| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2022] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2021 for Sveinung Hobberstad

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane 01.01.2021
2 Sangsvane 01.01.2021
3 Kortnebbgås 01.01.2021
4 Tundragås
5 Grågås 01.01.2021
6 Kanadagås 01.01.2021
7 Hvitkinngås 01.01.2021
8 Ringgås
9 Gravand
10 Brunnakke 01.01.2021
11 Snadderand
12 Krikkand 01.01.2021
13 Amerikakrikkand 01.05.2021 Søylandsvatnet
14 Stokkand 01.01.2021
15 Knekkand
16 Taffeland 01.01.2021
17 Ringand 14.02.2021 Edlandsvatnet, Ålgård
18 Toppand 01.01.2021
19 Bergand 01.01.2021
20 Ærfugl 01.01.2021
21 Havelle 01.01.2021
22 Svartand
23 Sjøorre 01.01.2021
24 Kvinand 01.01.2021
25 Bøffeland 04.01.2021 Harvelandsvatnet
26 Lappfiskand 01.01.2021
27 Siland
28 Laksand 01.01.2021
29 Storfugl
30 Orrfugl 02.05.2021
31 Storlom
32 Islom 01.01.2021
33 Smålom 01.01.2021
34 Dvergdykker 01.01.2021
35 Gråstrupedykker
36 Toppdykker
37 Horndykker
38 Stork 01.05.2021 Næsheim
39 Havsule 01.01.2021
40 Storskarv 01.01.2021
41 Toppskarv 01.01.2021
42 Gråhegre 01.01.2021
43 Egretthegre 01.01.2021 Orrevatnet
44 Rørdrum 04.02.2021 Sivdammen, Bryne
45 Skjestork 05.06.2021 Bjårvatnet, Brusand
46 Kongeørn 09.01.2021 Fuglestad, Brusand
47 Sivhauk
48 Myrhauk 01.01.2021
49 Spurvehauk
50 Hønsehauk 16.01.2021 Sæland
51 Havørn 01.01.2021
52 Musvåk 01.01.2021
53 Vannrikse 01.01.2021
54 Sivhøne
55 Sothøne 01.01.2021
56 Vipe 01.01.2021
57 Heilo 01.05.2021 Søylandsvatnet
58 Tundralo
59 Sandlo
60 Dverglo
61 Tjeld
62 Kvartbekkasin
63 Enkeltbekkasin 01.01.2021 Hobberstad
64 Lappspove
65 Småspove
66 Storspove
67 Rødstilk
68 Gluttsnipe
69 Skogsnipe
70 Strandsnipe
71 Steinvender
72 Polarsnipe
73 Tundrasnipe
74 Myrsnipe
75 Brushane
76 Polarsvømmesnipe
77 Rugde 12.01.2021 Hobberstad
78 Hettemåke
79 Fiskemåke 01.01.2021
80 Gråmåke 01.01.2021
81 Grønlandsmåke
82 Sildemåke
83 Polarmåke
84 Svartbak 01.01.2021
85 Makrellterne
86 Rødnebbterne
87 Alkekonge
88 Alke 01.01.2021
89 Teist 01.01.2021
90 Klippedue (dom.: bydue) 01.01.2021
91 Ringdue
92 Turteldue 25.05.2021 Kattalandsmyra
93 Tyrkerdue
94 Gjøk
95 Hubro 01.01.2021 Ogna
96 Jordugle
97 Tårnseiler
98 Isfugl 01.01.2021
99 Vendehals 02.05.2021
100 Hvitryggspett
101 Flaggspett 01.01.2021
102 Grønnspett 02.05.2021
103 Tårnfalk
104 Dvergfalk 16.01.2021 Vik
105 Jaktfalk 16.01.2021 Kattaland
106 Vandrefalk
107 Brunvarsler 03.11.2021 Haugen, Orre, Klepp
108 Nøtteskrike 16.01.2021 Sæland
109 Skjære 01.01.2021
110 Kaie 01.01.2021
111 Kornkråke 01.01.2021
112 Svartkråke
113 Kråke 01.01.2021
114 Ravn 01.01.2021
115 Sanglerke
116 Sandsvale
117 Låvesvale
118 Taksvale
119 Granmeis
120 Svartmeis 01.01.2021
121 Toppmeis 01.01.2021
122 Kjøttmeis 01.01.2021
123 Blåmeis 01.01.2021
124 Spettmeis 01.01.2021
125 Gjerdesmett 01.01.2021
126 Fossekall 01.01.2021
127 Fuglekonge 01.01.2021
128 Løvsanger 01.05.2021 Søylandsvatnet
129 Gransanger
130 Fuglekongesanger
131 Sivsanger
132 Rørsanger
133 Gresshoppesanger
134 Munk
135 Hagesanger
136 Tornsanger
137 Møller
138 Gråfluesnapper
139 Rødstrupe 03.01.2021 Hobberstad
140 Svarthvit fluesnapper
141 Taigafluesnapper 05.11.2021 Haugen, Orre, Klepp
142 Svartrødstjert
143 Rødstjert
144 Svartstrupe 09.01.2021 Kvassheim
145 Steinskvett
146 Svarttrost 01.01.2021
147 Gråtrost 01.01.2021
148 Rødvingetrost 01.01.2021
149 Måltrost
150 Duetrost
151 Stær 01.01.2021
152 Jernspurv
153 Linerle
154 Vintererle
155 Trepiplerke
156 Heipiplerke 03.01.2021 Hobberstad
157 Skjærpiplerke 01.01.2021
158 Vannpiplerke 09.01.2021 Kvassheim
159 Snøspurv
160 Gulspurv
161 Hvithodespurv 16.01.2021 Stokkeland, Ganddal
162 Sivspurv
163 Bokfink 01.01.2021
164 Bjørkefink
165 Grønnfink
166 Grankorsnebb
167 Brunsisik
168 Gråsisik
169 Polarsisik 29.01.2021 Nærland
170 Grønnsisik
171 Stillits
172 Bergirisk
173 Tornirisk
174 Gråspurv 01.01.2021
175 Pilfink

NSKF-arter er uthevet.