| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2019] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2018 for Sveinung Hobberstad

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane 01.01.2018
2 Sangsvane 01.01.2018
3 Sædgås
4 Kortnebbgås 01.01.2018
5 Tundragås
6 Grågås 01.01.2018
7 Kanadagås
8 Hvitkinngås 01.01.2018
9 Ringgås
10 Gravand
11 Mandarinand
12 Brunnakke 01.01.2018
13 Snadderand
14 Krikkand
15 Stokkand 01.01.2018
16 Stjertand 01.01.2018
17 Ringand 04.11.2018 Litlavatn
18 Toppand 01.01.2018
19 Bergand
20 Ærfugl 01.01.2018
21 Havelle 01.01.2018
22 Svartand 01.01.2018
23 Sjøorre 01.01.2018
24 Kvinand 01.01.2018
25 Lappfiskand
26 Siland
27 Laksand 01.01.2018
28 Vaktel 25.05.2018
29 Storlom
30 Islom 01.01.2018
31 Smålom
32 Dvergdykker
33 Gråstrupedykker 10.03.2018 Tungenes
34 Toppdykker
35 Horndykker 01.01.2018
36 Havhest 06.10.2018 Utsira
37 Havsvale
38 Havsule
39 Storskarv 01.01.2018
40 Toppskarv 01.01.2018
41 Gråhegre 01.01.2018
42 Egretthegre 27.04.2018 Vasshus
43 Silkehegre 28.09.2018 Rimestad
44 Kuhegre 13.10.2018 Tangvall, Søgne
45 Fiskeørn
46 Storskrikørn 16.11.2018 Kvalbein, Brusand
47 Sivhauk 07.05.2018 Orre/Erga
48 Myrhauk 01.01.2018
49 Spurvehauk
50 Hønsehauk
51 Havørn 01.01.2018
52 Fjellvåk 07.10.2018 Utsira
53 Musvåk 01.01.2018
54 Vannrikse 01.01.2018
55 Åkerrikse 25.05.2018
56 Sivhøne 01.01.2018
57 Sothøne
58 Trane 17.05.2018 Vanse
59 Vipe
60 Heilo
61 Tundralo
62 Sandlo
63 Dverglo
64 Tjeld 10.03.2018 Tungenes
65 Kvartbekkasin 05.10.2018 Utsira
66 Enkeltbekkasin 01.01.2018
67 Svarthalespove
68 Lappspove
69 Småspove 07.05.2018 Orre/Erga
70 Storspove
71 Rødstilk 01.01.2018
72 Gluttsnipe 27.05.2018 Orreosen
73 Skogsnipe
74 Strandsnipe
75 Steinvender
76 Polarsnipe 27.05.2018 Orreosen
77 Sandløper 27.05.2018
78 Dvergsnipe 27.05.2018 Orreosen
79 Temmincksnipe 27.05.2018 Orreosen
80 Tundrasnipe
81 Myrsnipe
82 Fjæreplytt
83 Fjellmyrløper 27.05.2018 Orreosen
84 Brushane 26.08.2018 Reve Ringmerkingsstasjon
85 Rugde
86 Orientbrakksvale 27.05.2018 Håtangen
87 Krykkje 04.10.2018 Utsira
88 Kanadahettemåke 14.05.2018 Bjårvatnet
89 Hettemåke
90 Fiskemåke 01.01.2018
91 Gråmåke 01.01.2018
92 Grønlandsmåke 01.01.2018
93 Sildemåke
94 Polarmåke 01.01.2018
95 Svartbak 01.01.2018
96 Makrellterne
97 Rødnebbterne 27.05.2018
98 Storjo
99 Lomvi
100 Alke
101 Teist
102 Klippedue (dom.: bydue)
103 Ringdue
104 Tyrkerdue 01.01.2018
105 Gjøk 25.05.2018
106 Perleugle 28.10.2018 Varhaug
107 Hornugle
108 Jordugle
109 Tårnseiler
110 Blåråke 13.10.2018 Jåbekk, Mandal
111 Vendehals 19.05.2018
112 Flaggspett
113 Grønnspett 17.05.2018 Vanse
114 Gråspett
115 Tårnfalk 01.01.2018
116 Dvergfalk
117 Lerkefalk
118 Vandrefalk 01.01.2018
119 Tornskate 19.05.2018
120 Skjære 01.01.2018
121 Kaie 01.01.2018
122 Kornkråke 01.01.2018
123 Svartkråke
124 Kråke 01.01.2018
125 Ravn 01.01.2018
126 Fjellkalanderlerke 01.06.2018 Hillesland
127 Dverglerke 04.10.2018 Utsira
128 Sanglerke
129 Fjellerke
130 Sandsvale
131 Låvesvale
132 Amursvale 25.04.2018 Kvassheim, Hå
133 Taksvale
134 Løvmeis
135 Granmeis 01.01.2018
136 Svartmeis
137 Kjøttmeis 01.01.2018
138 Blåmeis 01.01.2018
139 Stjertmeis 27.10.2018 Brusand Camping
140 Spettmeis 01.01.2018
141 Trekryper 06.10.2018 Utsira
142 Gjerdesmett 01.01.2018
143 Fossekall 01.01.2018
144 Fuglekonge 01.01.2018
145 Rødtoppfuglekonge 17.11.2018 Ogna
146 Løvsanger
147 Gransanger
148 Bøksanger 17.05.2018 Vanse
149 Gulbrynsanger 04.10.2018 Utsira
150 Gulsanger 17.05.2018 Vanse
151 Sivsanger
152 Rørsanger
153 Busksanger
154 Trostesanger 26.08.2018 Reve Ringmerkingsstasjon
155 Gresshoppesanger 25.05.2018
156 Sumpsanger 07.05.2018 Orre/Erga
157 Munk
158 Hagesanger 17.05.2018 Vanse
159 Tornsanger
160 Møller
161 Hauksanger 26.08.2018 Reve Ringmerkingsstasjon
162 Rødstrupe 01.01.2018
163 Svarthvit fluesnapper
164 Dvergfluesnapper 05.10.2018 Utsira
165 Svartrødstjert 01.01.2018
166 Rødstjert
167 Svartstrupe
168 Steinskvett
169 Ørkensteinskvett 17.11.2018 Ogna
170 Ringtrost 07.10.2018 Utsira
171 Svarttrost 01.01.2018
172 Svartstrupetrost 18.01.2018 Salte
173 Gråtrost 01.01.2018
174 Rødvingetrost 01.01.2018
175 Måltrost
176 Rosenstær 30.09.2018 Bore
177 Stær 01.01.2018
178 Jernspurv
179 Linerle 01.01.2018
180 Gulerle
181 Vintererle
182 Tartarpiplerke 26.10.2018 Obrestad
183 Trepiplerke
184 Sibirpiplerke 05.10.2018 Utsira
185 Tundrapiplerke 05.10.2018 Utsira
186 Heipiplerke
187 Skjærpiplerke 01.01.2018
188 Myrpiplerke 28.10.2018 Holmestø, Brusand
189 Sidensvans 12.10.2018 Kvalbein, Brusand
190 Lappspurv 18.01.2018 Salte
191 Snøspurv 18.01.2018 Salte
192 Gulspurv 18.01.2018 Salte
193 Hvithodespurv 20.01.2018 Aase, Klepp
194 Sivspurv
195 Bokfink 18.01.2018 Salte
196 Bjørkefink 01.01.2018
197 Grønnfink
198 Furukorsnebb
199 Grankorsnebb 01.01.2018
200 Brunsisik
201 Gråsisik
202 Grønnsisik
203 Bergirisk
204 Tornirisk
205 Stillits
206 Dompap 01.01.2018
207 Kjernebiter 07.10.2018 Utsira
208 Gråspurv 01.01.2018
209 Pilfink 18.01.2018 Salte

NSKF-arter er uthevet.