| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2021] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2021 for John Apeland

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane 01.01.2021 Verket
2 Sangsvane 01.01.2021 Verket
3 Sædgås 27.02.2021 Jahrenjordene
4 Kortnebbgås 16.03.2021 Sandsæter
5 Tundragås 27.02.2021 Jahrenjordene
6 Grågås 03.01.2021 Sagene
7 Stripegås 21.08.2021 Orreosen
8 Kanadagås 27.02.2021 Jahrenjordene
9 Hvitkinngås 27.02.2021 Presterødkilen
10 Ringgås 28.06.2021 Vågsvollvåien, Lista fyr
11 Gravand 27.02.2021 Presterødkilen
12 Mandarinand 03.08.2021 Tuentangen
13 Brunnakke 27.02.2021 Presterødkilen
14 Snadderand 16.04.2021 Grudavann
15 Krikkand 27.02.2021 Presterødkilen
16 Amerikakrikkand 04.05.2021 Merkja
17 Stokkand 02.01.2021 Verket
18 Stjertand 14.03.2021 Presterødkilen
19 Knekkand 16.04.2021 Grudavann
20 Skjeand 01.05.2021 Dokkadelta naturreservat
21 Rødhodeand 20.04.2021 Mengshol
22 Taffeland 27.02.2021 Presterødkilen
23 Toppand 13.01.2021 Vorma ved Minnesund
24 Bergand 13.01.2021 Vorma ved Minnesund
25 Ærfugl 01.01.2021 Verket
26 Praktærfugl 11.04.2021 Alværn brygge
27 Havelle 13.01.2021 Vorma ved Minnesund
28 Svartand 03.01.2021 Drøbaksundet
29 Sjøorre 01.01.2021 Verket
30 Kvinand 01.01.2021 Verket
31 Lappfiskand 13.01.2021 Vorma ved Minnesund
32 Siland 01.01.2021 Verket
33 Laksand 09.01.2021 Gausas utløp
34 Vaktel 11.06.2021 Bossum søndre
35 Lirype 02.05.2021 Fløten
36 Storfugl 19.04.2021 Avskåkån
37 Orrfugl 09.01.2021 Steinmyrhaugen
38 Jerpe 01.05.2021 Kinn
39 Gulnebblom 23.03.2021 Gillundstranda
40 Storlom 09.04.2021 Storeflu
41 Islom 15.04.2021 Kviljoodden
42 Smålom 27.02.2021 Vallø
43 Dvergdykker 13.01.2021 Kapp
44 Gråstrupedykker 15.04.2021 Verevågen
45 Toppdykker 04.01.2021 Storfjorden
46 Horndykker 04.01.2021 Storfjorden
47 Havhest 28.06.2021 Kviljoodden
48 Grålire 25.09.2021 Sula
49 Havsule 15.04.2021 Kviljoodden
50 Storskarv 01.01.2021 Verket
51 Toppskarv 27.02.2021 Mølen
52 Gråhegre 01.01.2021 Verket
53 Egretthegre 15.04.2021 Nesheimvann
54 Silkehegre 07.11.2021 Nordre Ovenbukt
55 Fiskeørn 09.04.2021 Verket
56 Vepsevåk 29.05.2021 Støpsberget
57 Kongeørn 23.03.2021 Starene
58 Sivhauk 10.04.2021 Borrevannet
59 Myrhauk 23.04.2021 B-T Banen
60 Steppehauk 30.04.2021 B-T Banen
61 Spurvehauk 02.01.2021 Ryggen
62 Hønsehauk 04.01.2021 Storfjorden
63 Glente 16.04.2021 Nordhassel
64 Havørn 15.04.2021 Rauna
65 Fjellvåk 28.03.2021 Starene
66 Musvåk 03.01.2021 Storengene
67 Vannrikse 15.04.2021 Slevdalsvann
68 Åkerrikse 10.06.2021 Askjum
69 Sumprikse 02.06.2021 Sorgenfrigropa
70 Myrrikse 15.04.2021 Slevdalsvann
71 Sivhøne 10.04.2021 Snekkestaddammen
72 Sothøne 03.01.2021 Setrepollen
73 Kanadatrane 01.08.2021 Seines, Lakselv.
74 Trane 24.03.2021 Starene
75 Vipe 27.02.2021 Presterødkilen
76 Sibirlo 30.06.2021 Nærlandstranda
77 Heilo 20.04.2021 Starene
78 Tundralo 11.05.2021 Dokkadelta naturreservat
79 Sandlo 27.02.2021 Mølen
80 Dverglo 16.04.2021 Bjårvatnet
81 Tjeld 27.02.2021 Mølen
82 Kvartbekkasin 15.09.2021 Korgen
83 Dobbeltbekkasin 20.05.2021 Gaukli
84 Enkeltbekkasin 10.04.2021 Grunnane
85 Svarthalespove 16.04.2021 Revtangen
86 Lappspove 15.04.2021 Kviljoodden
87 Småspove 04.05.2021 Åkersvika naturreservat
88 Storspove 10.04.2021 Sandebukta
89 Sotsnipe 10.05.2021 Svarstadvika
90 Rødstilk 15.04.2021 Kviljoodden
91 Damsnipe 10.05.2021 Røssholmstranda
92 Gluttsnipe 17.04.2021 Orreosen
93 Gulbeinsnipe 10.05.2021 Svarstadvika
94 Skogsnipe 01.04.2021 Starene
95 Grønnstilk 08.05.2021 Lågendelta naturreservat
96 Strandsnipe 22.04.2021 Dokkafjorden
97 Steinvender 16.04.2021 Revtangen
98 Polarsnipe 15.04.2021 Kviljoodden
99 Sandløper 17.04.2021 Nærlandstranda
100 Sandsnipe 28.06.2021 Kviljoodden
101 Dvergsnipe 17.08.2021 Rosnesbukta
102 Temmincksnipe 09.05.2021 Svennesvollene
103 Alaskasnipe 22.09.2021 Åkersvika, Svartelvdeltaet
104 Tundrasnipe 01.07.2021 Orreosen
105 Myrsnipe 16.04.2021 Revtangen
106 Fjæreplytt 15.04.2021 Kviljoodden
107 Fjellmyrløper 19.05.2021 Åkersvika naturreservat
108 Brushane 04.05.2021 Åkersvika naturreservat
109 Svømmesnipe 07.06.2021 Åsdalstjønna
110 Rugde 14.05.2021 Veslesetra
111 Krykkje 28.06.2021 Kviljoodden
112 Sabinemåke 03.08.2021 Vik
113 Hettemåke 27.02.2021 Presterødkilen
114 Dvergmåke 15.05.2021 Lågendelta naturreservat
115 Fiskemåke 03.01.2021 Coop, Tofte
116 Gråmåke 01.01.2021 Verket
117 Grønlandsmåke 04.01.2021 Huk
118 Sildemåke 14.03.2021 Presterødkilen
119 Svartbak 01.01.2021 Verket
120 Makrellterne 04.05.2021 Åkersvika naturreservat
121 Rødnebbterne 29.05.2021 Gjesåssjøen
122 Splitterne 29.06.2021 Revtangen
123 Storjo 19.08.2021 Lista fyr
124 Polarjo 30.09.2021 Sula
125 Tyvjo 01.08.2021 Nordbukta
126 Fjelljo 25.09.2021 Sula
127 Alkekonge 27.02.2021 Slemmestad
128 Lomvi 03.01.2021 Coop, Tofte
129 Polarlomvi 28.10.2021 Furnesfjorden
130 Alke 03.01.2021 Coop, Tofte
131 Teist 16.04.2021 Revtangen
132 Lunde 17.04.2021 Solavika
133 Klippedue (dom.: bydue) 03.01.2021 Coop, Tofte
134 Skogdue 02.03.2021 Starene
135 Ringdue 27.02.2021 Mølen
136 Tyrkerdue 08.01.2021 Martin Seips veg
137 Gjøk 20.05.2021 Langestølen
138 Hubro 27.02.2021 Biri
139 Kattugle 03.04.2021 Biri kirke
140 Lappugle 02.03.2021 Kvasstadsætra
141 Haukugle 17.03.2021 Storlondammen
142 Spurveugle 22.03.2021 Nedre Haugen, Fåberg
143 Perleugle 27.02.2021 Bynstua
144 Hornugle 03.04.2021 Fluberg bru
145 Jordugle 26.04.2021 B-T Banen
146 Nattravn 09.06.2021 Kolemoen
147 Tårnseiler 16.05.2021 Temse
148 Vendehals 08.05.2021 Lågendelta naturreservat
149 Flaggspett 02.01.2021 Ryggen
150 Tretåspett 24.02.2021 Klukehagan
151 Dvergspett 03.03.2021 Kongsrudøra
152 Svartspett 22.03.2021 Nedre Haugen, Fåberg
153 Grønnspett 23.02.2021 Klukehagan
154 Gråspett 23.02.2021 Husebystranda
155 Tårnfalk 22.02.2021 Espa Stasjon
156 Dvergfalk 23.02.2021 Starene
157 Lerkefalk 21.05.2021 Dokkadelta naturreservat
158 Jaktfalk 20.04.2021 Veslesetra
159 Vandrefalk 23.03.2021 Brøttum
160 Tornskate 24.05.2021 Hornmoen
161 Varsler 26.01.2021 Jonstuen
162 Rosenvarsler 02.07.2021 Torsnes, Slåttum
163 Rødhodevarsler 04.11.2021 Fuglenebb, Torsnes
164 Lavskrike 09.01.2021 P-plass Lienden
165 Nøtteskrike 26.01.2021 Jonstuen
166 Skjære 01.01.2021 Bakkeløkka
167 Nøttekråke 24.02.2021 Klukehagan
168 Kaie 09.01.2021 Jørstadmoen
169 Kornkråke 24.02.2021 Bekkelaget
170 Svartkråke 15.04.2021 Lita fyr
171 Kråke 01.01.2021 Verket
172 Ravn 03.01.2021 Tronstad
173 Skjeggmeis 11.06.2021 Øra
174 Dverglerke 23.11.2021 Mølen
175 Trelerke 07.05.2021 Starmoen
176 Sanglerke 26.02.2021 Atlungstad
177 Fjellerke 07.07.0202 Fisketjernnuten
178 Sandsvale 15.04.2021 Slevdalsvann
179 Låvesvale 01.05.2021 Lågendelta naturreservat
180 Taksvale 03.05.2021 Lågendelta naturreservat
181 Løvmeis 27.02.2021 Gjennestadvannet
182 Granmeis 09.01.2021 Steinmyrhaugen
183 Lappmeis 02.08.2021 Stabbursdalen
184 Svartmeis 20.01.2021 Pynten 13
185 Toppmeis 22.03.2021 Nedre Haugen, Fåberg
186 Kjøttmeis 01.01.2021 Bakkeløkka
187 Blåmeis 01.01.2021 Bakkeløkka
188 Stjertmeis 09.03.2021 Åshøgdvegen
189 Spettmeis 02.01.2021 Bakkeløkka
190 Trekryper 23.02.2021 Klukehagan
191 Gjerdesmett 04.01.2021 Storfjorden
192 Fossekall 04.01.2021 Bergertjernet
193 Fuglekonge 02.01.2021 Ryggen
194 Løvsanger 04.05.2021 Kvislerdammen
195 Gransanger 10.04.2021 Linnestranda
196 Bøksanger 20.05.2021 Hovslivegen
197 Gulbrynsanger 25.09.2021 Sula
198 Gulsanger 19.05.2021 Åkersvika naturreservat
199 Sivsanger 29.05.2021 Gjesåssjøen
200 Rørsanger 16.05.2021 Temse
201 Busksanger 05.06.2021 Gjesåssjøen
202 Myrsanger 02.06.2021 Skårakilen
203 Trostesanger 02.06.2021 Nordre Grov
204 Gresshoppesanger 02.06.2021 Skårakilen
205 Elvesanger 28.06.2021 Temse
206 Sumpsanger 16.05.2021 Temse
207 Munk 08.05.2021 Lågendelta naturreservat
208 Hagesanger 19.05.2021 Åkersvika naturreservat
209 Tornsanger 29.05.2021 Strandsjøen
210 Møller 19.05.2021 Åkersvika naturreservat
211 Gråfluesnapper 19.05.2021 Åkersvika naturreservat
212 Rødstrupe 01.01.2021 Bakkeløkka
213 Nattergal 16.05.2021 Temse
214 Blåstrupe 20.05.2021 Langestølen
215 Svarthvit fluesnapper 13.05.2021 Åbjørstølen
216 Dvergfluesnapper 25.09.2021 Sula
217 Svartrødstjert 13.07.2021 Lomoen, Vinstra
218 Rødstjert 14.05.2021 Steinmyrhaugen
219 Buskskvett 20.05.2021 Langestølen
220 Svartstrupe 27.02.2021 Mølen
221 Asiasvartstrupe 26.09.2021 Sula
222 Steinskvett 15.04.2021 Verevågen
223 Ørkensteinskvett 12.11.2021 Moutmarka
224 Ringtrost 21.04.2021 Biristrand
225 Svarttrost 04.01.2021 Elnes
226 Gråtrost 04.01.2021 Huk
227 Rødvingetrost 10.04.2021 Linnestranda
228 Måltrost 11.04.2021 Mørkvann
229 Duetrost 03.01.2021 Sagene
230 Rosenstær 02.08.2021 Kistrand
231 Stær 27.02.2021 Presterødkilen
232 Jernspurv 07.04.2021 Nordre Trosset
233 Linerle 28.03.2021 Starene
234 Sitronerle 01.07.2021 Orreosen
235 Gulerle 02.05.2021 Nøsen
236 Vintererle 31.03.2021 Svartevjua
237 Trepiplerke 16.04.2021 Revtangen
238 Heipiplerke 15.04.2021 Slevdalsvann
239 Skjærpiplerke 27.02.2021 Mølen
240 Sidensvans 03.01.2021 Filtvet
241 Snøspurv 14.03.2021 Jarlsberg flyplass
242 Gulspurv 01.01.2021 Bakkeløkka
243 Hortulan 29.05.2021 Melåsmoen
244 Dvergspurv 25.09.2021 Sula
245 Sivspurv 10.04.2021 Linnestranda
246 Bokfink 23.03.2021 Starene
247 Bjørkefink 12.04.2021 Ramsvik
248 Konglebit 22.10.2021 Lågendelta Naturreservat
249 Rosenfink 20.05.2021 Svartevjua
250 Grønnfink 01.01.2021 Bakkeløkka
251 Furukorsnebb 18.03.2021 Stubben, Espedalen
252 Grankorsnebb 16.07.2021 Finstad
253 Brunsisik 25.09.2021 Sula
254 Gråsisik 08.01.2021 Martin Seips veg
255 Polarsisik 25.09.2021 Sula
256 Grønnsisik 23.02.2021 Klukehagan
257 Stillits 01.01.2021 Bakkeløkka
258 Dompap 03.01.2021 Folkestad, Kana
259 Kjernebiter 09.03.2021 Klukehagan
260 Bergirisk 01.04.2021 Gillundstranda
261 Tornirisk 10.04.2021 Sandebukta
262 Gråspurv 01.01.2021 Bakkeløkka
263 Pilfink 01.01.2021 Bakkeløkka

NSKF-arter er uthevet.