| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2019] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2019 for Øyvind Slyk

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane
2 Sangsvane
3 Sædgås
4 Kortnebbgås
5 Tundragås
6 Grågås 05.01.2017
7 Stripegås
8 Kanadagås 05.01.2017
9 Hvitkinngås 06.01.2019
10 Ringgås 22.06.2019 Skeiebukta
11 Niland 30.05.2019 Orrevatnet
12 Rustand 29.08.2019 Orreosen
13 Gravand
14 Mandarinand 05.01.2017
15 Brunnakke
16 Snadderand
17 Krikkand 05.01.2017
18 Stokkand
19 Stjertand 06.01.2019
20 Knekkand
21 Skjeand
22 Rødhodeand 05.02.2019 vågen
23 Taffeland 09.01.2019
24 Ringand 01.01.2019 Litlavatnet Moi
25 Toppand
26 Bergand 06.01.2019
27 Ærfugl
28 Praktærfugl
29 Havelle
30 Svartand
31 Sjøorre 06.01.2019
32 Brilleand 27.01.2019 Orreelvas utløp,
33 Kvinand
34 Lappfiskand
35 Siland 05.01.2017
36 Laksand
37 Vaktel 30.06.2019 Medhaug, Åkra,
38 Lirype
39 Fjellrype 27.06.2019 Gaustatoppen på vei opp
40 Gulnebblom 12.05.2019 Revtangen
41 Storlom
42 Islom 06.01.2019
43 Smålom 06.01.2019
44 Dvergdykker 26.01.2019
45 Gråstrupedykker 06.01.2019
46 Toppdykker 05.01.2017
47 Horndykker 06.01.2019
48 Havhest 12.05.2019 Revtangen
49 Havsvale 21.07.2019 Revekai
50 Havsule
51 Storskarv 05.01.2017
52 Toppskarv 06.01.2019
53 Gråhegre
54 Purpurhegre 10.05.2019 Ergavatnet
55 Egretthegre 16.04.2019 Grudavatnet
56 Silkehegre 28.04.2019 Grudavatnet
57 Natthegre 13.06.2019 Brusand
58 Fiskeørn 04.05.2019
59 Sivhauk
60 Myrhauk 27.01.2019
61 Steppehauk 08.09.2019 Orreosen
62 Spurvehauk 05.01.2017
63 Hønsehauk 06.01.2019
64 Havørn
65 Fjellvåk 26.01.2019
66 Musvåk 26.01.2019
67 Vannrikse 02.01.2019
68 Åkerrikse 21.07.2019 Ljoshaug
69 Myrrikse 16.05.2019
70 Sivhøne 05.01.2017
71 Sothøne
72 Trane
73 Triel 30.06.2019 Medhaug, Åkra,
74 Vipe 26.01.2019
75 Gråhodevipe 04.05.2019 Gjervoldsøy
76 Sibirlo 13.06.2019 Revtangen
77 Heilo 26.01.2019
78 Tundralo 19.04.2019
79 Sandlo
80 Dverglo
81 Hvitbrystlo 13.06.2019 Revtangen
82 Boltit 04.05.2019
83 Tjeld
84 Avosett 18.04.2019 Orreosen
85 Enkeltbekkasin 26.01.2019
86 Svarthalespove
87 Lappspove
88 Småspove 30.04.2019 Gruda
89 Storspove 06.01.2019
90 Sotsnipe 18.05.2019 Grudavannet
91 Rødstilk 06.01.2019
92 Damsnipe 26.04.2019 Kvassheim
93 Gluttsnipe 28.04.2019 Grudavatnet
94 Plystresnipe 13.05.2019 Horpestadosen
95 Skogsnipe
96 Grønnstilk 26.04.2019
97 Strandsnipe 26.04.2019 Kvassheim
98 Steinvender 19.01.2019
99 Polarsnipe 06.01.2019
100 Sandløper 12.05.2019 Revtangen
101 Dvergsnipe 21.05.2019 Orreosen
102 Temmincksnipe 18.05.2019 Orreosen
103 Gulbrystsnipe 18.07.2019 Orreosen
104 Tundrasnipe 14.06.2019
105 Myrsnipe 19.01.2019
106 Fjæreplytt 19.01.2019
107 Rustsnipe 08.09.2019 Vik
108 Brushane
109 Svømmesnipe 15.06.2019 Orrevannet
110 Rugde 27.01.2019
111 Krykkje 11.05.2019
112 Hettemåke 05.01.2017
113 Dvergmåke 05.05.2019 Vasshusvik
114 Svartehavsmåke 13.06.2019 Orreosen
115 Fiskemåke
116 Gråmåke
117 Grønlandsmåke 30.04.2019 Gruda
118 Sildemåke 23.03.2019 Hommersåk
119 Polarmåke 03.01.2019 Hommersåk
120 Svartbak
121 Dvergterne 03.08.2019 Horpestadvannet
122 Sandterne 13.06.2019 Orreosen
123 Hvitvingesvartterne 18.05.2019 Orreosen
124 Svartterne 31.07.2019 Orrevannet
125 Makrellterne 13.05.2019 Hommersåk
126 Rødnebbterne 11.05.2019
127 Splitterne
128 Tyvjo 12.05.2019 Revtangen
129 Alkekonge 02.02.2019 Solavika
130 Lomvi 02.02.2019 Solavika
131 Alke 19.01.2019
132 Teist 19.01.2019
133 Lunde
134 Klippedue (dom.: bydue)
135 Ringdue 02.01.2019
136 Tyrkerdue
137 Gjøk
138 Hubro
139 Kattugle 02.01.2019
140 Lappugle
141 Haukugle 19.01.2019 Helhei, Folkvord
142 Spurveugle 19.01.2019 Helhei, Folkvord
143 Hornugle
144 Jordugle 05.01.2017
145 Nattravn 25.06.2019 Bråttjenn
146 Tårnseiler 11.05.2019
147 Vendehals
148 Dvergspett
149 Hvitryggspett
150 Flaggspett 05.01.2019
151 Grønnspett
152 Gråspett
153 Tårnfalk 04.05.2019
154 Dvergfalk 27.01.2019
155 Vandrefalk 05.01.2017
156 Tornskate
157 Varsler 03.02.2019
158 Nøtteskrike 16.02.2019
159 Skjære
160 Kaie
161 Kornkråke
162 Svartkråke
163 Kråke
164 Ravn
165 Trelerke 03.02.2019 Vik
166 Sanglerke 03.02.2019
167 Sandsvale
168 Låvesvale 19.04.2019
169 Taksvale 18.05.2019 Grudavannet
170 Løvmeis 30.06.2019 Kårstø
171 Granmeis 12.01.2019
172 Svartmeis
173 Toppmeis 08.01.2019
174 Kjøttmeis
175 Blåmeis
176 Stjertmeis
177 Spettmeis 03.01.2019
178 Trekryper 16.02.2019
179 Gjerdesmett
180 Fossekall
181 Fuglekonge
182 Løvsanger 26.04.2019
183 Gransanger
184 Bøksanger 28.04.2019 Reve
185 Gulsanger 18.05.2018 Hestejordet
186 Sivsanger 28.04.2019 Grudavatnet
187 Rørsanger 19.05.2019 Ergavatnet
188 Busksanger 26.06.2019 Lier Børsvollen
189 Myrsanger 26.05.2019 Bjårvatnet
190 Trostesanger 26.05.2019 Ergavannet
191 Gresshoppesanger 28.04.2019 Grudavatnet
192 Munk 28.04.2019 Reve
193 Hagesanger 18.05.2018 Hestejordet
194 Tornsanger
195 Møller
196 Gråfluesnapper 18.05.2018 Hestejordet
197 Rødstrupe 03.01.2019
198 Blåstrupe 18.05.2018 Hestejordet
199 Svarthvit fluesnapper 28.04.2019 Reve
200 Svartrødstjert 03.02.2019
201 Rødstjert 26.04.2019
202 Buskskvett 05.05.2019
203 Svartstrupe 26.01.2019
204 Steinskvett
205 Svartstrupesteinskvett 28.06.2019 Vik
206 Ringtrost 19.04.2019
207 Svarttrost
208 Gråtrost
209 Rødvingetrost
210 Måltrost
211 Duetrost
212 Stær
213 Jernspurv
214 Linerle 26.01.2019
215 Sitronerle 19.05.2019 Horrånå
216 Gulerle 12.05.2019 Revtangen
217 Vintererle 05.01.2017
218 Trepiplerke 30.04.2019 Gruda
219 Heipiplerke 05.01.2017
220 Skjærpiplerke 05.01.2017
221 Snøspurv 26.01.2019
222 Gulspurv 05.01.2017
223 Sivspurv 06.01.2019
224 Kornspurv 19.05.2019 Horrånå
225 Bokfink
226 Bjørkefink 06.01.2019
227 Rosenfink 30.05.2019 Bjårvatnet
228 Grønnfink 03.01.2019
229 Grankorsnebb 25.08.2019
230 Båndkorsnebb 25.08.2019
231 Brunsisik 19.04.2019
232 Gråsisik 19.04.2019
233 Grønnsisik 05.01.2017
234 Bergirisk 03.02.2019
235 Tornirisk
236 Stillits
237 Dompap 12.01.2019
238 Kjernebiter 12.01.2019
239 Gråspurv
240 Pilfink

NSKF-arter er uthevet.