebit 26.06.2015 Gjøkåsen, Sør Varanger, Finnmark
227 Rosenfink 28.09.2018 Oftebro, Lyngdal, VA
228 Grønnfink 10.11.2013 Kittelsnes, Lyngdal
229 Furukorsnebb 06.11.2017 Husebybukta, Farsund, Va
230 Grankorsnebb 21.09.2014 Gutughei, Hægebostad
231 Båndkorsnebb 12.09.2016 Vardåsen, Lundegård, Austad, Lyngdal, Va
232 Brunsisik 29.05.2014 Prestneset, Lyngdal
233 Gråsisik 14.06.2014 Ferdsmyra, Sør Varanger
234 Polarsisik 14.06.2017 Vadsøya, FI
235 Grønnsisik 28.12.2013 Prestneset, Lyngdal
236 Stillits 10.11.2013 Kittelsnes, Lyngdal
237 Dompap 26.12.2013 Oftebro, Lyngdal
238 Kjernebiter 25.10.2013 Oftebro, Lyngdal
239 Bergirisk 14.10.2015 Ervika, Stadtlandet, SF
240 Tornirisk 01.08.2014 Revøy, Lyngdal
241 Gråspurv 10.11.2013 Stakkvika, Jåsund, Lyngdal
242 Pilfink 25.10.2013 Oftebro, Lyngdal

Mankolista (har som norgeskryss - men mangler som edel)

#Art
1 Dvergsvane
2 Rødhalsgås
3 Niland
4 Rustand
5 Amerikablesand
6 Rødfotand
7 Ringand
8 Stellerand
9 Harlekinand
10 Sibirsjøorre
11 Knoppsjøorre
12 Brilleand
13 Amerikastorlom
14 Havsvale
15 Stork
16 Purpurhegre
17 Silkehegre
18 Topphegre
19 Kuhegre
20 Rørdrum
21 Skjestork
22 Svartglente
23 Dvergtrappe
24 Åkerrikse
25 Maskerikse
26 Jomfrutrane
27 Triel
28 Gråhodevipe
29 Kanadalo
30 Hvitbrystlo
31 Mongollo
32 Avosett
33 Kortnebbekkasinsnipe
34 Damsnipe
35 Flekksnipe
36 Spisshalesnipe
37 Styltesnipe
38 Fjellmyrløper
39 Orientbrakksvale
40 Kanadahettemåke
41 Rosenmåke
42 Lattermåke
43 Franklinmåke
44 Svartehavsmåke
45 Ringnebbmåke
46 Kaspimåke
47 Rovterne
48 Hvitkinnsvartterne
49 Hvitvingesvartterne
50 Mongolturteldue
51 Tårnugle
52 Snøugle
53 Perleugle
54 Nattravn
55 Blåråke
56 Hærfugl
57 Aftenfalk
58 Brunvarsler
59 Krattvarsler
60 Rosenvarsler
61 Hvitpannevarsler
62 Rødhodevarsler
63 Rødøyevireo
64 Dverglerke
65 Trelerke
66 Amursvale
67 Brunsanger
68 Fuglekongesanger
69 Blekbrynsanger
70 Lappsanger
71 Østsanger
72 Tartarsanger
73 Bleksanger
74 Vannsanger
75 Åkersanger
76 Busksanger
77 Stripesanger
78 Elvesanger
79 Hauksanger
80 Rødstrupesanger
81 Nattergal
82 Sørnattergal
83 Blåstjert
84 Asiasvartstrupe
85 Svartstrupesteinskvett
86 Ørkensteinskvett
87 Brunkinnskogtrost
88 Svartstrupetrost
89 Rosenstær
90 Sibirjernspurv
91 Sitronerle
92 Tartarpiplerke
93 Markpiplerke
94 Mongolpiplerke
95 Sibirpiplerke
96 Tundrapiplerke
97 Vannpiplerke
98 Myrpiplerke
99 Svarthodespurv
100 Kornspurv
101 Trompeterfink

Underkjente kryss er filtrert bort.