| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2019] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2018 for Ole Skimmeland

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane
2 Sangsvane
3 Sædgås 05.05.2018 Tuen
4 Kortnebbgås 31.03.2018 Bygdøy, Hengsenga
5 Grågås 17.02.2018 Østensjøvannet
6 Kanadagås
7 Hvitkinngås 17.02.2018 Østensjøvannet
8 Gravand 25.03.2018 Halden brygge
9 Brunnakke 17.02.2018 Østensjøvannet
10 Snadderand 29.04.2018 Rossholmvika
11 Krikkand
12 Stokkand
13 Stjertand 17.02.2018 Østensjøvannet
14 Knekkand 16.05.2018 Tuen
15 Taffeland
16 Toppand
17 Ærfugl
18 Praktærfugl 02.09.2018 Frognerkilen
19 Havelle 18.05.2018 Lista
20 Svartand
21 Sjøorre
22 Kvinand
23 Lappfiskand 08.12.2018 Østensjøvannet
24 Siland
25 Laksand 11.04.2018 Smestaddammen
26 Vaktel 20.05.2018 Gunnarsmyra
27 Lirype
28 Fjellrype 05.08.2018 Tinnhølen
29 Storlom 15.04.2018 Fornebu
30 Islom 18.05.2018 Lista
31 Smålom 07.04.2018 Fornebu
32 Dvergdykker 25.02.2018 Hukodden
33 Toppdykker
34 Horndykker 07.04.2018 Fornebu
35 Havhest 18.05.2018 Lista
36 Havsule 18.05.2018 Lista
37 Storskarv
38 Toppskarv 18.05.2018 Lista
39 Gråhegre
40 Egretthegre 29.08.2018 Monsrudvika
41 Fiskeørn 15.04.2018 Fornebu
42 Vepsevåk 08.07.2018 Tuen
43 Sivhauk
44 Myrhauk 21.04.2018 Bjanes
45 Spurvehauk
46 Hønsehauk 16.03.2018 Sørkedalen
47 Havørn 07.10.2018
48 Fjellvåk 15.04.2018 Fornebu
49 Musvåk 07.04.2018 Fornebu
50 Vannrikse 14.01.2018 Storøykilen
51 Åkerrikse 30.05.2018 Tuen
52 Sivhøne 03.01.2018 Frognerparken
53 Sothøne 17.02.2018 Østensjøvannet
54 Trane 15.04.2018 Fornebu
55 Vipe
56 Heilo
57 Tundralo 12.08.2018 Svelle
58 Sandlo 25.03.2018 Rolfstangen
59 Dverglo 20.04.2018 Fornebu
60 Boltit 05.08.2018 Tinnhølen
61 Tjeld 25.02.2018 Hukodden
62 Kvartbekkasin 30.05.2018 Årnestangen
63 Enkeltbekkasin 25.04.2018 Årnestangen
64 Svarthalespove 29.08.2018 Svelle
65 Lappspove 18.07.2018 Årnestangen
66 Småspove
67 Storspove 15.04.2018 Hengsenga
68 Sotsnipe
69 Rødstilk
70 Gluttsnipe 27.04.2018 Tuentangen
71 Skogsnipe 15.04.2018 Fornebu
72 Grønnstilk
73 Strandsnipe
74 Steinvender
75 Polarsnipe
76 Sandløper
77 Dvergsnipe 30.07.2018 Årnestangen
78 Temmincksnipe 16.05.2018 Tuen
79 Alaskasnipe 24.07.2018 Fuglevika
80 Tundrasnipe 18.07.2018 Årnestangen
81 Myrsnipe
82 Fjæreplytt 11.03.2018 Vassholmflu
83 Fjellmyrløper 06.06.2018 Årnesrangen
84 Brushane 17.05.2018 Mølen
85 Rugde
86 Krykkje 30.09.2018
87 Hettemåke
88 Dvergmåke 06.06.2018 Årnesrangen
89 Fiskemåke
90 Gråmåke
91 Sildemåke 25.03.2018 Fornebu
92 Polarmåke
93 Svartbak
94 Sandterne 10.06.2018 Årnestangen
95 Makrellterne
96 Rødnebbterne
97 Storjo 18.05.2018 Lista
98 Polarjo 18.05.2018 Lista
99 Tyvjo 21.09.2018 Rolfstangen
100 Lomvi
101 Alke
102 Teist 30.09.2018
103 Klippedue (dom.: bydue)
104 Skogdue
105 Ringdue 03.02.2018 Snarøya
106 Tyrkerdue 17.02.2018 Botanisk hage
107 Gjøk
108 Kattugle
109 Hornugle
110 Jordugle 11.10.2018 Gammelskogen
111 Tårnseiler
112 Vendehals 27.04.2018 Søndre Bjanes
113 Dvergspett 27.04.2018 Øya
114 Flaggspett
115 Tretåspett 16.02.2018 Jegersborgdammen
116 Svartspett
117 Grønnspett
118 Tårnfalk 15.04.2018 Fornebu
119 Dvergfalk 05.08.2018 Tinnhølen
120 Lerkefalk 06.08.2018 Årnestangen
121 Vandrefalk 11.04.2018 Bygdøy
122 Tornskate
123 Varsler 15.04.2018 Fornebu
124 Nøtteskrike
125 Skjære
126 Nøttekråke
127 Kaie
128 Kornkråke 18.05.2018 Lista
129 Kråke
130 Ravn
131 Dverglerke 30.09.2018 Lapenjordet
132 Sanglerke 24.03.2018 Fornebu
133 Fjellerke 22.04.2018 Fornebu
134 Sandsvale 05.05.2018 Tuen
135 Låvesvale 20.04.2018 Fornebu
136 Taksvale 20.04.2018 Fornebu
137 Løvmeis
138 Granmeis
139 Lappmeis 27.10.2018 Storøykilen, Fornebu
140 Svartmeis
141 Toppmeis 06.01.2018 Fyrst brygge
142 Kjøttmeis
143 Blåmeis
144 Stjertmeis
145 Spettmeis
146 Trekryper
147 Gjerdesmett
148 Fossekall
149 Fuglekonge
150 Løvsanger 22.04.2018 Fornebu
151 Gransanger 15.04.2018 Fornebu
152 Bøksanger 01.05.2018 Fornebu
153 Gulbrynsanger 23.09.2018 Fornebu
154 Tartarsanger 08.10.2018 Kvalvik
155 Gulsanger 10.05.2018 Hovseter
156 Sivsanger 18.05.2018 Lista
157 Rørsanger
158 Myrsanger 16.05.2018 Tuen
159 Gresshoppesanger 18.05.2018 Lista
160 Munk
161 Hagesanger
162 Tornsanger 05.05.2018 Fornebu
163 Møller
164 Hauksanger 30.09.2018
165 Gråfluesnapper 09.05.2018 Hovedøya
166 Rødstrupe 03.02.2018 Snarøya
167 Nattergal 16.05.2018 Storøykilen
168 Blåstrupe 01.08.2018 Årnestangen
169 Svarthvit fluesnapper 01.05.2018 Fornebu
170 Dvergfluesnapper 05.10.2018
171 Svartrødstjert 08.04.2018 Fornebu
172 Rødstjert 05.05.2018 Fornebu
173 Buskskvett 01.05.2018 Fornebu
174 Svartstrupe 08.04.2018 Fornebu
175 Steinskvett 15.04.2018 Fornebu
176 Ringtrost
177 Svarttrost
178 Gråtrost
179 Rødvingetrost 08.04.2018 Fornebu
180 Måltrost
181 Stær 24.02.2017 Snarøya
182 Jernspurv 20.04.2018 Fornebu
183 Linerle 07.04.2018 Fornebu
184 Gulerle
185 Vintererle 04.04.2018 Storøykilen
186 Trepiplerke 01.05.2018 Fornebu
187 Tundrapiplerke 05.10.2018 Veito
188 Heipiplerke 07.04.2018 Fornebu
189 Skjærpiplerke
190 Sidensvans 03.02.2018 Storøykilen
191 Lappspurv 15.04.2018 Fornebu
192 Snøspurv 07.04.2018 Fornebu
193 Gulspurv
194 Sivspurv 15.04.2018 Fornebu
195 Bokfink 17.02.2018 Botanisk hage
196 Bjørkefink 24.04.2018 Hovseter
197 Rosenfink
198 Grønnfink
199 Grankorsnebb
200 Brunsisik
201 Gråsisik
202 Grønnsisik
203 Bergirisk 07.04.2018 Fornebu
204 Tornirisk 31.03.2018 Fornebu
205 Stillits
206 Dompap
207 Kjernebiter 18.02.2018 Hovseter
208 Gråspurv
209 Pilfink

NSKF-arter er uthevet.