| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2020] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2020 for Paul Terje Haarr

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane 04.01.2020
2 Sangsvane 04.01.2020
3 Kortnebbgås 04.01.2020
4 Tundragås
5 Grågås 04.01.2020
6 Kanadagås 04.01.2020
7 Mandarinand 05.01.2020
8 Brunnakke 04.01.2020
9 Krikkand 04.01.2020
10 Stokkand 04.01.2020
11 Toppand 04.01.2020
12 Ærfugl 04.01.2020
13 Havelle 04.01.2020
14 Kvinand 04.01.2020
15 Laksand 05.01.2020
16 Toppdykker 04.01.2020
17 Havsule 04.01.2020
18 Storskarv 04.01.2020
19 Toppskarv 04.01.2020
20 Gråhegre 05.01.2020
21 Hønsehauk 04.01.2020
22 Havørn 04.01.2020
23 Fjellvåk 04.01.2020
24 Musvåk 04.01.2020
25 Sivhøne 05.01.2020
26 Sothøne 05.01.2020
27 Enkeltbekkasin 04.01.2020
28 Krykkje 04.01.2020
29 Hettemåke 05.01.2020
30 Fiskemåke 05.01.2020
31 Gråmåke 04.01.2020
32 Svartbak 04.01.2020
33 Klippedue (dom.: bydue) 05.01.2020
34 Ringdue 04.01.2020
35 Tyrkerdue 04.01.2020
36 Isfugl 05.01.2020
37 Skjære 04.01.2020
38 Kaie 04.01.2020
39 Kornkråke 04.01.2020
40 Kråke 04.01.2020
41 Granmeis 04.01.2020
42 Kjøttmeis 04.01.2020
43 Blåmeis 04.01.2020
44 Spettmeis 05.01.2020
45 Gjerdesmett 04.01.2020
46 Fuglekonge 04.01.2020
47 Rødstrupe 04.01.2020
48 Svarttrost 04.01.2020
49 Gråtrost 04.01.2020
50 Rødvingetrost 04.01.2020
51 Stær 04.01.2020
52 Linerle 04.01.2020
53 Heipiplerke 04.01.2020
54 Skjærpiplerke 04.01.2020
55 Gulspurv 04.01.2020
56 Bokfink 04.01.2020
57 Bjørkefink 04.01.2020
58 Grønnfink 04.01.2020
59 Grankorsnebb 04.01.2020
60 Grønnsisik 04.01.2020
61 Gråspurv 05.01.2020

NSKF-arter er uthevet.