| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2019] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2019 for Ole Skimmeland

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane
2 Sangsvane
3 Sædgås 01.03.2019 Årnestangen
4 Kortnebbgås
5 Grågås
6 Kanadagås
7 Hvitkinngås 24.03.2019 Fornebu
8 Ringgås 25.05.2019 Hovseter
9 Gravand 02.03.2019 Lorbukta
10 Brunnakke
11 Snadderand 02.05.2019 Merkja
12 Krikkand
13 Stokkand
14 Stjertand
15 Knekkand 22.04.2019 Tuen
16 Taffeland
17 Ringand 09.05.2019 Maridalsvannet
18 Toppand
19 Ærfugl
20 Havelle
21 Svartand
22 Sjøorre
23 Kvinand
24 Lappfiskand 14.02.2019 Vasshusvika/Gruda
25 Siland
26 Laksand 01.03.2019 Årnestangen
27 Vaktel 31.07.2019 Nærlandsstranda
28 Toppdykker
29 Havsule
30 Storskarv
31 Toppskarv 14.02.2019 Revtangen
32 Gråhegre
33 Egretthegre 14.08.2019 Leirras utløp
34 Fiskeørn 17.04.2019 Monsrudvika
35 Vepsevåk
36 Kongeørn 23.07.2019 Jotunheimvegen
37 Sivhauk 22.04.2019 Tuen
38 Myrhauk
39 Spurvehauk
40 Hønsehauk
41 Havørn 17.04.2017 Fetsund
42 Fjellvåk 23.07.2019 Jotunheimvegen
43 Musvåk
44 Vannrikse 20.04.3019 Fornebu
45 Sivhøne
46 Sothøne 29.03.2019 Smedstaddammen
47 Trane 30.03.2019 Tuentangen
48 Vipe 27.02.2019 Fornebu
49 Heilo
50 Tundralo 20.07.2019 Årnestangen
51 Sandlo
52 Dverglo
53 Boltit 23.07.2019 Jotunheimvegen
54 Tjeld 05.01.2019 Halden brygge
55 Kvartbekkasin 22.04.2019 Snekkervika
56 Dobbeltbekkasin 12.05.2019 Fornebu
57 Enkeltbekkasin 07.04.2019 Tuentangen
58 Lappspove 07.07.2019 Årnestangen
59 Småspove
60 Storspove 05.04.2019 Svellet
61 Sotsnipe 30.07.2019 Hanangervann
62 Rødstilk
63 Gluttsnipe 01.05.2019 Snekkervika
64 Skogsnipe 13.04.2019 Feta
65 Grønnstilk 11.05.2019 Bogstadvannet
66 Strandsnipe
67 Steinvender 14.02.2019 Revtangen
68 Polarsnipe 20.07.2019 Årnestangen
69 Sandløper 30.07.2019 Kviljoodden
70 Dvergsnipe 07.07.2019 Årnestangen
71 Temmincksnipe
72 Tundrasnipe 07.07.2019 Årnestangen
73 Myrsnipe
74 Fjæreplytt 14.02.2019 Revtangen
75 Brushane 19.05.2019 Årnestangen
76 Rugde 24.03.2019 Fornebu
77 Krykkje
78 Hettemåke
79 Dvergmåke 19.05.2019 Årnestangen
80 Svartehavsmåke 31.07.2019 Nærlandsstrana
81 Fiskemåke
82 Gråmåke
83 Sildemåke 16.03.2019 Halden brygge
84 Svartbak
85 Svartterne 02.08.2019 Orreosen
86 Makrellterne 01.05.2019 Monsrudvika
87 Rødnebbterne 19.05.2019 Årnestangen
88 Tyvjo
89 Lomvi
90 Alke
91 Teist
92 Klippedue (dom.: bydue)
93 Skogdue 24.03.2019 Fornebu
94 Ringdue
95 Gjøk 01.06.2019 Storøykilen
96 Kattugle
97 Jordugle
98 Tårnseiler 21.05.2019 Snekkervika
99 Vendehals 26.05.2019 Storøykilen
100 Dvergspett 30.03.2019 Tuentangen
101 Flaggspett
102 Svartspett
103 Grønnspett 20.03.2019 Fornebu
104 Tårnfalk 19.05.2019 Årnestangen
105 Lerkefalk 12.06.2019 Årnestangen
106 Vandrefalk
107 Tornskate 26.05.2019 Tuentangen
108 Brunvarsler 03.10.2019 Utsira
109 Varsler 01.03.2019 Årnestangen
110 Rødøyevireo 09.10.2019 Helgesenhagen
111 Nøtteskrike
112 Skjære
113 Nøttekråke
114 Kaie
115 Kornkråke
116 Svartkråke 05.08.2019 Kviljo
117 Kråke
118 Ravn
119 Sanglerke 27.02.2019 Fornebu
120 Fjellerke
121 Sandsvale 01.05.2019 Snekkervika
122 Låvesvale 22.04.2019 Snekkervika
123 Taksvale
124 Løvmeis
125 Granmeis
126 Svartmeis
127 Toppmeis
128 Kjøttmeis
129 Blåmeis
130 Stjertmeis
131 Spettmeis
132 Gjerdesmett
133 Fuglekonge
134 Løvsanger 28.04.2019 Fornebu
135 Gransanger 29.03.2019 Fornebu
136 Bøksanger 01.05.2019 Monsrudvika
137 Brunsanger 09.10.2019 Ved kirkegården
138 Gulbrynsanger 03.10.2019 Herberg
139 Gulsanger
140 Sivsanger 21.05.2019 Snekkervika
141 Rørsanger
142 Busksanger 12.10.2019 Sørevågen
143 Myrsanger 26.05.2019 Storøykilen
144 Gresshoppesanger 28.04.2019 Fornebu
145 Munk 20.04.3019 Fornebu
146 Hagesanger
147 Tornsanger
148 Møller
149 Gråfluesnapper
150 Rødstrupe
151 Nattergal
152 Blåstrupe
153 Blåstjert 07.10.2019 Kutre
154 Svarthvit fluesnapper
155 Dvergfluesnapper 07.10.2019 Kutre
156 Svartrødstjert 12.10.2019 Steinbruddet
157 Rødstjert 28.04.2019 Fornebu
158 Buskskvett 28.04.2019 Fornebu
159 Svartstrupe 16.03.2019 Halden brygge
160 Steinskvett 10.04.2019 Fornebu
161 Brunkinnskogtrost 10.10.2019 Merkeskogen
162 Ringtrost
163 Svarttrost
164 Gråtrost
165 Rødvingetrost 04.03.2019 Fornebu
166 Måltrost
167 Duetrost 05.04.2019 Feta
168 Stær
169 Jernspurv
170 Linerle 04.03.2019 Fornebu
171 Gulerle
172 Vintererle 18.03.2019 Frognerparken
173 Trepiplerke 12.05.2019 Fornebu
174 Heipiplerke 10.04.2019 Fornebu
175 Lappiplerke 19.05.2019 Årnestangen
176 Skjærpiplerke
177 Sidensvans
178 Snøspurv 20.03.2019 Fornebu
179 Gulspurv
180 Sivspurv 29.03.2019 Fornebu
181 Bokfink
182 Bjørkefink
183 Rosenfink
184 Grønnfink
185 Grankorsnebb
186 Brunsisik
187 Gråsisik
188 Grønnsisik
189 Bergirisk 31.03.2019 Fornebu
190 Tornirisk 24.03.2019 Fornebu
191 Stillits
192 Dompap
193 Kjernebiter
194 Gråspurv
195 Pilfink

NSKF-arter er uthevet.