| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2019] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2019 for Ole Skimmeland

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane
2 Sangsvane
3 Sædgås 01.03.2019 Årnestangen
4 Kortnebbgås
5 Grågås
6 Kanadagås
7 Hvitkinngås 24.03.2019 Fornebu
8 Ringgås 25.05.2019 Hovseter
9 Gravand 02.03.2019 Lorbukta
10 Brunnakke
11 Snadderand 02.05.2019 Merkja
12 Krikkand
13 Stokkand
14 Stjertand
15 Knekkand 22.04.2019 Tuen
16 Taffeland
17 Ringand 09.05.2019 Maridalsvannet
18 Toppand
19 Ærfugl
20 Havelle
21 Svartand
22 Sjøorre
23 Kvinand
24 Lappfiskand 14.02.2019 Vasshusvika/Gruda
25 Siland
26 Laksand 01.03.2019 Årnestangen
27 Vaktel 31.07.2019 Nærlandsstranda
28 Toppdykker
29 Havsule
30 Storskarv
31 Toppskarv 14.02.2019 Revtangen
32 Gråhegre
33 Egretthegre 14.08.2019 Leirras utløp
34 Fiskeørn 17.04.2019 Monsrudvika
35 Vepsevåk
36 Kongeørn 23.07.2019 Jotunheimvegen
37 Sivhauk 22.04.2019 Tuen
38 Myrhauk
39 Spurvehauk
40 Hønsehauk
41 Havørn 17.04.2017 Fetsund
42 Fjellvåk 23.07.2019 Jotunheimvegen
43 Musvåk
44 Vannrikse 20.04.3019 Fornebu
45 Sivhøne
46 Sothøne 29.03.2019 Smedstaddammen
47 Trane 30.03.2019 Tuentangen
48 Vipe 27.02.2019 Fornebu
49 Heilo
50 Tundralo 20.07.2019 Årnestangen
51 Sandlo
52 Dverglo
53 Boltit 23.07.2019 Jotunheimvegen
54 Tjeld 05.01.2019 Halden brygge
55 Kvartbekkasin 22.04.2019 Snekkervika
56 Dobbeltbekkasin 12.05.2019 Fornebu
57 Enkeltbekkasin 07.04.2019 Tuentangen
58 Lappspove 07.07.2019 Årnestangen
59 Småspove
60 Storspove 05.04.2019 Svellet
61 Sotsnipe 30.07.2019 Hanangervann
62 Rødstilk
63 Gluttsnipe 01.05.2019 Snekkervika
64 Skogsnipe 13.04.2019 Feta
65 Grønnstilk 11.05.2019 Bogstadvannet
66 Strandsnipe
67 Steinvender 14.02.2019 Revtangen
68 Polarsnipe 20.07.2019 Årnestangen
69 Sandløper 30.07.2019 Kviljoodden
70 Dvergsnipe 07.07.2019 Årnestangen
71 Temmincksnipe
72 Tundrasnipe 07.07.2019 Årnestangen
73 Myrsnipe
74 Fjæreplytt 14.02.2019 Revtangen
75 Brushane 19.05.2019 Årnestangen
76 Rugde 24.03.2019 Fornebu
77 Krykkje
78 Hettemåke
79 Dvergmåke 19.05.2019 Årnestangen
80 Svartehavsmåke 31.07.2019 Nærlandsstrana
81 Fiskemåke
82 Gråmåke
83 Sildemåke 16.03.2019 Halden brygge
84 Svartbak
85 Svartterne 02.08.2019 Orreosen
86 Makrellterne 01.05.2019 Monsrudvika
87 Rødnebbterne 19.05.2019 Årnestangen
88 Tyvjo
89 Alkekonge
90 Lomvi
91 Alke
92 Teist
93 Klippedue (dom.: bydue)
94 Skogdue 24.03.2019 Fornebu
95 Ringdue
96 Gjøk 01.06.2019 Storøykilen
97 Kattugle
98 Jordugle
99 Tårnseiler 21.05.2019 Snekkervika
100 Vendehals 26.05.2019 Storøykilen
101 Dvergspett 30.03.2019 Tuentangen
102 Flaggspett
103 Svartspett
104 Grønnspett 20.03.2019 Fornebu
105 Tårnfalk 19.05.2019 Årnestangen
106 Lerkefalk 12.06.2019 Årnestangen
107 Vandrefalk
108 Tornskate 26.05.2019 Tuentangen
109 Brunvarsler 03.10.2019 Utsira
110 Varsler 01.03.2019 Årnestangen
111 Rødøyevireo 09.10.2019 Helgesenhagen
112 Nøtteskrike
113 Skjære
114 Nøttekråke
115 Kaie
116 Kornkråke
117 Svartkråke 05.08.2019 Kviljo
118 Kråke
119 Ravn
120 Sanglerke 27.02.2019 Fornebu
121 Fjellerke
122 Sandsvale 01.05.2019 Snekkervika
123 Låvesvale 22.04.2019 Snekkervika
124 Taksvale
125 Løvmeis
126 Granmeis
127 Svartmeis
128 Toppmeis
129 Kjøttmeis
130 Blåmeis
131 Stjertmeis
132 Spettmeis
133 Gjerdesmett
134 Fossekall
135 Fuglekonge
136 Løvsanger 28.04.2019 Fornebu
137 Gransanger 29.03.2019 Fornebu
138 Bøksanger 01.05.2019 Monsrudvika
139 Brunsanger 09.10.2019 Ved kirkegården
140 Gulbrynsanger 03.10.2019 Herberg
141 Gulsanger
142 Sivsanger 21.05.2019 Snekkervika
143 Rørsanger
144 Busksanger 12.10.2019 Sørevågen
145 Myrsanger 26.05.2019 Storøykilen
146 Gresshoppesanger 28.04.2019 Fornebu
147 Munk 20.04.3019 Fornebu
148 Hagesanger
149 Tornsanger
150 Møller
151 Gråfluesnapper
152 Rødstrupe
153 Nattergal
154 Blåstrupe
155 Blåstjert 07.10.2019 Kutre
156 Svarthvit fluesnapper
157 Dvergfluesnapper 07.10.2019 Kutre
158 Svartrødstjert 12.10.2019 Steinbruddet
159 Rødstjert 28.04.2019 Fornebu
160 Buskskvett 28.04.2019 Fornebu
161 Svartstrupe 16.03.2019 Halden brygge
162 Steinskvett 10.04.2019 Fornebu
163 Brunkinnskogtrost 10.10.2019 Merkeskogen
164 Ringtrost
165 Svarttrost
166 Gråtrost
167 Rødvingetrost 04.03.2019 Fornebu
168 Måltrost
169 Duetrost 05.04.2019 Feta
170 Stær
171 Jernspurv
172 Linerle 04.03.2019 Fornebu
173 Gulerle
174 Vintererle 18.03.2019 Frognerparken
175 Trepiplerke 12.05.2019 Fornebu
176 Heipiplerke 10.04.2019 Fornebu
177 Lappiplerke 19.05.2019 Årnestangen
178 Skjærpiplerke
179 Sidensvans
180 Snøspurv 20.03.2019 Fornebu
181 Gulspurv
182 Sivspurv 29.03.2019 Fornebu
183 Bokfink
184 Bjørkefink
185 Rosenfink
186 Grønnfink
187 Grankorsnebb
188 Brunsisik
189 Gråsisik
190 Grønnsisik
191 Bergirisk 31.03.2019 Fornebu
192 Tornirisk 24.03.2019 Fornebu
193 Stillits
194 Dompap
195 Kjernebiter
196 Gråspurv
197 Pilfink

NSKF-arter er uthevet.