| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2023] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2023 for Matheo Landsverk

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane
2 Sangsvane
3 Sædgås
4 Kortnebbgås
5 Tundragås
6 Grågås
7 Kanadagås
8 Hvitkinngås
9 Gravand
10 Mandarinand
11 Brunnakke
12 Snadderand
13 Gulkinnand 09.02.2023 Ergavannet
14 Krikkand
15 Stokkand
16 Stjertand
17 Toppand
18 Bergand
19 Ærfugl
20 Havelle
21 Svartand
22 Sjøorre
23 Kvinand
24 Lappfiskand
25 Siland
26 Laksand
27 Fasan
28 Smålom
29 Dvergdykker
30 Toppdykker
31 Storskarv
32 Toppskarv
33 Gråhegre
34 Kongeørn
35 Sivhauk
36 Myrhauk
37 Spurvehauk
38 Havørn
39 Fjellvåk
40 Musvåk
41 Sivhøne
42 Sothøne
43 Trane
44 Vipe
45 Heilo
46 Sandlo
47 Tjeld
48 Stylteløper 28.04.2023 Orreosen
49 Svarthalespove
50 Lappspove
51 Storspove
52 Rødstilk
53 Gluttsnipe
54 Skogsnipe
55 Strandsnipe
56 Steinvender
57 Polarsnipe
58 Sandløper
59 Myrsnipe
60 Fjæreplytt
61 Hettemåke
62 Fiskemåke
63 Ringnebbmåke 23.03.2023 Herøykanalen
64 Gråmåke
65 Sildemåke
66 Svartbak
67 Amerikagråmåke 09.02.2023 Skisnes
68 Teist
69 Klippedue (dom.: bydue)
70 Skogdue
71 Ringdue
72 Tyrkerdue
73 Flaggspett
74 Svartspett
75 Nøtteskrike
76 Skjære
77 Kaie
78 Kornkråke
79 Svartkråke
80 Kråke
81 Ravn
82 Sanglerke
83 Sandsvale
84 Låvesvale
85 Løvmeis
86 Granmeis
87 Svartmeis
88 Toppmeis
89 Kjøttmeis
90 Blåmeis
91 Stjertmeis
92 Spettmeis
93 Trekryper
94 Gjerdesmett
95 Fossekall
96 Fuglekonge
97 Løvsanger
98 Gransanger
99 Sivsanger
100 Rødstrupe
101 Svartstrupe
102 Steinskvett
103 Svarttrost
104 Gråtrost
105 Rødvingetrost
106 Måltrost
107 Duetrost
108 Stær
109 Linerle
110 Vintererle
111 Trepiplerke
112 Heipiplerke
113 Skjærpiplerke
114 Sidensvans
115 Snøspurv
116 Gulspurv
117 Sivspurv
118 Bokfink
119 Bjørkefink
120 Grønnfink
121 Furukorsnebb
122 Grønnsisik
123 Stillits
124 Dompap
125 Tornirisk
126 Gråspurv
127 Pilfink

NSKF-arter er uthevet.