| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2022] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2022 for Sveinung Hobberstad

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane 01.01.2022 Bjårvatnet
2 Sangsvane 01.01.2022 Bjårvatnet
3 Grågås 01.01.2022 Ogna
4 Hvitkinngås 01.01.2022 Ogna
5 Brunnakke 01.01.2022 Bjårvatnet
6 Krikkand 01.01.2022 Bjårvatnet
7 Stokkand 01.01.2022 Kvassheim
8 Toppand 01.01.2022 Bjårvatnet
9 Ærfugl 01.01.2022 Kvassheim
10 Havelle 01.01.2022 Kvassheim
11 Svartand 01.01.2022 Kvassheim
12 Sjøorre 02.01.2022 Ølberg
13 Kvinand 01.01.2022 Kvassheim
14 Lappfiskand 01.01.2022 Bjårvatnet
15 Siland 01.01.2022 Kvassheim
16 Islom 01.01.2022 Sirevåg
17 Gråstrupedykker 01.01.2022 Sirevåg
18 Horndykker 02.01.2022 Ølberg
19 Storskarv 01.01.2022 Kvassheim
20 Toppskarv 01.01.2022 Kvassheim
21 Gråhegre 01.01.2022 Bjårvatnet
22 Kongeørn 01.01.2022 Ogna
23 Havørn 01.01.2022 Brusand
24 Musvåk
25 Vannrikse 01.01.2022 Brusand
26 Sothøne 01.01.2022 Bjårvatnet
27 Gråmåke 01.01.2022 Varhaug
28 Svartbak 01.01.2022 Sirevåg
29 Teist 01.01.2022 Sirevåg
30 Tyrkerdue 01.01.2022 Sirevåg
31 Flaggspett 01.01.2022 Ogna
32 Vandrefalk 01.01.2022 Ogna
33 Skjære 01.01.2022 Varhaug
34 Kaie 01.01.2022 Varhaug
35 Kornkråke 01.01.2022 Varhaug
36 Kråke 01.01.2022 Varhaug
37 Ravn 01.01.2022 Brusand
38 Svartmeis 01.01.2022 Brusand
39 Kjøttmeis 01.01.2022 Hobberstad
40 Blåmeis 01.01.2022 Hobberstad
41 Spettmeis 01.01.2022 Ogna
42 Trekryper 01.01.2022 Ogna
43 Gjerdesmett 01.01.2022 Kvassheim
44 Fossekall 01.01.2022 Ogna
45 Fuglekonge 01.01.2022 Ogna
46 Rødstrupe 01.01.2022 Hobberstad
47 Svarttrost 01.01.2022 Hobberstad
48 Gråtrost 01.01.2022 Kvassheim
49 Rødvingetrost 01.01.2022 Ogna
50 Stær 01.01.2022 Varhaug
51 Skjærpiplerke 01.01.2022 Kvassheim
52 Gulspurv 01.01.2022 Brusand
53 Bokfink 01.01.2022 Ogna
54 Bjørkefink 01.01.2022 Hobberstad
55 Grønnfink
56 Grankorsnebb 01.01.2022 Brusand
57 Grønnsisik 01.01.2022 Brusand
58 Stillits 01.01.2022 Ogna
59 Gråspurv 01.01.2022 Sirevåg
60 Pilfink 01.01.2022 Varhaug

NSKF-arter er uthevet.