| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2019] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2019 for Øyvind Hagen

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane 12.01.2019 Minnesund
2 Sangsvane 12.01.2019 Minnesund
3 Sædgås 31.03.2019 Udnes
4 Kortnebbgås 28.03.2019 Leirsund
5 Tundragås 14.04.2019 Hemnessjøen
6 Grågås 16.03.2019 Svindal
7 Kanadagås 16.03.2019 Svindal
8 Gravand 13.04.2013 Svellet
9 Brunnakke 13.04.2013 Svellet
10 Krikkand 16.03.2019 Svindal
11 Stokkand 06.01.2019 Lillestrøm
12 Taffeland 14.04.2019 Hellesjøvannet
13 Toppand 12.01.2019 Mjøsa
14 Ærfugl 06.01.2019 Huk
15 Havelle 12.01.2019 Mjøsa
16 Svartand 06.01.2019 Nakkholmen
17 Sjøorre 06.01.2019 Huk
18 Kvinand 06.01.2019 Huk
19 Lappfiskand 12.01.2019 Minnesund
20 Siland 06.01.2019 Huk
21 Laksand 12.01.2019 Minnesund
22 Storfugl 17.02.2019 Langtjern
23 Storlom 14.04.2019 Hemnessjøen
24 Smålom 14.04.2019 Hellesjøvannet
25 Dvergdykker 08.03.2019 Risa
26 Gråstrupedykker 06.01.2019 Høyerholmen
27 Toppdykker 06.01.2019 Høyerholmen
28 Horndykker 12.01.2019 Mjøsa
29 Storskarv 06.01.2019 Huk
30 Gråhegre 01.04.2019 Kongsrudtjernet
31 Sivhauk 14.04.2019 Hellesjøvannet
32 Spurvehauk Birkelunden
33 Hønsehauk 06.01.2019 Gressholmen
34 Havørn 24.02.2019 Mjøsa
35 Fjellvåk 13.04.2019 Branderud
36 Musvåk 22.03.2019 Løkke bro
37 Trane 25.03.2019 Kongsrudtjernet
38 Vipe 22.03.2019 Lierbakkene
39 Tjeld 13.04.2013 Svellet
40 Enkeltbekkasin 14.04.2019 Hellesjøvannet
41 Storspove 13.04.2013 Svellet
42 Skogsnipe 14.04.2019 Bergsjø
43 Fjæreplytt 06.01.2019 Huk
44 Rugde Branderud
45 Hettemåke 06.01.2019 Herbern, Bygdøy
46 Fiskemåke 06.01.2019 Huk
47 Gråmåke 03.01.2019 Oslo sentrum
48 Sildemåke Oslo
49 Svartbak 06.01.2019 Høyerholmen
50 Lomvi 06.01.2019 Huk
51 Alke 06.01.2019 Huk
52 Klippedue (dom.: bydue) 02.01.2019 Oslo sentrum
53 Ringdue Oslo
54 Kattugle 09.01.2019 Branderud
55 Spurveugle 05.01.2019 Torgunrud
56 Isfugl 22.03.2019 Løkke bro
57 Dvergspett 25.03.2019 Leirsund
58 Flaggspett 01.01.2019 Kongsrudveien 4
59 Svartspett 24.02.2019 Dølihagen
60 Grønnspett Branderud
61 Tårnfalk 14.04.2019 Svellet
62 Dvergfalk 13.04.2019 Branderud
63 Vandrefalk 31.03.2019 Udnes
64 Varsler 17.02.2019 Nygård
65 Nøtteskrike 01.01.2019 Kongsrudveien 4
66 Skjære 01.01.2019 Kongsrudveien 4
67 Kaie 06.01.2019 Lillestrøm
68 Kråke 02.01.2019 Oslo sentrum
69 Ravn 01.01.2019 Kongsrudveien 4
70 Trelerke 31.03.2019 Gardermoen motorpark
71 Sanglerke 16.03.2019 Svindal
72 Løvmeis 16.03.2019 Årnestangen
73 Granmeis 01.01.2019 Kongsrudveien 4
74 Svartmeis 01.01.2019 Kongsrudveien 4
75 Toppmeis 05.01.2019 Torgunrud
76 Kjøttmeis 01.01.2019 Kongsrudveien 4
77 Blåmeis 01.01.2019 Kongsrudveien 4
78 Stjertmeis Kongsrudveien
79 Spettmeis 01.01.2019 Kongsrudveien 4
80 Trekryper Kongsrudveien
81 Gjerdesmett 05.04.2019 Kongsrudveien 4
82 Fossekall 02.01.2019 Akerselva
83 Fuglekonge 01.01.2019 Kongsrudveien 4
84 Gransanger 14.04.2019 Merkja
85 Rødstrupe 29.03.2019 Kongsrudveien
86 Svarttrost 19.01.2019 Kongsrudveien 4
87 Gråtrost 12.01.2019 Minnesund
88 Rødvingetrost 03.04.2019 Kongsrudveien 4
89 Måltrost 13.04.2019 Branderud
90 Duetrost 13.04.2019 Branderud
91 Stær 25.03.2019 Borgen
92 Jernspurv 03.04.2019 Kongsrudveien 4
93 Linerle 30.03.2019 Østre Gravlund
94 Vintererle 22.03.2019 Løkke bro
95 Heipiplerke 14.04.2019 Hellesjøvannet
96 Skjærpiplerke 06.01.2019 Raudskjæra
97 Snøspurv 21.02.2019 Leirsund
98 Gulspurv 01.01.2019 Kongsrudveien 4
99 Sivspurv 14.04.2019 Merkja
100 Bokfink 17.03.2019 Kongsrudveien
101 Bjørkefink 26.03.2019 Kongsrudveien
102 Grønnfink Kongsrudveien
103 Grankorsnebb 03.02.2019 Kongsrudtjernet
104 Brunsisik 10.02.2019 Kongsrudveien
105 Gråsisik 19.01.2019 Kongsrudveien 4
106 Polarsisik 10.02.2019 Kongsrudveien
107 Grønnsisik 10.02.2019 Kongsrudveien
108 Bergirisk 06.01.2019 Raudskjæra
109 Tornirisk 31.03.2019 Gardermoen motorpark
110 Stillits 11.02.2019 Leirsund
111 Dompap 01.01.2019 Kongsrudveien 4
112 Kjernebiter 31.03.2019 Kongsrudveien 4
113 Gråspurv 06.01.2019 Oslo sentrum
114 Pilfink 06.01.2019 Oslo sentrum

NSKF-arter er uthevet.