| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2019] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2019 for Sveinung Hobberstad

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane 01.01.2019
2 Sangsvane 01.01.2019
3 Kortnebbgås
4 Tundragås
5 Grågås
6 Hvitkinngås
7 Gravand
8 Brunnakke 01.01.2019
9 Snadderand 07.04.2018 Kvassheim
10 Krikkand 06.01.2019 Kvassheim
11 Stokkand 01.01.2019
12 Stjertand 26.01.2019 Sømmevågen
13 Knekkand 07.04.2018 Bjårvatnet
14 Ringand 01.01.2019 Kvesbekken
15 Toppand 01.01.2019
16 Bergand
17 Ærfugl 01.01.2019
18 Havelle 01.01.2019
19 Svartand 01.01.2019
20 Sjøorre 01.01.2019
21 Kvinand 01.01.2019
22 Lappfiskand 01.01.2019
23 Siland 06.01.2019 Kvassheim
24 Laksand 01.01.2019
25 Storfugl 04.05.2019 Olashei
26 Storlom
27 Islom 06.01.2019 Kvassheim
28 Dvergdykker 01.01.2019
29 Toppdykker 26.01.2019 Sømmevågen
30 Horndykker 01.01.2019
31 Havsule
32 Storskarv 01.01.2019
33 Toppskarv 06.01.2019 Kvassheim
34 Gråhegre 01.01.2019
35 Purpurhegre 10.05.2019 Ergavatnet
36 Egretthegre 19.05.2019 Bjårvatnet
37 Topphegre 07.06.2019 Slevdalsvann
38 Natthegre 13.06.2019 Vaulen, Brusand
39 Kongeørn 01.01.2019
40 Sivhauk
41 Myrhauk
42 Spurvehauk
43 Hønsehauk
44 Havørn 01.01.2019
45 Fjellvåk
46 Musvåk 01.01.2019
47 Sivhøne 01.01.2019
48 Sothøne 01.01.2019
49 Trane
50 Vipe
51 Gråhodevipe 04.05.2019 Gjervoldsøy
52 Heilo 04.05.2019 Fevik
53 Sandlo
54 Dverglo 07.04.2018 Bjårvatnet
55 Boltit 04.05.2019 Fevik
56 Tjeld
57 Kvartbekkasin
58 Enkeltbekkasin
59 Svarthalespove
60 Lappspove
61 Småspove
62 Storspove
63 Sotsnipe 12.06.2019 Bjårvatnet, Brusand
64 Rødstilk 01.01.2019
65 Gluttsnipe
66 Plystresnipe 13.05.2019 Orrevatnet, Klepp
67 Skogsnipe
68 Strandsnipe
69 Steinvender 26.01.2019 Kolnes
70 Polarsnipe 26.01.2019 Sømmevågen
71 Sandløper
72 Tundrasnipe
73 Myrsnipe
74 Fjæreplytt 26.01.2019 Kolnes
75 Brushane
76 Svømmesnipe
77 Rugde
78 Hettemåke 01.01.2019
79 Fiskemåke 01.01.2019
80 Gråmåke 01.01.2019
81 Grønlandsmåke 06.01.2019 Nord-Varhaug
82 Sildemåke
83 Svartbak 01.01.2019
84 Sandterne 12.06.2019 Bjårvatnet, Brusand
85 Makrellterne
86 Rødnebbterne
87 Lomvi 01.01.2019
88 Teist 26.01.2019 Revekaien
89 Klippedue (dom.: bydue) 01.01.2019
90 Ringdue 01.01.2019
91 Tyrkerdue 01.01.2019
92 Gjøk
93 Kattugle
94 Hornugle
95 Jordugle
96 Tårnseiler
97 Isfugl 26.01.2019 Stokkelandsvatnet
98 Vendehals 04.05.2019 Gjervoldsøy
99 Dvergspett 04.05.2019 Gjervoldsøy
100 Flaggspett 01.01.2019
101 Gråspett
102 Tårnfalk 06.01.2019 Kvassheim
103 Dvergfalk 01.01.2019
104 Vandrefalk
105 Varsler 17.02.2019 Bogsdalen
106 Skjære 01.01.2019
107 Kaie 01.01.2019
108 Kornkråke 01.01.2019
109 Svartkråke 06.01.2019 Kvassheim
110 Kråke 01.01.2019
111 Ravn
112 Sanglerke
113 Sandsvale
114 Låvesvale
115 Taksvale
116 Granmeis
117 Svartmeis 01.01.2019
118 Toppmeis 04.05.2019 Olashei
119 Kjøttmeis 01.01.2019
120 Blåmeis 01.01.2019
121 Spettmeis 17.02.2019 Bogsdalen
122 Trekryper 04.05.2019 Olashei
123 Gjerdesmett 01.01.2019
124 Fossekall 01.01.2019
125 Fuglekonge
126 Løvsanger
127 Gransanger
128 Bøksanger
129 Gulbrynsanger
130 Bleksanger 20.10.2019 Vigdel, Sola
131 Sivsanger
132 Rørsanger 13.06.2019 Vaulen, Brusand
133 Munk
134 Hagesanger
135 Tornsanger
136 Møller
137 Rødstrupe 01.01.2019
138 Blåstrupe
139 Dvergfluesnapper 05.10.2019 Utsira
140 Rødstjert
141 Buskskvett 19.05.2019 Hårr
142 Steinskvett
143 Svarttrost 01.01.2019
144 Gråtrost
145 Rødvingetrost
146 Måltrost
147 Duetrost
148 Stær 01.01.2019
149 Jernspurv
150 Linerle
151 Sitronerle 19.05.2019 Hårr
152 Gulerle
153 Vintererle 26.01.2019 Sømmevågen
154 Trepiplerke 04.05.2019 Olashei
155 Sibirpiplerke 05.10.2019 Utsira
156 Heipiplerke
157 Skjærpiplerke 01.01.2019
158 Snøspurv 26.01.2019 Sele
159 Gulspurv 01.01.2019
160 Vierspurv 19.05.2019 Kvassheim
161 Sivspurv
162 Kornspurv 19.05.2019 Hårr
163 Bokfink 01.01.2019
164 Bjørkefink
165 Grønnfink 17.02.2019 Bogsdalen
166 Grankorsnebb
167 Brunsisik
168 Gråsisik
169 Grønnsisik 04.05.2019 Olashei
170 Bergirisk
171 Tornirisk
172 Gråspurv 01.01.2019
173 Pilfink 01.01.2019

NSKF-arter er uthevet.