| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2019] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2019 for Sveinung Hobberstad

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane 01.01.2019
2 Sangsvane 01.01.2019
3 Kortnebbgås
4 Tundragås
5 Grågås
6 Gravand
7 Brunnakke 01.01.2019
8 Krikkand 06.01.2019 Kvassheim
9 Stokkand 01.01.2019
10 Stjertand 26.01.2019 Sømmevågen
11 Ringand 01.01.2019 Kvesbekken
12 Toppand 01.01.2019
13 Bergand
14 Ærfugl 01.01.2019
15 Havelle 01.01.2019
16 Svartand 01.01.2019
17 Sjøorre 01.01.2019
18 Kvinand 01.01.2019
19 Lappfiskand 01.01.2019
20 Siland 06.01.2019 Kvassheim
21 Laksand 01.01.2019
22 Islom 06.01.2019 Kvassheim
23 Dvergdykker 01.01.2019
24 Toppdykker 26.01.2019 Sømmevågen
25 Horndykker 01.01.2019
26 Storskarv 01.01.2019
27 Toppskarv 06.01.2019 Kvassheim
28 Gråhegre 01.01.2019
29 Kongeørn 01.01.2019
30 Myrhauk
31 Spurvehauk
32 Hønsehauk
33 Havørn 01.01.2019
34 Musvåk 01.01.2019
35 Sivhøne 01.01.2019
36 Sothøne 01.01.2019
37 Rødstilk 01.01.2019
38 Steinvender 26.01.2019 Kolnes
39 Polarsnipe 26.01.2019 Sømmevågen
40 Fjæreplytt 26.01.2019 Kolnes
41 Hettemåke 01.01.2019
42 Fiskemåke 01.01.2019
43 Gråmåke 01.01.2019
44 Grønlandsmåke 06.01.2019 Nord-Varhaug
45 Svartbak 01.01.2019
46 Lomvi 01.01.2019
47 Teist 26.01.2019 Revekaien
48 Klippedue (dom.: bydue) 01.01.2019
49 Ringdue 01.01.2019
50 Tyrkerdue 01.01.2019
51 Kattugle
52 Hornugle
53 Isfugl 26.01.2019 Stokkelandsvatnet
54 Flaggspett 01.01.2019
55 Tårnfalk 06.01.2019 Kvassheim
56 Dvergfalk 01.01.2019
57 Vandrefalk
58 Varsler 17.02.2019 Bogsdalen
59 Skjære 01.01.2019
60 Kaie 01.01.2019
61 Kornkråke 01.01.2019
62 Svartkråke 06.01.2019 Kvassheim
63 Kråke 01.01.2019
64 Ravn
65 Granmeis
66 Svartmeis 01.01.2019
67 Kjøttmeis 01.01.2019
68 Blåmeis 01.01.2019
69 Spettmeis 17.02.2019 Bogsdalen
70 Gjerdesmett 01.01.2019
71 Fossekall 01.01.2019
72 Fuglekonge
73 Rødstrupe 01.01.2019
74 Svarttrost 01.01.2019
75 Rødvingetrost
76 Stær 01.01.2019
77 Vintererle 26.01.2019 Sømmevågen
78 Heipiplerke
79 Skjærpiplerke 01.01.2019
80 Snøspurv 26.01.2019 Sele
81 Gulspurv 01.01.2019
82 Bokfink 01.01.2019
83 Grønnfink 17.02.2019 Bogsdalen
84 Gråsisik
85 Gråspurv 01.01.2019
86 Pilfink 01.01.2019

NSKF-arter er uthevet.