| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2021] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2021 for Sveinung Hobberstad

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane 01.01.2021
2 Sangsvane 01.01.2021
3 Kortnebbgås 01.01.2021
4 Grågås 01.01.2021
5 Kanadagås 01.01.2021
6 Hvitkinngås 01.01.2021
7 Brunnakke 01.01.2021
8 Krikkand 01.01.2021
9 Stokkand 01.01.2021
10 Taffeland 01.01.2021
11 Toppand 01.01.2021
12 Bergand 01.01.2021
13 Ærfugl 01.01.2021
14 Havelle 01.01.2021
15 Sjøorre 01.01.2021
16 Kvinand 01.01.2021
17 Lappfiskand 01.01.2021
18 Laksand 01.01.2021
19 Islom 01.01.2021
20 Smålom 01.01.2021
21 Dvergdykker 01.01.2021
22 Havsule 01.01.2021
23 Storskarv 01.01.2021
24 Toppskarv 01.01.2021
25 Gråhegre 01.01.2021
26 Egretthegre 01.01.2021 Orrevatnet
27 Kongeørn 09.01.2021 Fuglestad, Brusand
28 Myrhauk 01.01.2021
29 Spurvehauk
30 Hønsehauk 16.01.2021 Sæland
31 Havørn 01.01.2021
32 Musvåk 01.01.2021
33 Vannrikse 01.01.2021
34 Sothøne 01.01.2021
35 Vipe 01.01.2021
36 Enkeltbekkasin 01.01.2021 Hobberstad
37 Rugde 12.01.2021 Hobberstad
38 Fiskemåke 01.01.2021
39 Gråmåke 01.01.2021
40 Svartbak 01.01.2021
41 Alke 01.01.2021
42 Teist 01.01.2021
43 Klippedue (dom.: bydue) 01.01.2021
44 Tyrkerdue
45 Hubro 01.01.2021 Ogna
46 Isfugl 01.01.2021
47 Flaggspett 01.01.2021
48 Dvergfalk 16.01.2021 Vik
49 Jaktfalk 16.01.2021 Kattaland
50 Nøtteskrike 16.01.2021 Sæland
51 Skjære 01.01.2021
52 Kaie 01.01.2021
53 Kornkråke 01.01.2021
54 Kråke 01.01.2021
55 Ravn 01.01.2021
56 Svartmeis 01.01.2021
57 Toppmeis 01.01.2021
58 Kjøttmeis 01.01.2021
59 Blåmeis 01.01.2021
60 Spettmeis 01.01.2021
61 Gjerdesmett 01.01.2021
62 Fossekall 01.01.2021
63 Fuglekonge 01.01.2021
64 Rødstrupe 03.01.2021 Hobberstad
65 Svartstrupe 09.01.2021 Kvassheim
66 Svarttrost 01.01.2021
67 Gråtrost 01.01.2021
68 Rødvingetrost 01.01.2021
69 Stær 01.01.2021
70 Heipiplerke 03.01.2021 Hobberstad
71 Skjærpiplerke 01.01.2021
72 Vannpiplerke 09.01.2021 Kvassheim
73 Hvithodespurv 16.01.2021 Stokkeland, Ganddal
74 Bokfink 01.01.2021
75 Gråspurv 01.01.2021
76 Pilfink

NSKF-arter er uthevet.