| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2019] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2019 for Øivind Syvertsen

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane 01.01.2019 Kadettangen, Sandvika
2 Sangsvane 26.01.2019 Ytre Sandebukta v/Bjerkøya
3 Kortnebbgås 24.04.2019 Maridalsvannet v/Kirkeby
4 Tundragås 29.04.2019 Østensjøvannet, Holstad
5 Grågås 01.01.2018 Østensjøvannet
6 Kanadagås 01.01.2018 Østensjøvannet
7 Hvitkinngås 01.01.2018 Østensjøvannet
8 Ringgås 18.05.2019 Rosnesbukta, Kurefjorden
9 Gravand 22.04.2019 Engervannet, Sandvika
10 Brunnakke 26.01.2019 Rosanes
11 Amerikablesand 02.06.2019 Rosnesbukta, Kurefjorden
12 Snadderand 18.05.2019 Rosnesbukta, Kurefjorden
13 Krikkand 06.01.2019 Frognerparken
14 Stokkand 01.01.2019 Elveroa, Asker sentrum
15 Stjertand 06.01.2019 Østensjøvannet
16 Knekkand 16.05.2019 Linnesstranda
17 Skjeand 03.05.2019 Hellesjøvannet
18 Taffeland 08.05.2019 Slevdalsvannet, Lista
19 Ringand 09.05.2019 Maridalsvannet v/Kirkeby
20 Toppand 01.01.2019 Kadettangen, Sandvika
21 Ærfugl 01.01.2019 Holmen brygge, Holmen
22 Havelle 20.10.2019 Storeflua
23 Svartand 11.05.2019 Maridalsvannet, Maridalen
24 Sjøorre 06.01.2019 Vassholmflu
25 Kvinand 01.01.2019 Kadettangen, Sandvika
26 Lappfiskand 26.01.2019 Rosanes
27 Siland 01.01.2019 Holmenbukta, Holmen
28 Laksand 26.01.2019 Rosanes
29 Vaktel 03.06.2019 Strand, Hemnessjøen
30 Storlom 23.04.2019 Maridalsvannet
31 Islom 11.06.2019 Kviljoodden, Kviljo, Lista
32 Smålom 29.04.2019 Linnesstranda
33 Dvergdykker 10.02.2019 Kongshavn
34 Gråstrupedykker 20.10.2011 Vollebukta, Verket
35 Toppdykker 31.03.2019 Linnesstranda
36 Horndykker 16.06.2019 Bonntjernet, Jessheim
37 Havsule 05.10.2019 Røvær-Utsira
38 Storskarv 01.01.2019 Kadettangen, Sandvika
39 Toppskarv 10.06.2019 Revtangen
40 Gråhegre 01.01.2019 Elveroa, Asker sentrum
41 Egretthegre 31.05.2019 Årnestangen
42 Fiskeørn 20.05.2019 Årnestangen
43 Sivhauk 03.05.2019 Hellesjøvannet
44 Myrhauk 05.10.2019 Utsira vest
45 Spurvehauk 13.02.2019 Nationaltheatret stasjon
46 Hønsehauk 01.01.2019 Østensjøvannet
47 Havørn 24.07.2019 Rossholmen
48 Musvåk 30.03.2019 Grinitajet, langs Enebakkveien
49 Vannrikse 01.01.2019 Østensjøvannet
50 Åkerrikse 16.06.2019 Kålstad
51 Myrrikse 01.05.2019 Fiskumvannet
52 Sivhøne 28.04.2019 Strandengdammen, Vollen
53 Sothøne 01.01.2019 Østensjøvannet
54 Trane 04.04.2019 Maridalen
55 Vipe 30.03.2019 Monsrudvika, Nordre Øyeren
56 Gråhodevipe 03.05.2019 Gåresund, Gjervoldsøy
57 Heilo 30.03.2019 Snekkervika, Nordre Øyeren
58 Sandlo 31.03.2019 Linnesstranda
59 Dverglo 22.04.2019 Linnesstranda
60 Tjeld 26.01.2019 Møringa, Karljohansvern
61 Enkeltbekkasin 11.05.2019 Storøya, Nordre Øyeren
62 Svarthalespove 13.10.2019 Presterødkilen
63 Lappspove 18.05.2019 Rosnesbukta, Kurefjorden
64 Småspove 18.05.2019 Rosnesbukta, Kurefjorden
65 Storspove 26.01.2019 Møringa, Karljohansvern
66 Sotsnipe 14.08.2019 Årnestangen
67 Rødstilk 06.05.2019 Årnestangen
68 Gluttsnipe 28.04.2019 Linnesstranda
69 Skogsnipe 22.04.2019 Storøya, Fornebu
70 Grønnstilk 01.05.2019 Storøykilen, Fornebu
71 Strandsnipe 28.04.2019 Linnesstranda
72 Polarsnipe 10.06.2019 Revtangen
73 Sandløper 10.06.2019 Revtangen
74 Temmincksnipe 13.05.2019 Linnesstranda
75 Myrsnipe 02.06.2019 Rosnesbukta, Kurefjorden
76 Fjæreplytt 16.02.2019 Huk, Bygdøy
77 Fjellmyrløper 02.06.2019 Rosnesbukta, Kurefjorden
78 Brushane 24.07.2019 Årnestangen
79 Rugde 15.05.2019 Eriksrudveien, Dikemark
80 Krykkje 10.10.2019 Sørvik
81 Hettemåke 03.03.2019 Blakstadbukta, Blakstad
82 Dvergmåke 16.06.2019 Lomnessjøen
83 Fiskemåke 06.01.2019 Frognerparken
84 Gråmåke 01.01.2019 Elveroa, Asker sentrum
85 Sildemåke 30.03.2019 Elveroa, Asker sentrum
86 Svartbak 01.01.2019 Haraldrud gjenvinningsanlegg
87 Makrellterne 06.05.2019 Årnestangen
88 Rødnebbterne 10.06.2019 Håstranda
89 Splitterne 09.06.2019 Kviljoodden, Kviljo, Lista
90 Lomvi 06.01.2019 Fürst brygge, Snarøya
91 Alke 06.01.2019 Lysakerfjorden
92 Teist 10.06.2019 Revtangen
93 Klippedue (dom.: bydue) 01.01.2019 Elveroa, Asker sentrum
94 Skogdue 22.04.2019 Storøya, Fornebu
95 Ringdue 03.03.2019 Aspelund, Blakstad-Konglungen
96 Tyrkerdue 06.01.2019 Tøyenparken, Tøyen
97 Gjøk 29.05.2019 Konglungen
98 Kattugle 11.07.2019 Heia /Bråten
99 Hornugle 13.07.2019 Oven Camping
100 Nattravn 17.06.2019 Røskestadvannet, SØ-enden
101 Tårnseiler 18.05.2019 Råde
102 Isfugl 20.03.2019 Sandvikselva v/Monetbrua, Sandvika
103 Vendehals 11.05.2019 Hammeren, Maridalen
104 Dvergspett 24.07.2019 Årnestangen
105 Flaggspett 09.03.2019 Fürst, Snarøya
106 Svartspett 30.03.2019 Teien, langs Enebakkveien
107 Grønnspett 11.03.2019 Brekkeveien, Brekke
108 Tårnfalk 30.03.2019 Svinndal gård
109 Vandrefalk 16.05.2019 Gullaug
110 Tornskate 04.08.2019 Ask
111 Rødøyevireo 09.10.2019 Herberg
112 Pirol 26.05.2019 Røer gård
113 Nøtteskrike 26.05.2019 Røer gård
114 Skjære 01.01.2019 Borgen
115 Kaie 01.01.2019 Elveroa, Asker sentrum
116 Kornkråke 26.01.2019 Hortenparken, Horten by
117 Svartkråke 07.10.2019 Siradalen v/bedehuset
118 Kråke 01.01.2019 Elveroa, Asker sentrum
119 Ravn 31.03.2019 Linnesstranda
120 Sanglerke 08.03.2019 Skjeberg kirke
121 Fjellerke 14.07.2019 Fisketjernsnuten, Valdresflya
122 Sandsvale 03.05.2019 Hellesjøvannet
123 Låvesvale 28.04.2019 Blakstad Sykehjen, Blakstad
124 Taksvale 03.05.2019 Gjennestadvannet
125 Løvmeis 12.01.2019 Linnesstranda
126 Svartmeis 20.05.2019 Sanderberget, Maridalen
127 Kjøttmeis 01.01.2019 Borgen
128 Blåmeis 01.01.2019 Borgen
129 Spettmeis 01.01.2019 Rustad
130 Trekryper 02.08.2019 Hvalstrand Bad
131 Gjerdesmett 01.01.2019 Østensjøvannet
132 Fossekall 06.01.2019 Nedre Åbydam, Blakstad
133 Fuglekonge 30.03.2019 Burveien, Årnes, Nordre Øyeren
134 Rødtoppfuglekonge 02.07.2019 Pipenhus, Sørkedalen
135 Løvsanger 28.04.2019 Bondivann stasjon, Bondi
136 Gransanger 22.04.2019 Storøya, Fornebu
137 Bøksanger 20.05.2019 Sander, Maridalen
138 Brunsanger 09.10.2019 Grotle
139 Gulbrynsanger 05.10.2019 Safongsvingen, Herberg
140 Gulsanger 16.05.2019 Linnesstranda
141 Sivsanger 03.06.2019 Stilla
142 Rørsanger 19.05.2019 Hellesjøvannet
143 Busksanger 16.06.2019 Kolbjørnrød, Tombsletta
144 Myrsanger 31.05.2019 Storøykilen, Fornebu
145 Trostesanger 11.06.2019 Hinnalandstjernet
146 Gresshoppesanger 01.05.2019 Sumpen, Storøykilen, Fornebu
147 Elvesanger 29.05.2019 Øverlandselva, Øverland
148 Munk 22.04.2019 Storøya, Fornebu
149 Hagesanger 20.05.2019 Årnestangen
150 Tornsanger 18.05.2019 Rosnesbukta, Kurefjorden
151 Møller 19.05.2019 Enga
152 Gråfluesnapper 22.06.2019 Gullaug
153 Rødstrupe 12.01.2019 Linnesstranda
154 Nattergal 22.05.2019 Storøya, Fornebu
155 Blåstrupe 13.07.2019 Valdresflya
156 Blåstjert 07.10.2019 Kutre
157 Svarthvit fluesnapper 11.05.2019 Hammeren, Maridalen
158 Dvergfluesnapper 06.10.2019 Herberg
159 Svartrødstjert 04.04.2019 Kirkeby besøksgård, Maridalen
160 Rødstjert 11.05.2019 Hammeren, Maridalen
161 Buskskvett 06.05.2019 Lecaveien, Nordre Øyeren
162 Steinskvett 25.04.2019 Nansenparken, Fornebu
163 Brunkinnskogtrost 10.10.2019 Merkeskogen
164 Ringtrost 13.07.2019 Foten av Synshorn v/veien over Valdresflya
165 Svarttrost 01.01.2019 Asker sentrum
166 Gråtrost 01.01.2019 Haraldrud gjenvinningsanlegg
167 Rødvingetrost 22.04.2019 Sandvika v/Claude Monets bro
168 Måltrost 23.04.2019 Hammeren, Maridalen
169 Duetrost 03.05.2019 Hellesjøvannet
170 Stær 09.03.2019 Snarøyveien, Fornebu
171 Jernspurv 31.03.2019 Nansenparken, Fornebu
172 Linerle 04.04.2019 Kirkeruinen, Kirkeby, Maridalen
173 Gulerle 11.05.2019 Storsal, Nordre Øyeren
174 Vintererle 22.04.2019 Sandvika v/Claude Monets bro
175 Trepiplerke 11.05.2019 Storsal, Nordre Øyeren
176 Heipiplerke 13.07.2019 Valdresflya
177 Skjærpiplerke 11.10.2019 Vindmøllene
178 Sidensvans 18.10.2019 Skjerven, Maridalen
179 Lappspurv 11.10.2019 Vindmøllene
180 Gulspurv 12.01.2019 Linnesstranda
181 Hortulan 16.06.2019 Melåsmoen
182 Dvergspurv 06.10.2019 Merkeskogen
183 Sivspurv 31.03.2019 Storøya, Fornebu
184 Bokfink 30.03.2019 Svinndal gård
185 Bjørkefink 23.06.2019 Einunndalen
186 Rosenfink 20.05.2019 Kirkeby, Maridalen
187 Grønnfink 06.01.2019 Tøyenparken, Tøyen
188 Brunsisik 10.06.2019 Stave marka, Lista
189 Gråsisik 12.01.2019 Linnesstranda
190 Grønnsisik 09.03.2019 Sandvika v/Claude Monets bro
191 Bergirisk 20.10.2019 Djupalen
192 Tornirisk 18.05.2019 Nordre Ovenbukt, Kurefjorden
193 Stillits 07.03.2019 Brekkeveien,Brekke
194 Dompap 01.01.2019 Rustad
195 Kjernebiter 15.09.2019 Plommedalen, Vollen
196 Gråspurv 01.01.2019 Sandvika
197 Pilfink 06.01.2019 Tøyenparken, Tøyen

NSKF-arter er uthevet.