| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2023] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2023 for Ole Skimmeland

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane
2 Sangsvane 02.04.2023 Bogstadvannet
3 Kortnebbgås 20.03.2023 Fornebu
4 Grågås 08.02.2023 Fornebu
5 Kanadagås
6 Hvitkinngås
7 Ringgås 21.05.2023 Lista fyr
8 Gravand 23.02.2023
9 Brunnakke
10 Snadderand 16.04.2023 Snekkervika
11 Krikkand
12 Stokkand
13 Knekkand 27.04.2023 Årnestangen
14 Taffeland 21.04.2023 Koksa
15 Toppand
16 Ærfugl
17 Havelle 23.02.2023
18 Svartand
19 Sjøorre
20 Kvinand
21 Siland
22 Laksand
23 Vaktel 20.05.2023 Kviljo
24 Storlom
25 Islom 19.05.2023 Kviljo
26 Amerikastorlom 19.05.2023 Kviljoodden
27 Smålom
28 Dvergdykker 05.01.2023 Frognerkilen
29 Gråstrupedykker 20.05.2023 Skedalsvannet
30 Toppdykker
31 Havsule
32 Storskarv
33 Toppskarv
34 Gråhegre
35 Fiskeørn 16.04.2023 Snekkervika
36 Sivhauk 16.04.2023 Snekkervika
37 Spurvehauk
38 Hønsehauk
39 Rødglente 03.04.2023 Halden brygge
40 Havørn 27.04.2023 Årnestangen
41 Musvåk
42 Vannrikse
43 Sivhøne
44 Sothøne
45 Trane
46 Vipe
47 Heilo
48 Sandlo
49 Dverglo
50 Tjeld
51 Kvartbekkasin 10.01.2023 Hundsund
52 Enkeltbekkasin
53 Svarthalespove 09.05.2023
54 Småspove
55 Storspove
56 Sotsnipe 09.05.2023
57 Rødstilk
58 Gluttsnipe
59 Skogsnipe 16.04.2023 Snekkervika
60 Grønnstilk
61 Strandsnipe
62 Sandløper
63 Dvergsnipe
64 Temmincksnipe
65 Myrsnipe
66 Fjæreplytt 10.01.2023 Bygdøy
67 Brushane 09.05.2023
68 Rugde 23.03.2023 Koksa
69 Hettemåke
70 Fiskemåke
71 Gråmåke
72 Sildemåke
73 Svartbak
74 Makrellterne
75 Tyvjo 21.05.2023 Lista fyr
76 Lomvi
77 Alke
78 Klippedue (dom.: bydue)
79 Skogdue 10.01.2023 Strømstangen
80 Ringdue
81 Tyrkerdue
82 Gjøk
83 Kattugle
84 Jordugle 21.05.2023 Gunnarsmyra
85 Tårnseiler
86 Hærfugl 06.05.2023 Koksa
87 Vendehals
88 Flaggspett
89 Dvergspett 14.01.2023
90 Svartspett
91 Grønnspett
92 Tårnfalk
93 Lerkefalk
94 Tornskate 12.05.2023 Storøya
95 Varsler 18.02.2023 Sørkedalen
96 Nøtteskrike
97 Skjære
98 Nøttekråke
99 Kaie
100 Svartkråke
101 Kråke
102 Ravn
103 Skjeggmeis
104 Sanglerke 23.03.2023 Fornebu
105 Sandsvale
106 Låvesvale 28.04.2023
107 Taksvale
108 Granmeis
109 Svartmeis
110 Toppmeis
111 Kjøttmeis
112 Blåmeis
113 Stjertmeis
114 Spettmeis
115 Trekryper
116 Gjerdesmett
117 Fossekall
118 Fuglekonge
119 Løvsanger
120 Gransanger 23.03.2023 Koksa
121 Gulsanger 10.05.2023
122 Sivsanger
123 Rørsanger 10.05.2023
124 Myrsanger 29.05.2023 Koksa
125 Munk
126 Hagesanger 10.05.2023
127 Tornsanger 09.05.2023
128 Møller
129 Gråfluesnapper
130 Rødstrupe 14.01.2023
131 Nattergal
132 Svarthvit fluesnapper
133 Rødstjert 01.05.2023
134 Buskskvett
135 Svartstrupe
136 Steinskvett
137 Ringtrost 23.04.2023 Koksa
138 Svarttrost
139 Svartstrupetrost 27.03.2023 Østre Løes
140 Gråtrost
141 Rødvingetrost
142 Måltrost
143 Duetrost 15.04.2023 Sørkedalen
144 Stær 08.02.2023 Fornebu
145 Jernspurv 15.04.2023
146 Linerle
147 Gulerle 09.05.2023
148 Vintererle 29.03.2023 Fornebu
149 Trepiplerke
150 Heipiplerke
151 Skjærpiplerke
152 Sidensvans
153 Gulspurv
154 Hortulan 23.05.2023 Utsira
155 Sivspurv 25.01.2023 Storøykilen
156 Bokfink 23.02.2023
157 Bjørkefink
158 Grønnfink
159 Brunsisik
160 Gråsisik
161 Grønnsisik
162 Stillits
163 Dompap
164 Kjernebiter
165 Tornirisk 23.03.2023 Koksa
166 Gråspurv
167 Pilfink

NSKF-arter er uthevet.