| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2019] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2019 for Øyvind Slyk

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane
2 Sangsvane
3 Sædgås
4 Kortnebbgås
5 Tundragås
6 Grågås 05.01.2017
7 Kanadagås 05.01.2017
8 Hvitkinngås 06.01.2019
9 Gravand
10 Mandarinand 05.01.2017
11 Brunnakke
12 Snadderand
13 Krikkand 05.01.2017
14 Stokkand
15 Stjertand 06.01.2019
16 Knekkand
17 Skjeand
18 Rødhodeand 05.02.2019 vågen
19 Taffeland 09.01.2019
20 Ringand 01.01.2019 Litlavatnet Moi
21 Toppand
22 Bergand 06.01.2019
23 Ærfugl
24 Praktærfugl
25 Havelle
26 Svartand
27 Sjøorre 06.01.2019
28 Brilleand 27.01.2019 Orreelvas utløp,
29 Kvinand
30 Lappfiskand
31 Siland 05.01.2017
32 Laksand
33 Gulnebblom 12.05.2019 Revtangen
34 Storlom
35 Islom 06.01.2019
36 Smålom 06.01.2019
37 Dvergdykker 26.01.2019
38 Gråstrupedykker 06.01.2019
39 Toppdykker 05.01.2017
40 Horndykker 06.01.2019
41 Havhest 12.05.2019 Revtangen
42 Havsule
43 Storskarv 05.01.2017
44 Toppskarv 06.01.2019
45 Gråhegre
46 Purpurhegre 10.05.2019 Ergavatnet
47 Egretthegre 16.04.2019 Grudavatnet
48 Silkehegre 28.04.2019 Grudavatnet
49 Fiskeørn 04.05.2019
50 Sivhauk
51 Myrhauk 27.01.2019
52 Spurvehauk 05.01.2017
53 Hønsehauk 06.01.2019
54 Havørn
55 Fjellvåk 26.01.2019
56 Musvåk 26.01.2019
57 Vannrikse 02.01.2019
58 Myrrikse 16.05.2019
59 Sivhøne 05.01.2017
60 Sothøne
61 Trane
62 Vipe 26.01.2019
63 Gråhodevipe 04.05.2019 Gjervoldsøy
64 Heilo 26.01.2019
65 Tundralo 19.04.2019
66 Sandlo
67 Dverglo
68 Boltit 04.05.2019
69 Tjeld
70 Avosett 18.04.2019 Orreosen
71 Enkeltbekkasin 26.01.2019
72 Svarthalespove
73 Lappspove
74 Småspove 30.04.2019 Gruda
75 Storspove 06.01.2019
76 Sotsnipe 18.05.2019 Grudavannet
77 Rødstilk 06.01.2019
78 Damsnipe 26.04.2019 Kvassheim
79 Gluttsnipe 28.04.2019 Grudavatnet
80 Plystresnipe 13.05.2019 Horpestadosen
81 Skogsnipe
82 Grønnstilk 26.04.2019
83 Strandsnipe 26.04.2019 Kvassheim
84 Steinvender 19.01.2019
85 Polarsnipe 06.01.2019
86 Sandløper 12.05.2019 Revtangen
87 Temmincksnipe 18.05.2019 Orreosen
88 Myrsnipe 19.01.2019
89 Fjæreplytt 19.01.2019
90 Brushane
91 Rugde 27.01.2019
92 Krykkje 11.05.2019
93 Hettemåke 05.01.2017
94 Dvergmåke 05.05.2019 Vasshusvik
95 Fiskemåke
96 Gråmåke
97 Grønlandsmåke 30.04.2019 Gruda
98 Sildemåke 23.03.2019 Hommersåk
99 Polarmåke 03.01.2019 Hommersåk
100 Svartbak
101 Hvitvingesvartterne 18.05.2019 Orreosen
102 Makrellterne 13.05.2019 Hommersåk
103 Rødnebbterne 11.05.2019
104 Tyvjo 12.05.2019 Revtangen
105 Alkekonge 02.02.2019 Solavika
106 Lomvi 02.02.2019 Solavika
107 Alke 19.01.2019
108 Teist 19.01.2019
109 Lunde
110 Klippedue (dom.: bydue)
111 Ringdue 02.01.2019
112 Tyrkerdue
113 Gjøk
114 Hubro
115 Kattugle 02.01.2019
116 Lappugle
117 Haukugle 19.01.2019 Helhei, Folkvord
118 Spurveugle 19.01.2019 Helhei, Folkvord
119 Hornugle
120 Jordugle 05.01.2017
121 Tårnseiler 11.05.2019
122 Vendehals
123 Dvergspett
124 Hvitryggspett
125 Flaggspett 05.01.2019
126 Grønnspett
127 Gråspett
128 Tårnfalk 04.05.2019
129 Dvergfalk 27.01.2019
130 Vandrefalk 05.01.2017
131 Varsler 03.02.2019
132 Nøtteskrike 16.02.2019
133 Skjære
134 Kaie
135 Kornkråke
136 Svartkråke
137 Kråke
138 Ravn
139 Trelerke 03.02.2019 Vik
140 Sanglerke 03.02.2019
141 Sandsvale
142 Låvesvale 19.04.2019
143 Taksvale 18.05.2019 Grudavannet
144 Granmeis 12.01.2019
145 Svartmeis
146 Toppmeis 08.01.2019
147 Kjøttmeis
148 Blåmeis
149 Stjertmeis
150 Spettmeis 03.01.2019
151 Trekryper 16.02.2019
152 Gjerdesmett
153 Fossekall
154 Fuglekonge
155 Løvsanger 26.04.2019
156 Gransanger
157 Bøksanger 28.04.2019 Reve
158 Gulsanger 18.05.2018 Hestejordet
159 Sivsanger 28.04.2019 Grudavatnet
160 Rørsanger 19.05.2019 Ergavatnet
161 Gresshoppesanger 28.04.2019 Grudavatnet
162 Munk 28.04.2019 Reve
163 Hagesanger 18.05.2018 Hestejordet
164 Tornsanger
165 Møller
166 Gråfluesnapper 18.05.2018 Hestejordet
167 Rødstrupe 03.01.2019
168 Blåstrupe 18.05.2018 Hestejordet
169 Svarthvit fluesnapper 28.04.2019 Reve
170 Svartrødstjert 03.02.2019
171 Rødstjert 26.04.2019
172 Buskskvett 05.05.2019
173 Svartstrupe 26.01.2019
174 Steinskvett
175 Ringtrost 19.04.2019
176 Svarttrost
177 Gråtrost
178 Rødvingetrost
179 Måltrost
180 Duetrost
181 Stær
182 Jernspurv
183 Linerle 26.01.2019
184 Sitronerle 19.05.2019 Horrånå
185 Gulerle 12.05.2019 Revtangen
186 Vintererle 05.01.2017
187 Trepiplerke 30.04.2019 Gruda
188 Heipiplerke 05.01.2017
189 Skjærpiplerke 05.01.2017
190 Snøspurv 26.01.2019
191 Gulspurv 05.01.2017
192 Sivspurv 06.01.2019
193 Kornspurv 19.05.2019 Horrånå
194 Bokfink
195 Bjørkefink 06.01.2019
196 Grønnfink 03.01.2019
197 Brunsisik 19.04.2019
198 Gråsisik 19.04.2019
199 Grønnsisik 05.01.2017
200 Bergirisk 03.02.2019
201 Tornirisk
202 Stillits
203 Dompap 12.01.2019
204 Kjernebiter 12.01.2019
205 Gråspurv
206 Pilfink

NSKF-arter er uthevet.