| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2022] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2022 for Esben Reiersen

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane
2 Sangsvane
3 Kortnebbgås
4 Grågås
5 Kanadagås
6 Hvitkinngås
7 Gravand
8 Krikkand
9 Stokkand
10 Toppand
11 Ærfugl
12 Kvinand
13 Siland
14 Storfugl
15 Orrfugl
16 Storlom
17 Toppdykker
18 Havsule
19 Storskarv
20 Toppskarv
21 Gråhegre
22 Fiskeørn
23 Kongeørn
24 Sivhauk
25 Spurvehauk
26 Hønsehauk
27 Musvåk
28 Vannrikse
29 Sothøne
30 Trane
31 Vipe
32 Sandlo
33 Tjeld
34 Enkeltbekkasin
35 Lappspove
36 Storspove
37 Rødstilk
38 Gluttsnipe
39 Skogsnipe
40 Grønnstilk
41 Strandsnipe
42 Myrsnipe
43 Brushane
44 Rugde
45 Hettemåke
46 Fiskemåke
47 Gråmåke
48 Sildemåke
49 Svartbak
50 Makrellterne
51 Klippedue (dom.: bydue)
52 Ringdue
53 Gjøk
54 Kattugle
55 Spurveugle
56 Perleugle
57 Nattravn
58 Tårnseiler
59 Vendehals
60 Flaggspett
61 Tretåspett
62 Dvergspett
63 Svartspett
64 Grønnspett
65 Tårnfalk
66 Vandrefalk
67 Nøtteskrike
68 Skjære
69 Nøttekråke
70 Kaie
71 Kråke
72 Ravn
73 Sanglerke
74 Sandsvale
75 Låvesvale
76 Taksvale
77 Løvmeis
78 Granmeis
79 Svartmeis
80 Toppmeis
81 Kjøttmeis
82 Blåmeis
83 Stjertmeis
84 Spettmeis
85 Trekryper
86 Gjerdesmett
87 Fossekall
88 Fuglekonge
89 Løvsanger
90 Gransanger
91 Bøksanger
92 Gulsanger
93 Rørsanger
94 Myrsanger
95 Munk
96 Hagesanger
97 Tornsanger
98 Møller
99 Gråfluesnapper
100 Rødstrupe
101 Svarthvit fluesnapper
102 Rødstjert
103 Buskskvett
104 Steinskvett
105 Ringtrost
106 Svarttrost
107 Gråtrost
108 Rødvingetrost
109 Måltrost
110 Duetrost
111 Stær
112 Jernspurv
113 Linerle
114 Vintererle
115 Trepiplerke
116 Heipiplerke
117 Sidensvans
118 Gulspurv
119 Sivspurv
120 Bokfink
121 Bjørkefink
122 Grønnfink
123 Furukorsnebb
124 Grankorsnebb
125 Brunsisik
126 Gråsisik
127 Grønnsisik
128 Stillits
129 Dompap
130 Kjernebiter
131 Tornirisk
132 Gråspurv
133 Pilfink

NSKF-arter er uthevet.