| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2019] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2019 for Øyvind Slyk

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane
2 Sangsvane
3 Sædgås
4 Kortnebbgås
5 Tundragås
6 Grågås 05.01.2017
7 Stripegås
8 Kanadagås 05.01.2017
9 Hvitkinngås 06.01.2019
10 Ringgås 22.06.2019 Skeiebukta
11 Niland 30.05.2019 Orrevatnet
12 Rustand 29.08.2019 Orreosen
13 Gravand
14 Mandarinand 05.01.2017
15 Brunnakke
16 Amerikablesand 09.11.2019 Obrestad
17 Snadderand
18 Krikkand 05.01.2017
19 Stokkand
20 Stjertand 06.01.2019
21 Knekkand
22 Skjeand
23 Rødhodeand 05.02.2019 vågen
24 Taffeland 09.01.2019
25 Ringand 01.01.2019 Litlavatnet Moi
26 Toppand
27 Bergand 06.01.2019
28 Ærfugl
29 Praktærfugl
30 Havelle
31 Svartand
32 Sjøorre 06.01.2019
33 Brilleand 27.01.2019 Orreelvas utløp,
34 Kvinand
35 Lappfiskand
36 Siland 05.01.2017
37 Laksand
38 Vaktel 30.06.2019 Medhaug, Åkra,
39 Lirype
40 Fjellrype 27.06.2019 Gaustatoppen på vei opp
41 Gulnebblom 12.05.2019 Revtangen
42 Storlom
43 Islom 06.01.2019
44 Smålom 06.01.2019
45 Dvergdykker 26.01.2019
46 Gråstrupedykker 06.01.2019
47 Toppdykker 05.01.2017
48 Horndykker 06.01.2019
49 Havhest 12.05.2019 Revtangen
50 Havsvale 21.07.2019 Revekai
51 Havsule
52 Storskarv 05.01.2017
53 Toppskarv 06.01.2019
54 Gråhegre
55 Purpurhegre 10.05.2019 Ergavatnet
56 Egretthegre 16.04.2019 Grudavatnet
57 Silkehegre 28.04.2019 Grudavatnet
58 Natthegre 13.06.2019 Brusand
59 Fiskeørn 04.05.2019
60 Sivhauk
61 Myrhauk 27.01.2019
62 Steppehauk 08.09.2019 Orreosen
63 Spurvehauk 05.01.2017
64 Hønsehauk 06.01.2019
65 Havørn
66 Fjellvåk 26.01.2019
67 Musvåk 26.01.2019
68 Vannrikse 02.01.2019
69 Åkerrikse 21.07.2019 Ljoshaug
70 Myrrikse 16.05.2019
71 Sivhøne 05.01.2017
72 Sothøne
73 Trane
74 Triel 30.06.2019 Medhaug, Åkra,
75 Vipe 26.01.2019
76 Gråhodevipe 04.05.2019 Gjervoldsøy
77 Sibirlo 13.06.2019 Revtangen
78 Heilo 26.01.2019
79 Tundralo 19.04.2019
80 Sandlo
81 Dverglo
82 Hvitbrystlo 13.06.2019 Revtangen
83 Boltit 04.05.2019
84 Tjeld
85 Avosett 18.04.2019 Orreosen
86 Kvartbekkasin 05.10.2019 Utsira
87 Enkeltbekkasin 26.01.2019
88 Svarthalespove
89 Lappspove
90 Småspove 30.04.2019 Gruda
91 Storspove 06.01.2019
92 Sotsnipe 18.05.2019 Grudavannet
93 Rødstilk 06.01.2019
94 Damsnipe 26.04.2019 Kvassheim
95 Gluttsnipe 28.04.2019 Grudavatnet
96 Plystresnipe 13.05.2019 Horpestadosen
97 Skogsnipe
98 Grønnstilk 26.04.2019
99 Strandsnipe 26.04.2019 Kvassheim
100 Steinvender 19.01.2019
101 Polarsnipe 06.01.2019
102 Sandløper 12.05.2019 Revtangen
103 Dvergsnipe 21.05.2019 Orreosen
104 Temmincksnipe 18.05.2019 Orreosen
105 Gulbrystsnipe 18.07.2019 Orreosen
106 Alaskasnipe 31.10.2019 Nærland
107 Tundrasnipe 14.06.2019
108 Myrsnipe 19.01.2019
109 Fjæreplytt 19.01.2019
110 Rustsnipe 08.09.2019 Vik
111 Brushane
112 Svømmesnipe 15.06.2019 Orrevannet
113 Rugde 27.01.2019
114 Krykkje 11.05.2019
115 Hettemåke 05.01.2017
116 Dvergmåke 05.05.2019 Vasshusvik
117 Svartehavsmåke 13.06.2019 Orreosen
118 Fiskemåke
119 Gråmåke
120 Grønlandsmåke 30.04.2019 Gruda
121 Sildemåke 23.03.2019 Hommersåk
122 Polarmåke 03.01.2019 Hommersåk
123 Svartbak
124 Dvergterne 03.08.2019 Horpestadvannet
125 Sandterne 13.06.2019 Orreosen
126 Hvitvingesvartterne 18.05.2019 Orreosen
127 Svartterne 31.07.2019 Orrevannet
128 Makrellterne 13.05.2019 Hommersåk
129 Rødnebbterne 11.05.2019
130 Splitterne
131 Tyvjo 12.05.2019 Revtangen
132 Alkekonge 02.02.2019 Solavika
133 Lomvi 02.02.2019 Solavika
134 Alke 19.01.2019
135 Teist 19.01.2019
136 Lunde
137 Klippedue (dom.: bydue)
138 Ringdue 02.01.2019
139 Tyrkerdue
140 Gjøk
141 Hubro
142 Kattugle 02.01.2019
143 Lappugle
144 Haukugle 19.01.2019 Helhei, Folkvord
145 Spurveugle 19.01.2019 Helhei, Folkvord
146 Hornugle
147 Jordugle 05.01.2017
148 Nattravn 25.06.2019 Bråttjenn
149 Tårnseiler 11.05.2019
150 Vendehals
151 Dvergspett
152 Hvitryggspett
153 Flaggspett 05.01.2019
154 Grønnspett
155 Gråspett
156 Tårnfalk 04.05.2019
157 Dvergfalk 27.01.2019
158 Vandrefalk 05.01.2017
159 Tornskate
160 Brunvarsler 03.10.2019 Utsira
161 Varsler 03.02.2019
162 Nøtteskrike 16.02.2019
163 Skjære
164 Kaie
165 Kornkråke
166 Svartkråke
167 Kråke
168 Ravn
169 Trelerke 03.02.2019 Vik
170 Sanglerke 03.02.2019
171 Sandsvale
172 Låvesvale 19.04.2019
173 Taksvale 18.05.2019 Grudavannet
174 Løvmeis 30.06.2019 Kårstø
175 Granmeis 12.01.2019
176 Svartmeis
177 Toppmeis 08.01.2019
178 Kjøttmeis
179 Blåmeis
180 Stjertmeis
181 Spettmeis 03.01.2019
182 Trekryper 16.02.2019
183 Gjerdesmett
184 Fossekall
185 Fuglekonge
186 Løvsanger 26.04.2019
187 Gransanger
188 Bøksanger 28.04.2019 Reve
189 Bleksanger 20.10.2019 Vigdel
190 Gulsanger 18.05.2018 Hestejordet
191 Sivsanger 28.04.2019 Grudavatnet
192 Rørsanger 19.05.2019 Ergavatnet
193 Busksanger 26.06.2019 Lier Børsvollen
194 Myrsanger 26.05.2019 Bjårvatnet
195 Trostesanger 26.05.2019 Ergavannet
196 Gresshoppesanger 28.04.2019 Grudavatnet
197 Munk 28.04.2019 Reve
198 Hagesanger 18.05.2018 Hestejordet
199 Tornsanger
200 Møller
201 Gråfluesnapper 18.05.2018 Hestejordet
202 Rødstrupe 03.01.2019
203 Blåstrupe 18.05.2018 Hestejordet
204 Svarthvit fluesnapper 28.04.2019 Reve
205 Dvergfluesnapper 04.10.2019 Utsira
206 Svartrødstjert 03.02.2019
207 Rødstjert 26.04.2019
208 Buskskvett 05.05.2019
209 Svartstrupe 26.01.2019
210 Steinskvett
211 Svartstrupesteinskvett 28.06.2019 Vik
212 Ringtrost 19.04.2019
213 Svarttrost
214 Gråtrost
215 Rødvingetrost
216 Måltrost
217 Duetrost
218 Stær
219 Jernspurv
220 Linerle 26.01.2019
221 Sitronerle 19.05.2019 Horrånå
222 Gulerle 12.05.2019 Revtangen
223 Vintererle 05.01.2017
224 Trepiplerke 30.04.2019 Gruda
225 Sibirpiplerke 05.10.2019 Utsira
226 Heipiplerke 05.01.2017
227 Skjærpiplerke 05.01.2017
228 Snøspurv 26.01.2019
229 Gulspurv 05.01.2017
230 Sivspurv 06.01.2019
231 Kornspurv 19.05.2019 Horrånå
232 Bokfink
233 Bjørkefink 06.01.2019
234 Konglebit 29.10.2019 Blåskjellveien 8 Hommersåk.
235 Rosenfink 30.05.2019 Bjårvatnet
236 Grønnfink 03.01.2019
237 Furukorsnebb 10.11.2019
238 Grankorsnebb 25.08.2019
239 Båndkorsnebb 25.08.2019
240 Brunsisik 19.04.2019
241 Gråsisik 19.04.2019
242 Grønnsisik 05.01.2017
243 Bergirisk 03.02.2019
244 Tornirisk
245 Stillits
246 Dompap 12.01.2019
247 Kjernebiter 12.01.2019
248 Gråspurv
249 Pilfink

NSKF-arter er uthevet.