| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2023] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2022 for John Apeland

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane 06.01.2022 Steinsvika
2 Sangsvane 06.01.2022 Steinsvika
3 Dvergsvane 06.03.2022 Kvassheimsåna øst
4 Sædgås 03.03.2022 Tronvik gård
5 Kortnebbgås 04.03.2022 Nesheimvann
6 Tundragås 03.03.2022 Tronvik gård
7 Grågås 17.01.2022 Østensjøvannet
8 Stripegås 10.06.2022 Rosnesbukta
9 Kanadagås 12.01.2022 Vorma ved Minnesund
10 Hvitkinngås 17.01.2022 Østensjøvannet
11 Ringgås 02.08.2022 Orreosen
12 Gravand 03.03.2022 Rosnesbukta
13 Mandarinand 20.04.2022 Lågendelta naturreservat
14 Brunnakke 16.01.2022 Presterødkilen
15 Amerikablesand 22.06.2022 Åkersvika, Vikingskipet
16 Snadderand 02.04.2022 Totenvika naturreservat
17 Krikkand 17.02.2022 Halsøen
18 Amerikakrikkand 06.05.2022 Hundorp naturreservat
19 Stokkand 05.01.2022 Lågendelta Naturreservat
20 Stjertand 17.02.2022 Halsøen
21 Knekkand 16.04.2022 Rykhussumpene
22 Skjeand 15.04.2022 Mjøsbassenget
23 Taffeland 04.03.2022 Hanangervann
24 Ringand 07.03.2022 Hanangervann
25 Toppand 16.01.2022 Presterødkilen
26 Bergand 06.03.2022 Orrevannet
27 Ærfugl 08.01.2022 Huk
28 Praktærfugl 03.04.2022 Fjellstrand brygge
29 Havelle 17.02.2022 Stjørdalsfjorden
30 Svartand 17.02.2022 Stjørdalsfjorden
31 Sjøorre 08.01.2022 Huk
32 Kvinand 05.01.2022 Lågendelta Naturreservat
33 Lappfiskand 12.01.2022 Vorma ved Minnesund
34 Siland 08.01.2022 Huk
35 Laksand 06.01.2022 Gillundstranda
36 Vaktel 11.06.2022 Kvæka
37 Lirype 20.03.2022 Seter på Lie-Hornsjøvegen
38 Fjellrype 26.05.2022 Buhø
39 Storfugl 22.01.2022 Trømnes
40 Orrfugl 29.01.2022 Tomssætra
41 Gulnebblom 05.03.2022 Grettestø
42 Storlom 17.02.2022 Straumen
43 Islom 17.02.2022 Stjørdalsfjorden
44 Smålom 17.02.2022 Stjørdalsfjorden
45 Dvergdykker 20.01.2022 Reinsvolldammen
46 Gråstrupedykker 17.02.2022 Åsenfjorden
47 Toppdykker 22.01.2022 Domkirkeodden
48 Horndykker 06.01.2022 Gillundstranda
49 Havhest 23.09.2022 Sula
50 Grålire 23.09.2022 Sula
51 Havlire 24.09.2022 Sula
52 Havsule 02.08.2022 Revtangen
53 Storskarv 08.01.2022 Huk
54 Toppskarv 17.02.2022 Skoftin
55 Gråhegre 12.01.2022 Vorma ved Minnesund
56 Egretthegre 17.08.2022 Årnestangen
57 Fiskeørn 18.04.2022 Lågendelta naturreservat
58 Vepsevåk 28.07.2022 Ramstad
59 Kongeørn 05.03.2022 Framvaren
60 Sivhauk 28.05.2022 Bjørnstad
61 Myrhauk 05.03.2022 Stavemyra
62 Steppehauk 09.08.2022 Gompa
63 Spurvehauk 16.01.2022 Bakkeløkka
64 Hønsehauk 06.01.2022 Klukehagen
65 Havørn 05.03.2022 Rauna
66 Fjellvåk 22.01.2022 Starene
67 Musvåk 17.01.2022 Stubberud
68 Vannrikse 17.01.2022 Østensjøvannet
69 Åkerrikse 12.06.2022 Jørstedmovollene
70 Myrrikse 12.06.2022 Harpefossdammen
71 Sivhøne 24.04.2022 Frognertjernet
72 Sothøne 15.01.2022 Bogen
73 Trane 20.03.2022 Galgum
74 Triel 14.06.2022 Blilisanden
75 Vipe 03.03.2022 Rosnesbukta
76 Heilo 17.04.2022 Espern indre, Åkersvika
77 Tundralo 02.08.2022 Håstranda
78 Sandlo 03.03.2022 Rosnesbukta
79 Dverglo 15.04.2022 Korgen
80 Ørkenlo 02.08.2022 Revtangen
81 Boltit 06.06.2022 Valdresflye
82 Tjeld 17.02.2022 Verdal havn
83 Kvartbekkasin 06.01.2022 Gillundstranda
84 Dobbeltbekkasin 26.05.2022 Nørdre Rjupa
85 Enkeltbekkasin 14.04.2022 Starene
86 Svarthalespove 28.04.2022 Flagstadelvdeltaet
87 Lappspove 17.04.2022 Espern indre, Åkersvika
88 Småspove 05.05.2022 Lågendelta naturreservat
89 Storspove 14.04.2022 Espern
90 Sotsnipe 09.05.2022 Einevoll
91 Rødstilk 06.03.2022 Kvassheim
92 Gluttsnipe 23.04.2022 Lågendelta naturreservat
93 Skogsnipe 02.04.2022 Linnestranda
94 Grønnstilk 28.04.2022 Flagstadelvdeltaet
95 Strandsnipe 19.04.2022 Lågendelta naturreservat
96 Steinvender 02.08.2022 Revtangen
97 Polarsnipe 02.08.2022 Revtangen
98 Sandløper 02.08.2022 Revtangen
99 Dvergsnipe 02.08.2022 Revtangen
100 Temmincksnipe 11.05.2022 Lågendelta naturreservat
101 Alaskasnipe 02.08.2022 Revtangen
102 Tundrasnipe 03.08.2022 Kviljoodden
103 Myrsnipe 14.05.2022 Svennesvollane
104 Fjæreplytt 08.01.2022 Huk
105 Fjellmyrløper 08.07.2022 Åsdalstjønna
106 Brushane 11.05.2022 Lågendelta naturreservat
107 Svømmesnipe 31.05.2022 Åsdalstjønn
108 Rugde 13.04.2022 Mjøsbassenget
109 Krykkje 03.08.2022 Kviljoodden
110 Hettemåke 08.01.2022 Huk
111 Dvergmåke 14.05.2022 Eikstadtjernet
112 Rosenmåke 23.05.2022 Møringa
113 Svartehavsmåke 06.04.2022 Koigen
114 Fiskemåke 06.01.2022 Gillundstranda
115 Gråmåke 06.01.2022 Gillundstranda
116 Grønlandsmåke 17.02.2022 Verdal havn
117 Sildemåke 21.03.2022 Lågendelta Naturreservat
118 Gråvingemåke 17.02.2022 Verdal havn
119 Polarmåke 06.03.2022 Nærland
120 Svartbak 08.01.2022 Huk
121 Dvergterne 11.06.2022 Svelle
122 Svartterne 29.05.2022 Møringa
123 Makrellterne 11.05.2022 Lågendelta naturreservat
124 Rødnebbterne 26.05.2022 Sanddalen
125 Storjo 24.09.2022 Sula
126 Polarjo 01.10.2022 Sula
127 Tyvjo 24.09.2022 Sula
128 Alkekonge 03.11.2022 Garten
129 Lomvi 06.01.2022 Gillundstranda
130 Alke 08.01.2022 Huk
131 Teist 23.05.2022 Møringa
132 Klippedue (dom.: bydue) 01.01.2022 Pynten 13
133 Skogdue 27.02.2022 Starene
134 Ringdue 15.01.2022 Tofte
135 Turteldue 02.10.2022 Titran
136 Tyrkerdue 18.01.2022 Søndre Park
137 Gjøk 24.05.2022 Gjesåssjøen
138 Hubro 22.03.2022 Biri
139 Haukugle 05.02.2022 Hornsjø
140 Spurveugle 26.01.2022 Erlandhusum
141 Perleugle 19.02.2022 Storhovsætra
142 Hornugle 30.05.2022 Fokstugu
143 Jordugle 08.03.2022 Starene
144 Nattravn 20.06.2022 Kolemoen
145 Tårnseiler 14.05.2022 Eikstadtjernet
146 Vendehals 24.04.2022 Rokoberget
147 Hvitryggspett 05.03.2022 Kjørkleiv
148 Flaggspett 01.01.2022 Pynten 13
149 Tretåspett 23.02.2022 Klukehagen
150 Dvergspett 07.03.2022 Lebeltet
151 Svartspett 27.02.2022 Starene
152 Grønnspett 15.01.2022 Rødtangen
153 Gråspett 04.02.2022 Bakke Gård
154 Tårnfalk 07.03.2022 Kviljosanden
155 Aftenfalk 14.09.2022 Myrvoll
156 Dvergfalk 07.03.2022 Steinodden
157 Lerkefalk 16.05.2022 Eikstadtjernet
158 Jaktfalk 07.03.2022 Steinodden
159 Vandrefalk 06.01.2022 Gillundstranda
160 Tornskate 03.06.2022 BT-banen
161 Varsler 27.02.2022 Starene
162 Lavskrike 16.10.2022 Gålåvannet
163 Nøtteskrike 09.01.2022 Avskåkålia
164 Skjære 01.01.2022 Pynten 13
165 Nøttekråke 12.01.2022 Klukehagen
166 Kaie 01.01.2022 Pynten 13
167 Kornkråke 06.01.2022 Stange
168 Svartkråke 05.03.2022 Tjørvemarka
169 Kråke 01.01.2022 Pynten 13
170 Ravn 09.01.2022 Sjøseterhøgda
171 Skjeggmeis 09.06.2022 Øra
172 Trelerke 10.06.2022 Blåsopp
173 Sanglerke 27.02.2022 Starene
174 Fjellerke 14.05.2022 Lier, Børsvoll
175 Sandsvale 04.05.2022 Lågendelta naturreservat
176 Låvesvale 24.04.2022 Starene
177 Taksvale 24.04.2022 Starene
178 Løvmeis 02.04.2022 Linnestranda
179 Granmeis 05.01.2022 Korgen
180 Svartmeis 01.01.2022 Pynten 13
181 Toppmeis 12.01.2022 Klukehagen
182 Kjøttmeis 01.01.2022 Pynten 13
183 Blåmeis 01.01.2022 Pynten 13
184 Stjertmeis 12.04.2022 Jonstuen
185 Spettmeis 01.01.2022 Pynten 13
186 Trekryper 29.01.2022 Klukehagen
187 Gjerdesmett 15.01.2022 Tofte
188 Fossekall 05.01.2022 Rundtomodden
189 Fuglekonge 06.01.2022 Klukehagen
190 Rødtoppfuglekonge 06.03.2022 Vaulen
191 Løvsanger 28.04.2022 Åkersvika, Vikingskipet
192 Gransanger 15.04.2022 Lågendelta naturreservat
193 Bøksanger 14.05.2022 Hovslivegen
194 Gulbrynsanger 23.09.2022 Sula
195 Gulsanger 19.05.2022 Traasetstranda
196 Sivsanger 24.05.2022 Gjesåssjøen
197 Rørsanger 24.05.2022 Gjesåssjøen
198 Busksanger 14.06.2022 Jonsrud
199 Myrsanger 09.06.2022 Nordre Grav
200 Gresshoppesanger 15.06.2022 Tranholen
201 Elvesanger 22.06.2022 Starene
202 Munk 28.04.2022 Åkersvika, Vikingskipet
203 Hagesanger 17.05.2022 Frognertjernet
204 Tornsanger 09.06.2022 Øra
205 Møller 12.05.2022 Pynten 13
206 Hauksanger 24.09.2022 Sula
207 Gråfluesnapper 15.05.2022 Maihaugen
208 Rødstrupe 16.01.2022 Bakkeløkka
209 Nattergal 17.05.2022 Frognertjernet
210 Blåstrupe 25.05.2022 Storhøliseter
211 Svarthvit fluesnapper 08.05.2022 Rundtomodden
212 Dvergfluesnapper 04.10.2022 Grotlehagen
213 Svartrødstjert 01.05.2022 Kvernbekken, Avskåkån
214 Rødstjert 25.05.2022 Storhøliseter
215 Buskskvett 16.05.2022 Blilisanden
216 Svartstrupe 04.03.2022 Rødberg
217 Steinskvett 26.04.2022 Fløafjorden
218 Gulltrost (Skjelltrost) 29.09.2022 Sula
219 Ringtrost 17.04.2022 Biristrand
220 Svarttrost 09.01.2022 Nybu
221 Svartstrupetrost 17.02.2022 Høgskoleparken
222 Gråtrost 01.01.2022 Pynten 13
223 Rødvingetrost 04.04.2022 Tronstad
224 Måltrost 04.04.2022 Tronstad
225 Duetrost 15.01.2022 Tofte
226 Stær 20.01.2022 Rambekkvika
227 Jernspurv 02.04.2022 Nordfjorden
228 Linerle 29.03.2022 Lågendelta naturreservat
229 Sitronerle 25.09.2022 Sula
230 Gulerle 23.04.2022 Korgen
231 Vintererle 06.02.2022 Starene
232 Trepiplerke 03.06.2022 BT-banen
233 Sibirpiplerke 29.09.2022 Sula
234 Heipiplerke 08.03.2022 Starene
235 Skjærpiplerke 15.01.2022 Småskjær
236 Sidensvans 01.01.2022 Pynten 13
237 Lappspurv 06.06.2022 Sanddalen
238 Snøspurv 06.06.2022 Valdresflye
239 Gulspurv 01.01.2022 Pynten 13
240 Hortulan 24.05.2022 Melåsmoen
241 Dvergspurv 23.09.2022 Sula
242 Vierspurv 03.10.2022 Sjoarskogen
243 Sivspurv 05.03.2022 Slevdalsvann
244 Bokfink 15.01.2022 Slottet
245 Bjørkefink 01.01.2022 Pynten 13
246 Konglebit 20.03.2022 Hornsjø
247 Rosenfink 23.05.2022 Møringa
248 Grønnfink 01.01.2022 Pynten 13
249 Furukorsnebb 24.09.2022 Sula
250 Grankorsnebb 05.02.2022 Lienden
251 Brunsisik 21.01.2022 Cathinka Guldbergs veg
252 Gråsisik 06.01.2022 Galgum
253 Polarsisik 07.02.2022 Lågendelta nord
254 Grønnsisik 09.01.2022 Cathinka Guldbergs veg
255 Stillits 01.01.2022 Pynten 13
256 Dompap 01.01.2022 Pynten 13
257 Kjernebiter 01.01.2022 Cathinka Guldbergs veg
258 Bergirisk 06.01.2022 Galgum
259 Tornirisk 20.03.2022 Atlungstad brenneri
260 Gråspurv 01.01.2022 Pynten 13
261 Pilfink 01.01.2022 Pynten 13

NSKF-arter er uthevet.