| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2020] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2020 for Øyvind Slyk

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane
2 Sangsvane
3 Sædgås 05.01.2020
4 Kortnebbgås 12.01.2020
5 Tundragås
6 Grågås
7 Stripegås
8 Kanadagås
9 Hvitkinngås
10 Ringgås 21.05.2020 Skeie flystripe
11 Rødhalsgås 18.03.2020 Reve
12 Niland 19.04.2020 Kvassheim
13 Gravand 25.01.2020 Børaunen
14 Mandarinand
15 Brunnakke
16 Snadderand
17 Krikkand
18 Amerikakrikkand 26.04.2020 Bjårvatten
19 Stokkand
20 Stjertand
21 Knekkand 08.04.2020
22 Skjeand 22.03.2020
23 Taffeland 26.01.2020
24 Toppand
25 Bergand 05.01.2020
26 Ærfugl
27 Praktærfugl 25.01.2020 Tungenes
28 Stellerand 21.03.2020
29 Havelle
30 Svartand
31 Sjøorre 05.01.2020
32 Brilleand 18.01.2020 Orrestranden
33 Kvinand
34 Lappfiskand
35 Siland
36 Laksand
37 Vaktel
38 Gulnebblom 26.04.2020 Skeie flystripe
39 Storlom 19.01.2020
40 Islom
41 Smålom
42 Dvergdykker 12.01.2020
43 Gråstrupedykker 25.01.2020 Børaunen
44 Toppdykker 05.01.2020
45 Horndykker 05.01.2020
46 Havhest 15.05.2020 Revtangen
47 Havlire 15.05.2020 Revtangen
48 Havsule 21.03.2020
49 Storskarv
50 Toppskarv
51 Gråhegre
52 Egretthegre 28.01.2020
53 Silkehegre 23.05.2020 Orreosen
54 Kuhegre 17.03.2020 Stokkalandsvannet
55 Skjestork 01.06.2020 Orreosen
56 Kongeørn
57 Sivhauk 07.04.2020
58 Myrhauk 26.01.2020
59 Spurvehauk
60 Hønsehauk
61 Glente 07.03.2020 Malmheim
62 Havørn
63 Fjellvåk
64 Musvåk 10.01.2020
65 Vannrikse
66 Åkerrikse 26.05.2020
67 Myrrikse
68 Sivhøne 15.01.2020
69 Sothøne
70 Trane
71 Vipe
72 Sibirlo 14.06.2020 Nærlandstranden
73 Heilo 08.04.2020
74 Sandlo 21.03.2020
75 Dverglo 29.03.2020
76 Boltit 23.04.2020 Revemarka
77 Tjeld
78 Avosett 18.04.2020 Orreosen
79 Enkeltbekkasin 12.04.2020
80 Svarthalespove 08.04.2020
81 Lappspove 04.04.2020 Skeie
82 Småspove 20.04.2020 Skeie
83 Storspove 11.01.2020
84 Sotsnipe 14.06.2020 Orreosen
85 Rødstilk 11.01.2020
86 Gluttsnipe 23.04.2020
87 Gulbeinsnipe 12.06.2020 Bjårvatnet
88 Skogsnipe
89 Grønnstilk
90 Strandsnipe 20.04.2020 Skeie
91 Steinvender
92 Polarsnipe
93 Sandløper
94 Dvergsnipe 23.05.2020 Orreosen
95 Temmincksnipe
96 Alaskasnipe 12.06.2020 Orreosen
97 Tundrasnipe
98 Myrsnipe
99 Fjæreplytt 19.01.2020
100 Fjellmyrløper 24.05.2020 Nærlandstranden
101 Brushane 27.04.2020 Grudavatenet
102 Rugde 26.05.2020
103 Krykkje
104 Hettemåke 05.01.2020
105 Svartehavsmåke 05.06.2020 Reve
106 Fiskemåke
107 Gråmåke
108 Grønlandsmåke
109 Sildemåke 22.03.2020
110 Polarmåke
111 Svartbak
112 Rovterne 29.06.2020 Bjårvatenet
113 Makrellterne
114 Rødnebbterne 15.05.2020 Revtangen
115 Splitterne 19.04.2020
116 Storjo 15.05.2020 Revtangen
117 Polarjo 15.05.2020 Revtangen
118 Tyvjo
119 Lomvi 25.01.2020 Tungenes
120 Alke 18.01.2020 Orrestranden
121 Teist 05.01.2020
122 Klippedue (dom.: bydue)
123 Skogdue 22.03.2020
124 Ringdue
125 Tyrkerdue 12.01.2020
126 Gjøk
127 Hubro
128 Kattugle
129 Lappugle
130 Haukugle
131 Hornugle
132 Jordugle
133 Tårnseiler
134 Isfugl
135 Vendehals 19.04.2020
136 Dvergspett
137 Svartspett
138 Grønnspett
139 Gråspett
140 Tårnfalk
141 Dvergfalk 11.01.2020
142 Jaktfalk
143 Vandrefalk 12.01.2020
144 Tornskate
145 Varsler 02.02.2020
146 Nøtteskrike 02.02.2020
147 Skjære
148 Kaie
149 Kornkråke
150 Svartkråke
151 Kråke
152 Ravn
153 Skjeggmeis
154 Sanglerke
155 Fjellerke 12.01.2020
156 Sandsvale 07.04.2020
157 Låvesvale
158 Taksvale 17.05.2020
159 Granmeis
160 Svartmeis 05.01.2020
161 Toppmeis
162 Kjøttmeis
163 Blåmeis
164 Stjertmeis 05.04.2020
165 Spettmeis
166 Trekryper 26.01.2020
167 Gjerdesmett
168 Fossekall
169 Fuglekonge
170 Løvsanger
171 Gransanger 31.03.2020
172 Bøksanger 17.05.2020
173 Gulsanger
174 Sivsanger
175 Rørsanger 26.05.2020
176 Myrsanger
177 Gresshoppesanger
178 Munk 23.04.2020
179 Hagesanger
180 Tornsanger
181 Møller
182 Gråfluesnapper
183 Rødstrupe
184 Svarthvit fluesnapper
185 Svartrødstjert 29.03.2020
186 Rødstjert 14.06.2020 Skeie
187 Buskskvett 16.05.2020
188 Svartstrupe 12.01.2020
189 Steinskvett 29.03.2020
190 Ringtrost 13.04.2020
191 Svarttrost
192 Gråtrost
193 Rødvingetrost
194 Måltrost
195 Duetrost 12.04.2020
196 Stær
197 Jernspurv 31.03.2020
198 Linerle
199 Gulerle
200 Vintererle
201 Trepiplerke
202 Heipiplerke
203 Skjærpiplerke
204 Vannpiplerke 05.01.2020 Revekai
205 Sidensvans 24.01.2020
206 Snøspurv 26.01.2020
207 Gulspurv
208 Sivspurv 29.03.2020
209 Bokfink
210 Bjørkefink
211 Konglebit
212 Rosenfink
213 Grønnfink
214 Grankorsnebb
215 Båndkorsnebb 02.02.2020
216 Brunsisik
217 Gråsisik
218 Grønnsisik
219 Stillits
220 Dompap 19.01.2020
221 Kjernebiter 05.01.2020
222 Bergirisk 12.01.2020
223 Tornirisk 29.03.2020
224 Gråspurv
225 Pilfink

NSKF-arter er uthevet.