| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2019] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2018 for Esben Reiersen

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane
2 Sangsvane
3 Kortnebbgås 14.04.2018 Storemyr
4 Grågås 07.04.2018 Børsesjø
5 Kanadagås
6 Gravand 16.06.2018 Jomfruland
7 Brunnakke 24.04.2018 Børsesjø
8 Krikkand 18.04.2018 Storemyr
9 Stokkand
10 Skjeand 01.05.2018 Børsejø
11 Taffeland 01.05.2018 Børsejø
12 Toppand
13 Ærfugl 16.06.2018 Jomfruland
14 Kvinand
15 Siland 16.06.2018 Jomfruland
16 Laksand 07.04.2018 Børsesjø
17 Vaktel 04.07.2018 Storemyr
18 Storfugl 28.04.2018 Melum
19 Orrfugl
20 Storlom 03.05.2018 Siljan
21 Toppdykker 24.04.2018 Børsesjø
22 Havsule
23 Storskarv
24 Toppskarv
25 Gråhegre 22.04.2018 Ekornrød
26 Fiskeørn 22.04.2018 Ekornrød
27 Sivhauk 01.05.2018 Børsejø
28 Myrhauk 12.04.2018 Storemyr
29 Spurvehauk
30 Hønsehauk 28.04.2018 Melum
31 Havørn 27.06.2018 Jomfruland
32 Musvåk
33 Vannrikse 01.05.2018 Børsejø
34 Sothøne
35 Trane 07.04.2018 Børsesjø
36 Vipe
37 Heilo 16.06.2018 Jomfruland
38 Sandlo 27.06.2018 Jomfruland
39 Dverglo 27.06.2018 Jomfruland
40 Tjeld 27.06.2018 Jomfruland
41 Enkeltbekkasin 18.04.2018 Storemyr
42 Storspove 14.04.2018 Storemyr
43 Rødstilk 27.06.2018 Jomfruland
44 Gluttsnipe 10.05.2018 Børsesjø
45 Skogsnipe 07.04.2018 Børsesjø
46 Grønnstilk 01.05.2018 Børsejø
47 Strandsnipe 03.05.2018 Siljan
48 Polarsnipe 16.06.2018 Jomfruland
49 Sandløper 16.06.2018 Jomfruland
50 Myrsnipe 27.06.2018 Jomfruland
51 Rugde 28.04.2018 Melum
52 Hettemåke 12.04.2018 Storemyr
53 Fiskemåke
54 Gråmåke
55 Sildemåke 24.04.2018 Børsesjø
56 Svartbak
57 Makrellterne 27.06.2018 Jomfruland
58 Klippedue (dom.: bydue)
59 Skogdue 18.04.2018 Storemyr
60 Ringdue
61 Tyrkerdue
62 Gjøk 20.05.2018 Vikstøyl
63 Hubro 28.12.2018 Ekornrød
64 Kattugle
65 Lappugle 03.11.2018 Ryggen
66 Spurveugle 10.10.2018 Ryggen
67 Perleugle 18.05.2018 Vikstøyl
68 Nattravn 26.05.2018 Gulset
69 Tårnseiler 17.05.2018 Skien
70 Vendehals 19.05.2018 Vikstøyl
71 Dvergspett 28.04.2018 Melum
72 Flaggspett
73 Svartspett
74 Grønnspett
75 Gråspett 03.05.2018 Siljan
76 Tårnfalk 07.04.2018 Børsesjø
77 Dvergfalk 24.04.2018 Børsesjø
78 Vandrefalk 18.04.2018 Storemyr
79 Tornskate 31.07.2018 Storemyr
80 Varsler 07.04.2018 Børsesjø
81 Nøtteskrike
82 Skjære
83 Nøttekråke 31.07.2018 Gulset
84 Kaie
85 Kornkråke
86 Kråke
87 Ravn
88 Sanglerke
89 Sandsvale 10.05.2018 Børsesjø
90 Låvesvale 07.05.2018 Lunde
91 Taksvale 18.05.2018 Børsesjø
92 Løvmeis
93 Granmeis
94 Svartmeis
95 Toppmeis
96 Kjøttmeis
97 Blåmeis
98 Stjertmeis
99 Spettmeis
100 Trekryper
101 Gjerdesmett
102 Fossekall
103 Fuglekonge
104 Løvsanger 01.05.2018 Børsejø
105 Gransanger 07.04.2018 Børsesjø
106 Gulsanger 19.05.2018 Vikstøyl
107 Rørsanger 10.05.2018 Børsesjø
108 Myrsanger 28.05.2018 Børsesjø
109 Munk 23.04.2018 Gulset
110 Hagesanger 10.05.2018 Børsesjø
111 Tornsanger 10.05.2018 Børsesjø
112 Møller 08.05.2018 Gulset
113 Gråfluesnapper 08.05.2018 Gulset
114 Rødstrupe
115 Nattergal 16.06.2018 Jomfruland
116 Blåstrupe 31.07.2018 Storemyr
117 Svarthvit fluesnapper 01.05.2018 Gulset
118 Rødstjert 18.05.2018 Vikstøyl
119 Buskskvett 10.05.2018 Børsesjø
120 Steinskvett 12.06.2018 Rødmyr
121 Svarttrost
122 Gråtrost
123 Rødvingetrost 08.04.2018 Gulset
124 Måltrost 12.04.2018 Storemyr
125 Duetrost 12.04.2018 Storemyr
126 Stær
127 Jernspurv 07.04.2018 Løvenskjold
128 Linerle 07.04.2018 Børsesjø
129 Gulerle 18.08.2018 Storemyr
130 Vintererle 07.04.2018 Løvenskjold
131 Trepiplerke 28.04.2018 Melum
132 Heipiplerke 18.04.2018 Storemyr
133 Sidensvans
134 Gulspurv
135 Sivspurv 07.04.2018 Børsesjø
136 Bokfink
137 Bjørkefink
138 Rosenfink 27.05.2018 Slettevannet
139 Grønnfink
140 Furukorsnebb 28.04.2018 Melum
141 Grankorsnebb
142 Brunsisik 16.06.2018 Jomfruland
143 Gråsisik
144 Grønnsisik
145 Bergirisk 12.04.2018 Storemyr
146 Tornirisk 07.04.2018 Børsesjø
147 Stillits
148 Dompap
149 Kjernebiter 16.06.2018 Skarbo
150 Gråspurv
151 Pilfink

NSKF-arter er uthevet.