| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2020] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2020 for Øyvind Slyk

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane
2 Sangsvane
3 Sædgås 05.01.2020
4 Kortnebbgås 12.01.2020
5 Tundragås
6 Grågås
7 Kanadagås
8 Hvitkinngås
9 Rødhalsgås 18.03.2020 Reve
10 Gravand 25.01.2020 Børaunen
11 Mandarinand
12 Brunnakke
13 Snadderand
14 Krikkand
15 Stokkand
16 Stjertand
17 Skjeand 22.03.2020
18 Taffeland 26.01.2020
19 Toppand
20 Bergand 05.01.2020
21 Ærfugl
22 Praktærfugl 25.01.2020 Tungenes
23 Stellerand 21.03.2020
24 Havelle
25 Svartand
26 Sjøorre 05.01.2020
27 Brilleand 18.01.2020 Orrestranden
28 Kvinand
29 Lappfiskand
30 Siland
31 Laksand
32 Storlom 19.01.2020
33 Islom
34 Smålom
35 Dvergdykker 12.01.2020
36 Gråstrupedykker 25.01.2020 Børaunen
37 Toppdykker 05.01.2020
38 Horndykker 05.01.2020
39 Havsule 21.03.2020
40 Storskarv
41 Toppskarv
42 Gråhegre
43 Egretthegre 28.01.2020
44 Kuhegre 17.03.2020 Stokkalandsvannet
45 Kongeørn
46 Myrhauk 26.01.2020
47 Spurvehauk
48 Hønsehauk
49 Glente 07.03.2020 Malmheim
50 Havørn
51 Fjellvåk
52 Musvåk 10.01.2020
53 Vannrikse
54 Sivhøne 15.01.2020
55 Sothøne
56 Trane
57 Vipe
58 Sandlo 21.03.2020
59 Dverglo 29.03.2020
60 Tjeld
61 Lappspove 04.04.2020 Skeie
62 Storspove 11.01.2020
63 Rødstilk 11.01.2020
64 Steinvender
65 Fjæreplytt 19.01.2020
66 Krykkje
67 Hettemåke 05.01.2020
68 Fiskemåke
69 Gråmåke
70 Grønlandsmåke
71 Sildemåke 22.03.2020
72 Polarmåke
73 Svartbak
74 Lomvi 25.01.2020 Tungenes
75 Alke 18.01.2020 Orrestranden
76 Teist 05.01.2020
77 Klippedue (dom.: bydue)
78 Skogdue 22.03.2020
79 Ringdue
80 Tyrkerdue 12.01.2020
81 Hubro
82 Kattugle
83 Haukugle
84 Hornugle
85 Jordugle
86 Isfugl
87 Dvergspett
88 Svartspett
89 Grønnspett
90 Gråspett
91 Dvergfalk 11.01.2020
92 Jaktfalk
93 Vandrefalk 12.01.2020
94 Varsler 02.02.2020
95 Nøtteskrike 02.02.2020
96 Skjære
97 Kaie
98 Kornkråke
99 Svartkråke
100 Kråke
101 Ravn
102 Sanglerke
103 Fjellerke 12.01.2020
104 Granmeis
105 Svartmeis 05.01.2020
106 Toppmeis
107 Kjøttmeis
108 Blåmeis
109 Stjertmeis 05.04.2020
110 Spettmeis
111 Trekryper 26.01.2020
112 Gjerdesmett
113 Fossekall
114 Fuglekonge
115 Gransanger 31.03.2020
116 Rødstrupe
117 Svartrødstjert 29.03.2020
118 Svartstrupe 12.01.2020
119 Steinskvett 29.03.2020
120 Svarttrost
121 Gråtrost
122 Rødvingetrost
123 Måltrost
124 Stær
125 Jernspurv 31.03.2020
126 Linerle
127 Vintererle
128 Heipiplerke
129 Skjærpiplerke
130 Vannpiplerke 05.01.2020 Revekai
131 Sidensvans 24.01.2020
132 Snøspurv 26.01.2020
133 Gulspurv
134 Sivspurv 29.03.2020
135 Bokfink
136 Bjørkefink
137 Konglebit
138 Grønnfink
139 Grankorsnebb
140 Båndkorsnebb 02.02.2020
141 Brunsisik
142 Gråsisik
143 Grønnsisik
144 Stillits
145 Dompap 19.01.2020
146 Kjernebiter 05.01.2020
147 Bergirisk 12.01.2020
148 Tornirisk 29.03.2020
149 Gråspurv
150 Pilfink

NSKF-arter er uthevet.