| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2019] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2019 for Ole Skimmeland

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane
2 Sangsvane
3 Sædgås 01.03.2019 Årnestangen
4 Kortnebbgås
5 Grågås
6 Kanadagås
7 Hvitkinngås 24.03.2019 Fornebu
8 Ringgås 25.05.2019 Hovseter
9 Gravand 02.03.2019 Lorbukta
10 Brunnakke
11 Snadderand 02.05.2019 Merkja
12 Krikkand
13 Stokkand
14 Stjertand
15 Knekkand 22.04.2019 Tuen
16 Taffeland
17 Ringand 09.05.2019 Maridalsvannet
18 Toppand
19 Ærfugl
20 Havelle
21 Svartand
22 Sjøorre
23 Kvinand
24 Lappfiskand 14.02.2019 Vasshusvika/Gruda
25 Siland
26 Laksand 01.03.2019 Årnestangen
27 Vaktel 31.07.2019 Nærlandsstranda
28 Toppdykker
29 Havsule
30 Storskarv
31 Toppskarv 14.02.2019 Revtangen
32 Gråhegre
33 Fiskeørn 17.04.2019 Monsrudvika
34 Vepsevåk
35 Kongeørn 23.07.2019 Jotunheimvegen
36 Sivhauk 22.04.2019 Tuen
37 Myrhauk
38 Spurvehauk
39 Hønsehauk
40 Havørn 17.04.2017 Fetsund
41 Fjellvåk 23.07.2019 Jotunheimvegen
42 Musvåk
43 Vannrikse 20.04.3019 Fornebu
44 Sivhøne
45 Sothøne 29.03.2019 Smedstaddammen
46 Trane 30.03.2019 Tuentangen
47 Vipe 27.02.2019 Fornebu
48 Heilo
49 Tundralo 20.07.2019 Årnestangen
50 Sandlo
51 Dverglo
52 Boltit 23.07.2019 Jotunheimvegen
53 Tjeld 05.01.2019 Halden brygge
54 Kvartbekkasin 22.04.2019 Snekkervika
55 Dobbeltbekkasin 12.05.2019 Fornebu
56 Enkeltbekkasin 07.04.2019 Tuentangen
57 Lappspove 07.07.2019 Årnestangen
58 Småspove
59 Storspove 05.04.2019 Svellet
60 Sotsnipe 30.07.2019 Hanangervann
61 Rødstilk
62 Gluttsnipe 01.05.2019 Snekkervika
63 Skogsnipe 13.04.2019 Feta
64 Grønnstilk 11.05.2019 Bogstadvannet
65 Strandsnipe
66 Steinvender 14.02.2019 Revtangen
67 Polarsnipe 20.07.2019 Årnestangen
68 Sandløper 30.07.2019 Kviljoodden
69 Dvergsnipe 07.07.2019 Årnestangen
70 Temmincksnipe
71 Tundrasnipe 07.07.2019 Årnestangen
72 Myrsnipe
73 Fjæreplytt 14.02.2019 Revtangen
74 Brushane 19.05.2019 Årnestangen
75 Rugde 24.03.2019 Fornebu
76 Hettemåke
77 Dvergmåke 19.05.2019 Årnestangen
78 Svartehavsmåke 31.07.2019 Nærlandsstrana
79 Fiskemåke
80 Gråmåke
81 Sildemåke 16.03.2019 Halden brygge
82 Svartbak
83 Svartterne 02.08.2019 Orreosen
84 Makrellterne 01.05.2019 Monsrudvika
85 Rødnebbterne 19.05.2019 Årnestangen
86 Tyvjo
87 Lomvi
88 Alke
89 Teist
90 Klippedue (dom.: bydue)
91 Skogdue 24.03.2019 Fornebu
92 Ringdue
93 Gjøk 01.06.2019 Storøykilen
94 Kattugle
95 Tårnseiler 21.05.2019 Snekkervika
96 Vendehals 26.05.2019 Storøykilen
97 Dvergspett 30.03.2019 Tuentangen
98 Flaggspett
99 Svartspett
100 Grønnspett 20.03.2019 Fornebu
101 Tårnfalk 19.05.2019 Årnestangen
102 Lerkefalk 12.06.2019 Årnestangen
103 Vandrefalk
104 Tornskate 26.05.2019 Tuentangen
105 Varsler 01.03.2019 Årnestangen
106 Nøtteskrike
107 Skjære
108 Kaie
109 Kornkråke
110 Svartkråke 05.08.2019 Kviljo
111 Kråke
112 Ravn
113 Sanglerke 27.02.2019 Fornebu
114 Fjellerke
115 Sandsvale 01.05.2019 Snekkervika
116 Låvesvale 22.04.2019 Snekkervika
117 Taksvale
118 Løvmeis
119 Granmeis
120 Svartmeis
121 Toppmeis
122 Kjøttmeis
123 Blåmeis
124 Stjertmeis
125 Spettmeis
126 Gjerdesmett
127 Fuglekonge
128 Løvsanger 28.04.2019 Fornebu
129 Gransanger 29.03.2019 Fornebu
130 Bøksanger 01.05.2019 Monsrudvika
131 Gulsanger
132 Sivsanger 21.05.2019 Snekkervika
133 Rørsanger
134 Myrsanger 26.05.2019 Storøykilen
135 Gresshoppesanger 28.04.2019 Fornebu
136 Munk 20.04.3019 Fornebu
137 Hagesanger
138 Tornsanger
139 Møller
140 Gråfluesnapper
141 Rødstrupe
142 Nattergal
143 Blåstrupe
144 Svarthvit fluesnapper
145 Rødstjert 28.04.2019 Fornebu
146 Buskskvett 28.04.2019 Fornebu
147 Svartstrupe 16.03.2019 Halden brygge
148 Steinskvett 10.04.2019 Fornebu
149 Ringtrost
150 Svarttrost
151 Gråtrost
152 Rødvingetrost 04.03.2019 Fornebu
153 Måltrost
154 Duetrost 05.04.2019 Feta
155 Stær
156 Jernspurv
157 Linerle 04.03.2019 Fornebu
158 Gulerle
159 Vintererle 18.03.2019 Frognerparken
160 Trepiplerke 12.05.2019 Fornebu
161 Heipiplerke 10.04.2019 Fornebu
162 Lappiplerke 19.05.2019 Årnestangen
163 Skjærpiplerke
164 Sidensvans
165 Snøspurv 20.03.2019 Fornebu
166 Gulspurv
167 Sivspurv 29.03.2019 Fornebu
168 Bokfink
169 Bjørkefink
170 Rosenfink
171 Grønnfink
172 Grankorsnebb
173 Gråsisik
174 Grønnsisik
175 Bergirisk 31.03.2019 Fornebu
176 Tornirisk 24.03.2019 Fornebu
177 Stillits
178 Dompap
179 Kjernebiter
180 Gråspurv
181 Pilfink

NSKF-arter er uthevet.