| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2020] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2020 for Paul Terje Haarr

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane 04.01.2020
2 Sangsvane 04.01.2020
3 Kortnebbgås 04.01.2020
4 Grågås 04.01.2020
5 Kanadagås 04.01.2020
6 Mandarinand 05.01.2020
7 Brunnakke 04.01.2020
8 Krikkand 04.01.2020
9 Stokkand 04.01.2020
10 Toppand 04.01.2020
11 Ærfugl 04.01.2020
12 Havelle 04.01.2020
13 Kvinand 04.01.2020
14 Laksand 05.01.2020
15 Toppdykker 04.01.2020
16 Havsule 04.01.2020
17 Storskarv 04.01.2020
18 Toppskarv 04.01.2020
19 Gråhegre 05.01.2020
20 Hønsehauk 04.01.2020
21 Havørn 04.01.2020
22 Fjellvåk 04.01.2020
23 Musvåk 04.01.2020
24 Sivhøne 05.01.2020
25 Sothøne 05.01.2020
26 Enkeltbekkasin 04.01.2020
27 Krykkje 04.01.2020
28 Hettemåke 05.01.2020
29 Fiskemåke 05.01.2020
30 Gråmåke 04.01.2020
31 Svartbak 04.01.2020
32 Klippedue (dom.: bydue) 05.01.2020
33 Ringdue 04.01.2020
34 Tyrkerdue 04.01.2020
35 Isfugl 05.01.2020
36 Skjære 04.01.2020
37 Kaie 04.01.2020
38 Kornkråke 04.01.2020
39 Kråke 04.01.2020
40 Granmeis 04.01.2020
41 Kjøttmeis 04.01.2020
42 Blåmeis 04.01.2020
43 Spettmeis 05.01.2020
44 Gjerdesmett 04.01.2020
45 Fuglekonge 04.01.2020
46 Rødstrupe 04.01.2020
47 Svarttrost 04.01.2020
48 Gråtrost 04.01.2020
49 Rødvingetrost 04.01.2020
50 Stær 04.01.2020
51 Linerle 04.01.2020
52 Heipiplerke 04.01.2020
53 Skjærpiplerke 04.01.2020
54 Gulspurv 04.01.2020
55 Bokfink 04.01.2020
56 Bjørkefink 04.01.2020
57 Grønnfink 04.01.2020
58 Grankorsnebb 04.01.2020
59 Grønnsisik 04.01.2020
60 Gråspurv 05.01.2020

NSKF-arter er uthevet.