| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2021] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2021 for John Apeland

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane 01.01.2021 Verket
2 Sangsvane 01.01.2021 Verket
3 Sædgås 27.02.2021 Jahrenjordene
4 Kortnebbgås 16.03.2021 Sandsæter
5 Tundragås 27.02.2021 Jahrenjordene
6 Grågås 03.01.2021 Sagene
7 Kanadagås 27.02.2021 Jahrenjordene
8 Hvitkinngås 27.02.2021 Presterødkilen
9 Ringgås 28.06.2021 Vågsvollvåien, Lista fyr
10 Gravand 27.02.2021 Presterødkilen
11 Brunnakke 27.02.2021 Presterødkilen
12 Snadderand 16.04.2021 Grudavann
13 Krikkand 27.02.2021 Presterødkilen
14 Amerikakrikkand 04.05.2021 Merkja
15 Stokkand 02.01.2021 Verket
16 Stjertand 14.03.2021 Presterødkilen
17 Knekkand 16.04.2021 Grudavann
18 Skjeand 01.05.2021 Dokkadelta naturreservat
19 Rødhodeand 20.04.2021 Mengshol
20 Taffeland 27.02.2021 Presterødkilen
21 Toppand 13.01.2021 Vorma ved Minnesund
22 Bergand 13.01.2021 Vorma ved Minnesund
23 Ærfugl 01.01.2021 Verket
24 Praktærfugl 11.04.2021 Alværn brygge
25 Havelle 13.01.2021 Vorma ved Minnesund
26 Svartand 03.01.2021 Drøbaksundet
27 Sjøorre 01.01.2021 Verket
28 Kvinand 01.01.2021 Verket
29 Lappfiskand 13.01.2021 Vorma ved Minnesund
30 Siland 01.01.2021 Verket
31 Laksand 09.01.2021 Gausas utløp
32 Vaktel 11.06.2021 Bossum søndre
33 Lirype 02.05.2021 Fløten
34 Storfugl 19.04.2021 Avskåkån
35 Orrfugl 09.01.2021 Steinmyrhaugen
36 Jerpe 01.05.2021 Kinn
37 Gulnebblom 23.03.2021 Gillundstranda
38 Storlom 09.04.2021 Storeflu
39 Islom 15.04.2021 Kviljoodden
40 Smålom 27.02.2021 Vallø
41 Dvergdykker 13.01.2021 Kapp
42 Gråstrupedykker 15.04.2021 Verevågen
43 Toppdykker 04.01.2021 Storfjorden
44 Horndykker 04.01.2021 Storfjorden
45 Havhest 28.06.2021 Kviljoodden
46 Havsule 15.04.2021 Kviljoodden
47 Storskarv 01.01.2021 Verket
48 Toppskarv 27.02.2021 Mølen
49 Gråhegre 01.01.2021 Verket
50 Egretthegre 15.04.2021 Nesheimvann
51 Fiskeørn 09.04.2021 Verket
52 Vepsevåk 29.05.2021 Støpsberget
53 Kongeørn 23.03.2021 Starene
54 Sivhauk 10.04.2021 Borrevannet
55 Myrhauk 23.04.2021 B-T Banen
56 Steppehauk 30.04.2021 B-T Banen
57 Spurvehauk 02.01.2021 Ryggen
58 Hønsehauk 04.01.2021 Storfjorden
59 Glente 16.04.2021 Nordhassel
60 Havørn 15.04.2021 Rauna
61 Fjellvåk 28.03.2021 Starene
62 Musvåk 03.01.2021 Storengene
63 Vannrikse 15.04.2021 Slevdalsvann
64 Åkerrikse 10.06.2021 Askjum
65 Sumprikse 02.06.2021 Sorgenfrigropa
66 Myrrikse 15.04.2021 Slevdalsvann
67 Sivhøne 10.04.2021 Snekkestaddammen
68 Sothøne 03.01.2021 Setrepollen
69 Trane 24.03.2021 Starene
70 Vipe 27.02.2021 Presterødkilen
71 Sibirlo 30.06.2021 Nærlandstranda
72 Heilo 20.04.2021 Starene
73 Tundralo 11.05.2021 Dokkadelta naturreservat
74 Sandlo 27.02.2021 Mølen
75 Dverglo 16.04.2021 Bjårvatnet
76 Tjeld 27.02.2021 Mølen
77 Dobbeltbekkasin 20.05.2021 Gaukli
78 Enkeltbekkasin 10.04.2021 Grunnane
79 Svarthalespove 16.04.2021 Revtangen
80 Lappspove 15.04.2021 Kviljoodden
81 Småspove 04.05.2021 Åkersvika naturreservat
82 Storspove 10.04.2021 Sandebukta
83 Sotsnipe 10.05.2021 Svarstadvika
84 Rødstilk 15.04.2021 Kviljoodden
85 Damsnipe 10.05.2021 Røssholmstranda
86 Gluttsnipe 17.04.2021 Orreosen
87 Gulbeinsnipe 10.05.2021 Svarstadvika
88 Skogsnipe 01.04.2021 Starene
89 Grønnstilk 08.05.2021 Lågendelta naturreservat
90 Strandsnipe 22.04.2021 Dokkafjorden
91 Steinvender 16.04.2021 Revtangen
92 Polarsnipe 15.04.2021 Kviljoodden
93 Sandløper 17.04.2021 Nærlandstranda
94 Sandsnipe 28.06.2021 Kviljoodden
95 Temmincksnipe 09.05.2021 Svennesvollene
96 Tundrasnipe 01.07.2021 Orreosen
97 Myrsnipe 16.04.2021 Revtangen
98 Fjæreplytt 15.04.2021 Kviljoodden
99 Fjellmyrløper 19.05.2021 Åkersvika naturreservat
100 Brushane 04.05.2021 Åkersvika naturreservat
101 Svømmesnipe 07.06.2021 Åsdalstjønna
102 Rugde 14.05.2021 Veslesetra
103 Krykkje 28.06.2021 Kviljoodden
104 Hettemåke 27.02.2021 Presterødkilen
105 Dvergmåke 15.05.2021 Lågendelta naturreservat
106 Fiskemåke 03.01.2021 Coop, Tofte
107 Gråmåke 01.01.2021 Verket
108 Grønlandsmåke 04.01.2021 Huk
109 Sildemåke 14.03.2021 Presterødkilen
110 Svartbak 01.01.2021 Verket
111 Makrellterne 04.05.2021 Åkersvika naturreservat
112 Rødnebbterne 29.05.2021 Gjesåssjøen
113 Splitterne 29.06.2021 Revtangen
114 Alkekonge 27.02.2021 Slemmestad
115 Lomvi 03.01.2021 Coop, Tofte
116 Alke 03.01.2021 Coop, Tofte
117 Teist 16.04.2021 Revtangen
118 Lunde 17.04.2021 Solavika
119 Klippedue (dom.: bydue) 03.01.2021 Coop, Tofte
120 Skogdue 02.03.2021 Starene
121 Ringdue 27.02.2021 Mølen
122 Tyrkerdue 08.01.2021 Martin Seips veg
123 Gjøk 20.05.2021 Langestølen
124 Hubro 27.02.2021 Biri
125 Kattugle 03.04.2021 Biri kirke
126 Lappugle 02.03.2021 Kvasstadsætra
127 Haukugle 17.03.2021 Storlondammen
128 Spurveugle 22.03.2021 Nedre Haugen, Fåberg
129 Perleugle 27.02.2021 Bynstua
130 Hornugle 03.04.2021 Fluberg bru
131 Jordugle 26.04.2021 B-T Banen
132 Nattravn 09.06.2021 Kolemoen
133 Tårnseiler 16.05.2021 Temse
134 Vendehals 08.05.2021 Lågendelta naturreservat
135 Flaggspett 02.01.2021 Ryggen
136 Tretåspett 24.02.2021 Klukehagan
137 Dvergspett 03.03.2021 Kongsrudøra
138 Svartspett 22.03.2021 Nedre Haugen, Fåberg
139 Grønnspett 23.02.2021 Klukehagan
140 Gråspett 23.02.2021 Husebystranda
141 Tårnfalk 22.02.2021 Espa Stasjon
142 Dvergfalk 23.02.2021 Starene
143 Lerkefalk 21.05.2021 Dokkadelta naturreservat
144 Jaktfalk 20.04.2021 Veslesetra
145 Vandrefalk 23.03.2021 Brøttum
146 Tornskate 24.05.2021 Hornmoen
147 Varsler 26.01.2021 Jonstuen
148 Rosenvarsler 02.07.2021 Torsnes, Slåttum
149 Lavskrike 09.01.2021 P-plass Lienden
150 Nøtteskrike 26.01.2021 Jonstuen
151 Skjære 01.01.2021 Bakkeløkka
152 Nøttekråke 24.02.2021 Klukehagan
153 Kaie 09.01.2021 Jørstadmoen
154 Kornkråke 24.02.2021 Bekkelaget
155 Svartkråke 15.04.2021 Lita fyr
156 Kråke 01.01.2021 Verket
157 Ravn 03.01.2021 Tronstad
158 Skjeggmeis 11.06.2021 Øra
159 Trelerke 07.05.2021 Starmoen
160 Sanglerke 26.02.2021 Atlungstad
161 Sandsvale 15.04.2021 Slevdalsvann
162 Låvesvale 01.05.2021 Lågendelta naturreservat
163 Taksvale 03.05.2021 Lågendelta naturreservat
164 Løvmeis 27.02.2021 Gjennestadvannet
165 Granmeis 09.01.2021 Steinmyrhaugen
166 Svartmeis 20.01.2021 Pynten 13
167 Toppmeis 22.03.2021 Nedre Haugen, Fåberg
168 Kjøttmeis 01.01.2021 Bakkeløkka
169 Blåmeis 01.01.2021 Bakkeløkka
170 Stjertmeis 09.03.2021 Åshøgdvegen
171 Spettmeis 02.01.2021 Bakkeløkka
172 Trekryper 23.02.2021 Klukehagan
173 Gjerdesmett 04.01.2021 Storfjorden
174 Fossekall 04.01.2021 Bergertjernet
175 Fuglekonge 02.01.2021 Ryggen
176 Løvsanger 04.05.2021 Kvislerdammen
177 Gransanger 10.04.2021 Linnestranda
178 Bøksanger 20.05.2021 Hovslivegen
179 Gulsanger 19.05.2021 Åkersvika naturreservat
180 Sivsanger 29.05.2021 Gjesåssjøen
181 Rørsanger 16.05.2021 Temse
182 Busksanger 05.06.2021 Gjesåssjøen
183 Myrsanger 02.06.2021 Skårakilen
184 Trostesanger 02.06.2021 Nordre Grov
185 Gresshoppesanger 02.06.2021 Skårakilen
186 Elvesanger 28.06.2021 Temse
187 Sumpsanger 16.05.2021 Temse
188 Munk 08.05.2021 Lågendelta naturreservat
189 Hagesanger 19.05.2021 Åkersvika naturreservat
190 Tornsanger 29.05.2021 Strandsjøen
191 Møller 19.05.2021 Åkersvika naturreservat
192 Gråfluesnapper 19.05.2021 Åkersvika naturreservat
193 Rødstrupe 01.01.2021 Bakkeløkka
194 Nattergal 16.05.2021 Temse
195 Blåstrupe 20.05.2021 Langestølen
196 Svarthvit fluesnapper 13.05.2021 Åbjørstølen
197 Rødstjert 14.05.2021 Steinmyrhaugen
198 Buskskvett 20.05.2021 Langestølen
199 Svartstrupe 27.02.2021 Mølen
200 Steinskvett 15.04.2021 Verevågen
201 Ringtrost 21.04.2021 Biristrand
202 Svarttrost 04.01.2021 Elnes
203 Gråtrost 04.01.2021 Huk
204 Rødvingetrost 10.04.2021 Linnestranda
205 Måltrost 11.04.2021 Mørkvann
206 Duetrost 03.01.2021 Sagene
207 Stær 27.02.2021 Presterødkilen
208 Jernspurv 07.04.2021 Nordre Trosset
209 Linerle 28.03.2021 Starene
210 Sitronerle 01.07.2021 Orreosen
211 Gulerle 02.05.2021 Nøsen
212 Vintererle 31.03.2021 Svartevjua
213 Trepiplerke 16.04.2021 Revtangen
214 Heipiplerke 15.04.2021 Slevdalsvann
215 Skjærpiplerke 27.02.2021 Mølen
216 Sidensvans 03.01.2021 Filtvet
217 Snøspurv 14.03.2021 Jarlsberg flyplass
218 Gulspurv 01.01.2021 Bakkeløkka
219 Hortulan 29.05.2021 Melåsmoen
220 Sivspurv 10.04.2021 Linnestranda
221 Bokfink 23.03.2021 Starene
222 Bjørkefink 12.04.2021 Ramsvik
223 Rosenfink 20.05.2021 Svartevjua
224 Grønnfink 01.01.2021 Bakkeløkka
225 Furukorsnebb 18.03.2021 Stubben, Espedalen
226 Gråsisik 08.01.2021 Martin Seips veg
227 Grønnsisik 23.02.2021 Klukehagan
228 Stillits 01.01.2021 Bakkeløkka
229 Dompap 03.01.2021 Folkestad, Kana
230 Kjernebiter 09.03.2021 Klukehagan
231 Bergirisk 01.04.2021 Gillundstranda
232 Tornirisk 10.04.2021 Sandebukta
233 Gråspurv 01.01.2021 Bakkeløkka
234 Pilfink 01.01.2021 Bakkeløkka

NSKF-arter er uthevet.