| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2019] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2019 for Sveinung Hobberstad

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane 01.01.2019
2 Sangsvane 01.01.2019
3 Kortnebbgås
4 Tundragås
5 Grågås
6 Gravand
7 Brunnakke 01.01.2019
8 Snadderand 07.04.2018 Kvassheim
9 Krikkand 06.01.2019 Kvassheim
10 Stokkand 01.01.2019
11 Stjertand 26.01.2019 Sømmevågen
12 Knekkand 07.04.2018 Bjårvatnet
13 Ringand 01.01.2019 Kvesbekken
14 Toppand 01.01.2019
15 Bergand
16 Ærfugl 01.01.2019
17 Havelle 01.01.2019
18 Svartand 01.01.2019
19 Sjøorre 01.01.2019
20 Kvinand 01.01.2019
21 Lappfiskand 01.01.2019
22 Siland 06.01.2019 Kvassheim
23 Laksand 01.01.2019
24 Storfugl 04.05.2019 Olashei
25 Storlom
26 Islom 06.01.2019 Kvassheim
27 Dvergdykker 01.01.2019
28 Toppdykker 26.01.2019 Sømmevågen
29 Horndykker 01.01.2019
30 Storskarv 01.01.2019
31 Toppskarv 06.01.2019 Kvassheim
32 Gråhegre 01.01.2019
33 Purpurhegre 10.05.2019 Ergavatnet
34 Egretthegre 19.05.2019 Bjårvatnet
35 Topphegre 07.06.2019 Slevdalsvann
36 Natthegre 13.06.2019 Vaulen, Brusand
37 Kongeørn 01.01.2019
38 Sivhauk
39 Myrhauk
40 Spurvehauk
41 Hønsehauk
42 Havørn 01.01.2019
43 Musvåk 01.01.2019
44 Sivhøne 01.01.2019
45 Sothøne 01.01.2019
46 Trane
47 Vipe
48 Gråhodevipe 04.05.2019 Gjervoldsøy
49 Heilo 04.05.2019 Fevik
50 Sandlo
51 Dverglo 07.04.2018 Bjårvatnet
52 Boltit 04.05.2019 Fevik
53 Tjeld
54 Enkeltbekkasin
55 Storspove
56 Sotsnipe 12.06.2019 Bjårvatnet, Brusand
57 Rødstilk 01.01.2019
58 Gluttsnipe
59 Plystresnipe 13.05.2019 Orrevatnet, Klepp
60 Strandsnipe
61 Steinvender 26.01.2019 Kolnes
62 Polarsnipe 26.01.2019 Sømmevågen
63 Myrsnipe
64 Fjæreplytt 26.01.2019 Kolnes
65 Hettemåke 01.01.2019
66 Fiskemåke 01.01.2019
67 Gråmåke 01.01.2019
68 Grønlandsmåke 06.01.2019 Nord-Varhaug
69 Sildemåke
70 Svartbak 01.01.2019
71 Sandterne 12.06.2019 Bjårvatnet, Brusand
72 Lomvi 01.01.2019
73 Teist 26.01.2019 Revekaien
74 Klippedue (dom.: bydue) 01.01.2019
75 Ringdue 01.01.2019
76 Tyrkerdue 01.01.2019
77 Gjøk
78 Kattugle
79 Hornugle
80 Tårnseiler
81 Isfugl 26.01.2019 Stokkelandsvatnet
82 Vendehals 04.05.2019 Gjervoldsøy
83 Dvergspett 04.05.2019 Gjervoldsøy
84 Flaggspett 01.01.2019
85 Gråspett
86 Tårnfalk 06.01.2019 Kvassheim
87 Dvergfalk 01.01.2019
88 Vandrefalk
89 Varsler 17.02.2019 Bogsdalen
90 Skjære 01.01.2019
91 Kaie 01.01.2019
92 Kornkråke 01.01.2019
93 Svartkråke 06.01.2019 Kvassheim
94 Kråke 01.01.2019
95 Ravn
96 Sanglerke
97 Sandsvale
98 Låvesvale
99 Granmeis
100 Svartmeis 01.01.2019
101 Toppmeis 04.05.2019 Olashei
102 Kjøttmeis 01.01.2019
103 Blåmeis 01.01.2019
104 Spettmeis 17.02.2019 Bogsdalen
105 Trekryper 04.05.2019 Olashei
106 Gjerdesmett 01.01.2019
107 Fossekall 01.01.2019
108 Fuglekonge
109 Løvsanger
110 Gransanger
111 Bøksanger
112 Sivsanger
113 Rørsanger 13.06.2019 Vaulen, Brusand
114 Munk
115 Hagesanger
116 Tornsanger
117 Møller
118 Rødstrupe 01.01.2019
119 Buskskvett 19.05.2019 Hårr
120 Steinskvett
121 Svarttrost 01.01.2019
122 Gråtrost
123 Rødvingetrost
124 Måltrost
125 Stær 01.01.2019
126 Jernspurv
127 Linerle
128 Sitronerle 19.05.2019 Hårr
129 Vintererle 26.01.2019 Sømmevågen
130 Trepiplerke 04.05.2019 Olashei
131 Heipiplerke
132 Skjærpiplerke 01.01.2019
133 Snøspurv 26.01.2019 Sele
134 Gulspurv 01.01.2019
135 Vierspurv 19.05.2019 Kvassheim
136 Sivspurv
137 Kornspurv 19.05.2019 Hårr
138 Bokfink 01.01.2019
139 Grønnfink 17.02.2019 Bogsdalen
140 Brunsisik
141 Gråsisik
142 Grønnsisik 04.05.2019 Olashei
143 Tornirisk
144 Gråspurv 01.01.2019
145 Pilfink 01.01.2019

NSKF-arter er uthevet.