| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2019] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2019 for Sveinung Hobberstad

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane 01.01.2019
2 Sangsvane 01.01.2019
3 Kortnebbgås
4 Tundragås
5 Grågås
6 Gravand
7 Brunnakke 01.01.2019
8 Snadderand 07.04.2018 Kvassheim
9 Krikkand 06.01.2019 Kvassheim
10 Stokkand 01.01.2019
11 Stjertand 26.01.2019 Sømmevågen
12 Knekkand 07.04.2018 Bjårvatnet
13 Ringand 01.01.2019 Kvesbekken
14 Toppand 01.01.2019
15 Bergand
16 Ærfugl 01.01.2019
17 Havelle 01.01.2019
18 Svartand 01.01.2019
19 Sjøorre 01.01.2019
20 Kvinand 01.01.2019
21 Lappfiskand 01.01.2019
22 Siland 06.01.2019 Kvassheim
23 Laksand 01.01.2019
24 Storfugl 04.05.2019 Olashei
25 Storlom
26 Islom 06.01.2019 Kvassheim
27 Dvergdykker 01.01.2019
28 Toppdykker 26.01.2019 Sømmevågen
29 Horndykker 01.01.2019
30 Storskarv 01.01.2019
31 Toppskarv 06.01.2019 Kvassheim
32 Gråhegre 01.01.2019
33 Egretthegre 19.05.2019 Bjårvatnet
34 Kongeørn 01.01.2019
35 Sivhauk
36 Myrhauk
37 Spurvehauk
38 Hønsehauk
39 Havørn 01.01.2019
40 Musvåk 01.01.2019
41 Sivhøne 01.01.2019
42 Sothøne 01.01.2019
43 Trane
44 Vipe
45 Gråhodevipe 04.05.2019 Gjervoldsøy
46 Heilo 04.05.2019 Fevik
47 Sandlo
48 Dverglo 07.04.2018 Bjårvatnet
49 Boltit 04.05.2019 Fevik
50 Tjeld
51 Enkeltbekkasin
52 Storspove
53 Rødstilk 01.01.2019
54 Gluttsnipe
55 Plystresnipe 13.05.2019 Orrevatnet, Klepp
56 Strandsnipe
57 Steinvender 26.01.2019 Kolnes
58 Polarsnipe 26.01.2019 Sømmevågen
59 Myrsnipe
60 Fjæreplytt 26.01.2019 Kolnes
61 Hettemåke 01.01.2019
62 Fiskemåke 01.01.2019
63 Gråmåke 01.01.2019
64 Grønlandsmåke 06.01.2019 Nord-Varhaug
65 Sildemåke
66 Svartbak 01.01.2019
67 Lomvi 01.01.2019
68 Teist 26.01.2019 Revekaien
69 Klippedue (dom.: bydue) 01.01.2019
70 Ringdue 01.01.2019
71 Tyrkerdue 01.01.2019
72 Kattugle
73 Hornugle
74 Tårnseiler
75 Isfugl 26.01.2019 Stokkelandsvatnet
76 Vendehals 04.05.2019 Gjervoldsøy
77 Dvergspett 04.05.2019 Gjervoldsøy
78 Flaggspett 01.01.2019
79 Gråspett
80 Tårnfalk 06.01.2019 Kvassheim
81 Dvergfalk 01.01.2019
82 Vandrefalk
83 Varsler 17.02.2019 Bogsdalen
84 Skjære 01.01.2019
85 Kaie 01.01.2019
86 Kornkråke 01.01.2019
87 Svartkråke 06.01.2019 Kvassheim
88 Kråke 01.01.2019
89 Ravn
90 Sanglerke
91 Sandsvale
92 Låvesvale
93 Granmeis
94 Svartmeis 01.01.2019
95 Toppmeis 04.05.2019 Olashei
96 Kjøttmeis 01.01.2019
97 Blåmeis 01.01.2019
98 Spettmeis 17.02.2019 Bogsdalen
99 Trekryper 04.05.2019 Olashei
100 Gjerdesmett 01.01.2019
101 Fossekall 01.01.2019
102 Fuglekonge
103 Løvsanger
104 Gransanger
105 Bøksanger
106 Sivsanger
107 Munk
108 Hagesanger
109 Tornsanger
110 Møller
111 Rødstrupe 01.01.2019
112 Buskskvett 19.05.2019 Hårr
113 Steinskvett
114 Svarttrost 01.01.2019
115 Gråtrost
116 Rødvingetrost
117 Måltrost
118 Stær 01.01.2019
119 Jernspurv
120 Linerle
121 Sitronerle 19.05.2019 Hårr
122 Vintererle 26.01.2019 Sømmevågen
123 Trepiplerke 04.05.2019 Olashei
124 Heipiplerke
125 Skjærpiplerke 01.01.2019
126 Snøspurv 26.01.2019 Sele
127 Gulspurv 01.01.2019
128 Kornspurv 19.05.2019 Hårr
129 Bokfink 01.01.2019
130 Grønnfink 17.02.2019 Bogsdalen
131 Brunsisik
132 Gråsisik
133 Grønnsisik 04.05.2019 Olashei
134 Tornirisk
135 Gråspurv 01.01.2019
136 Pilfink 01.01.2019

NSKF-arter er uthevet.