| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2021] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2021 for Sveinung Hobberstad

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane 01.01.2021
2 Sangsvane 01.01.2021
3 Kortnebbgås 01.01.2021
4 Tundragås
5 Grågås 01.01.2021
6 Kanadagås 01.01.2021
7 Hvitkinngås 01.01.2021
8 Ringgås
9 Gravand
10 Brunnakke 01.01.2021
11 Snadderand
12 Krikkand 01.01.2021
13 Amerikakrikkand 01.05.2021 Søylandsvatnet
14 Stokkand 01.01.2021
15 Knekkand
16 Taffeland 01.01.2021
17 Ringand 14.02.2021 Edlandsvatnet, Ålgård
18 Toppand 01.01.2021
19 Bergand 01.01.2021
20 Ærfugl 01.01.2021
21 Havelle 01.01.2021
22 Svartand
23 Sjøorre 01.01.2021
24 Kvinand 01.01.2021
25 Bøffeland 04.01.2021 Harvelandsvatnet
26 Lappfiskand 01.01.2021
27 Siland
28 Laksand 01.01.2021
29 Storfugl
30 Orrfugl 02.05.2021
31 Storlom
32 Islom 01.01.2021
33 Smålom 01.01.2021
34 Dvergdykker 01.01.2021
35 Gråstrupedykker
36 Toppdykker
37 Horndykker
38 Stork 01.05.2021 Næsheim
39 Havsule 01.01.2021
40 Storskarv 01.01.2021
41 Toppskarv 01.01.2021
42 Gråhegre 01.01.2021
43 Egretthegre 01.01.2021 Orrevatnet
44 Rørdrum 04.02.2021 Sivdammen, Bryne
45 Skjestork 05.06.2021 Bjårvatnet, Brusand
46 Kongeørn 09.01.2021 Fuglestad, Brusand
47 Sivhauk
48 Myrhauk 01.01.2021
49 Spurvehauk
50 Hønsehauk 16.01.2021 Sæland
51 Havørn 01.01.2021
52 Musvåk 01.01.2021
53 Vannrikse 01.01.2021
54 Sivhøne
55 Sothøne 01.01.2021
56 Vipe 01.01.2021
57 Heilo 01.05.2021 Søylandsvatnet
58 Tundralo
59 Sandlo
60 Dverglo
61 Tjeld
62 Kvartbekkasin
63 Enkeltbekkasin 01.01.2021 Hobberstad
64 Lappspove
65 Småspove
66 Storspove
67 Rødstilk
68 Gluttsnipe
69 Strandsnipe
70 Steinvender
71 Polarsnipe
72 Myrsnipe
73 Brushane
74 Polarsvømmesnipe
75 Rugde 12.01.2021 Hobberstad
76 Hettemåke
77 Fiskemåke 01.01.2021
78 Gråmåke 01.01.2021
79 Grønlandsmåke
80 Sildemåke
81 Polarmåke
82 Svartbak 01.01.2021
83 Makrellterne
84 Rødnebbterne
85 Alkekonge
86 Alke 01.01.2021
87 Teist 01.01.2021
88 Klippedue (dom.: bydue) 01.01.2021
89 Ringdue
90 Turteldue 25.05.2021 Kattalandsmyra
91 Tyrkerdue
92 Gjøk
93 Hubro 01.01.2021 Ogna
94 Jordugle
95 Tårnseiler
96 Isfugl 01.01.2021
97 Vendehals 02.05.2021
98 Hvitryggspett
99 Flaggspett 01.01.2021
100 Grønnspett 02.05.2021
101 Tårnfalk
102 Dvergfalk 16.01.2021 Vik
103 Jaktfalk 16.01.2021 Kattaland
104 Vandrefalk
105 Brunvarsler 03.11.2021 Haugen, Orre, Klepp
106 Nøtteskrike 16.01.2021 Sæland
107 Skjære 01.01.2021
108 Kaie 01.01.2021
109 Kornkråke 01.01.2021
110 Svartkråke
111 Kråke 01.01.2021
112 Ravn 01.01.2021
113 Sanglerke
114 Sandsvale
115 Låvesvale
116 Taksvale
117 Granmeis
118 Svartmeis 01.01.2021
119 Toppmeis 01.01.2021
120 Kjøttmeis 01.01.2021
121 Blåmeis 01.01.2021
122 Spettmeis 01.01.2021
123 Gjerdesmett 01.01.2021
124 Fossekall 01.01.2021
125 Fuglekonge 01.01.2021
126 Løvsanger 01.05.2021 Søylandsvatnet
127 Gransanger
128 Fuglekongesanger
129 Sivsanger
130 Rørsanger
131 Gresshoppesanger
132 Munk
133 Hagesanger
134 Tornsanger
135 Møller
136 Gråfluesnapper
137 Rødstrupe 03.01.2021 Hobberstad
138 Svarthvit fluesnapper
139 Taigafluesnapper 05.11.2021 Haugen, Orre, Klepp
140 Svartrødstjert
141 Rødstjert
142 Svartstrupe 09.01.2021 Kvassheim
143 Steinskvett
144 Svarttrost 01.01.2021
145 Gråtrost 01.01.2021
146 Rødvingetrost 01.01.2021
147 Måltrost
148 Duetrost
149 Stær 01.01.2021
150 Jernspurv
151 Linerle
152 Vintererle
153 Trepiplerke
154 Heipiplerke 03.01.2021 Hobberstad
155 Skjærpiplerke 01.01.2021
156 Vannpiplerke 09.01.2021 Kvassheim
157 Snøspurv
158 Gulspurv
159 Hvithodespurv 16.01.2021 Stokkeland, Ganddal
160 Sivspurv
161 Bokfink 01.01.2021
162 Bjørkefink
163 Grønnfink
164 Grankorsnebb
165 Brunsisik
166 Gråsisik
167 Polarsisik 29.01.2021 Nærland
168 Grønnsisik
169 Stillits
170 Bergirisk
171 Tornirisk
172 Gråspurv 01.01.2021
173 Pilfink

NSKF-arter er uthevet.