| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2019] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2018 for Øyvind Hagen

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane 01.01.2018 Dølihagen
2 Sangsvane 01.01.2018 Dølihagen
3 Sædgås 31.03.2018 Glomma v/Udnes kirke
4 Kortnebbgås 06.04.2018 Oslo sentrum
5 Grågås 25.03.2018 Nordre Øyeren
6 Kanadagås 25.03.2018 Nordre Øyeren
7 Hvitkinngås 11.05.2018 Jomfruland
8 Gravand 10.05.2018 Jomfruland
9 Brunnakke 15.04.2018 Kjelle
10 Krikkand 16.03.2018 Skibladnerbrygga, Vorma
11 Stokkand 01.01.2018 Dølihagen
12 Stjertand 18.05.2018 Årnestangen
13 Knekkand 11.05.2018 Jomfruland
14 Skjeand 18.05.2018 Årnestangen
15 Taffeland 01.06.2018 Hellesjøvannet
16 Toppand 14.01.2018 Vorma
17 Bergand 14.01.2018 Vorma
18 Ærfugl 10.05.2018 Jomfruland
19 Havelle 26.10.2018 Langset, Mjøsa
20 Svartand 12.05.2018 Jomfruland
21 Sjøorre 11.05.2018 Jomfruland
22 Kvinand 01.01.2018 Dølihagen
23 Lappfiskand 28.04.2018 Hellesjøvannet
24 Siland 01.05.2018 Dølihagen
25 Laksand 01.01.2018 Dølihagen
26 Storfugl 08.06.2018 Vardrum
27 Orrfugl 06.05.2018 Hersjøen
28 Jerpe 29.03.2018 Vardrumstjernet
29 Storlom 28.04.2018 Hemnessjøen
30 Smålom 28.04.2018 Hemnessjøen
31 Dvergdykker 21.01.2018 Risa, Dal
32 Toppdykker 28.04.2018 Hellesjøvannet
33 Horndykker 18.03.2018 Vorma, Minnesund
34 Havhest 20.09.2018 Krokstrand
35 Havsule 11.05.2018 Jomfruland
36 Storskarv 01.01.2018 Dølihagen
37 Toppskarv 11.05.2018 Jomfruland
38 Gråhegre 25.03.2018 Nordre Øyeren
39 Egretthegre 28.08.2018 Årnestangen
40 Fiskeørn 15.04.2018 Kragtorpvika, Hemnessjøen
41 Vepsevåk 02.06.2018 Kongsrudveien 4
42 Sivhauk 15.04.2018 Haneborg
43 Myrhauk 15.04.2018 Kragtorpvika, Hemnessjøen
44 Spurvehauk 14.01.2018 Vorma
45 Hønsehauk 06.05.2018 Dølihagen
46 Havørn 14.01.2018 Vorma
47 Fjellvåk 15.04.2018 Haneborg
48 Musvåk 07.04.2018 Haneborg
49 Vannrikse 28.04.2018 Hellesjøvannet
50 Åkerrikse 22.05.2018 Leirsund
51 Sivhøne 06.05.2018 Risebrutjern
52 Sothøne 06.05.2018 Risebrutjern
53 Trane 31.03.2018 Glomma v/Udnes kirke
54 Vipe 25.03.2018 Nordre Øyeren
55 Heilo 15.04.2018 Haneborg
56 Tundralo 01.08.2018 Årnestangen
57 Sandlo 10.05.2018 Jomfruland
58 Dverglo 18.05.2018 Tuentangen
59 Tjeld 10.05.2018 Jomfruland
60 Enkeltbekkasin 18.04.2018 Nordre Øyeren
61 Svarthalespove 30.05.2018 Årnestangen
62 Lappspove 12.09.2018 Årnestangen
63 Småspove 11.05.2018 Jomfruland
64 Storspove 15.04.2018 Hemnessjøen
65 Sotsnipe 01.08.2018 Årnestangen
66 Rødstilk 11.05.2018 Jomfruland
67 Gluttsnipe 28.04.2018 Kjelle
68 Skogsnipe 15.04.2018 Haneborg
69 Grønnstilk 28.04.2018 Kjelle
70 Strandsnipe 28.04.2018 Kjelle
71 Steinvender 01.08.2018 Årnestangen
72 Polarsnipe 01.08.2018 Årnestangen
73 Sandløper 01.08.2018 Årnestangen
74 Dvergsnipe 11.08.2018 Årnestangen
75 Temmincksnipe 01.08.2018 Årnestangen
76 Tundrasnipe 01.08.2018 Årnestangen
77 Myrsnipe 01.08.2018 Årnestangen
78 Fjellmyrløper 11.08.2018 Årnestangen
79 Brushane 11.05.2018 Jomfruland
80 Rugde 17.04.2018 Kongsrudveien 4
81 Hettemåke 25.03.2018 Nordre Øyeren
82 Dvergmåke 01.08.2018 Årnestangen
83 Fiskemåke 15.04.2018 Haneborg
84 Gråmåke 02.01.2018 Møllefossen
85 Sildemåke 25.03.2018 Nordre Øyeren
86 Svartbak 25.03.2018 Nordre Øyeren
87 Sandterne 10.06.2018 Årnestangen
88 Makrellterne 06.05.2018 Hersjøen
89 Splitterne 11.05.2018 Jomfruland
90 Tyvjo 23.09.2018 Dynovika, Nitelva
91 Lomvi 13.05.2018 Jomfruland
92 Alke 13.05.2018 Jomfruland
93 Teist 11.05.2018 Jomfruland
94 Klippedue (dom.: bydue) 02.01.2018 Møllefossen
95 Ringdue 20.03.2018 Kongsrudveien 4
96 Tyrkerdue 04.05.2018 Lillestrøm
97 Gjøk 06.05.2018 Dølihagen
98 Kattugle 01.01.2018 Kongsrudveien 4
99 Lappugle 03.11.2018 Kongsrudtjernet
100 Spurveugle 25.08.2018 Dølihagen
101 Hornugle 02.06.2018 Hellesjøvannet
102 Nattravn 30.05.2018 Flaen
103 Tårnseiler 10.05.2018 Jomfruland
104 Vendehals 11.05.2018 Jomfruland
105 Dvergspett 19.08.2018 Dølihagen
106 Flaggspett 04.01.2018 Kongsrudveien 4
107 Tretåspett 09.05.2018 Kongsrudtjern
108 Svartspett 13.01.2018 Dølihagen
109 Grønnspett 15.04.2018 Haneborg
110 Gråspett 14.01.2018 Habbarstad
111 Tårnfalk 10.05.2018 Et sted langs veien
112 Dvergfalk 07.04.2018 Haneborg
113 Lerkefalk 28.04.2018 Kongsrudtjernet
114 Vandrefalk 02.01.2018 Møllefossen
115 Tornskate 02.06.2018 Døli
116 Varsler 07.04.2018 Draurud
117 Nøtteskrike 04.01.2018 Kongsrudveien 4
118 Skjære 01.01.2018 Dal
119 Nøttekråke 05.05.2018 Branderud
120 Kaie 01.01.2018 Dal
121 Kråke 01.01.2018 Dal
122 Ravn 14.01.2018 Vorma
123 Sanglerke 25.03.2018 Nordre Øyeren
124 Sandsvale 06.05.2018 Risebrutjern
125 Låvesvale 22.04.2018 Kongsrudveien 4
126 Taksvale 23.04.2018 Kongsrudveien 4
127 Løvmeis 28.08.2018 Årnestangen
128 Granmeis 20.01.2018 Kongsrudveien 4
129 Svartmeis 04.01.2018 Kongsrudveien 4
130 Toppmeis 10.03.2018 Kongsrudveien 4
131 Kjøttmeis 04.01.2018 Kongsrudveien 4
132 Blåmeis 01.01.2018 Dølihagen
133 Stjertmeis 09.01.2018 Kongsrudveien 4
134 Spettmeis 01.01.2018 Dølihagen
135 Trekryper 07.01.2018 Dølihagen
136 Gjerdesmett 13.01.2018 Dølihagen
137 Fossekall 06.01.2018 Dølihagen
138 Fuglekonge 20.01.2018 Kongsrudveien 4
139 Rødtoppfuglekonge 12.05.2018 Jomfruland
140 Løvsanger 21.04.2018 Dølihagen
141 Gransanger 08.04.2018 Stampetjernsbekken
142 Bøksanger 11.05.2018 Jomfruland
143 Gulsanger 14.05.2018 Leirsund
144 Sivsanger 17.05.2018 Hellesjøvannet
145 Rørsanger 08.05.2018 Hellesjøvannet
146 Busksanger 02.06.2018 Hemnessjøen
147 Myrsanger 22.05.2018 Leirsund
148 Elvesanger 29.05.2018 Leira
149 Munk 06.05.2018 Risebrutjern
150 Hagesanger 11.05.2018 Jomfruland
151 Tornsanger 11.05.2018 Jomfruland
152 Møller 06.05.2018 Dølihagen
153 Gråfluesnapper 16.05.2018 Kongsrudveien 4
154 Rødstrupe 06.04.2018 Kongsrudveien 4
155 Nattergal 10.05.2018 Jomfruland
156 Svarthvit fluesnapper 04.05.2018 Kongsrudveien 4
157 Svartrødstjert 23.05.2018 Myntgata
158 Rødstjert 13.05.2018 Jomfruland
159 Buskskvett 08.05.2018 Nygård
160 Steinskvett 21.04.2018 Aurstad
161 Ringtrost 21.04.2018 Aurstad
162 Svarttrost 03.01.2018 Birkelunden
163 Gråtrost 14.01.2018 Vorma
164 Rødvingetrost 14.04.2018 Frogner
165 Måltrost 07.04.2018 Tøyen
166 Duetrost 07.04.2018 Haneborg
167 Stær 25.03.2018 Nordre Øyeren
168 Jernspurv 14.04.2018 Kongsrudveien 4
169 Linerle 07.04.2018 Haneborg
170 Gulerle 10.05.2018 Jomfruland
171 Vintererle 17.01.2018 Akerselva
172 Trepiplerke 28.04.2018 Hellesjøvannet
173 Heipiplerke 15.04.2018 Haneborg
174 Skjærpiplerke 26.10.2018 Langset, Mjøsa
175 Sidensvans 04.01.2018 Asak
176 Snøspurv 07.04.2018 Haneborg
177 Gulspurv 04.01.2018 Kongsrudveien 4
178 Sivspurv 07.04.2018 Haneborg
179 Bokfink 19.03.2018 Kongsrudveien 4
180 Bjørkefink 08.04.2012 Kongsrudveien 4
181 Rosenfink 02.06.2018 Andelva
182 Grønnfink 01.01.2018 Dal
183 Grankorsnebb 11.05.2018 Jomfruland
184 Brunsisik 11.05.2018 Jomfruland
185 Gråsisik 04.01.2018 Asak
186 Polarsisik 24.10.2018 Mulvika
187 Grønnsisik 25.03.2018 Nordre Øyeren
188 Bergirisk 07.04.2018 Hellesjøvannet
189 Tornirisk 07.04.2018 Haneborg
190 Stillits 25.03.2018 Nordre Øyeren
191 Dompap 04.01.2018 Kongsrudveien 4
192 Kjernebiter 23.04.2018 Kongsrudveien 4
193 Gråspurv 02.01.2018 Møllefossen
194 Pilfink 04.01.2018 Asak

NSKF-arter er uthevet.