| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2022] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2022 for Ole Skimmeland

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane 01.01.2022
2 Sangsvane 23.03.2022 Maridalen
3 Kortnebbgås 23.03.2022 Maridalen
4 Grågås 24.01.2021
5 Kanadagås
6 Hvitkinngås
7 Ringgås 18.05.2022 Lista
8 Gravand 05.03.2022
9 Brunnakke
10 Krikkand
11 Stokkand 01.01.2022
12 Knekkand 16.05.2022 Slevedalsvannet
13 Toppand
14 Ærfugl 01.01.2022
15 Praktærfugl 31.01.2022 Nesodden fergekai
16 Havelle 16.01.2022
17 Svartand 16.05.2022
18 Sjøorre 13.01.2022
19 Kvinand 01.01.2022
20 Siland
21 Laksand 16.01.2022
22 Vaktel 16.05.2022 Slevedalsvannet
23 Lirype
24 Orrfugl 27.01.2022
25 Storlom 02.05.2022 Maridalen
26 Smålom 22.01.2022
27 Toppdykker 22.01.2022
28 Horndykker 19.04.2022
29 Havhest 13.02.2022 Lysakerfjorden
30 Havsule
31 Storskarv
32 Toppskarv 17.05.2022 Lista
33 Gråhegre 01.01.2022
34 Egretthegre 16.05.2022 Slevedalsvannet
35 Fiskeørn
36 Sivhauk 16.05.2022 Slevedalsvannet
37 Myrhauk 17.05.2022 Kviljo
38 Spurvehauk
39 Hønsehauk 07.03.2022
40 Havørn
41 Fjellvåk
42 Musvåk 28.03.2022 Hovseter
43 Vannrikse 04.02.2022 Storøykilen
44 Myrrikse Slevedalsvannet
45 Sivhøne
46 Sothøne 13.01.2022
47 Trane 15.04.2022 Bogstadvannet
48 Vipe 23.03.2022 Maridalen
49 Heilo
50 Tundralo
51 Sandlo 28.04.2022
52 Dverglo 14.05.2022 Snekkervika
53 Tjeld 05.03.2022
54 Enkeltbekkasin
55 Svarthalespove 17.05.2022 Lundevågen
56 Lappspove
57 Småspove 03.05.2022 Fornebu
58 Storspove 14.05.2022 Snekkervika
59 Sotsnipe 03.08.2022 Årnestangen
60 Rødstilk 15.05.2022 Mølen
61 Gluttsnipe
62 Skogsnipe 20.04.2022
63 Grønnstilk 03.05.2022 Fornebu
64 Strandsnipe 02.05.2022 Maridalen
65 Polarsnipe 16.05.2022 Kviljoodden
66 Sandløper 16.05.2022 Kviljoodden
67 Temmincksnipe 19.07.2022 Valdresflya
68 Myrsnipe 16.05.2022 Kviljoodden
69 Fjæreplytt 02.02.2022 Vassholmflu
70 Brushane 14.05.2022 Snekkervika
71 Rugde 02.05.2022 Maridalen
72 Krykkje 13.02.2022 Lysakerfjorden
73 Hettemåke 01.01.2022
74 Dvergmåke 24.05.2022 Møringa
75 Rosenmåke 24.05.2022 Møringa
76 Fiskemåke 01.01.2022
77 Gråmåke 01.01.2022
78 Sildemåke 18.03.2022
79 Svartbak 01.01.2022
80 Dvergterne 11.06.2923 Svelle
81 Makrellterne 28.04.2022
82 Splitterne
83 Lomvi
84 Alke 01.01.2022
85 Teist 17.05.2022 Lista
86 Klippedue (dom.: bydue) 01.01.2022
87 Skogdue 09.03.2022
88 Ringdue 02.02.2022
89 Tyrkerdue 17.05.2022 Lista
90 Gjøk 16.05.2022
91 Tårnseiler 16.05.2022
92 Isfugl 04.01.2022 Kongshavn
93 Vendehals 17.05.2022 Lista
94 Hvitryggspett 06.07.2022 Havnehagen, Vanse
95 Flaggspett
96 Dvergspett 20.03.2022 Sørkedalen
97 Svartspett
98 Grønnspett 04.02.2022 Storøykilen
99 Tårnfalk 18.04.2022 Maridalen
100 Lerkefalk 03.08.2022 Årnestangen
101 Vandrefalk 20.04.2022
102 Tornskate 14.05.2022 Snekkervika
103 Nøtteskrike
104 Skjære 01.01.2022
105 Nøttekråke
106 Kaie 02.01.2022
107 Kornkråke 22.05.2022 Orrevannet
108 Svartkråke 06.07.2022 Lista
109 Kråke 01.01.2022
110 Ravn
111 Trelerke 27.03.2022 Maridalen
112 Sanglerke 22.03.2022
113 Fjellerke 19.07.2022 Valdresflya
114 Sandsvale 04.05.2022 Sørkedalen
115 Låvesvale 18.04.2022 Maridalen
116 Taksvale 02.05.2022 Maridalen
117 Løvmeis
118 Granmeis
119 Svartmeis 27.01.2022
120 Toppmeis 27.01.2022
121 Kjøttmeis 01.01.2022
122 Blåmeis 02.01.2022
123 Stjertmeis
124 Spettmeis
125 Trekryper 22.03.2022
126 Gjerdesmett
127 Fossekall 14.01.2022 Hovseter
128 Fuglekonge
129 Løvsanger 02.05.2022
130 Gransanger 14.04.2022 Fornebu
131 Bøksanger 03.05.2022 Fornebu
132 Gulsanger 28.05.2022 Sørkedalen
133 Sivsanger 17.05.2022 Lista
134 Rørsanger
135 Myrsanger 04.06.2022 Tuen
136 Munk 26.04.2022
137 Hagesanger
138 Tornsanger
139 Møller 05.05.2023 Fornebu
140 Rødstrupesanger 19.05.2022 Tungenes
141 Gråfluesnapper 14.05.2022 Snekkervika
142 Rødstrupe 21.03.2022
143 Nattergal 15.05.2022 Mølen
144 Blåstrupe
145 Svarthvit fluesnapper 11.05.2022
146 Rødstjert
147 Buskskvett 03.05.2022 Fornebu
148 Svartstrupe 17.05.2022 Lista
149 Steinskvett 14.04.2022 Fornebu
150 Ringtrost 14.04.2022 Fornebu
151 Svarttrost 01.01.2022
152 Gråtrost 01.01.2022
153 Rødvingetrost 23.03.2022 Maridalen
154 Måltrost 27.03.2022
155 Duetrost 23.03.2022 Maridalen
156 Stær 16.02.2022 Sørkedalen
157 Jernspurv 11.05.2022
158 Linerle 07.04.2022
159 Gulerle 14.05.2022 Snekkervika
160 Vintererle 26.03.2022 Hovseter
161 Trepiplerke
162 Heipiplerke 18.04.2022 Maridalen
163 Skjærpiplerke 09.04.2022 Fyrst brygge
164 Lappspurv 19.07.2022 Valdresflya
165 Snøspurv 19.07.2022 Valdresflya
166 Gulspurv 02.01.2022
167 Sivspurv 18.03.2022
168 Bokfink 12.03.2022
169 Bjørkefink 24.01.2021
170 Rosenfink 28.05.2022 Sørkedalen
171 Grønnfink 02.01.2022
172 Furukorsnebb
173 Grankorsnebb 27.01.2022
174 Brunsisik 08.02.2022
175 Gråsisik 16.05.2022
176 Grønnsisik
177 Stillits
178 Dompap
179 Kjernebiter
180 Bergirisk 27.03.2022 Maridalen
181 Tornirisk 28.04.2022
182 Gråspurv 01.01.2022
183 Pilfink

NSKF-arter er uthevet.