| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2021] [VP-kryss] [Krysseregler]

260 edelkryss for Askild Tomren

Edelkryss av NSKF-arter og vanligere arter med dato og lokalitet spesifisert

#NSKF-artDatoSted
1 Balearlire 21.07.2016 Lista fyr, Farsund, VA
2 Steppehauk 30.08.2019 Bringdjordnes, Lyngdal, VA
3 Enghauk 07.05.2016 Kviljobrønnen, Farsund
4 Alaskasnipe 22.07.2018 Fuglevika, Farsund, VA
5 Svartehavsmåke 30.03.2021 Nordhasselvika, Farsund, VA
6 Sandterne 21.07.2016 Lista fyr, Farsund, VA
7 Bieter 28.05.2018 Kviljogarden, Kviljo, Farsund, VA
8 Dverglerke 30.10.2021 Bringsjordnes, Lyngdal, VA
9 Rødtoppfuglekonge 06.11.2017 Sildevik, Haugestranda, VA
10 Trostesanger 12.06.2014 Hegelandsmyra, Lindesnes
11 Sumpsanger 04.06.2017 Nesheimsumpen, Farsund, VA
12 Asiasvartstrupe 23.10.2020 Galjemyra, Lyngdal, VA
13 Hvithodespurv 29.10.2016 Bringsjordneset, Lyngdal, VA
14 Kornspurv 16.05.2021 Kviljo, Farsund, VA
15 Musespurv 02.11.2021 Husebysanden, Farsund, VA
#Ikke-NSKF-artDatoSted
1 Knoppsvane 29.12.2013 Øsevågen, Lyngdal, VA
2 Sangsvane 05.11.2013 Nordhasselmyra, Farsund, VA
3 Sædgås 15.02.2014 Bringsjordneset, Lyngdal, VA
4 Kortnebbgås 22.09.2014 Fuglevika, Farsund, VA
5 Tundragås 17.02.2014 Sørmarka, Kviljo, Farsund, VA
6 Grågås 04.04.2013 Draiet, Underøy, Lindesnes, VA
7 Stripegås 09.06.2017 Orreosen, Orrevatnet, Klepp, RO
8 Kanadagås 05.11.2013 Nordhasselmyra, Farsund, VA
9 Hvitkinngås 17.02.2014 Hanangervann, Farsund, VA
10 Ringgås 24.09.2014 Fuglevika, Farsund, VA
11 Gravand 17.02.2014 Kådestranda, Farsund, VA
12 Mandarinand 25.09.2018 Nedre Lyngdalselv, Lyngdal, VA
13 Brunnakke 05.11.2013 Hanangervann, Farsund, VA
14 Snadderand 10.10.2014 Ergavatnet, Klepp, RO
15 Krikkand 27.02.2014 Prestneset, Lyngdal, VA
16 Stokkand 21.12.2013 Oftebro, Lyngdal, VA
17 Stjertand 17.06.2014 Neesebydammen, Nesseby, FI
18 Knekkand 23.04.2018 Prestneset, Lyngdal, VA
19 Skjeand 18.06.2014 Skrøytnes, Sør varanger, FI
20 Taffeland 06.10.2014 Lenesfjorden midtre, Lyngdal, VA
21 Toppand 06.06.2014 Kråkenesvann, Farsund, VA
22 Bergand 18.11.2014 Nedre Audna Naturreservat, Lindesnes, VA
23 Ærfugl 07.11.2013 Rosfjordsanden, Lyngdal, VA
24 Praktærfugl 14.06.2017 Skallelv, Vadsø, FI
25 Stellerand 19.05.2021 Komagværbukta, Vardø, TF
26 Havelle 01.01.2014 Stakkvika, Jåsund, Lyngdal, VA
27 Svartand 07.11.2013 Rosfjordsanden, Lyngdal, VA
28 Sjøorre 04.01.2014 Kittelsnes, Lyngdal, VA
29 Kvinand 06.11.2013 Kjerkevågen, Lindesnes,VA
30 Lappfiskand 19.06.2014 Noatun, Sør Varanger, FI
31 Siland 06.11.2013 Jåsund, Lyngdal, VA
32 Laksand 02.01.2014 Rona, Tranevåg, Farsund, VA
33 Vaktel 10.06.2014 Bjørndalsslette, Kristiansand, VA
34 Lirype 16.06.2014 Kvalnes, Vardø, FI
35 Fjellrype 21.06.2015 Nordkinnhalvøya, Gamvik, FI
36 Storfugl 18.06.2014 Vaggetem, Sør Varanger, FI
37 Orrfugl 14.04.2014 Tjovedalsheiå, Hægebostad
38 Gulnebblom 15.06.2017 Hamningberg, FI
39 Storlom 24.09.2014 Nordhasselvika, Farsund
40 Islom 24.09.2014 Kådesanden, Farsund
41 Smålom 06.06.2014 Kviljoodden, Farsund
42 Dvergdykker 28.02.2014 Lygna ved Alleen, Lyngdal
43 Gråstrupedykker 11.04.2014 Triovika, Farsund
44 Toppdykker 24.04.2014 Kvaviksanden, Lyngdal
45 Horndykker 06.11.2013 Kjerkevågen, Lindesnes
46 Havhest 17.06.2014 Moloen, Berlevåg
47 Grålire 11.09.2017 Lista fyr, Farsund, VA
48 Havlire 10.08.2014 Sjøfuglbua, Lista fyr
49 Havsule 24.04.2014 Kviljoodden, Farsund
50 Storskarv 30.10.2013 Kjøgesøy, Lenesfjorden, Lyngdal
51 Toppskarv 24.04.2014 Kviljosanden, Farsund
52 Gråhegre 10.11.2013 Kittelsnes, Lyngdal
53 Egretthegre 18.05.2016 Vågsvollvåien, Farsund, VA
54 Fiskeørn 12.08.2014 Kviljosanden, Farsund
55 Vepsevåk 04.09.2016 Vardåsen, Lyngdal, VA
56 Kongeørn 05.02.2015 Sælør, Lyngdal
57 Sivhauk 06.06.2014 Kviljobrønnen, Farsund
58 Myrhauk 04.10.2014 Stavestø, Farsund
59 Spurvehauk 06.11.2013 Stakkvika, Jåsund, Lyngdal
60 Hønsehauk 25.09.2014 Prestneset, Lyngdal
61 Glente 27.03.2019 Bergsaker, Lyngdal, VA
62 Havørn 21.12.2013 Stakkvika, Jåsund, Lyngdal
63 Fjellvåk 22.09.2014 Lebeltet, Lista fyr
64 Musvåk 04.04.2014 Kittelsnes, Lyngdal
65 Vannrikse 25.12.2014 Løgan, Nesheimvann
66 Myrrikse 21.08.2018 Slevdalsvann, Farsund, VA
67 Sivhøne 05.10.2014 Dynetrau, Kviljosanden, Farsund
68 Sothøne 10.10.2014 Grudavatnet, Klepp
69 Trane 14.06.2014 Ferdsmyra, Sør Varanger
70 Vipe 03.03.2014 Jåbekk, Mandal
71 Heilo 21.04.2014 Lista fyr, Farsund
72 Tundralo 19.09.2014 Kviljoodden, Farsund
73 Sandlo 24.04.2014 Kviljoodden, Farsund
74 Dverglo 15.05.2018 Bringdjordnes, Lyngdal, VA
75 Boltit 09.05.2016 Sørmarka, Kviljo, Farsund, VA
76 Tjeld 04.04.2014 Draiet, Underøy, Lindesnes
77 Kvartbekkasin 28.04.2014 Prestneset, Lyngdal
78 Dobbeltbekkasin 22.09.2017 Kjerkevågen, Lindesnes, VA
79 Enkeltbekkasin 16.04.2014 Prestneset, Lyngdal
80 Svarthalespove 10.10.2014 Ergavatnet, Klepp
81 Lappspove 12.08.2014 Kviljoodden, Farsund
82 Småspove 17.08.2014 Hanangervann sør, Farsund
83 Storspove 05.11.2013 Nordhasselmyra, Farsund
84 Sotsnipe 10.08.2014 Kråkenesvann, Farsund
85 Rødstilk 27.04.2014 Lista fyr, Farsund
86 Gluttsnipe 10.08.2014 Kråkenesvann, Farsund, VA
87 Skogsnipe 12.06.2014 Hegelandsmyra, Lindesnes
88 Grønnstilk 16.06.2014 Domsvatnet, Vardø
89 Strandsnipe 28.04.2014 Prestneset, Lyngdal
90 Steinvender 06.06.2014 Kviljoodden, Farsund
91 Polarsnipe 06.06.2014 Kviljoodden, Farsund
92 Sandløper 06.06.2014 Kviljoodden, Farsund
93 Dvergsnipe 17.08.2014 Hanangervann sør, Farsund
94 Temmincksnipe 17.06.2014 Kongsfjordfjellet, Berlevåg
95 Tundrasnipe 04.09.2015 Fuglevika, Farsund, VA
96 Myrsnipe 06.06.2014 Kviljoodden, Farsund
97 Fjæreplytt 05.10.2014 Kviljoodden, Farsund
98 Brushane 15.06.2014 Grøhøgdmyra, Vardø
99 Svømmesnipe 14.06.2014 Vadsøya, Vadsø
100 Polarsvømmesnipe 27.06.2016 Nessebyodden, Nesseby, FI
101 Rugde 21.12.2013 Ballestadheia, Lyngdal
102 Krykkje 14.06.2014 Vadsøya, Vadsø
103 Hettemåke 06.06.2014 Lista fyr, Farsund
104 Dvergmåke 18.06.2014 Noatun, Sør Varanger
105 Fiskemåke 04.04.2014 Prestneset, Lyngdal
106 Gråmåke 07.11.2013 Rosfjordsanden, Lyngdal
107 Grønlandsmåke 24.06.2015 Sandfjorden, Berlevåg, FI
108 Sildemåke 04.04.2014 Oftebro, Lyngdal
109 Polarmåke 16.06.2014 Kiberg, Vardø
110 Svartbak 29.12.2013 Kjerkevågen, Lindesnes
111 Makrellterne 04.10.2014 Hanangervann sør, Farsund
112 Rødnebbterne 14.06.2014 Vadsøya, Vadsø
113 Splitterne 01.08.2014 Lista fyr, Farsund
114 Storjo 14.08.2014 Hausvikodden, Lyngdal
115 Polarjo 19.05.2016 Følet, Markøy, Lyngdal, VA
116 Tyvjo 14.06.2014 Vadsøya, Vadsø
117 Fjelljo 15.06.2014 Bardvikvannet, Vardø
118 Alkekonge 10.10.2014 Revehamna, Klepp
119 Lomvi 30.10.2013 Kjøgesøy, Lenesfjorden, Lyngdal
120 Polarlomvi 16.06.2014 Hornøya, Vardø
121 Alke 15.06.2014 Bussesundet, Vardø
122 Teist 15.06.2014 Ekkerøya, Vadsø
123 Lunde 16.06.2014 Hornøya, Vardø
124 Klippedue (dom.: bydue) 11.04.2014 Farsund sentrum, Farsund
125 Skogdue 28.04.2014 Prestneset, Lyngdal
126 Ringdue 07.11.2013 Rosfjordsanden, Lyngdal
127 Turteldue 11.10.2014 Østhassel, Farsund
128 Tyrkerdue 05.11.2013 Storsteinvollen, Vanse stadion, Farsund
129 Gjøk 29.05.2014 Stakkvika, Jåsund, Lyngdal
130 Hubro 09.12.2014 Rauneheia, Lyngdal
131 Kattugle 14.12.2013 Åveslandsvannet, Lyngdal
132 Lappugle 19.06.2014 Nilamyra, Sør Varanger
133 Haukugle 25.06.2015 Nilamyra, Sør-Varanger, Finnmark
134 Hornugle 04.01.2014 Kittelsnes, Lyngdal
135 Jordugle 16.06.2014 Skallelv, Vadsø
136 Tårnseiler 29.05.2014 Prestneset, Lyngdal
137 Isfugl 18.08.2018 Nedre Lyngdalselv, Lyngdal, VA
138 Vendehals 25.04.2014 Stakkvika, Jåsund, Lyngdal
139 Hvitryggspett 06.04.2014 Jåsund, Lyngdal
140 Flaggspett 30.10.2013 Oftebro, Lyngdal
141 Tretåspett 18.06.2017 Gjøkåsen, Sør-Varanger, FI
142 Dvergspett 06.04.2014 Jåsund, Lyngdal
143 Svartspett 25.09.2014 Prestneset, Lyngdal
144 Grønnspett 10.11.2013 Stakkvika, Jåsund, Lyngdal
145 Gråspett 05.12.2014 Rona, Tranevåg, Farsund
146 Tårnfalk 21.04.2014 Lista fyr, Farsund
147 Dvergfalk 19.09.2014 Kviljosanden, Farsund
148 Lerkefalk 07.05.2016 Lebeltet, Lista fyr, VA
149 Jaktfalk 04.12.2014 Tjuvholman, Farsund
150 Vandrefalk 30.10.2013 Seglfjellet, Lenesfjorden, Lyngdal
151 Tornskate 30.05.2014 Ytre Øydna, Audnedal
152 Varsler 28.12.2013 Prestneset, Lyngdal
153 Lavskrike 18.06.2014 Noatun, Sør Varanger
154 Nøtteskrike 01.03.2014 Stakkvika, Jåsund, Lyngdal
155 Skjære 10.11.2013 Stakkvika, Jåsund, Lyngdal
156 Nøttekråke 19.10.2013 Oftebro, Lyngdal
157 Kaie 24.02.2014 Bringsjordneset, Lyngdal
158 Kornkråke 20.04.2014 Kviljobrønnen, Farsund
159 Svartkråke 28.02.2014 Kvavik, Lyngdal
160 Kråke 10.11.2013 Stakkvika, Jåsund, Lyngdal
161 Ravn 28.12.2013 Prestneset, Lyngdal
162 Skjeggmeis 23.10.2017 Østhasselneset, Farsund, VA
163 Sanglerke 27.02.2014 Årnes, Lyngdal
164 Fjellerke 17.06.2014 Kongsfjordfjellet, Berlevåg
165 Sandsvale 30.05.2014 Ytre Øydna, Audnedal
166 Låvesvale 25.04.2014 Stakkvika, Jåsund, Lyngdal
167 Taksvale 25.04.2014 Stakkvika, Jåsund, Lyngdal
168 Løvmeis 04.01.2014 Stakkvika, Jåsund, Lyngdal
169 Granmeis 06.11.2013 Spangereid, Lindesnes
170 Lappmeis 18.06.2014 Noatun, Sør Varanger
171 Svartmeis 18.02.2014 Kittelsnes, Lyngdal
172 Toppmeis 18.11.2014 Underøy, Lindesnes
173 Kjøttmeis 07.11.2013 Rosfjordsanden, Lyngdal
174 Blåmeis 10.11.2013 Stakkvika, Jåsund, Lyngdal
175 Stjertmeis 28.12.2013 Prestneset, Lyngdal
176 Spettmeis 21.12.2013 Ballestadheia, Lyngdal
177 Trekryper 10.11.2013 Kittelsnes, Lyngdal
178 Gjerdesmett 06.11.2013 Spangereid, Lindesnes
179 Fossekall 18.02.2014 Prestneset, Lyngdal
180 Fuglekonge 07.11.2013 Rosfjordsanden, Lyngdal
181 Løvsanger 21.04.2014 Lista fyr, Farsund
182 Gransanger 06.04.2014 Jåsund, Lyngdal
183 Bøksanger 01.06.2014 Voddeheiå, Hægebostad
184 Gulbrynsanger 19.08.2016 Prestneset, Lyngdal, VA
185 Gulsanger 19.06.2016 Voddeheiå, Hægebostad, VA
186 Sivsanger 16.06.2014 Svartnes, Vardø
187 Rørsanger 06.06.2014 Kråkenesvann, Farsund
188 Myrsanger 04.06.2014 Østgardneset, Lyngdal
189 Gresshoppesanger 27.04.2014 Slevedalsvann, Farsund
190 Munk 22.04.2014 Kittelsnes, Lyngdal
191 Hagesanger 29.05.2014 Oftebro, Lyngdal
192 Tornsanger 30.05.2014 Lista fyr, Farsund
193 Møller 24.09.2014 Nordhasselsanden, Farsund
194 Gråfluesnapper 30.05.2014 Lista fyr, Farsund
195 Rødstrupe 06.11.2013 Spangereid, Lindesnes
196 Blåstrupe 15.06.2014 Sandfjord, Båtsfjord
197 Svarthvit fluesnapper 25.04.2014 Stakkvika, Jåsund, Lyngdal
198 Dvergfluesnapper 04.10.2018 Utsira, RO
199 Svartrødstjert 25.04.2014 Stakkvika, Jåsund, Lyngdal
200 Rødstjert 19.06.2014 Noatun, Sør Varanger
201 Buskskvett 25.04.2014 Stakkvika, Jåsund, Lyngdal
202 Svartstrupe 27.02.2014 Årnes, Lyngdal
203 Steinskvett 04.04.2014 Draiet, Underøy, Lindesnes
204 Ringtrost 04.04.2014 Kittelsnes, Lyngdal
205 Svarttrost 07.11.2013 Rosfjordsanden, Lyngdal
206 Gråtrost 06.11.2013 Spangereid, Lindesnes
207 Rødvingetrost 06.11.2013 Spangereid, Lindesnes
208 Måltrost 04.04.2014 Kittelsnes, Lyngdal
209 Duetrost 18.06.2014 Blankvassåsen, Sør Varanger
210 Stær 06.11.2013 Spangereid, Lindesnes
211 Jernspurv 04.04.2014 Kittelsnes, Lyngdal
212 Linerle 04.04.2014 Underøy, Lindesnes
213 Gulerle 14.06.2014 Ferdsmyra, Sør Varanger
214 Vintererle 30.05.2014 Gitlevåg, Lyngdal
215 Trepiplerke 30.05.2014 Ytre Øydna, Audnedal
216 Heipiplerke 06.11.2013 Spangereid, Lindesnes
217 Lappiplerke 15.06.2014 Persfjorden, Vardø
218 Skjærpiplerke 05.04.2014 Hausvikodden, Lyngdal
219 Sidensvans 24.10.2013 Oftebro, Lyngdal
220 Lappspurv 17.06.2014 Kongsfjordfjellet, Berlevåg
221 Snøspurv 16.06.2014 Domsvatnet, Vardø
222 Gulspurv 29.12.2013 Spangereid, Lindesnes
223 Hortulan 14.05.2017 Årnesmoen, Lyngdal, VA
224 Dvergspurv 04.10.2016 Utsira, RO
225 Vierspurv 25.08.2021 Nyrud, Sør-Varanger, TF
226 Sivspurv 08.04.2014 Årnesmoen, Lyngdal
227 Bokfink 26.12.2013 Oftebro, Lyngdal
228 Bjørkefink 03.03.2014 Prestneset, Lyngdal
229 Konglebit 26.06.2015 Gjøkåsen, Sør Varanger, Finnmark
230 Rosenfink 28.09.2018 Oftebro, Lyngdal, VA
231 Grønnfink 10.11.2013 Kittelsnes, Lyngdal
232 Furukorsnebb 06.11.2017 Husebybukta, Farsund, Va
233 Grankorsnebb 21.09.2014 Gutughei, Hægebostad
234 Båndkorsnebb 12.09.2016 Vardåsen, Lundegård, Austad, Lyngdal, Va
235 Brunsisik 29.05.2014 Prestneset, Lyngdal
236 Gråsisik 14.06.2014 Ferdsmyra, Sør Varanger
237 Polarsisik 14.06.2017 Vadsøya, FI
238 Grønnsisik 28.12.2013 Prestneset, Lyngdal
239 Stillits 10.11.2013 Kittelsnes, Lyngdal
240 Dompap 26.12.2013 Oftebro, Lyngdal
241 Kjernebiter 25.10.2013 Oftebro, Lyngdal
242 Bergirisk 14.10.2015 Ervika, Stadtlandet, SF
243 Tornirisk 01.08.2014 Revøy, Lyngdal
244 Gråspurv 10.11.2013 Stakkvika, Jåsund, Lyngdal
245 Pilfink 25.10.2013 Oftebro, Lyngdal

Mankolista (har som norgeskryss - men mangler som edel)

#Art
1 Dvergsvane
2 Dverggås
3 Rødhalsgås
4 Niland
5 Rustand
6 Amerikablesand
7 Rødfotand
8 Ringand
9 Hvitøyeand
10 Harlekinand
11 Knoppsjøorre
12 Sibirsjøorre
13 Brilleand
14 Amerikastorlom
15 Svarthalsdykker
16 Havsvale
17 Stork
18 Purpurhegre
19 Silkehegre
20 Topphegre
21 Kuhegre
22 Rørdrum
23 Skjestork
24 Svartglente
25 Dvergtrappe
26 Åkerrikse
27 Sumprikse
28 Maskerikse
29 Jomfrutrane
30 Kanadatrane
31 Triel
32 Gråhodevipe
33 Kanadalo
34 Hvitbrystlo
35 Mongollo
36 Avosett
37 Kortnebbekkasinsnipe
38 Damsnipe
39 Gulbeinsnipe
40 Flekksnipe
41 Sandsnipe
42 Gulbrystsnipe
43 Spisshalesnipe
44 Styltesnipe
45 Fjellmyrløper
46 Orientbrakksvale
47 Sabinemåke
48 Kanadahettemåke
49 Rosenmåke
50 Lattermåke
51 Franklinmåke
52 Ringnebbmåke
53 Kaspimåke
54 Rovterne
55 Hvitkinnsvartterne
56 Hvitvingesvartterne
57 Mongolturteldue
58 Tårnugle
59 Snøugle
60 Perleugle
61 Nattravn
62 Blåråke
63 Hærfugl
64 Aftenfalk
65 Brunvarsler
66 Krattvarsler
67 Rosenvarsler
68 Hvitpannevarsler
69 Rødhodevarsler
70 Rødøyevireo
71 Trelerke
72 Amursvale
73 Pungmeis
74 Brunsanger
75 Fuglekongesanger
76 Blekbrynsanger
77 Lappsanger
78 Østsanger
79 Tartarsanger
80 Bleksanger
81 Vannsanger
82 Åkersanger
83 Busksanger
84 Stripesanger
85 Elvesanger
86 Hauksanger
87 Rødstrupesanger
88 Nattergal
89 Sørnattergal
90 Blåstjert
91 Taigafluesnapper
92 Svartstrupesteinskvett
93 Ørkensteinskvett
94 Brunkinnskogtrost
95 Svartstrupetrost
96 Rosenstær
97 Sibirjernspurv
98 Sitronerle
99 Tartarpiplerke
100 Markpiplerke
101 Mongolpiplerke
102 Sibirpiplerke
103 Tundrapiplerke
104 Vannpiplerke
105 Myrpiplerke
106 Brunkinnparula
107 Svarthodespurv
108 Trompeterfink

Underkjente kryss er filtrert bort.