| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2021] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2021 for Ole Skimmeland

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane 01.01.2021
2 Sangsvane 03.01.2021
3 Kortnebbgås 01.01.2021 Smestaddammen
4 Tundragås 30.03.2021 Maridalen
5 Grågås 27.02.2021 Fornebu
6 Kanadagås
7 Hvitkinngås
8 Ringgås 24.05.2021 Lista fyr
9 Gravand
10 Mandarinand 29.07.2021 Utløpet av Leira
11 Brunnakke 03.04.2021 Årnestangen
12 Krikkand 01.01.2021
13 Amerikakrikkand 24.04.2021 Merkja
14 Stokkand 01.01.2021
15 Stjertand 25.03.2021 Nordre Øyeren
16 Knekkand Haga golfbane
17 Skjeand 25.05.2021 Tuen
18 Taffeland 28.08.2021 Nordre Øyeren
19 Toppand 01.01.2021
20 Bergand 18.05.2021 Lysakerfjorden
21 Ærfugl
22 Havelle 23.05.2021 Lista
23 Svartand 18.05.2021 Lysakerfjorden
24 Sjøorre 02.01.2021
25 Kvinand 01.01.2021
26 Lappfiskand 27.02.2021 Halden brygge
27 Siland 02.01.2021
28 Laksand 02.01.2021
29 Vaktel 22.05.2021 Fornebu
30 Lirype 24.06.2021
31 Storlom 01.05.2021 Maridalsvannet
32 Islom 23.05.2021 Lista fyr
33 Smålom 01.05.2021 Sittpå
34 Dvergdykker 01.01.2021 Nedre Smedstadda
35 Toppdykker 13.03.2021
36 Horndykker 19.08.1921 Andøya
37 Havhest 11.08.2021 Lista fyr
38 Grålire 21.08.2021
39 Havsule
40 Storskarv 01.01.2021
41 Toppskarv 22.05.2021 Lista
42 Gråhegre 02.01.2021
43 Egretthegre 04.09.2021 Svelle
44 Kuhegre 23.04.2021 Loretangen
45 Fiskeørn 03.04.2021 Årnestangen
46 Vepsevåk
47 Sivhauk 06.05.2021 Hellesjøvannet
48 Myrhauk 15.04.2021 Maridalen
49 Spurvehauk
50 Hønsehauk 20.03.2021 Hundsund
51 Svartglente 23.05.2021 Lista fyr
52 Havørn 06.03.2021 Lilløyplassen
53 Fjellvåk 22.06.2021 Valdresflya
54 Musvåk 03.01.2021 Kirkeruinene, Maridalen
55 Vannrikse 14.01.2021
56 Åkerrikse 07.07.2021 Årnestangen
57 Sumprikse 01.06.2021 Sorgenfrigropen
58 Sivhøne
59 Sothøne
60 Trane 25.03.2021 Nordre Øyeren
61 Vipe 03.04.2021 Årnestangen
62 Heilo 06.05.2021
63 Tundralo 12.05.2021 Svelle
64 Sandlo 17.03.2021 Koksa
65 Dverglo 28.04.2021 Fornebu
66 Boltit 23.06.2021 Valdresflya
67 Tjeld 06.03.2021
68 Kvartbekkasin
69 Dobbeltbekkasin 23.07.2021 Trondsbu
70 Enkeltbekkasin 02.04.2021 Fornebu
71 Svarthalespove 28.08.2021 Nordre Øyeren
72 Lappspove 10.05.2021 Svelle
73 Småspove 10.05.2021 Svelle
74 Storspove 31.03.2021
75 Sotsnipe 09.05.2021 Svellet
76 Rødstilk 05.05.2021
77 Gluttsnipe 02.05.2021
78 Skogsnipe 03.04.2021 Årnestangen
79 Grønnstilk 06.05.2021
80 Strandsnipe 14.04.2021
81 Steinvender 28.07.2021 Svelle
82 Polarsnipe 28.07.2021 Svelle
83 Sandløper 07.08.2021 Kviljo
84 Dvergsnipe 29.07.2021 Svelle
85 Temmincksnipe 09.05.2021 Svellet
86 Tundrasnipe 28.07.2021 Svelle
87 Myrsnipe 10.05.2021 Svelle
88 Fjæreplytt 13.01.2021 Hukodden
89 Brushane 12.05.2021 Svelle
90 Rugde 28.05.2021
91 Krykkje 09.08.2021 Kviljoodden
92 Sabinemåke 03.08.2021 Steisnfjorden
93 Hettemåke 03.01.2021
94 Dvergmåke 03.08.2021 Steisnfjorden
95 Svartehavsmåke 28.04.2021 Bygdøy
96 Fiskemåke 10.01.2021
97 Gråmåke 01.01.2021
98 Grønlandsmåke 02.01.2021 Huk
99 Sildemåke 24.03.2021
100 Svartbak 02.01.2021
101 Rovterne 21.07.2021 Svelle
102 Makrellterne 12.05.2021 Svelle
103 Rødnebbterne
104 Storjo
105 Polarjo 10.08.2021 Lista fyr
106 Tyvjo 23.05.2021 Lista
107 Fjelljo 23.06.2021 Valdresflya
108 Lomvi 02.01.2021
109 Alke 02.01.2021
110 Teist 23.05.2021 Lista
111 Lunde
112 Klippedue (dom.: bydue) 01.01.2021
113 Skogdue
114 Ringdue 02.01.2021 Hundsund
115 Tyrkerdue 07.08.2021 Kviljo
116 Gjøk 22.06.2021
117 Kattugle 28.05.2021
118 Haukugle 09.01.2021 Tangenåsen
119 Hornugle 02.06.2021 Fornebu
120 Jordugle 24.06.2021
121 Tårnseiler 19.05.2021
122 Isfugl 18.05.2021 Kusandråka
123 Vendehals 23.05.2021 Lista
124 Flaggspett 09.01.2021
125 Dvergspett 10.04.2021 Feta
126 Svartspett 17.01.2021
127 Grønnspett 02.01.2021
128 Gråspett 13.02.2021 Hundsund
129 Tårnfalk 14.04.2021
130 Dvergfalk 23.04.2021 Loretangen
131 Lerkefalk 19.05.2021 Hellesjøvannet
132 Vandrefalk 10.04.2021 Feta
133 Tornskate 12.05.2021 Tuen
134 Varsler 28.01.2021 Sørkedalen
135 Rosenvarsler 03.07.2021 Torsnes - Støttum
136 Nøtteskrike 03.01.2021
137 Skjære 01.01.2021
138 Nøttekråke
139 Kaie 01.01.2021
140 Kornkråke 03.01.2021 Storøykilen
141 Kråke 01.01.2021
142 Ravn 25.03.2021 Nordre Øyeren
143 Trelerke 23.06.2021 Valdresflya
144 Sanglerke 27.02.2021 Fornebu
145 Fjellerke 23.05.2021 Valdresflya
146 Sandsvale 02.05.2021 Feta
147 Låvesvale 02.05.2021 Feta
148 Taksvale 02.05.2021 Feta
149 Løvmeis 03.04.2021 Årnestangen
150 Granmeis
151 Svartmeis 02.01.2021
152 Toppmeis 17.01.2021
153 Kjøttmeis 01.01.2021
154 Blåmeis 01.01.2021
155 Stjertmeis 14.01.2021
156 Spettmeis 02.01.2021
157 Trekryper 10.02.2021
158 Gjerdesmett
159 Fossekall 17.01.2021
160 Fuglekonge 03.01.2021
161 Løvsanger
162 Gransanger 02.04.2021 Fornebu
163 Bøksanger
164 Gulsanger 20.05.2021
165 Sivsanger 22.05.2021 Lista
166 Rørsanger 14.05.2021
167 Busksanger 07.06.2021 Tangen, Sørkedalen
168 Myrsanger 27.05.2021 Tuen
169 Munk 12.05.2021 Tuen
170 Hagesanger
171 Tornsanger 12.05.2021
172 Møller 16.05.2021
173 Gråfluesnapper 13.05.2021
174 Rødstrupe 06.01.2021
175 Nattergal 12.05.2021 Tuen
176 Blåstrupe
177 Svarthvit fluesnapper 28.05.2021
178 Rødstjert
179 Buskskvett 06.05.2021
180 Svartstrupe 22.05.2021 Lista
181 Steinskvett 28.04.2021 Fornebu
182 Ringtrost 25.04.2021
183 Svarttrost 02.01.2021
184 Gråtrost 03.01.2021
185 Rødvingetrost 31.03.2021
186 Måltrost 05.04.2021
187 Duetrost 01.05.2021 Sittpå
188 Stær 03.03.2021
189 Jernspurv 01.04.2021
190 Linerle 01.04.2021
191 Gulerle 09.05.2021 Svellet
192 Vintererle 24.01.2021
193 Trepiplerke
194 Heipiplerke 31.03.2021
195 Lappiplerke 22.05.2021 Lista
196 Skjærpiplerke 23.05.2021 Lista
197 Gulspurv 03.01.2021
198 Sivspurv 25.03.2021 Nordre Øyeren
199 Bokfink 29.03.2021
200 Bjørkefink
201 Rosenfink 30.05.2021 Maridalen
202 Grønnfink 01.01.2021
203 Brunsisik 05.05.2021
204 Gråsisik
205 Grønnsisik 31.01.2021
206 Stillits 02.01.2021
207 Dompap 01.01.2021
208 Kjernebiter 01.01.2021
209 Tornirisk 02.04.2021 Fornebu
210 Gråspurv 01.01.2021
211 Pilfink 02.01.2021

NSKF-arter er uthevet.