| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2020] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2020 for Øyvind Slyk

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane
2 Sangsvane
3 Sædgås 05.01.2020
4 Kortnebbgås 12.01.2020
5 Tundragås
6 Grågås
7 Kanadagås
8 Hvitkinngås
9 Mandarinand
10 Brunnakke
11 Snadderand
12 Krikkand
13 Stokkand
14 Stjertand
15 Toppand
16 Bergand 05.01.2020
17 Ærfugl
18 Havelle
19 Svartand
20 Sjøorre 05.01.2020
21 Brilleand 18.01.2020 Orrestranden
22 Kvinand
23 Lappfiskand
24 Siland
25 Laksand
26 Storlom 19.01.2020
27 Islom
28 Smålom
29 Dvergdykker 12.01.2020
30 Toppdykker 05.01.2020
31 Horndykker 05.01.2020
32 Storskarv
33 Toppskarv
34 Gråhegre
35 Spurvehauk
36 Hønsehauk
37 Havørn
38 Fjellvåk
39 Musvåk 10.01.2020
40 Vannrikse
41 Sivhøne 15.01.2020
42 Sothøne
43 Storspove 11.01.2020
44 Rødstilk 11.01.2020
45 Steinvender
46 Fjæreplytt 19.01.2020
47 Krykkje
48 Hettemåke 05.01.2020
49 Fiskemåke
50 Gråmåke
51 Grønlandsmåke
52 Polarmåke
53 Svartbak
54 Alke 18.01.2020 Orrestranden
55 Teist 05.01.2020
56 Klippedue (dom.: bydue)
57 Ringdue
58 Tyrkerdue 12.01.2020
59 Hubro
60 Kattugle
61 Haukugle
62 Hornugle
63 Isfugl
64 Dvergfalk 11.01.2020
65 Jaktfalk
66 Vandrefalk 12.01.2020
67 Skjære
68 Kaie
69 Kornkråke
70 Svartkråke
71 Kråke
72 Ravn
73 Sanglerke
74 Fjellerke 12.01.2020
75 Granmeis
76 Svartmeis 05.01.2020
77 Toppmeis
78 Kjøttmeis
79 Blåmeis
80 Spettmeis
81 Gjerdesmett
82 Fossekall
83 Fuglekonge
84 Rødstrupe
85 Svartstrupe 12.01.2020
86 Svarttrost
87 Gråtrost
88 Rødvingetrost
89 Stær
90 Linerle
91 Vintererle
92 Heipiplerke
93 Skjærpiplerke
94 Vannpiplerke 05.01.2020 Revekai
95 Gulspurv
96 Bokfink
97 Bjørkefink
98 Konglebit
99 Grønnfink
100 Grankorsnebb
101 Gråsisik
102 Grønnsisik
103 Bergirisk 12.01.2020
104 Stillits
105 Dompap 19.01.2020
106 Kjernebiter 05.01.2020
107 Gråspurv
108 Pilfink

NSKF-arter er uthevet.