| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2019] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2019 for Øyvind Slyk

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane
2 Sangsvane
3 Sædgås
4 Kortnebbgås
5 Tundragås
6 Grågås 05.01.2017
7 Kanadagås 05.01.2017
8 Hvitkinngås 06.01.2019
9 Mandarinand 05.01.2017
10 Brunnakke
11 Krikkand 05.01.2017
12 Stokkand
13 Stjertand 06.01.2019
14 Taffeland 09.01.2019
15 Ringand 01.01.2019 Litlavatnet Moi
16 Toppand
17 Bergand 06.01.2019
18 Ærfugl
19 Havelle
20 Svartand
21 Sjøorre 06.01.2019
22 Kvinand
23 Lappfiskand
24 Siland 05.01.2017
25 Laksand
26 Storlom
27 Islom 06.01.2019
28 Smålom 06.01.2019
29 Gråstrupedykker 06.01.2019
30 Toppdykker 05.01.2017
31 Horndykker 06.01.2019
32 Storskarv 05.01.2017
33 Toppskarv 06.01.2019
34 Gråhegre
35 Spurvehauk 05.01.2017
36 Hønsehauk 06.01.2019
37 Havørn
38 Vannrikse 02.01.2019
39 Sivhøne 05.01.2017
40 Sothøne
41 Storspove 06.01.2019
42 Rødstilk 06.01.2019
43 Steinvender 19.01.2019
44 Polarsnipe 06.01.2019
45 Myrsnipe 19.01.2019
46 Fjæreplytt 19.01.2019
47 Hettemåke 05.01.2017
48 Fiskemåke
49 Gråmåke
50 Polarmåke 03.01.2019
51 Svartbak
52 Alke 19.01.2019
53 Teist 19.01.2019
54 Klippedue (dom.: bydue)
55 Ringdue 02.01.2019
56 Tyrkerdue
57 Hubro
58 Kattugle 02.01.2019
59 Haukugle 19.01.2019 Helhei, Folkvord
60 Spurveugle 19.01.2019 Helhei, Folkvord
61 Jordugle 05.01.2017
62 Flaggspett 05.01.2019
63 Vandrefalk 05.01.2017
64 Skjære
65 Kaie
66 Kornkråke
67 Kråke
68 Ravn
69 Granmeis 12.01.2019
70 Svartmeis
71 Toppmeis 08.01.2019
72 Kjøttmeis
73 Blåmeis
74 Spettmeis 03.01.2019
75 Gjerdesmett
76 Fossekall
77 Fuglekonge
78 Rødstrupe 03.01.2019
79 Svarttrost
80 Gråtrost
81 Rødvingetrost
82 Stær
83 Vintererle 05.01.2017
84 Heipiplerke 05.01.2017
85 Skjærpiplerke 05.01.2017
86 Gulspurv 05.01.2017
87 Sivspurv 06.01.2019
88 Bokfink
89 Bjørkefink 06.01.2019
90 Grønnfink 03.01.2019
91 Grønnsisik 05.01.2017
92 Dompap 12.01.2019
93 Kjernebiter 12.01.2019
94 Gråspurv
95 Pilfink

NSKF-arter er uthevet.