| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2023] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2022 for Esben Reiersen

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane
2 Sangsvane
3 Kortnebbgås
4 Grågås
5 Kanadagås
6 Hvitkinngås
7 Gravand
8 Krikkand
9 Stokkand
10 Toppand
11 Ærfugl
12 Svartand
13 Sjøorre
14 Kvinand
15 Siland
16 Laksand
17 Storfugl
18 Orrfugl
19 Storlom
20 Smålom
21 Toppdykker
22 Havsule
23 Storskarv
24 Toppskarv
25 Gråhegre
26 Fiskeørn
27 Kongeørn
28 Sivhauk
29 Spurvehauk
30 Hønsehauk
31 Havørn
32 Fjellvåk
33 Musvåk
34 Vannrikse
35 Sothøne
36 Trane
37 Vipe
38 Heilo
39 Sandlo
40 Tjeld
41 Kvartbekkasin
42 Enkeltbekkasin
43 Lappspove
44 Storspove
45 Rødstilk
46 Gluttsnipe
47 Skogsnipe
48 Grønnstilk
49 Strandsnipe
50 Myrsnipe
51 Fjæreplytt
52 Brushane
53 Rugde
54 Hettemåke
55 Svartehavsmåke 29.10.2022 Jomfruland
56 Fiskemåke
57 Gråmåke
58 Sildemåke
59 Svartbak
60 Makrellterne
61 Alke
62 Klippedue (dom.: bydue)
63 Skogdue
64 Ringdue
65 Tyrkerdue
66 Gjøk
67 Kattugle
68 Spurveugle
69 Perleugle
70 Hornugle
71 Nattravn
72 Tårnseiler
73 Vendehals
74 Flaggspett
75 Tretåspett
76 Dvergspett
77 Svartspett
78 Grønnspett
79 Tårnfalk
80 Dvergfalk
81 Lerkefalk
82 Vandrefalk
83 Tornskate
84 Nøtteskrike
85 Skjære
86 Nøttekråke
87 Kaie
88 Kråke
89 Ravn
90 Skjeggmeis
91 Sanglerke
92 Sandsvale
93 Låvesvale
94 Taksvale
95 Løvmeis
96 Granmeis
97 Svartmeis
98 Toppmeis
99 Kjøttmeis
100 Blåmeis
101 Stjertmeis
102 Spettmeis
103 Trekryper
104 Gjerdesmett
105 Fossekall
106 Fuglekonge
107 Løvsanger
108 Gransanger
109 Bøksanger
110 Gulsanger
111 Rørsanger
112 Myrsanger
113 Munk
114 Hagesanger
115 Tornsanger
116 Møller
117 Gråfluesnapper
118 Rødstrupe
119 Blåstrupe
120 Svarthvit fluesnapper
121 Rødstjert
122 Buskskvett
123 Steinskvett
124 Ringtrost
125 Svarttrost
126 Gråtrost
127 Rødvingetrost
128 Måltrost
129 Duetrost
130 Stær
131 Jernspurv
132 Linerle
133 Gulerle
134 Vintererle
135 Trepiplerke
136 Heipiplerke
137 Skjærpiplerke
138 Sidensvans
139 Gulspurv
140 Sivspurv
141 Bokfink
142 Bjørkefink
143 Grønnfink
144 Furukorsnebb
145 Grankorsnebb
146 Brunsisik
147 Gråsisik
148 Grønnsisik
149 Stillits
150 Dompap
151 Kjernebiter
152 Bergirisk
153 Tornirisk
154 Gråspurv
155 Pilfink

NSKF-arter er uthevet.