| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2019] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2019 for Øyvind Hagen

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane 12.01.2019 Minnesund
2 Sangsvane 12.01.2019 Minnesund
3 Sædgås 31.03.2019 Udnes
4 Kortnebbgås 28.03.2019 Leirsund
5 Tundragås 14.04.2019 Hemnessjøen
6 Grågås 16.03.2019 Svindal
7 Kanadagås 16.03.2019 Svindal
8 Hvitkinngås
9 Gravand 13.04.2013 Svellet
10 Brunnakke 13.04.2013 Svellet
11 Snadderand
12 Krikkand 16.03.2019 Svindal
13 Stokkand 06.01.2019 Lillestrøm
14 Stjertand
15 Knekkand
16 Skjeand
17 Taffeland 14.04.2019 Hellesjøvannet
18 Ringand 10.05.2019 Maridalen
19 Toppand 12.01.2019 Mjøsa
20 Ærfugl 06.01.2019 Huk
21 Praktærfugl Varanger
22 Havelle 12.01.2019 Mjøsa
23 Svartand 06.01.2019 Nakkholmen
24 Sjøorre 06.01.2019 Huk
25 Kvinand 06.01.2019 Huk
26 Lappfiskand 12.01.2019 Minnesund
27 Siland 06.01.2019 Huk
28 Laksand 12.01.2019 Minnesund
29 Fasan
30 Lirype Pasvik
31 Storfugl 17.02.2019 Langtjern
32 Orrfugl Pasvik
33 Gulnebblom Varanger
34 Storlom 14.04.2019 Hemnessjøen
35 Smålom 14.04.2019 Hellesjøvannet
36 Dvergdykker 08.03.2019 Risa
37 Gråstrupedykker 06.01.2019 Høyerholmen
38 Toppdykker 06.01.2019 Høyerholmen
39 Horndykker 12.01.2019 Mjøsa
40 Havhest Varanger
41 Havlire Varanger
42 Havsule Varanger
43 Storskarv 06.01.2019 Huk
44 Toppskarv Varanger
45 Gråhegre 01.04.2019 Kongsrudtjernet
46 Egretthegre 28.05.2019 Hellesjøvannet
47 Fiskeørn
48 Vepsevåk
49 Sivhauk 14.04.2019 Hellesjøvannet
50 Myrhauk
51 Spurvehauk Birkelunden
52 Hønsehauk 06.01.2019 Gressholmen
53 Havørn 24.02.2019 Mjøsa
54 Fjellvåk 13.04.2019 Branderud
55 Musvåk 22.03.2019 Løkke bro
56 Vannrikse
57 Åkerrikse
58 Sivhøne
59 Sothøne
60 Trane 25.03.2019 Kongsrudtjernet
61 Vipe 22.03.2019 Lierbakkene
62 Heilo
63 Tundralo
64 Sandlo
65 Dverglo
66 Boltit
67 Tjeld 13.04.2013 Svellet
68 Kvartbekkasin Pasvik
69 Enkeltbekkasin 14.04.2019 Hellesjøvannet
70 Svarthalespove
71 Lappspove Pasvik
72 Småspove
73 Storspove 13.04.2013 Svellet
74 Sotsnipe Pasvik
75 Rødstilk
76 Gluttsnipe
77 Skogsnipe 14.04.2019 Bergsjø
78 Grønnstilk
79 Strandsnipe
80 Steinvender Varanger
81 Polarsnipe Varanger
82 Sandløper
83 Temmincksnipe
84 Myrsnipe
85 Fjæreplytt 06.01.2019 Huk
86 Fjellmyrløper Varanger
87 Brushane
88 Svømmesnipe Varanger
89 Rugde Branderud
90 Krykkje Varanger
91 Hettemåke 06.01.2019 Herbern, Bygdøy
92 Dvergmåke
93 Fiskemåke 06.01.2019 Huk
94 Gråmåke 03.01.2019 Oslo sentrum
95 Sildemåke Oslo
96 Polarmåke Varanger
97 Svartbak 06.01.2019 Høyerholmen
98 Makrellterne
99 Rødnebbterne
100 Storjo Varanger
101 Tyvjo Varanger
102 Fjelljo Varanger
103 Lomvi 06.01.2019 Huk
104 Polarlomvi Varanger
105 Alke 06.01.2019 Huk
106 Teist Varanger
107 Lunde Varanger
108 Klippedue (dom.: bydue) 02.01.2019 Oslo sentrum
109 Skogdue
110 Ringdue Oslo
111 Tyrkerdue
112 Gjøk
113 Kattugle 09.01.2019 Branderud
114 Lappugle Pasvik
115 Haukugle Pasvik
116 Spurveugle 05.01.2019 Torgunrud
117 Hornugle
118 Jordugle Pasvik
119 Nattravn
120 Tårnseiler
121 Isfugl 22.03.2019 Løkke bro
122 Vendehals
123 Dvergspett 25.03.2019 Leirsund
124 Flaggspett 01.01.2019 Kongsrudveien 4
125 Tretåspett 07.07.2019 Skreikampen
126 Svartspett 24.02.2019 Dølihagen
127 Grønnspett Branderud
128 Tårnfalk 14.04.2019 Svellet
129 Dvergfalk 13.04.2019 Branderud
130 Lerkefalk
131 Jaktfalk Varanger
132 Vandrefalk 31.03.2019 Udnes
133 Tornskate
134 Varsler 17.02.2019 Nygård
135 Lavskrike Pasvik
136 Nøtteskrike 01.01.2019 Kongsrudveien 4
137 Skjære 01.01.2019 Kongsrudveien 4
138 Nøttekråke 07.07.2019 Skreikampen
139 Kaie 06.01.2019 Lillestrøm
140 Kråke 02.01.2019 Oslo sentrum
141 Ravn 01.01.2019 Kongsrudveien 4
142 Skjeggmeis Hellesjøvannet
143 Trelerke 31.03.2019 Gardermoen motorpark
144 Sanglerke 16.03.2019 Svindal
145 Fjellerke Varanger
146 Sandsvale
147 Låvesvale
148 Taksvale
149 Løvmeis 16.03.2019 Årnestangen
150 Granmeis 01.01.2019 Kongsrudveien 4
151 Svartmeis 01.01.2019 Kongsrudveien 4
152 Toppmeis 05.01.2019 Torgunrud
153 Kjøttmeis 01.01.2019 Kongsrudveien 4
154 Blåmeis 01.01.2019 Kongsrudveien 4
155 Stjertmeis Kongsrudveien
156 Spettmeis 01.01.2019 Kongsrudveien 4
157 Trekryper Kongsrudveien
158 Gjerdesmett 05.04.2019 Kongsrudveien 4
159 Fossekall 02.01.2019 Akerselva
160 Fuglekonge 01.01.2019 Kongsrudveien 4
161 Løvsanger
162 Gransanger 14.04.2019 Merkja
163 Lappsanger Pasvik
164 Gulsanger
165 Sivsanger
166 Rørsanger
167 Busksanger 08.06.2019 Enger gård
168 Myrsanger
169 Munk
170 Hagesanger
171 Tornsanger
172 Møller
173 Gråfluesnapper
174 Rødstrupe 29.03.2019 Kongsrudveien
175 Nattergal
176 Blåstrupe
177 Svarthvit fluesnapper
178 Rødstjert
179 Buskskvett
180 Steinskvett
181 Ringtrost
182 Svarttrost 19.01.2019 Kongsrudveien 4
183 Gråtrost 12.01.2019 Minnesund
184 Rødvingetrost 03.04.2019 Kongsrudveien 4
185 Måltrost 13.04.2019 Branderud
186 Duetrost 13.04.2019 Branderud
187 Stær 25.03.2019 Borgen
188 Jernspurv 03.04.2019 Kongsrudveien 4
189 Linerle 30.03.2019 Østre Gravlund
190 Gulerle
191 Vintererle 22.03.2019 Løkke bro
192 Trepiplerke
193 Heipiplerke 14.04.2019 Hellesjøvannet
194 Lappiplerke
195 Skjærpiplerke 06.01.2019 Raudskjæra
196 Sidensvans Pasvik
197 Lappspurv Varanger
198 Snøspurv 21.02.2019 Leirsund
199 Gulspurv 01.01.2019 Kongsrudveien 4
200 Dvergspurv Pasvik
201 Sivspurv 14.04.2019 Merkja
202 Bokfink 17.03.2019 Kongsrudveien
203 Bjørkefink 26.03.2019 Kongsrudveien
204 Konglebit Pasvik
205 Grønnfink Kongsrudveien
206 Grankorsnebb 03.02.2019 Kongsrudtjernet
207 Brunsisik 10.02.2019 Kongsrudveien
208 Gråsisik 19.01.2019 Kongsrudveien 4
209 Polarsisik 10.02.2019 Kongsrudveien
210 Grønnsisik 10.02.2019 Kongsrudveien
211 Bergirisk 06.01.2019 Raudskjæra
212 Tornirisk 31.03.2019 Gardermoen motorpark
213 Stillits 11.02.2019 Leirsund
214 Dompap 01.01.2019 Kongsrudveien 4
215 Kjernebiter 31.03.2019 Kongsrudveien 4
216 Gråspurv 06.01.2019 Oslo sentrum
217 Pilfink 06.01.2019 Oslo sentrum

NSKF-arter er uthevet.