| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2019] [VP-kryss] [Krysseregler]

251 edelkryss for Askild Tomren

Edelkryss av NSKF-arter og vanligere arter med dato og lokalitet spesifisert

#NSKF-artDatoSted
1 Balearlire 21.07.2016 Lista fyr, Farsund, VA
2 Egretthegre 18.05.2016 Vågsvollvåien, Farsund, VA
3 Enghauk 07.05.2016 Kviljobrønnen, Farsund
4 Alaskasnipe 22.07.2018 Fuglevika, Farsund, VA
5 Sandterne 21.07.2016 Lista fyr, Farsund, VA
6 Bieter 28.05.2018 Kviljogarden, Kviljo, Farsund, VA
7 Rødtoppfuglekonge 06.11.2017 Sildevik, Haugestranda, VA
8 Trostesanger 12.06.2014 Hegelandsmyra, Lindesnes
9 Sumpsanger 04.06.2017 Nesheimsumpen, Farsund, VA
10 Hvithodespurv 29.10.2016 Bringsjordneset, Lyngdal, VA
#Ikke-NSKF-artDatoSted
1 Knoppsvane 29.12.2013 Øsevågen, Lyngdal, VA
2 Sangsvane 05.11.2013 Nordhasselmyra, Farsund, VA
3 Sædgås 15.02.2014 Bringsjordneset, Lyngdal, VA
4 Kortnebbgås 22.09.2014 Fuglevika, Farsund, VA
5 Tundragås 17.02.2014 Sørmarka, Kviljo, Farsund, VA
6 Grågås 04.04.2013 Draiet, Underøy, Lindesnes, VA
7 Kanadagås 05.11.2013 Nordhasselmyra, Farsund, VA
8 Hvitkinngås 17.02.2014 Hanangervann, Farsund, VA
9 Ringgås 24.09.2014 Fuglevika, Farsund, VA
10 Gravand 17.02.2014 Kådestranda, Farsund, VA
11 Mandarinand 25.09.2018 Nedre Lyngdalselv, Lyngdal, VA
12 Brunnakke 05.11.2013 Hanangervann, Farsund, VA
13 Snadderand 10.10.2014 Ergavatnet, Klepp, RO
14 Krikkand 27.02.2014 Prestneset, Lyngdal, VA
15 Stokkand 21.12.2013 Oftebro, Lyngdal, VA
16 Stjertand 17.06.2014 Neesebydammen, Nesseby, FI
17 Knekkand 23.04.2018 Prestneset, Lyngdal, VA
18 Skjeand 18.06.2014 Skrøytnes, Sør varanger, FI
19 Taffeland 06.10.2014 Lenesfjorden midtre, Lyngdal, VA
20 Toppand 06.06.2014 Kråkenesvann, Farsund, VA
21 Bergand 18.11.2014 Nedre Audna Naturreservat, Lindesnes, VA
22 Ærfugl 07.11.2013 Rosfjordsanden, Lyngdal, VA
23 Praktærfugl 14.06.2017 Skallelv, Vadsø, FI
24 Havelle 01.01.2014 Stakkvika, Jåsund, Lyngdal, VA
25 Svartand 07.11.2013 Rosfjordsanden, Lyngdal, VA
26 Sjøorre 04.01.2014 Kittelsnes, Lyngdal, VA
27 Kvinand 06.11.2013 Kjerkevågen, Lindesnes,VA
28 Lappfiskand 19.06.2014 Noatun, Sør Varanger, FI
29 Siland 06.11.2013 Jåsund, Lyngdal, VA
30 Laksand 02.01.2014 Rona, Tranevåg, Farsund, VA
31 Vaktel 10.06.2014 Bjørndalsslette, Kristiansand, VA
32 Lirype 16.06.2014 Kvalnes, Vardø, FI
33 Fjellrype 21.06.2015 Nordkinnhalvøya, Gamvik, FI
34 Storfugl 18.06.2014 Vaggetem, Sør Varanger, FI
35 Orrfugl 14.04.2014 Tjovedalsheiå, Hægebostad
36 Gulnebblom 15.06.2017 Hamningberg, FI
37 Storlom 24.09.2014 Nordhasselvika, Farsund
38 Islom 24.09.2014 Kådesanden, Farsund
39 Smålom 06.06.2014 Kviljoodden, Farsund
40 Dvergdykker 28.02.2014 Lygna ved Alleen, Lyngdal
41 Gråstrupedykker 11.04.2014 Triovika, Farsund
42 Toppdykker 24.04.2014 Kvaviksanden, Lyngdal
43 Horndykker 06.11.2013 Kjerkevågen, Lindesnes
44 Havhest 17.06.2014 Moloen, Berlevåg
45 Grålire 11.09.2017 Lista fyr, Farsund, VA
46 Havlire 10.08.2014 Sjøfuglbua, Lista fyr
47 Havsule 24.04.2014 Kviljoodden, Farsund
48 Storskarv 30.10.2013 Kjøgesøy, Lenesfjorden, Lyngdal
49 Toppskarv 24.04.2014 Kviljosanden, Farsund
50 Gråhegre 10.11.2013 Kittelsnes, Lyngdal
51 Fiskeørn 12.08.2014 Kviljosanden, Farsund
52 Vepsevåk 04.09.2016 Vardåsen, Lyngdal, VA
53 Kongeørn 05.02.2015 Sælør, Lyngdal
54 Sivhauk 06.06.2014 Kviljobrønnen, Farsund
55 Myrhauk 04.10.2014 Stavestø, Farsund
56 Spurvehauk 06.11.2013 Stakkvika, Jåsund, Lyngdal
57 Hønsehauk 25.09.2014 Prestneset, Lyngdal
58 Glente 27.03.2019 Bergsaker, Lyngdal, VA
59 Havørn 21.12.2013 Stakkvika, Jåsund, Lyngdal
60 Fjellvåk 22.09.2014 Lebeltet, Lista fyr
61 Musvåk 04.04.2014 Kittelsnes, Lyngdal
62 Vannrikse 25.12.2014 Løgan, Nesheimvann
63 Myrrikse 21.08.2018 Slevdalsvann, Farsund, VA
64 Sivhøne 05.10.2014 Dynetrau, Kviljosanden, Farsund
65 Sothøne 10.10.2014 Grudavatnet, Klepp
66 Trane 14.06.2014 Ferdsmyra, Sør Varanger
67 Vipe 03.03.2014 Jåbekk, Mandal
68 Heilo 21.04.2014 Lista fyr, Farsund
69 Tundralo 19.09.2014 Kviljoodden, Farsund
70 Sandlo 24.04.2014 Kviljoodden, Farsund
71 Dverglo 15.05.2018 Bringdjordnes, Lyngdal, VA
72 Boltit 09.05.2016 Sørmarka, Kviljo, Farsund, VA
73 Tjeld 04.04.2014 Draiet, Underøy, Lindesnes
74 Kvartbekkasin 28.04.2014 Prestneset, Lyngdal
75 Dobbeltbekkasin 22.09.2017 Kjerkevågen, Lindesnes, VA
76 Enkeltbekkasin 16.04.2014 Prestneset, Lyngdal
77 Svarthalespove 10.10.2014 Ergavatnet, Klepp
78 Lappspove 12.08.2014 Kviljoodden, Farsund
79 Småspove 17.08.2014 Hanangervann sør, Farsund
80 Storspove 05.11.2013 Nordhasselmyra, Farsund
81 Sotsnipe 10.08.2014 Kråkenesvann, Farsund
82 Rødstilk 27.04.2014 Lista fyr, Farsund
83 Gluttsnipe 10.08.2014 Kråkenesvann, Farsund, VA
84 Skogsnipe 12.06.2014 Hegelandsmyra, Lindesnes
85 Grønnstilk 16.06.2014 Domsvatnet, Vardø
86 Strandsnipe 28.04.2014 Prestneset, Lyngdal
87 Steinvender 06.06.2014 Kviljoodden, Farsund
88 Polarsnipe 06.06.2014 Kviljoodden, Farsund
89 Sandløper 06.06.2014 Kviljoodden, Farsund
90 Dvergsnipe 17.08.2014 Hanangervann sør, Farsund
91 Temmincksnipe 17.06.2014 Kongsfjordfjellet, Berlevåg
92 Tundrasnipe 04.09.2015 Fuglevika, Farsund, VA
93 Myrsnipe 06.06.2014 Kviljoodden, Farsund
94 Fjæreplytt 05.10.2014 Kviljoodden, Farsund
95 Brushane 15.06.2014 Grøhøgdmyra, Vardø
96 Svømmesnipe 14.06.2014 Vadsøya, Vadsø
97 Polarsvømmesnipe 27.06.2016 Nessebyodden, Nesseby, FI
98 Rugde 21.12.2013 Ballestadheia, Lyngdal
99 Krykkje 14.06.2014 Vadsøya, Vadsø
100 Hettemåke 06.06.2014 Lista fyr, Farsund
101 Dvergmåke 18.06.2014 Noatun, Sør Varanger
102 Fiskemåke 04.04.2014 Prestneset, Lyngdal
103 Gråmåke 07.11.2013 Rosfjordsanden, Lyngdal
104 Grønlandsmåke 24.06.2015 Sandfjorden, Berlevåg, FI
105 Sildemåke 04.04.2014 Oftebro, Lyngdal
106 Polarmåke 16.06.2014 Kiberg, Vardø
107 Svartbak 29.12.2013 Kjerkevågen, Lindesnes
108 Makrellterne 04.10.2014 Hanangervann sør, Farsund
109 Rødnebbterne 14.06.2014 Vadsøya, Vadsø
110 Splitterne 01.08.2014 Lista fyr, Farsund
111 Storjo 14.08.2014 Hausvikodden, Lyngdal
112 Polarjo 19.05.2016 Følet, Markøy, Lyngdal, VA
113 Tyvjo 14.06.2014 Vadsøya, Vadsø
114 Fjelljo 15.06.2014 Bardvikvannet, Vardø
115 Alkekonge 10.10.2014 Revehamna, Klepp
116 Lomvi 30.10.2013 Kjøgesøy, Lenesfjorden, Lyngdal
117 Polarlomvi 16.06.2014 Hornøya, Vardø
118 Alke 15.06.2014 Bussesundet, Vardø
119 Teist 15.06.2014 Ekkerøya, Vadsø
120 Lunde 16.06.2014 Hornøya, Vardø
121 Klippedue (dom.: bydue) 11.04.2014 Farsund sentrum, Farsund
122 Skogdue 28.04.2014 Prestneset, Lyngdal
123 Ringdue 07.11.2013 Rosfjordsanden, Lyngdal
124 Turteldue 11.10.2014 Østhassel, Farsund
125 Tyrkerdue 05.11.2013 Storsteinvollen, Vanse stadion, Farsund
126 Gjøk 29.05.2014 Stakkvika, Jåsund, Lyngdal
127 Hubro 09.12.2014 Rauneheia, Lyngdal
128 Kattugle 14.12.2013 Åveslandsvannet, Lyngdal
129 Lappugle 19.06.2014 Nilamyra, Sør Varanger
130 Haukugle 25.06.2015 Nilamyra, Sør-Varanger, Finnmark
131 Hornugle 04.01.2014 Kittelsnes, Lyngdal
132 Jordugle 16.06.2014 Skallelv, Vadsø
133 Tårnseiler 29.05.2014 Prestneset, Lyngdal
134 Isfugl 18.08.2018 Nedre Lyngdalselv, Lyngdal, VA
135 Vendehals 25.04.2014 Stakkvika, Jåsund, Lyngdal
136 Dvergspett 06.04.2014 Jåsund, Lyngdal
137 Hvitryggspett 06.04.2014 Jåsund, Lyngdal
138 Flaggspett 30.10.2013 Oftebro, Lyngdal
139 Tretåspett 18.06.2017 Gjøkåsen, Sør-Varanger, FI
140 Svartspett 25.09.2014 Prestneset, Lyngdal
141 Grønnspett 10.11.2013 Stakkvika, Jåsund, Lyngdal
142 Gråspett 05.12.2014 Rona, Tranevåg, Farsund
143 Tårnfalk 21.04.2014 Lista fyr, Farsund
144 Dvergfalk 19.09.2014 Kviljosanden, Farsund
145 Lerkefalk 07.05.2016 Lebeltet, Lista fyr, VA
146 Jaktfalk 04.12.2014 Tjuvholman, Farsund
147 Vandrefalk 30.10.2013 Seglfjellet, Lenesfjorden, Lyngdal
148 Tornskate 30.05.2014 Ytre Øydna, Audnedal
149 Varsler 28.12.2013 Prestneset, Lyngdal
150 Lavskrike 18.06.2014 Noatun, Sør Varanger
151 Nøtteskrike 01.03.2014 Stakkvika, Jåsund, Lyngdal
152 Skjære 10.11.2013 Stakkvika, Jåsund, Lyngdal
153 Nøttekråke 19.10.2013 Oftebro, Lyngdal
154 Kaie 24.02.2014 Bringsjordneset, Lyngdal
155 Kornkråke 20.04.2014 Kviljobrønnen, Farsund
156 Svartkråke 28.02.2014 Kvavik, Lyngdal
157 Kråke 10.11.2013 Stakkvika, Jåsund, Lyngdal
158 Ravn 28.12.2013 Prestneset, Lyngdal
159 Skjeggmeis 23.10.2017 Østhasselneset, Farsund, VA
160 Sanglerke 27.02.2014 Årnes, Lyngdal
161 Fjellerke 17.06.2014 Kongsfjordfjellet, Berlevåg
162 Sandsvale 30.05.2014 Ytre Øydna, Audnedal
163 Låvesvale 25.04.2014 Stakkvika, Jåsund, Lyngdal
164 Taksvale 25.04.2014 Stakkvika, Jåsund, Lyngdal
165 Løvmeis 04.01.2014 Stakkvika, Jåsund, Lyngdal
166 Granmeis 06.11.2013 Spangereid, Lindesnes
167 Lappmeis 18.06.2014 Noatun, Sør Varanger
168 Svartmeis 18.02.2014 Kittelsnes, Lyngdal
169 Toppmeis 18.11.2014 Underøy, Lindesnes
170 Kjøttmeis 07.11.2013 Rosfjordsanden, Lyngdal
171 Blåmeis 10.11.2013 Stakkvika, Jåsund, Lyngdal
172 Stjertmeis 28.12.2013 Prestneset, Lyngdal
173 Spettmeis 21.12.2013 Ballestadheia, Lyngdal
174 Trekryper 10.11.2013 Kittelsnes, Lyngdal
175 Gjerdesmett 06.11.2013 Spangereid, Lindesnes
176 Fossekall 18.02.2014 Prestneset, Lyngdal
177 Fuglekonge 07.11.2013 Rosfjordsanden, Lyngdal
178 Løvsanger 21.04.2014 Lista fyr, Farsund
179 Gransanger 06.04.2014 Jåsund, Lyngdal
180 Bøksanger 01.06.2014 Voddeheiå, Hægebostad
181 Gulbrynsanger 19.08.2016 Prestneset, Lyngdal, VA
182 Gulsanger 19.06.2016 Voddeheiå, Hægebostad, VA
183 Sivsanger 16.06.2014 Svartnes, Vardø
184 Rørsanger 06.06.2014 Kråkenesvann, Farsund
185 Myrsanger 04.06.2014 Østgardneset, Lyngdal
186 Gresshoppesanger 27.04.2014 Slevedalsvann, Farsund
187 Munk 22.04.2014 Kittelsnes, Lyngdal
188 Hagesanger 29.05.2014 Oftebro, Lyngdal
189 Tornsanger 30.05.2014 Lista fyr, Farsund
190 Møller 24.09.2014 Nordhasselsanden, Farsund
191 Gråfluesnapper 30.05.2014 Lista fyr, Farsund
192 Rødstrupe 06.11.2013 Spangereid, Lindesnes
193 Blåstrupe 15.06.2014 Sandfjord, Båtsfjord
194 Svarthvit fluesnapper 25.04.2014 Stakkvika, Jåsund, Lyngdal
195 Dvergfluesnapper 04.10.2018 Utsira, RO
196 Svartrødstjert 25.04.2014 Stakkvika, Jåsund, Lyngdal
197 Rødstjert 19.06.2014 Noatun, Sør Varanger
198 Buskskvett 25.04.2014 Stakkvika, Jåsund, Lyngdal
199 Svartstrupe 27.02.2014 Årnes, Lyngdal
200 Steinskvett 04.04.2014 Draiet, Underøy, Lindesnes
201 Ringtrost 04.04.2014 Kittelsnes, Lyngdal
202 Svarttrost 07.11.2013 Rosfjordsanden, Lyngdal
203 Gråtrost 06.11.2013 Spangereid, Lindesnes
204 Rødvingetrost 06.11.2013 Spangereid, Lindesnes
205 Måltrost 04.04.2014 Kittelsnes, Lyngdal
206 Duetrost 18.06.2014 Blankvassåsen, Sør Varanger
207 Stær 06.11.2013 Spangereid, Lindesnes
208 Jernspurv 04.04.2014 Kittelsnes, Lyngdal
209 Linerle 04.04.2014 Underøy, Lindesnes
210 Gulerle 14.06.2014 Ferdsmyra, Sør Varanger
211 Vintererle 30.05.2014 Gitlevåg, Lyngdal
212 Trepiplerke 30.05.2014 Ytre Øydna, Audnedal
213 Heipiplerke 06.11.2013 Spangereid, Lindesnes
214 Lappiplerke 15.06.2014 Persfjorden, Vardø
215 Skjærpiplerke 05.04.2014 Hausvikodden, Lyngdal
216 Sidensvans 24.10.2013 Oftebro, Lyngdal
217 Lappspurv 17.06.2014 Kongsfjordfjellet, Berlevåg
218 Snøspurv 16.06.2014 Domsvatnet, Vardø
219 Gulspurv 29.12.2013 Spangereid, Lindesnes
220 Hortulan 14.05.2017 Årnesmoen, Lyngdal, VA
221 Dvergspurv 04.10.2016 Utsira, RO
222 Sivspurv 08.04.2014 Årnesmoen, Lyngdal
223 Bokfink 26.12.2013 Oftebro, Lyngdal
224 Bjørkefink 03.03.2014 Prestneset, Lyngdal
225 Konglebit 26.06.2015 Gjøkåsen, Sør Varanger, Finnmark
226 Rosenfink 28.09.2018 Oftebro, Lyngdal, VA
227 Grønnfink 10.11.2013 Kittelsnes, Lyngdal
228 Furukorsnebb 06.11.2017 Husebybukta, Farsund, Va
229 Grankorsnebb 21.09.2014 Gutughei, Hægebostad
230 Båndkorsnebb 12.09.2016 Vardåsen, Lundegård, Austad, Lyngdal, Va
231 Brunsisik 29.05.2014 Prestneset, Lyngdal
232 Gråsisik 14.06.2014 Ferdsmyra, Sør Varanger
233 Polarsisik 14.06.2017 Vadsøya, FI
234 Grønnsisik 28.12.2013 Prestneset, Lyngdal
235 Bergirisk 14.10.2015 Ervika, Stadtlandet, SF
236 Tornirisk 01.08.2014 Revøy, Lyngdal
237 Stillits 10.11.2013 Kittelsnes, Lyngdal
238 Dompap 26.12.2013 Oftebro, Lyngdal
239 Kjernebiter 25.10.2013 Oftebro, Lyngdal
240 Gråspurv 10.11.2013 Stakkvika, Jåsund, Lyngdal
241 Pilfink 25.10.2013 Oftebro, Lyngdal

Mankolista (har som norgeskryss - men mangler som edel)

#Art
1 Dvergsvane
2 Rødhalsgås
3 Amerikablesand
4 Rødfotand
5 Ringand
6 Stellerand
7 Harlekinand
8 Knoppsjøorre
9 Brilleand
10 Amerikastorlom
11 Havsvale
12 Stork
13 Silkehegre
14 Kuhegre
15 Rørdrum
16 Skjestork
17 Steppehauk
18 Svartglente
19 Dvergtrappe
20 Åkerrikse
21 Maskerikse
22 Jomfrutrane
23 Triel
24 Kanadalo
25 Mongollo
26 Avosett
27 Kortnebbekkasinsnipe
28 Spisshalesnipe
29 Styltesnipe
30 Fjellmyrløper
31 Orientbrakksvale
32 Kanadahettemåke
33 Rosenmåke
34 Lattermåke
35 Franklinmåke
36 Svartehavsmåke
37 Ringnebbmåke
38 Kaspimåke
39 Rovterne
40 Hvitkinnsvartterne
41 Hvitvingesvartterne
42 Mongolturteldue
43 Tårnugle
44 Snøugle
45 Nattravn
46 Blåråke
47 Hærfugl
48 Aftenfalk
49 Brunvarsler
50 Krattvarsler
51 Hvitpannevarsler
52 Rødhodevarsler
53 Dverglerke
54 Trelerke
55 Amursvale
56 Fuglekongesanger
57 Blekbrynsanger
58 Lappsanger
59 Østsanger
60 Tartarsanger
61 Bleksanger
62 Vannsanger
63 Åkersanger
64 Busksanger
65 Stripesanger
66 Elvesanger
67 Hauksanger
68 Rødstrupesanger
69 Nattergal
70 Sørnattergal
71 Blåstjert
72 Asiasvartstrupe
73 Svartstrupesteinskvett
74 Ørkensteinskvett
75 Svartstrupetrost
76 Rosenstær
77 Sibirjernspurv
78 Sitronerle
79 Tartarpiplerke
80 Markpiplerke
81 Mongolpiplerke
82 Sibirpiplerke
83 Tundrapiplerke
84 Myrpiplerke
85 Svarthodespurv
86 Kornspurv
87 Trompeterfink

Underkjente kryss er filtrert bort.