| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2019] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2019 for Øyvind Hagen

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane 12.01.2019 Minnesund
2 Sangsvane 12.01.2019 Minnesund
3 Sædgås 31.03.2019 Udnes
4 Kortnebbgås 28.03.2019 Leirsund
5 Tundragås 14.04.2019 Hemnessjøen
6 Grågås 16.03.2019 Svindal
7 Kanadagås 16.03.2019 Svindal
8 Hvitkinngås
9 Gravand 13.04.2013 Svellet
10 Brunnakke 13.04.2013 Svellet
11 Snadderand
12 Krikkand 16.03.2019 Svindal
13 Stokkand 06.01.2019 Lillestrøm
14 Stjertand
15 Knekkand
16 Skjeand
17 Taffeland 14.04.2019 Hellesjøvannet
18 Ringand 10.05.2019 Maridalen
19 Toppand 12.01.2019 Mjøsa
20 Ærfugl 06.01.2019 Huk
21 Havelle 12.01.2019 Mjøsa
22 Svartand 06.01.2019 Nakkholmen
23 Sjøorre 06.01.2019 Huk
24 Kvinand 06.01.2019 Huk
25 Lappfiskand 12.01.2019 Minnesund
26 Siland 06.01.2019 Huk
27 Laksand 12.01.2019 Minnesund
28 Fasan
29 Storfugl 17.02.2019 Langtjern
30 Storlom 14.04.2019 Hemnessjøen
31 Smålom 14.04.2019 Hellesjøvannet
32 Dvergdykker 08.03.2019 Risa
33 Gråstrupedykker 06.01.2019 Høyerholmen
34 Toppdykker 06.01.2019 Høyerholmen
35 Horndykker 12.01.2019 Mjøsa
36 Storskarv 06.01.2019 Huk
37 Gråhegre 01.04.2019 Kongsrudtjernet
38 Egretthegre 28.05.2019 Hellesjøvannet
39 Fiskeørn
40 Vepsevåk
41 Sivhauk 14.04.2019 Hellesjøvannet
42 Myrhauk
43 Spurvehauk Birkelunden
44 Hønsehauk 06.01.2019 Gressholmen
45 Havørn 24.02.2019 Mjøsa
46 Fjellvåk 13.04.2019 Branderud
47 Musvåk 22.03.2019 Løkke bro
48 Vannrikse
49 Åkerrikse
50 Sivhøne
51 Sothøne
52 Trane 25.03.2019 Kongsrudtjernet
53 Vipe 22.03.2019 Lierbakkene
54 Heilo
55 Tundralo
56 Sandlo
57 Dverglo
58 Boltit
59 Tjeld 13.04.2013 Svellet
60 Enkeltbekkasin 14.04.2019 Hellesjøvannet
61 Svarthalespove
62 Småspove
63 Storspove 13.04.2013 Svellet
64 Rødstilk
65 Gluttsnipe
66 Skogsnipe 14.04.2019 Bergsjø
67 Grønnstilk
68 Strandsnipe
69 Temmincksnipe
70 Myrsnipe
71 Fjæreplytt 06.01.2019 Huk
72 Brushane
73 Rugde Branderud
74 Hettemåke 06.01.2019 Herbern, Bygdøy
75 Dvergmåke
76 Fiskemåke 06.01.2019 Huk
77 Gråmåke 03.01.2019 Oslo sentrum
78 Sildemåke Oslo
79 Svartbak 06.01.2019 Høyerholmen
80 Makrellterne
81 Rødnebbterne
82 Lomvi 06.01.2019 Huk
83 Alke 06.01.2019 Huk
84 Klippedue (dom.: bydue) 02.01.2019 Oslo sentrum
85 Skogdue
86 Ringdue Oslo
87 Tyrkerdue
88 Gjøk
89 Kattugle 09.01.2019 Branderud
90 Spurveugle 05.01.2019 Torgunrud
91 Hornugle
92 Nattravn
93 Tårnseiler
94 Isfugl 22.03.2019 Løkke bro
95 Vendehals
96 Dvergspett 25.03.2019 Leirsund
97 Flaggspett 01.01.2019 Kongsrudveien 4
98 Svartspett 24.02.2019 Dølihagen
99 Grønnspett Branderud
100 Tårnfalk 14.04.2019 Svellet
101 Dvergfalk 13.04.2019 Branderud
102 Lerkefalk
103 Vandrefalk 31.03.2019 Udnes
104 Tornskate
105 Varsler 17.02.2019 Nygård
106 Nøtteskrike 01.01.2019 Kongsrudveien 4
107 Skjære 01.01.2019 Kongsrudveien 4
108 Kaie 06.01.2019 Lillestrøm
109 Kråke 02.01.2019 Oslo sentrum
110 Ravn 01.01.2019 Kongsrudveien 4
111 Trelerke 31.03.2019 Gardermoen motorpark
112 Sanglerke 16.03.2019 Svindal
113 Sandsvale
114 Låvesvale
115 Taksvale
116 Løvmeis 16.03.2019 Årnestangen
117 Granmeis 01.01.2019 Kongsrudveien 4
118 Svartmeis 01.01.2019 Kongsrudveien 4
119 Toppmeis 05.01.2019 Torgunrud
120 Kjøttmeis 01.01.2019 Kongsrudveien 4
121 Blåmeis 01.01.2019 Kongsrudveien 4
122 Stjertmeis Kongsrudveien
123 Spettmeis 01.01.2019 Kongsrudveien 4
124 Trekryper Kongsrudveien
125 Gjerdesmett 05.04.2019 Kongsrudveien 4
126 Fossekall 02.01.2019 Akerselva
127 Fuglekonge 01.01.2019 Kongsrudveien 4
128 Løvsanger
129 Gransanger 14.04.2019 Merkja
130 Gulsanger
131 Sivsanger
132 Rørsanger
133 Munk
134 Hagesanger
135 Tornsanger
136 Møller
137 Gråfluesnapper
138 Rødstrupe 29.03.2019 Kongsrudveien
139 Nattergal
140 Blåstrupe
141 Svarthvit fluesnapper
142 Rødstjert
143 Buskskvett
144 Steinskvett
145 Ringtrost
146 Svarttrost 19.01.2019 Kongsrudveien 4
147 Gråtrost 12.01.2019 Minnesund
148 Rødvingetrost 03.04.2019 Kongsrudveien 4
149 Måltrost 13.04.2019 Branderud
150 Duetrost 13.04.2019 Branderud
151 Stær 25.03.2019 Borgen
152 Jernspurv 03.04.2019 Kongsrudveien 4
153 Linerle 30.03.2019 Østre Gravlund
154 Gulerle
155 Vintererle 22.03.2019 Løkke bro
156 Trepiplerke
157 Heipiplerke 14.04.2019 Hellesjøvannet
158 Lappiplerke
159 Skjærpiplerke 06.01.2019 Raudskjæra
160 Snøspurv 21.02.2019 Leirsund
161 Gulspurv 01.01.2019 Kongsrudveien 4
162 Sivspurv 14.04.2019 Merkja
163 Bokfink 17.03.2019 Kongsrudveien
164 Bjørkefink 26.03.2019 Kongsrudveien
165 Grønnfink Kongsrudveien
166 Grankorsnebb 03.02.2019 Kongsrudtjernet
167 Brunsisik 10.02.2019 Kongsrudveien
168 Gråsisik 19.01.2019 Kongsrudveien 4
169 Polarsisik 10.02.2019 Kongsrudveien
170 Grønnsisik 10.02.2019 Kongsrudveien
171 Bergirisk 06.01.2019 Raudskjæra
172 Tornirisk 31.03.2019 Gardermoen motorpark
173 Stillits 11.02.2019 Leirsund
174 Dompap 01.01.2019 Kongsrudveien 4
175 Kjernebiter 31.03.2019 Kongsrudveien 4
176 Gråspurv 06.01.2019 Oslo sentrum
177 Pilfink 06.01.2019 Oslo sentrum

NSKF-arter er uthevet.