| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2022] [VP-kryss] [Krysseregler]

260 edelkryss for Askild Tomren

Edelkryss av NSKF-arter og vanligere arter med dato og lokalitet spesifisert

#NSKF-artDatoSted
1 Balearlire 21.07.2016 Lista fyr, Farsund, VA
2 Steppehauk 30.08.2019 Bringdjordnes, Lyngdal, VA
3 Enghauk 07.05.2016 Kviljobrønnen, Farsund
4 Alaskasnipe 22.07.2018 Fuglevika, Farsund, VA
5 Svartehavsmåke 30.03.2021 Nordhasselvika, Farsund, VA
6 Sandterne 21.07.2016 Lista fyr, Farsund, VA
7 Bieter 28.05.2018 Kviljogarden, Kviljo, Farsund, VA
8 Dverglerke 30.10.2021 Bringsjordnes, Lyngdal, VA
9 Rødtoppfuglekonge 06.11.2017 Sildevik, Haugestranda, VA
10 Trostesanger 12.06.2014 Hegelandsmyra, Lindesnes
11 Sumpsanger 04.06.2017 Nesheimsumpen, Farsund, VA
12 Asiasvartstrupe 23.10.2020 Galjemyra, Lyngdal, VA
13 Hvithodespurv 29.10.2016 Bringsjordneset, Lyngdal, VA
14 Kornspurv 16.05.2021 Kviljo, Farsund, VA
15 Musespurv 02.11.2021 Husebysanden, Farsund, VA
#Ikke-NSKF-artDatoSted
1 Knoppsvane 29.12.2013 Øsevågen, Lyngdal, VA
2 Sangsvane 05.11.2013 Nordhasselmyra, Farsund, VA
3 Sædgås 15.02.2014 Bringsjordneset, Lyngdal, VA
4 Kortnebbgås 22.09.2014 Fuglevika, Farsund, VA
5 Tundragås 17.02.2014 Sørmarka, Kviljo, Farsund, VA
6 Grågås 04.04.2013 Draiet, Underøy, Lindesnes, VA
7 Stripegås 09.06.2017 Orreosen, Orrevatnet, Klepp, RO
8 Kanadagås 05.11.2013 Nordhasselmyra, Farsund, VA
9 Hvitkinngås 17.02.2014 Hanangervann, Farsund, VA
10 Ringgås 24.09.2014 Fuglevika, Farsund, VA
11 Gravand 17.02.2014 Kådestranda, Farsund, VA
12 Mandarinand 25.09.2018 Nedre Lyngdalselv, Lyngdal, VA
13 Brunnakke 05.11.2013 Hanangervann, Farsund, VA
14 Snadderand 10.10.2014 Ergavatnet, Klepp, RO
15 Krikkand 27.02.2014 Prestneset, Lyngdal, VA
16 Stokkand 21.12.2013 Oftebro, Lyngdal, VA
17 Stjertand 17.06.2014 Neesebydammen, Nesseby, FI
18 Knekkand 23.04.2018 Prestneset, Lyngdal, VA
19 Skjeand 18.06.2014 Skrøytnes, Sør varanger, FI
20 Taffeland 06.10.2014 Lenesfjorden midtre, Lyngdal, VA
21 Toppand 06.06.2014 Kråkenesvann, Farsund, VA
22 Bergand 18.11.2014 Nedre Audna Naturreservat, Lindesnes, VA
23 Ærfugl 07.11.2013 Rosfjordsanden, Lyngdal, VA
24 Praktærfugl 14.06.2017 Skallelv, Vadsø, FI
25 Stellerand 19.05.2021 Komagværbukta, Vardø, TF
26 Havelle 01.01.2014 Stakkvika, Jåsund, Lyngdal, VA
27 Svartand 07.11.2013 Rosfjordsanden, Lyngdal, VA
28 Sjøorre 04.01.2014 Kittelsnes, Lyngdal, VA
29 Kvinand 06.11.2013 Kjerkevågen, Lindesnes,VA
30 Lappfiskand 19.06.2014 Noatun, Sør Varanger, FI
31 Siland 06.11.2013 Jåsund, Lyngdal, VA
32 Laksand 02.01.2014 Rona, Tranevåg, Farsund, VA
33 Vaktel 10.06.2014 Bjørndalsslette, Kristiansand, VA
34 Lirype 16.06.2014 Kvalnes, Vardø, FI
35 Fjellrype 21.06.2015 Nordkinnhalvøya, Gamvik, FI
36 Storfugl 18.06.2014 Vaggetem, Sør Varanger, FI
37 Orrfugl 14.04.2014 Tjovedalsheiå, Hægebostad
38 Gulnebblom 15.06.2017 Hamningberg, FI
39 Storlom 24.09.2014 Nordhasselvika, Farsund
40 Islom 24.09.2014 Kådesanden, Farsund
41 Smålom 06.06.2014 Kviljoodden, Farsund
42 Dvergdykker 28.02.2014 Lygna ved Alleen, Lyngdal
43 Gråstrupedykker 11.04.2014 Triovika, Farsund
44 Toppdykker 24.04.2014 Kvaviksanden, Lyngdal
45 Horndykker 06.11.2013 Kjerkevågen, Lindesnes
46 Havhest 17.06.2014 Moloen, Berlevåg
47 Grålire 11.09.2017 Lista fyr, Farsund, VA
48 Havlire 10.08.2014 Sjøfuglbua, Lista fyr
49 Havsule 24.04.2014 Kviljoodden, Farsund
50 Storskarv 30.10.2013 Kjøgesøy, Lenesfjorden, Lyngdal
51 Toppskarv 24.04.2014 Kviljosanden, Farsund
52 Gråhegre 10.11.2013 Kittelsnes, Lyngdal
53 Egretthegre 18.05.2016 Vågsvollvåien, Farsund, VA
54 Fiskeørn 12.08.2014 Kviljosanden, Farsund
55 Vepsevåk 04.09.2016 Vardåsen, Lyngdal, VA
56 Kongeørn 05.02.2015 Sælør, Lyngdal
57 Sivhauk 06.06.2014 Kviljobrønnen, Farsund
58 Myrhauk 04.10.2014 Stavestø, Farsund
59 Spurvehauk 06.11.2013 Stakkvika, Jåsund, Lyngdal
60 Hønsehauk 25.09.2014 Prestneset, Lyngdal
61 Glente 27.03.2019 Bergsaker, Lyngdal, VA
62 Havørn 21.12.2013 Stakkvika, Jåsund, Lyngdal
63 Fjellvåk 22.09.2014 Lebeltet, Lista fyr
64 Musvåk 04.04.2014 Kittelsnes, Lyngdal
65 Vannrikse 25.12.2014 Løgan, Nesheimvann
66 Myrrikse 21.08.2018 Slevdalsvann, Farsund, VA
67 Sivhøne 05.10.2014 Dynetrau, Kviljosanden, Farsund
68 Sothøne 10.10.2014 Grudavatnet, Klepp
69 Trane 14.06.2014 Ferdsmyra, Sør Varanger
70 Vipe 03.03.2014 Jåbekk, Mandal
71 Heilo 21.04.2014 Lista fyr, Farsund
72 Tundralo 19.09.2014 Kviljoodden, Farsund
73 Sandlo 24.04.2014 Kviljoodden, Farsund
74 Dverglo 15.05.2018 Bringdjordnes, Lyngdal, VA
75 Boltit 09.05.2016 Sørmarka, Kviljo, Farsund, VA
76 Tjeld 04.04.2014 Draiet, Underøy, Lindesnes
77 Kvartbekkasin 28.04.2014 Prestneset, Lyngdal
78 Enkeltbekkasin 16.04.2014 Prestneset, Lyngdal
79 Svarthalespove 10.10.2014 Ergavatnet, Klepp
80 Lappspove 12.08.2014 Kviljoodden, Farsund
81 Småspove 17.08.2014 Hanangervann sør, Farsund
82 Storspove 05.11.2013 Nordhasselmyra, Farsund
83 Sotsnipe 10.08.2014 Kråkenesvann, Farsund
84 Rødstilk 27.04.2014 Lista fyr, Farsund
85 Gluttsnipe 10.08.2014 Kråkenesvann, Farsund, VA
86 Skogsnipe 12.06.2014 Hegelandsmyra, Lindesnes
87 Grønnstilk 16.06.2014 Domsvatnet, Vardø
88 Strandsnipe 28.04.2014 Prestneset, Lyngdal
89 Steinvender 06.06.2014 Kviljoodden, Farsund
90 Polarsnipe 06.06.2014 Kviljoodden, Farsund
91 Sandløper 06.06.2014 Kviljoodden, Farsund
92 Dvergsnipe 17.08.2014 Hanangervann sør, Farsund
93 Temmincksnipe 17.06.2014 Kongsfjordfjellet, Berlevåg
94 Tundrasnipe 04.09.2015 Fuglevika, Farsund, VA
95 Myrsnipe 06.06.2014 Kviljoodden, Farsund
96 Fjæreplytt 05.10.2014 Kviljoodden, Farsund
97 Brushane 15.06.2014 Grøhøgdmyra, Vardø
98 Svømmesnipe 14.06.2014 Vadsøya, Vadsø
99 Polarsvømmesnipe 27.06.2016 Nessebyodden, Nesseby, FI
100 Rugde 21.12.2013 Ballestadheia, Lyngdal
101 Krykkje 14.06.2014 Vadsøya, Vadsø
102 Hettemåke 06.06.2014 Lista fyr, Farsund
103 Dvergmåke 18.06.2014 Noatun, Sør Varanger
104 Fiskemåke 04.04.2014 Prestneset, Lyngdal
105 Gråmåke 07.11.2013 Rosfjordsanden, Lyngdal
106 Grønlandsmåke 24.06.2015 Sandfjorden, Berlevåg, FI
107 Sildemåke 04.04.2014 Oftebro, Lyngdal
108 Polarmåke 16.06.2014 Kiberg, Vardø
109 Svartbak 29.12.2013 Kjerkevågen, Lindesnes
110 Makrellterne 04.10.2014 Hanangervann sør, Farsund
111 Rødnebbterne 14.06.2014 Vadsøya, Vadsø
112 Splitterne 01.08.2014 Lista fyr, Farsund
113 Storjo 14.08.2014 Hausvikodden, Lyngdal
114 Polarjo 19.05.2016 Følet, Markøy, Lyngdal, VA
115 Tyvjo 14.06.2014 Vadsøya, Vadsø
116 Fjelljo 15.06.2014 Bardvikvannet, Vardø
117 Alkekonge 10.10.2014 Revehamna, Klepp
118 Lomvi 30.10.2013 Kjøgesøy, Lenesfjorden, Lyngdal
119 Polarlomvi 16.06.2014 Hornøya, Vardø
120 Alke 15.06.2014 Bussesundet, Vardø
121 Teist 15.06.2014 Ekkerøya, Vadsø
122 Lunde 16.06.2014 Hornøya, Vardø
123 Klippedue (dom.: bydue) 11.04.2014 Farsund sentrum, Farsund
124 Skogdue 28.04.2014 Prestneset, Lyngdal
125 Ringdue 07.11.2013 Rosfjordsanden, Lyngdal
126 Turteldue 11.10.2014 Østhassel, Farsund
127 Tyrkerdue 05.11.2013 Storsteinvollen, Vanse stadion, Farsund
128 Gjøk 29.05.2014 Stakkvika, Jåsund, Lyngdal
129 Hubro 09.12.2014 Rauneheia, Lyngdal
130 Kattugle 14.12.2013 Åveslandsvannet, Lyngdal
131 Lappugle 19.06.2014 Nilamyra, Sør Varanger
132 Haukugle 25.06.2015 Nilamyra, Sør-Varanger, Finnmark
133 Hornugle 04.01.2014 Kittelsnes, Lyngdal
134 Jordugle 16.06.2014 Skallelv, Vadsø
135 Tårnseiler 29.05.2014 Prestneset, Lyngdal
136 Isfugl 18.08.2018 Nedre Lyngdalselv, Lyngdal, VA
137 Vendehals 25.04.2014 Stakkvika, Jåsund, Lyngdal
138 Hvitryggspett 06.04.2014 Jåsund, Lyngdal
139 Flaggspett 30.10.2013 Oftebro, Lyngdal
140 Tretåspett 18.06.2017 Gjøkåsen, Sør-Varanger, FI
141 Dvergspett 06.04.2014 Jåsund, Lyngdal
142 Svartspett 25.09.2014 Prestneset, Lyngdal
143 Grønnspett 10.11.2013 Stakkvika, Jåsund, Lyngdal
144 Gråspett 05.12.2014 Rona, Tranevåg, Farsund
145 Tårnfalk 21.04.2014 Lista fyr, Farsund
146 Dvergfalk 19.09.2014 Kviljosanden, Farsund
147 Lerkefalk 07.05.2016 Lebeltet, Lista fyr, VA
148 Jaktfalk 04.12.2014 Tjuvholman, Farsund
149 Vandrefalk 30.10.2013 Seglfjellet, Lenesfjorden, Lyngdal
150 Tornskate 30.05.2014 Ytre Øydna, Audnedal
151 Varsler 28.12.2013 Prestneset, Lyngdal
152 Lavskrike 18.06.2014 Noatun, Sør Varanger
153 Nøtteskrike 01.03.2014 Stakkvika, Jåsund, Lyngdal
154 Skjære 10.11.2013 Stakkvika, Jåsund, Lyngdal
155 Nøttekråke 19.10.2013 Oftebro, Lyngdal
156 Kaie 24.02.2014 Bringsjordneset, Lyngdal
157 Kornkråke 20.04.2014 Kviljobrønnen, Farsund
158 Svartkråke 28.02.2014 Kvavik, Lyngdal
159 Kråke 10.11.2013 Stakkvika, Jåsund, Lyngdal
160 Ravn 28.12.2013 Prestneset, Lyngdal
161 Skjeggmeis 23.10.2017 Østhasselneset, Farsund, VA
162 Sanglerke 27.02.2014 Årnes, Lyngdal
163 Fjellerke 17.06.2014 Kongsfjordfjellet, Berlevåg
164 Sandsvale 30.05.2014 Ytre Øydna, Audnedal
165 Låvesvale 25.04.2014 Stakkvika, Jåsund, Lyngdal
166 Taksvale 25.04.2014 Stakkvika, Jåsund, Lyngdal
167 Løvmeis 04.01.2014 Stakkvika, Jåsund, Lyngdal
168 Granmeis 06.11.2013 Spangereid, Lindesnes
169 Lappmeis 18.06.2014 Noatun, Sør Varanger
170 Svartmeis 18.02.2014 Kittelsnes, Lyngdal
171 Toppmeis 18.11.2014 Underøy, Lindesnes
172 Kjøttmeis 07.11.2013 Rosfjordsanden, Lyngdal
173 Blåmeis 10.11.2013 Stakkvika, Jåsund, Lyngdal
174 Stjertmeis 28.12.2013 Prestneset, Lyngdal
175 Spettmeis 21.12.2013 Ballestadheia, Lyngdal
176 Trekryper 10.11.2013 Kittelsnes, Lyngdal
177 Gjerdesmett 06.11.2013 Spangereid, Lindesnes
178 Fossekall 18.02.2014 Prestneset, Lyngdal
179 Fuglekonge 07.11.2013 Rosfjordsanden, Lyngdal
180 Løvsanger 21.04.2014 Lista fyr, Farsund
181 Gransanger 06.04.2014 Jåsund, Lyngdal
182 Bøksanger 01.06.2014 Voddeheiå, Hægebostad
183 Gulbrynsanger 19.08.2016 Prestneset, Lyngdal, VA
184 Gulsanger 19.06.2016 Voddeheiå, Hægebostad, VA
185 Sivsanger 16.06.2014 Svartnes, Vardø
186 Rørsanger 06.06.2014 Kråkenesvann, Farsund
187 Myrsanger 04.06.2014 Østgardneset, Lyngdal
188 Gresshoppesanger 27.04.2014 Slevedalsvann, Farsund
189 Munk 22.04.2014 Kittelsnes, Lyngdal
190 Hagesanger 29.05.2014 Oftebro, Lyngdal
191 Tornsanger 30.05.2014 Lista fyr, Farsund
192 Møller 24.09.2014 Nordhasselsanden, Farsund
193 Gråfluesnapper 30.05.2014 Lista fyr, Farsund
194 Rødstrupe 06.11.2013 Spangereid, Lindesnes
195 Blåstrupe 15.06.2014 Sandfjord, Båtsfjord
196 Svarthvit fluesnapper 25.04.2014 Stakkvika, Jåsund, Lyngdal
197 Dvergfluesnapper 04.10.2018 Utsira, RO
198 Svartrødstjert 25.04.2014 Stakkvika, Jåsund, Lyngdal
199 Rødstjert 19.06.2014 Noatun, Sør Varanger
200 Buskskvett 25.04.2014 Stakkvika, Jåsund, Lyngdal
201 Svartstrupe 27.02.2014 Årnes, Lyngdal
202 Steinskvett 04.04.2014 Draiet, Underøy, Lindesnes
203 Ringtrost 04.04.2014 Kittelsnes, Lyngdal
204 Svarttrost 07.11.2013 Rosfjordsanden, Lyngdal
205 Gråtrost 06.11.2013 Spangereid, Lindesnes
206 Rødvingetrost 06.11.2013 Spangereid, Lindesnes
207 Måltrost 04.04.2014 Kittelsnes, Lyngdal
208 Duetrost 18.06.2014 Blankvassåsen, Sør Varanger
209 Stær 06.11.2013 Spangereid, Lindesnes
210 Jernspurv 04.04.2014 Kittelsnes, Lyngdal
211 Linerle 04.04.2014 Underøy, Lindesnes
212 Gulerle 14.06.2014 Ferdsmyra, Sør Varanger
213 Vintererle 30.05.2014 Gitlevåg, Lyngdal
214 Trepiplerke 30.05.2014 Ytre Øydna, Audnedal
215 Heipiplerke 06.11.2013 Spangereid, Lindesnes
216 Lappiplerke 15.06.2014 Persfjorden, Vardø
217 Skjærpiplerke 05.04.2014 Hausvikodden, Lyngdal
218 Sidensvans 24.10.2013 Oftebro, Lyngdal
219 Lappspurv 17.06.2014 Kongsfjordfjellet, Berlevåg
220 Snøspurv 16.06.2014 Domsvatnet, Vardø
221 Gulspurv 29.12.2013 Spangereid, Lindesnes
222 Hortulan 14.05.2017 Årnesmoen, Lyngdal, VA
223 Dvergspurv 04.10.2016 Utsira, RO
224 Vierspurv 25.08.2021 Nyrud, Sør-Varanger, TF
225 Sivspurv 08.04.2014 Årnesmoen, Lyngdal
226 Bokfink 26.12.2013 Oftebro, Lyngdal
227 Bjørkefink 03.03.2014 Prestneset, Lyngdal
228 Konglebit 26.06.2015 Gjøkåsen, Sør Varanger, Finnmark
229 Rosenfink 28.09.2018 Oftebro, Lyngdal, VA
230 Grønnfink 10.11.2013 Kittelsnes, Lyngdal
231 Furukorsnebb 06.11.2017 Husebybukta, Farsund, Va
232 Grankorsnebb 21.09.2014 Gutughei, Hægebostad
233 Båndkorsnebb 12.09.2016 Vardåsen, Lundegård, Austad, Lyngdal, Va
234 Brunsisik 29.05.2014 Prestneset, Lyngdal
235 Gråsisik 14.06.2014 Ferdsmyra, Sør Varanger
236 Polarsisik 14.06.2017 Vadsøya, FI
237 Grønnsisik 28.12.2013 Prestneset, Lyngdal
238 Stillits 10.11.2013 Kittelsnes, Lyngdal
239 Dompap 26.12.2013 Oftebro, Lyngdal
240 Kjernebiter 25.10.2013 Oftebro, Lyngdal
241 Bergirisk 14.10.2015 Ervika, Stadtlandet, SF
242 Tornirisk 01.08.2014 Revøy, Lyngdal
243 Gråspurv 10.11.2013 Stakkvika, Jåsund, Lyngdal
244 Pilfink 25.10.2013 Oftebro, Lyngdal

Mankolista (har som norgeskryss - men mangler som edel)

#Art
1 Dvergsvane
2 Dverggås
3 Rødhalsgås
4 Niland
5 Rustand
6 Amerikablesand
7 Rødfotand
8 Ringand
9 Hvitøyeand
10 Purpurhodeand
11 Harlekinand
12 Sibirsjøorre
13 Knoppsjøorre
14 Brilleand
15 Amerikastorlom
16 Svarthalsdykker
17 Havsvale
18 Stork
19 Purpurhegre
20 Silkehegre
21 Topphegre
22 Kuhegre
23 Rørdrum
24 Skjestork
25 Svartglente
26 Dvergtrappe
27 Åkerrikse
28 Sumprikse
29 Maskerikse
30 Jomfrutrane
31 Kanadatrane
32 Triel
33 Gråhodevipe
34 Kanadalo
35 Hvitbrystlo
36 Mongollo
37 Avosett
38 Kortnebbekkasinsnipe
39 Damsnipe
40 Gulbeinsnipe
41 Flekksnipe
42 Sandsnipe
43 Gulbrystsnipe
44 Spisshalesnipe
45 Styltesnipe
46 Fjellmyrløper
47 Orientbrakksvale
48 Sabinemåke
49 Kanadahettemåke
50 Rosenmåke
51 Lattermåke
52 Franklinmåke
53 Ringnebbmåke
54 Kaspimåke
55 Rovterne
56 Hvitkinnsvartterne
57 Hvitvingesvartterne
58 Mongolturteldue
59 Tårnugle
60 Snøugle
61 Perleugle
62 Nattravn
63 Blåråke
64 Hærfugl
65 Aftenfalk
66 Brunvarsler
67 Krattvarsler
68 Rosenvarsler
69 Hvitpannevarsler
70 Rødhodevarsler
71 Rødøyevireo
72 Trelerke
73 Amursvale
74 Pungmeis
75 Brunsanger
76 Fuglekongesanger
77 Blekbrynsanger
78 Lappsanger
79 Østsanger
80 Tartarsanger
81 Bleksanger
82 Vannsanger
83 Åkersanger
84 Busksanger
85 Stripesanger
86 Elvesanger
87 Hauksanger
88 Rødstrupesanger
89 Nattergal
90 Sørnattergal
91 Blåstjert
92 Taigafluesnapper
93 Svartstrupesteinskvett
94 Ørkensteinskvett
95 Brunkinnskogtrost
96 Svartstrupetrost
97 Rosenstær
98 Sibirjernspurv
99 Sitronerle
100 Tartarpiplerke
101 Markpiplerke
102 Mongolpiplerke
103 Sibirpiplerke
104 Tundrapiplerke
105 Vannpiplerke
106 Myrpiplerke
107 Brunkinnparula
108 Svarthodespurv
109 Trompeterfink

Underkjente kryss er filtrert bort.