| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2022] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2021 for Ole Skimmeland

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane 01.01.2021
2 Sangsvane 03.01.2021
3 Kortnebbgås 01.01.2021 Smestaddammen
4 Tundragås 30.03.2021 Maridalen
5 Grågås 27.02.2021 Fornebu
6 Kanadagås
7 Hvitkinngås
8 Ringgås 24.05.2021 Lista fyr
9 Gravand
10 Mandarinand 29.07.2021 Utløpet av Leira
11 Brunnakke 03.04.2021 Årnestangen
12 Krikkand 01.01.2021
13 Amerikakrikkand 24.04.2021 Merkja
14 Stokkand 01.01.2021
15 Stjertand 25.03.2021 Nordre Øyeren
16 Knekkand Haga golfbane
17 Skjeand 25.05.2021 Tuen
18 Taffeland 28.08.2021 Nordre Øyeren
19 Toppand 01.01.2021
20 Bergand 18.05.2021 Lysakerfjorden
21 Ærfugl
22 Havelle 23.05.2021 Lista
23 Svartand 18.05.2021 Lysakerfjorden
24 Sjøorre 02.01.2021
25 Kvinand 01.01.2021
26 Lappfiskand 27.02.2021 Halden brygge
27 Siland 02.01.2021
28 Laksand 02.01.2021
29 Vaktel 22.05.2021 Fornebu
30 Lirype 24.06.2021
31 Storlom 01.05.2021 Maridalsvannet
32 Islom 23.05.2021 Lista fyr
33 Smålom 01.05.2021 Sittpå
34 Dvergdykker 01.01.2021 Nedre Smedstadda
35 Toppdykker 13.03.2021
36 Horndykker 19.08.1921 Andøya
37 Havhest 11.08.2021 Lista fyr
38 Grålire 21.08.2021
39 Havsule
40 Storskarv 01.01.2021
41 Toppskarv 22.05.2021 Lista
42 Gråhegre 02.01.2021
43 Egretthegre 04.09.2021 Svelle
44 Kuhegre 23.04.2021 Loretangen
45 Fiskeørn 03.04.2021 Årnestangen
46 Vepsevåk
47 Sivhauk 06.05.2021 Hellesjøvannet
48 Myrhauk 15.04.2021 Maridalen
49 Spurvehauk
50 Hønsehauk 20.03.2021 Hundsund
51 Svartglente 23.05.2021 Lista fyr
52 Havørn 06.03.2021 Lilløyplassen
53 Fjellvåk 22.06.2021 Valdresflya
54 Musvåk 03.01.2021 Kirkeruinene, Maridalen
55 Vannrikse 14.01.2021
56 Åkerrikse 07.07.2021 Årnestangen
57 Sumprikse 01.06.2021 Sorgenfrigropen
58 Sivhøne
59 Sothøne
60 Trane 25.03.2021 Nordre Øyeren
61 Vipe 03.04.2021 Årnestangen
62 Heilo 06.05.2021
63 Tundralo 12.05.2021 Svelle
64 Sandlo 17.03.2021 Koksa
65 Dverglo 28.04.2021 Fornebu
66 Boltit 23.06.2021 Valdresflya
67 Tjeld 06.03.2021
68 Kvartbekkasin
69 Dobbeltbekkasin 23.07.2021 Trondsbu
70 Enkeltbekkasin 02.04.2021 Fornebu
71 Svarthalespove 28.08.2021 Nordre Øyeren
72 Lappspove 10.05.2021 Svelle
73 Småspove 10.05.2021 Svelle
74 Storspove 31.03.2021
75 Sotsnipe 09.05.2021 Svellet
76 Rødstilk 05.05.2021
77 Gluttsnipe 02.05.2021
78 Skogsnipe 03.04.2021 Årnestangen
79 Grønnstilk 06.05.2021
80 Strandsnipe 14.04.2021
81 Steinvender 28.07.2021 Svelle
82 Polarsnipe 28.07.2021 Svelle
83 Sandløper 07.08.2021 Kviljo
84 Dvergsnipe 29.07.2021 Svelle
85 Temmincksnipe 09.05.2021 Svellet
86 Tundrasnipe 28.07.2021 Svelle
87 Myrsnipe 10.05.2021 Svelle
88 Fjæreplytt 13.01.2021 Hukodden
89 Brushane 12.05.2021 Svelle
90 Rugde 28.05.2021
91 Krykkje 09.08.2021 Kviljoodden
92 Sabinemåke 03.08.2021 Steisnfjorden
93 Hettemåke 03.01.2021
94 Dvergmåke 03.08.2021 Steisnfjorden
95 Svartehavsmåke 28.04.2021 Bygdøy
96 Fiskemåke 10.01.2021
97 Gråmåke 01.01.2021
98 Grønlandsmåke 02.01.2021 Huk
99 Sildemåke 24.03.2021
100 Svartbak 02.01.2021
101 Rovterne 21.07.2021 Svelle
102 Makrellterne 12.05.2021 Svelle
103 Rødnebbterne
104 Storjo
105 Polarjo 10.08.2021 Lista fyr
106 Tyvjo 23.05.2021 Lista
107 Fjelljo 23.06.2021 Valdresflya
108 Alkekonge 28.10.2021 Lysakerfjorden
109 Lomvi 02.01.2021
110 Alke 02.01.2021
111 Teist 23.05.2021 Lista
112 Lunde
113 Klippedue (dom.: bydue) 01.01.2021
114 Skogdue
115 Ringdue 02.01.2021 Hundsund
116 Tyrkerdue 07.08.2021 Kviljo
117 Gjøk 22.06.2021
118 Kattugle 28.05.2021
119 Haukugle 09.01.2021 Tangenåsen
120 Spurveugle 19.11.2021 Hovseter
121 Hornugle 02.06.2021 Fornebu
122 Jordugle 24.06.2021
123 Tårnseiler 19.05.2021
124 Isfugl 18.05.2021 Kusandråka
125 Vendehals 23.05.2021 Lista
126 Flaggspett 09.01.2021
127 Dvergspett 10.04.2021 Feta
128 Svartspett 17.01.2021
129 Grønnspett 02.01.2021
130 Gråspett 13.02.2021 Hundsund
131 Tårnfalk 14.04.2021
132 Dvergfalk 23.04.2021 Loretangen
133 Lerkefalk 19.05.2021 Hellesjøvannet
134 Vandrefalk 10.04.2021 Feta
135 Tornskate 12.05.2021 Tuen
136 Varsler 28.01.2021 Sørkedalen
137 Rosenvarsler 03.07.2021 Torsnes - Støttum
138 Nøtteskrike 03.01.2021
139 Skjære 01.01.2021
140 Nøttekråke
141 Kaie 01.01.2021
142 Kornkråke 03.01.2021 Storøykilen
143 Svartkråke 10.10.2021
144 Kråke 01.01.2021
145 Ravn 25.03.2021 Nordre Øyeren
146 Trelerke 05.10.2021
147 Sanglerke 27.02.2021 Fornebu
148 Fjellerke 23.05.2021 Valdresflya
149 Sandsvale 02.05.2021 Feta
150 Låvesvale 02.05.2021 Feta
151 Taksvale 02.05.2021 Feta
152 Løvmeis 03.04.2021 Årnestangen
153 Granmeis
154 Svartmeis 02.01.2021
155 Toppmeis 17.01.2021
156 Kjøttmeis 01.01.2021
157 Blåmeis 01.01.2021
158 Stjertmeis 14.01.2021
159 Spettmeis 02.01.2021
160 Trekryper 10.02.2021
161 Gjerdesmett
162 Fossekall 17.01.2021
163 Fuglekonge 03.01.2021
164 Løvsanger
165 Gransanger 02.04.2021 Fornebu
166 Bøksanger
167 Viersanger 09.10.2021 Austre planting
168 Gulbrynsanger 06.10.2021
169 Gulsanger 20.05.2021
170 Sivsanger 22.05.2021 Lista
171 Rørsanger 14.05.2021
172 Busksanger 07.06.2021 Tangen, Sørkedalen
173 Myrsanger 27.05.2021 Tuen
174 Munk 12.05.2021 Tuen
175 Hagesanger
176 Tornsanger 12.05.2021
177 Møller 16.05.2021
178 Gråfluesnapper 13.05.2021
179 Rødstrupe 06.01.2021
180 Nattergal 12.05.2021 Tuen
181 Blåstrupe
182 Blåstjert 07.10.2021 Herberg
183 Svarthvit fluesnapper 28.05.2021
184 Dvergfluesnapper 06.10.2021
185 Svartrødstjert 10.10.2021
186 Rødstjert
187 Buskskvett 06.05.2021
188 Svartstrupe 22.05.2021 Lista
189 Steinskvett 28.04.2021 Fornebu
190 Ringtrost 25.04.2021
191 Svarttrost 02.01.2021
192 Gråtrost 03.01.2021
193 Rødvingetrost 31.03.2021
194 Måltrost 05.04.2021
195 Duetrost 01.05.2021 Sittpå
196 Stær 03.03.2021
197 Jernspurv 01.04.2021
198 Linerle 01.04.2021
199 Gulerle 09.05.2021 Svellet
200 Vintererle 24.01.2021
201 Trepiplerke
202 Heipiplerke 31.03.2021
203 Lappiplerke 22.05.2021 Lista
204 Skjærpiplerke 23.05.2021 Lista
205 Sidensvans
206 Lappspurv 10.10.2021
207 Gulspurv 03.01.2021
208 Dvergspurv 07.10.2021
209 Sivspurv 25.03.2021 Nordre Øyeren
210 Bokfink 29.03.2021
211 Bjørkefink
212 Konglebit 27.11.2021 Sørkedalen
213 Rosenfink 30.05.2021 Maridalen
214 Grønnfink 01.01.2021
215 Grankorsnebb
216 Brunsisik 05.05.2021
217 Gråsisik
218 Grønnsisik 31.01.2021
219 Stillits 02.01.2021
220 Dompap 01.01.2021
221 Kjernebiter 01.01.2021
222 Tornirisk 02.04.2021 Fornebu
223 Gråspurv 01.01.2021
224 Pilfink 02.01.2021

NSKF-arter er uthevet.