| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2019] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2019 for Esben Reiersen

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane
2 Sangsvane
3 Sædgås 27.04.2019 Børsesjø
4 Kortnebbgås 01.04.2019 Gulset
5 Grågås 02.03.2019 Mølen
6 Kanadagås
7 Hvitkinngås 27.04.2019 Børsesjø
8 Gravand 02.03.2019 Mølen
9 Brunnakke Varanger
10 Snadderand 27.04.2019 Børsesjø
11 Krikkand 03.03.2019 Børsesjø
12 Stokkand
13 Toppand
14 Bergand Varanger
15 Ærfugl 02.03.2019 Mølen
16 Havelle Varanger
17 Sjøorre 02.03.2019 Mølen
18 Kvinand
19 Siland 02.03.2019 Mølen
20 Laksand
21 Lirype 14.10.2019 Grisungdalen
22 Storfugl 07.04.2019 Melum
23 Orrfugl 05.01.2019 Vikstøyl
24 Jerpe 07.04.2019 Melum
25 Storlom 02.03.2019 Mølen
26 Islom Varanger
27 Smålom Varanger
28 Toppdykker 03.04.2019 Børsesjø
29 Horndykker 02.03.2019 Mølen
30 Havhest Varanger
31 Storskarv
32 Toppskarv Varanger
33 Gråhegre
34 Fiskeørn 28.04.2019 Børsejø
35 Kongeørn 14.10.2019 Grisungdalen
36 Sivhauk 27.04.2019 Børsesjø
37 Spurvehauk
38 Hønsehauk 03.03.2019 Børsesjø
39 Glente 22.04.2019 Gulset
40 Havørn Varanger
41 Fjellvåk 16.03.2019 Børsesjø
42 Musvåk 14.04.2019 Geiteryggen
43 Vannrikse 16.03.2019 Børsesjø
44 Sothøne 03.04.2019 Børsesjø
45 Trane 16.03.2019 Børsesjø
46 Vipe 16.03.2019 Børsesjø
47 Heilo 06.05.2019 Grønnerød
48 Sandlo 02.03.2019 Mølen
49 Tjeld 02.03.2019 Mølen
50 Kvartbekkasin Varanger
51 Enkeltbekkasin 03.04.2019 Børsesjø
52 Lappspove Varanger
53 Småspove Varanger
54 Storspove 12.05.2019 Børsejø
55 Rødstilk Varanger
56 Gluttsnipe 28.04.2019 Børsejø
57 Skogsnipe 23.04.2019 Movann
58 Grønnstilk 27.04.2019 Børsesjø
59 Strandsnipe 30.04.2019 Vikstøyl
60 Steinvender Varanger
61 Polarsnipe Varanger
62 Sandløper Varanger
63 Dvergsnipe Varanger
64 Temmincksnipe Varanger
65 Myrsnipe Varanger
66 Brushane Varanger
67 Svømmesnipe Varanger
68 Rugde 10.04.2019 Bergsbygda
69 Krykkje Varanger
70 Hettemåke 23.03.2019 Jomfruland
71 Fiskemåke 23.03.2019 Jomfruland
72 Gråmåke
73 Sildemåke 01.04.2019 Kjørbekk
74 Svartbak
75 Makrellterne 12.05.2019 Børsejø
76 Rødnebbterne Varanger
77 Tyvjo Varanger
78 Fjelljo Varanger
79 Lomvi Varanger
80 Alke Varanger
81 Teist Varanger
82 Lunde Varanger
83 Klippedue (dom.: bydue)
84 Skogdue 02.03.2019 Mølen
85 Ringdue 17.02.2019
86 Tyrkerdue
87 Gjøk 22.05.2019 Børsesjø
88 Spurveugle 25.03.2019 Gulset
89 Hornugle Jomfruland
90 Nattravn 03.06.2019 Tinnskollen
91 Tårnseiler 18.05.2019 Børsesjø
92 Isfugl 26.01.2019 Herreelva
93 Vendehals 01.05.2019 Vikstøy
94 Dvergspett
95 Flaggspett
96 Svartspett 24.02.2019 Storemyr
97 Grønnspett 12.08.2019 Gulset
98 Tårnfalk 03.04.2019 Børsesjø
99 Dvergfalk Varanger
100 Lerkefalk 05.08.2019 Børsesjø
101 Jaktfalk 12.10.2019 Sæterfjellet
102 Vandrefalk 09.04.2019 Bergsbygda
103 Tornskate 12.08.2019 Storemyr
104 Varsler 24.02.2019 Storemyr
105 Nøtteskrike
106 Skjære
107 Nøttekråke
108 Kaie
109 Kråke
110 Ravn
111 Sanglerke 24.02.2019 Storemyr
112 Fjellerke 02.03.2019 Mølen
113 Sandsvale 27.04.2019 Børsesjø
114 Låvesvale 20.04.2019 Vikstøyl
115 Taksvale 27.04.2019 Børsesjø
116 Løvmeis 23.02.2019 Børsesjø
117 Granmeis
118 Svartmeis
119 Toppmeis 05.01.2019 Vikstøyl
120 Kjøttmeis
121 Blåmeis
122 Spettmeis
123 Trekryper 24.03.2019 Løvenskiold
124 Gjerdesmett
125 Fossekall
126 Fuglekonge 07.04.2019 Melum
127 Løvsanger 26.04.2019 Rødmyr
128 Gransanger 06.04.2019 Siljan
129 Gulsanger 22.05.2019 Børsesjø
130 Sivsanger 27.04.2019 Børsesjø
131 Rørsanger 12.05.2019 Børsejø
132 Myrsanger 12.08.2019 Storemyr
133 Munk 04.05.2019 Ekornrød
134 Hagesanger 18.05.2019 Børsesjø
135 Tornsanger 18.05.2019 Børsesjø
136 Møller 11.05.2019 Gulset
137 Gråfluesnapper 19.05.2019 Gulset
138 Rødstrupe
139 Nattergal Jomfruland
140 Blåstrupe Varanger
141 Svarthvit fluesnapper 28.04.2019 Gulset
142 Rødstjert 01.05.2019 Vikstøy
143 Buskskvett 01.05.2019 Vikstøy
144 Steinskvett 23.03.2019 Jomfruland
145 Svarttrost
146 Gråtrost
147 Rødvingetrost 29.03.2019 Klosterskogen
148 Måltrost 29.03.2019 Klosterskogen
149 Duetrost 06.04.2019 Siljan
150 Stær 02.03.2019 Mølen
151 Jernspurv 03.04.2019 Børsesjø
152 Linerle 06.04.2019 Siljan
153 Gulerle 18.05.2019 Børsesjø
154 Vintererle 17.04.2019 Eriksrød
155 Trepiplerke 01.05.2019 Vikstøy
156 Heipiplerke 23.03.2019 Jomfruland
157 Skjærpiplerke 02.03.2019 Mølen
158 Sidensvans
159 Lappspurv Varanger
160 Snøspurv 02.03.2019 Mølen
161 Gulspurv
162 Sivspurv 02.03.2019 Mølen
163 Bokfink 18.03.2019 Gulset
164 Bjørkefink 02.04.2019 Gulset
165 Rosenfink Jomfruland
166 Grønnfink
167 Grankorsnebb
168 Brunsisik Jomfruland
169 Gråsisik
170 Polarsisik Varanger
171 Grønnsisik
172 Tornirisk Jomfruland
173 Stillits
174 Dompap
175 Kjernebiter 17.04.2019 Gulset
176 Gråspurv
177 Pilfink

NSKF-arter er uthevet.