| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2019] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2019 for Øyvind Slyk

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane
2 Sangsvane
3 Sædgås
4 Kortnebbgås
5 Tundragås
6 Grågås 05.01.2017
7 Kanadagås 05.01.2017
8 Hvitkinngås 06.01.2019
9 Mandarinand 05.01.2017
10 Brunnakke
11 Krikkand 05.01.2017
12 Stokkand
13 Stjertand 06.01.2019
14 Skjeand
15 Rødhodeand 05.02.2019 vågen
16 Taffeland 09.01.2019
17 Ringand 01.01.2019 Litlavatnet Moi
18 Toppand
19 Bergand 06.01.2019
20 Ærfugl
21 Havelle
22 Svartand
23 Sjøorre 06.01.2019
24 Brilleand 27.01.2019 Orreelvas utløp,
25 Kvinand
26 Lappfiskand
27 Siland 05.01.2017
28 Laksand
29 Storlom
30 Islom 06.01.2019
31 Smålom 06.01.2019
32 Dvergdykker 26.01.2019
33 Gråstrupedykker 06.01.2019
34 Toppdykker 05.01.2017
35 Horndykker 06.01.2019
36 Storskarv 05.01.2017
37 Toppskarv 06.01.2019
38 Gråhegre
39 Myrhauk 27.01.2019
40 Spurvehauk 05.01.2017
41 Hønsehauk 06.01.2019
42 Havørn
43 Fjellvåk 26.01.2019
44 Musvåk 26.01.2019
45 Vannrikse 02.01.2019
46 Sivhøne 05.01.2017
47 Sothøne
48 Vipe 26.01.2019
49 Heilo 26.01.2019
50 Tjeld
51 Enkeltbekkasin 26.01.2019
52 Storspove 06.01.2019
53 Rødstilk 06.01.2019
54 Steinvender 19.01.2019
55 Polarsnipe 06.01.2019
56 Myrsnipe 19.01.2019
57 Fjæreplytt 19.01.2019
58 Rugde 27.01.2019
59 Hettemåke 05.01.2017
60 Fiskemåke
61 Gråmåke
62 Polarmåke 03.01.2019
63 Svartbak
64 Alkekonge 02.02.2019 Solavika
65 Lomvi 02.02.2019 Solavika
66 Alke 19.01.2019
67 Teist 19.01.2019
68 Klippedue (dom.: bydue)
69 Ringdue 02.01.2019
70 Tyrkerdue
71 Hubro
72 Kattugle 02.01.2019
73 Haukugle 19.01.2019 Helhei, Folkvord
74 Spurveugle 19.01.2019 Helhei, Folkvord
75 Hornugle
76 Jordugle 05.01.2017
77 Flaggspett 05.01.2019
78 Dvergfalk 27.01.2019
79 Vandrefalk 05.01.2017
80 Varsler 03.02.2019
81 Nøtteskrike 16.02.2019
82 Skjære
83 Kaie
84 Kornkråke
85 Kråke
86 Ravn
87 Trelerke 03.02.2019 Vik
88 Sanglerke 03.02.2019
89 Granmeis 12.01.2019
90 Svartmeis
91 Toppmeis 08.01.2019
92 Kjøttmeis
93 Blåmeis
94 Stjertmeis
95 Spettmeis 03.01.2019
96 Trekryper 16.02.2019
97 Gjerdesmett
98 Fossekall
99 Fuglekonge
100 Rødstrupe 03.01.2019
101 Svartrødstjert 03.02.2019
102 Svartstrupe 26.01.2019
103 Svarttrost
104 Gråtrost
105 Rødvingetrost
106 Stær
107 Linerle 26.01.2019
108 Vintererle 05.01.2017
109 Heipiplerke 05.01.2017
110 Skjærpiplerke 05.01.2017
111 Snøspurv 26.01.2019
112 Gulspurv 05.01.2017
113 Sivspurv 06.01.2019
114 Bokfink
115 Bjørkefink 06.01.2019
116 Grønnfink 03.01.2019
117 Grønnsisik 05.01.2017
118 Bergirisk 03.02.2019
119 Dompap 12.01.2019
120 Kjernebiter 12.01.2019
121 Gråspurv
122 Pilfink

NSKF-arter er uthevet.