| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2019] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2019 for Jonas Langbråten

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane 02.01.2019 Lista
2 Sangsvane 01.01.2019 Lista
3 Sædgås 01.01.2019 Lista
4 Kortnebbgås 01.01.2019 Lista
5 Tundragås 01.01.2019 Lista
6 Grågås 01.01.2019 Lista
7 Kanadagås 10.03.2019 Østensjøvannet
8 Hvitkinngås 10.03.2019 Østensjøvannet
9 Gravand 01.01.2019 Lista
10 Brunnakke 30.01.2019 Lista
11 Krikkand 20.01.2019 Lista
12 Stokkand 01.01.2019 Lista
13 Stjertand 10.03.2019 Østensjøvannet
14 Toppand 03.01.2019 Lista
15 Bergand 01.01.2019 Lista
16 Ærfugl 01.01.2019 Lista
17 Havelle 01.01.2019 Lista
18 Svartand 01.01.2019 Lista
19 Sjøorre 01.01.2019 Lista
20 Kvinand 01.01.2019 Lista
21 Lappfiskand 03.01.2019 Lista
22 Siland 01.01.2019 Lista
23 Laksand 01.01.2019 Lista
24 Gulnebblom 01.01.2019 Lista
25 Storlom 26.02.2019 Lista
26 Islom 06.01.2019 Lista
27 Smålom 09.01.2019 Lista
28 Dvergdykker 01.01.2019 Lista
29 Toppdykker 21.03.2019 Lista
30 Horndykker 01.01.2019 Lista
31 Havsule 06.01.2019 Lista
32 Storskarv 03.01.2019 Lista
33 Toppskarv 13.01.2019 Lista
34 Gråhegre 05.01.2019 Lista
35 Rørdrum 31.01.2019 Lista
36 Myrhauk 06.01.2019 Lista
37 Spurvehauk 02.01.2019 Lista
38 Hønsehauk 19.01.2019 Lista
39 Havørn 06.01.2019 Lista
40 Fjellvåk 13.01.2019 Lista
41 Musvåk 05.01.2019 Lista
42 Vannrikse 19.01.2019 Lista
43 Sothøne 28.01.2019 Lista
44 Vipe 28.01.2019 Lista
45 Heilo 17.03.2019 Lista
46 Sandlo 26.02.2019 Lista
47 Tjeld 26.02.2019 Lista
48 Enkeltbekkasin 14.01.2019 Lista
49 Storspove 19.03.2019 Lista
50 Myrsnipe 30.01.2019 Lista
51 Rugde 28.01.2019 Lista
52 Krykkje 13.01.2019 Lista
53 Hettemåke 26.02.2019 Lista
54 Fiskemåke 06.01.2019 Lista
55 Gråmåke 01.01.2019 Lista
56 Grønlandsmåke 17.02.2019 Gismerøya
57 Sildemåke 13.03.2019 Lista
58 Polarmåke 26.02.2019 Lista
59 Svartbak 01.01.2019 Lista
60 Lomvi 20.01.2019 Lista
61 Alke 19.03.2019 Lista
62 Klippedue (dom.: bydue) 05.01.2019 Lista
63 Ringdue 03.01.2019 Lista
64 Tyrkerdue 02.01.2019 Lista
65 Kattugle 11.03.2019 Lista
66 Lappugle 13.02.2019 Lista
67 Flaggspett 02.01.2019 Lista
68 Svartspett 20.02.2019 Eidskog
69 Vandrefalk 19.01.2019 Lista
70 Varsler 06.01.2019 Lista
71 Nøtteskrike 03.02.2019 Lindesnes
72 Skjære 01.01.2019 Lista
73 Kaie 01.01.2019 Lista
74 Kornkråke 04.01.2019 Lista
75 Svartkråke 13.03.2019 Lista
76 Kråke 01.01.2019 Lista
77 Ravn 13.01.2019 Lista
78 Sanglerke 30.01.2019 Lista
79 Løvmeis 16.01.2019 Spind
80 Granmeis 06.02.2019 Hjerkinn
81 Svartmeis 02.01.2019 Lista
82 Toppmeis 08.02.2019 Kongsvinger
83 Kjøttmeis 06.01.2019 Lista
84 Blåmeis 02.01.2019 Lista
85 Spettmeis 03.02.2019 Gjennestadvannet
86 Trekryper 08.02.2019 Kongsvinger
87 Gjerdesmett 03.01.2019 Lista
88 Fossekall 03.02.2019 Spind
89 Fuglekonge 19.01.2019 Lista
90 Rødstrupe 02.01.2019 Lista
91 Svartrødstjert 19.03.2019 Lista
92 Svarttrost 01.01.2019 Lista
93 Gråtrost 10.01.2019 Lista
94 Rødvingetrost 02.01.2019 Lista
95 Måltrost 25.01.2019 Lista
96 Stær 01.01.2019 Lista
97 Linerle 19.03.2019 Lista
98 Vintererle 19.01.2019 Lista
99 Heipiplerke 06.01.2019 Lista
100 Skjærpiplerke 19.01.2019 Lista
101 Sidensvans 05.02.2019 Lillehammer
102 Snøspurv 19.01.2019 Lista
103 Gulspurv 06.01.2019 Lista
104 Sivspurv 23.03.2019 Lista
105 Bokfink 19.01.2019 Lista
106 Bjørkefink 29.01.2019 Lista
107 Grønnfink 02.01.2019 Lista
108 Gråsisik 20.02.2019 Eidskog
109 Dompap 04.02.2029 Kongsvinger
110 Gråspurv 02.01.2019 Lista
111 Pilfink 12.01.2019 Lista

NSKF-arter er uthevet.