| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2020] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2019 for Sveinung Hobberstad

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane 01.01.2019
2 Sangsvane 01.01.2019
3 Kortnebbgås
4 Tundragås
5 Grågås
6 Hvitkinngås
7 Gravand
8 Brunnakke 01.01.2019
9 Snadderand 07.04.2018 Kvassheim
10 Krikkand 06.01.2019 Kvassheim
11 Stokkand 01.01.2019
12 Stjertand 26.01.2019 Sømmevågen
13 Knekkand 07.04.2018 Bjårvatnet
14 Ringand 01.01.2019 Kvesbekken
15 Toppand 01.01.2019
16 Bergand
17 Ærfugl 01.01.2019
18 Havelle 01.01.2019
19 Svartand 01.01.2019
20 Sjøorre 01.01.2019
21 Kvinand 01.01.2019
22 Lappfiskand 01.01.2019
23 Siland 06.01.2019 Kvassheim
24 Laksand 01.01.2019
25 Storfugl 04.05.2019 Olashei
26 Storlom
27 Islom 06.01.2019 Kvassheim
28 Dvergdykker 01.01.2019
29 Toppdykker 26.01.2019 Sømmevågen
30 Horndykker 01.01.2019
31 Havsule
32 Storskarv 01.01.2019
33 Toppskarv 06.01.2019 Kvassheim
34 Gråhegre 01.01.2019
35 Purpurhegre 10.05.2019 Ergavatnet
36 Egretthegre 19.05.2019 Bjårvatnet
37 Topphegre 07.06.2019 Slevdalsvann
38 Natthegre 13.06.2019 Vaulen, Brusand
39 Kongeørn 01.01.2019
40 Sivhauk
41 Myrhauk
42 Spurvehauk
43 Hønsehauk
44 Havørn 01.01.2019
45 Fjellvåk
46 Musvåk 01.01.2019
47 Sivhøne 01.01.2019
48 Sothøne 01.01.2019
49 Trane
50 Vipe
51 Gråhodevipe 04.05.2019 Gjervoldsøy
52 Heilo 04.05.2019 Fevik
53 Sandlo
54 Dverglo 07.04.2018 Bjårvatnet
55 Boltit 04.05.2019 Fevik
56 Tjeld
57 Kvartbekkasin
58 Enkeltbekkasin
59 Svarthalespove
60 Lappspove
61 Småspove
62 Storspove
63 Sotsnipe 12.06.2019 Bjårvatnet, Brusand
64 Rødstilk 01.01.2019
65 Gluttsnipe
66 Plystresnipe 13.05.2019 Orrevatnet, Klepp
67 Skogsnipe
68 Strandsnipe
69 Steinvender 26.01.2019 Kolnes
70 Polarsnipe 26.01.2019 Sømmevågen
71 Sandløper
72 Tundrasnipe
73 Myrsnipe
74 Fjæreplytt 26.01.2019 Kolnes
75 Brushane
76 Svømmesnipe
77 Rugde
78 Hettemåke 01.01.2019
79 Fiskemåke 01.01.2019
80 Gråmåke 01.01.2019
81 Grønlandsmåke 06.01.2019 Nord-Varhaug
82 Sildemåke
83 Svartbak 01.01.2019
84 Sandterne 12.06.2019 Bjårvatnet, Brusand
85 Makrellterne
86 Rødnebbterne
87 Lomvi 01.01.2019
88 Teist 26.01.2019 Revekaien
89 Klippedue (dom.: bydue) 01.01.2019
90 Ringdue 01.01.2019
91 Tyrkerdue 01.01.2019
92 Gjøk
93 Kattugle
94 Haukugle
95 Hornugle
96 Jordugle
97 Tårnseiler
98 Isfugl 26.01.2019 Stokkelandsvatnet
99 Vendehals 04.05.2019 Gjervoldsøy
100 Flaggspett 01.01.2019
101 Dvergspett 04.05.2019 Gjervoldsøy
102 Gråspett
103 Tårnfalk 06.01.2019 Kvassheim
104 Dvergfalk 01.01.2019
105 Vandrefalk
106 Varsler 17.02.2019 Bogsdalen
107 Skjære 01.01.2019
108 Kaie 01.01.2019
109 Kornkråke 01.01.2019
110 Svartkråke 06.01.2019 Kvassheim
111 Kråke 01.01.2019
112 Ravn
113 Sanglerke
114 Sandsvale
115 Låvesvale
116 Taksvale
117 Granmeis
118 Svartmeis 01.01.2019
119 Toppmeis 04.05.2019 Olashei
120 Kjøttmeis 01.01.2019
121 Blåmeis 01.01.2019
122 Spettmeis 17.02.2019 Bogsdalen
123 Trekryper 04.05.2019 Olashei
124 Gjerdesmett 01.01.2019
125 Fossekall 01.01.2019
126 Fuglekonge
127 Løvsanger
128 Gransanger
129 Bøksanger
130 Gulbrynsanger
131 Bleksanger 20.10.2019 Vigdel, Sola
132 Sivsanger
133 Rørsanger 13.06.2019 Vaulen, Brusand
134 Munk
135 Hagesanger
136 Tornsanger
137 Møller
138 Rødstrupe 01.01.2019
139 Blåstrupe
140 Dvergfluesnapper 05.10.2019 Utsira
141 Rødstjert
142 Buskskvett 19.05.2019 Hårr
143 Steinskvett
144 Svarttrost 01.01.2019
145 Gråtrost
146 Rødvingetrost
147 Måltrost
148 Duetrost
149 Stær 01.01.2019
150 Jernspurv
151 Linerle
152 Sitronerle 19.05.2019 Hårr
153 Gulerle
154 Vintererle 26.01.2019 Sømmevågen
155 Trepiplerke 04.05.2019 Olashei
156 Sibirpiplerke 05.10.2019 Utsira
157 Heipiplerke
158 Skjærpiplerke 01.01.2019
159 Sidensvans
160 Snøspurv 26.01.2019 Sele
161 Gulspurv 01.01.2019
162 Vierspurv 19.05.2019 Kvassheim
163 Sivspurv
164 Kornspurv 19.05.2019 Hårr
165 Bokfink 01.01.2019
166 Bjørkefink
167 Grønnfink 17.02.2019 Bogsdalen
168 Grankorsnebb
169 Brunsisik
170 Gråsisik
171 Grønnsisik 04.05.2019 Olashei
172 Stillits
173 Bergirisk
174 Tornirisk
175 Gråspurv 01.01.2019
176 Pilfink 01.01.2019

NSKF-arter er uthevet.