| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2022] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2021 for Esben Reiersen

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane
2 Sangsvane
3 Kortnebbgås
4 Tundragås
5 Grågås
6 Kanadagås
7 Hvitkinngås
8 Gravand
9 Brunnakke
10 Krikkand
11 Stokkand
12 Skjeand
13 Toppand
14 Ærfugl
15 Havelle
16 Svartand
17 Sjøorre
18 Kvinand
19 Siland
20 Laksand
21 Vaktel
22 Lirype
23 Storfugl
24 Orrfugl
25 Jerpe
26 Storlom
27 Smålom
28 Toppdykker
29 Horndykker
30 Stork 02.06.2021 Børsesjø
31 Storskarv
32 Toppskarv
33 Gråhegre
34 Fiskeørn
35 Kongeørn
36 Sivhauk
37 Myrhauk
38 Spurvehauk
39 Hønsehauk
40 Havørn
41 Fjellvåk
42 Musvåk
43 Vannrikse
44 Sothøne
45 Trane
46 Vipe
47 Heilo
48 Sandlo
49 Dverglo
50 Boltit
51 Tjeld
52 Enkeltbekkasin
53 Lappspove
54 Småspove
55 Storspove
56 Rødstilk
57 Gluttsnipe
58 Skogsnipe
59 Grønnstilk
60 Strandsnipe
61 Steinvender
62 Dvergsnipe
63 Tundrasnipe
64 Myrsnipe
65 Brushane
66 Rugde
67 Hettemåke
68 Fiskemåke
69 Gråmåke
70 Sildemåke
71 Svartbak
72 Makrellterne
73 Lomvi
74 Klippedue (dom.: bydue)
75 Skogdue
76 Ringdue
77 Tyrkerdue
78 Gjøk
79 Kattugle
80 Perleugle
81 Nattravn
82 Tårnseiler
83 Vendehals
84 Hvitryggspett
85 Flaggspett
86 Tretåspett
87 Dvergspett
88 Svartspett
89 Grønnspett
90 Gråspett
91 Tårnfalk
92 Dvergfalk
93 Lerkefalk
94 Vandrefalk
95 Lavskrike
96 Nøtteskrike
97 Skjære
98 Nøttekråke
99 Kaie
100 Kråke
101 Ravn
102 Sanglerke
103 Sandsvale
104 Låvesvale
105 Taksvale
106 Løvmeis
107 Granmeis
108 Svartmeis
109 Toppmeis
110 Kjøttmeis
111 Blåmeis
112 Spettmeis
113 Trekryper
114 Gjerdesmett
115 Fossekall
116 Fuglekonge
117 Løvsanger
118 Gransanger
119 Bøksanger
120 Gulsanger
121 Rørsanger
122 Myrsanger
123 Munk
124 Hagesanger
125 Tornsanger
126 Møller
127 Gråfluesnapper
128 Rødstrupe
129 Blåstrupe
130 Svarthvit fluesnapper
131 Rødstjert
132 Buskskvett
133 Steinskvett
134 Svarttrost
135 Gråtrost
136 Rødvingetrost
137 Måltrost
138 Duetrost
139 Stær
140 Jernspurv
141 Linerle
142 Gulerle
143 Vintererle
144 Trepiplerke
145 Heipiplerke
146 Skjærpiplerke
147 Sidensvans
148 Gulspurv
149 Sivspurv
150 Bokfink
151 Bjørkefink
152 Rosenfink
153 Grønnfink
154 Grankorsnebb
155 Gråsisik
156 Grønnsisik
157 Stillits
158 Dompap
159 Kjernebiter
160 Bergirisk
161 Tornirisk
162 Gråspurv
163 Pilfink

NSKF-arter er uthevet.