| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2019] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2019 for Øivind Syvertsen

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane 01.01.2019 Kadettangen, Sandvika
2 Sangsvane 26.01.2019 Ytre Sandebukta v/Bjerkøya
3 Kortnebbgås 24.04.2019 Maridalsvannet v/Kirkeby
4 Tundragås 29.04.2019 Østensjøvannet, Holstad
5 Grågås 01.01.2018 Østensjøvannet
6 Kanadagås 01.01.2018 Østensjøvannet
7 Hvitkinngås 01.01.2018 Østensjøvannet
8 Ringgås 18.05.2019 Rosnesbukta, Kurefjorden
9 Gravand 22.04.2019 Engervannet, Sandvika
10 Brunnakke 26.01.2019 Rosanes
11 Amerikablesand 02.06.2019 Rosnesbukta, Kurefjorden
12 Snadderand 18.05.2019 Rosnesbukta, Kurefjorden
13 Krikkand 06.01.2019 Frognerparken
14 Stokkand 01.01.2019 Elveroa, Asker sentrum
15 Stjertand 06.01.2019 Østensjøvannet
16 Knekkand 16.05.2019 Linnesstranda
17 Skjeand 03.05.2019 Hellesjøvannet
18 Taffeland 08.05.2019 Slevdalsvannet, Lista
19 Ringand 09.05.2019 Maridalsvannet v/Kirkeby
20 Toppand 01.01.2019 Kadettangen, Sandvika
21 Ærfugl 01.01.2019 Holmen brygge, Holmen
22 Havelle 16.06.2019 Verket
23 Svartand 11.05.2019 Maridalsvannet, Maridalen
24 Sjøorre 06.01.2019 Vassholmflu
25 Kvinand 01.01.2019 Kadettangen, Sandvika
26 Lappfiskand 26.01.2019 Rosanes
27 Siland 01.01.2019 Holmenbukta, Holmen
28 Laksand 26.01.2019 Rosanes
29 Vaktel 03.06.2019 Strand, Hemnessjøen
30 Storlom 23.04.2019 Maridalsvannet
31 Islom 11.06.2019 Kviljoodden, Kviljo, Lista
32 Smålom 29.04.2019 Linnesstranda
33 Dvergdykker 10.02.2019 Kongshavn
34 Toppdykker 31.03.2019 Linnesstranda
35 Horndykker 16.06.2019 Bonntjernet, Jessheim
36 Storskarv 01.01.2019 Kadettangen, Sandvika
37 Toppskarv 10.06.2019 Revtangen
38 Gråhegre 01.01.2019 Elveroa, Asker sentrum
39 Egretthegre 31.05.2019 Årnestangen
40 Fiskeørn 20.05.2019 Årnestangen
41 Sivhauk 03.05.2019 Hellesjøvannet
42 Spurvehauk 13.02.2019 Nationaltheatret stasjon
43 Hønsehauk 01.01.2019 Østensjøvannet
44 Havørn 24.07.2019 Rossholmen
45 Musvåk 30.03.2019 Grinitajet, langs Enebakkveien
46 Vannrikse 01.01.2019 Østensjøvannet
47 Åkerrikse 16.06.2019 Kålstad
48 Myrrikse 01.05.2019 Fiskumvannet
49 Sivhøne 28.04.2019 Strandengdammen, Vollen
50 Sothøne 01.01.2019 Østensjøvannet
51 Trane 04.04.2019 Maridalen
52 Vipe 30.03.2019 Monsrudvika, Nordre Øyeren
53 Gråhodevipe 03.05.2019 Gåresund, Gjervoldsøy
54 Heilo 30.03.2019 Snekkervika, Nordre Øyeren
55 Sandlo 31.03.2019 Linnesstranda
56 Dverglo 22.04.2019 Linnesstranda
57 Tjeld 26.01.2019 Møringa, Karljohansvern
58 Enkeltbekkasin 11.05.2019 Storøya, Nordre Øyeren
59 Lappspove 18.05.2019 Rosnesbukta, Kurefjorden
60 Småspove 18.05.2019 Rosnesbukta, Kurefjorden
61 Storspove 26.01.2019 Møringa, Karljohansvern
62 Sotsnipe 14.08.2019 Årnestangen
63 Rødstilk 06.05.2019 Årnestangen
64 Gluttsnipe 28.04.2019 Linnesstranda
65 Skogsnipe 22.04.2019 Storøya, Fornebu
66 Grønnstilk 01.05.2019 Storøykilen, Fornebu
67 Strandsnipe 28.04.2019 Linnesstranda
68 Polarsnipe 10.06.2019 Revtangen
69 Sandløper 10.06.2019 Revtangen
70 Temmincksnipe 13.05.2019 Linnesstranda
71 Myrsnipe 02.06.2019 Rosnesbukta, Kurefjorden
72 Fjæreplytt 16.02.2019 Huk, Bygdøy
73 Fjellmyrløper 02.06.2019 Rosnesbukta, Kurefjorden
74 Brushane 24.07.2019 Årnestangen
75 Rugde 15.05.2019 Eriksrudveien, Dikemark
76 Hettemåke 03.03.2019 Blakstadbukta, Blakstad
77 Dvergmåke 16.06.2019 Lomnessjøen
78 Fiskemåke 06.01.2019 Frognerparken
79 Gråmåke 01.01.2019 Elveroa, Asker sentrum
80 Sildemåke 30.03.2019 Elveroa, Asker sentrum
81 Svartbak 01.01.2019 Haraldrud gjenvinningsanlegg
82 Makrellterne 06.05.2019 Årnestangen
83 Rødnebbterne 10.06.2019 Håstranda
84 Splitterne 09.06.2019 Kviljoodden, Kviljo, Lista
85 Lomvi 06.01.2019 Fürst brygge, Snarøya
86 Alke 06.01.2019 Lysakerfjorden
87 Teist 10.06.2019 Revtangen
88 Klippedue (dom.: bydue) 01.01.2019 Elveroa, Asker sentrum
89 Skogdue 22.04.2019 Storøya, Fornebu
90 Ringdue 03.03.2019 Aspelund, Blakstad-Konglungen
91 Tyrkerdue 06.01.2019 Tøyenparken, Tøyen
92 Gjøk 29.05.2019 Konglungen
93 Kattugle 11.07.2019 Heia /Bråten
94 Hornugle 13.07.2019 Oven Camping
95 Nattravn 17.06.2019 Røskestadvannet, SØ-enden
96 Tårnseiler 18.05.2019 Råde
97 Isfugl 20.03.2019 Sandvikselva v/Monetbrua, Sandvika
98 Vendehals 11.05.2019 Hammeren, Maridalen
99 Dvergspett 24.07.2019 Årnestangen
100 Flaggspett 09.03.2019 Fürst, Snarøya
101 Svartspett 30.03.2019 Teien, langs Enebakkveien
102 Grønnspett 11.03.2019 Brekkeveien, Brekke
103 Tårnfalk 30.03.2019 Svinndal gård
104 Vandrefalk 16.05.2019 Gullaug
105 Tornskate 04.08.2019 Ask
106 Pirol 26.05.2019 Røer gård
107 Nøtteskrike 26.05.2019 Røer gård
108 Skjære 01.01.2019 Borgen
109 Kaie 01.01.2019 Elveroa, Asker sentrum
110 Kornkråke 26.01.2019 Hortenparken, Horten by
111 Kråke 01.01.2019 Elveroa, Asker sentrum
112 Ravn 31.03.2019 Linnesstranda
113 Sanglerke 08.03.2019 Skjeberg kirke
114 Fjellerke 14.07.2019 Fisketjernsnuten, Valdresflya
115 Sandsvale 03.05.2019 Hellesjøvannet
116 Låvesvale 28.04.2019 Blakstad Sykehjen, Blakstad
117 Taksvale 03.05.2019 Gjennestadvannet
118 Løvmeis 12.01.2019 Linnesstranda
119 Svartmeis 20.05.2019 Sanderberget, Maridalen
120 Kjøttmeis 01.01.2019 Borgen
121 Blåmeis 01.01.2019 Borgen
122 Spettmeis 01.01.2019 Rustad
123 Trekryper 02.08.2019 Hvalstrand Bad
124 Gjerdesmett 01.01.2019 Østensjøvannet
125 Fossekall 06.01.2019 Nedre Åbydam, Blakstad
126 Fuglekonge 30.03.2019 Burveien, Årnes, Nordre Øyeren
127 Rødtoppfuglekonge 02.07.2019 Pipenhus, Sørkedalen
128 Løvsanger 28.04.2019 Bondivann stasjon, Bondi
129 Gransanger 22.04.2019 Storøya, Fornebu
130 Bøksanger 20.05.2019 Sander, Maridalen
131 Gulsanger 16.05.2019 Linnesstranda
132 Sivsanger 03.06.2019 Stilla
133 Rørsanger 19.05.2019 Hellesjøvannet
134 Busksanger 16.06.2019 Kolbjørnrød, Tombsletta
135 Myrsanger 31.05.2019 Storøykilen, Fornebu
136 Trostesanger 11.06.2019 Hinnalandstjernet
137 Gresshoppesanger 01.05.2019 Sumpen, Storøykilen, Fornebu
138 Elvesanger 29.05.2019 Øverlandselva, Øverland
139 Munk 22.04.2019 Storøya, Fornebu
140 Hagesanger 20.05.2019 Årnestangen
141 Tornsanger 18.05.2019 Rosnesbukta, Kurefjorden
142 Møller 19.05.2019 Enga
143 Gråfluesnapper 22.06.2019 Gullaug
144 Rødstrupe 12.01.2019 Linnesstranda
145 Nattergal 22.05.2019 Storøya, Fornebu
146 Blåstrupe 13.07.2019 Valdresflya
147 Svarthvit fluesnapper 11.05.2019 Hammeren, Maridalen
148 Svartrødstjert 04.04.2019 Kirkeby besøksgård, Maridalen
149 Rødstjert 11.05.2019 Hammeren, Maridalen
150 Buskskvett 06.05.2019 Lecaveien, Nordre Øyeren
151 Steinskvett 25.04.2019 Nansenparken, Fornebu
152 Ringtrost 13.07.2019 Foten av Synshorn v/veien over Valdresflya
153 Svarttrost 01.01.2019 Asker sentrum
154 Gråtrost 01.01.2019 Haraldrud gjenvinningsanlegg
155 Rødvingetrost 22.04.2019 Sandvika v/Claude Monets bro
156 Måltrost 23.04.2019 Hammeren, Maridalen
157 Duetrost 03.05.2019 Hellesjøvannet
158 Stær 09.03.2019 Snarøyveien, Fornebu
159 Jernspurv 31.03.2019 Nansenparken, Fornebu
160 Linerle 04.04.2019 Kirkeruinen, Kirkeby, Maridalen
161 Gulerle 11.05.2019 Storsal, Nordre Øyeren
162 Vintererle 22.04.2019 Sandvika v/Claude Monets bro
163 Trepiplerke 11.05.2019 Storsal, Nordre Øyeren
164 Gulspurv 12.01.2019 Linnesstranda
165 Hortulan 16.06.2019 Melåsmoen
166 Sivspurv 31.03.2019 Storøya, Fornebu
167 Bokfink 30.03.2019 Svinndal gård
168 Bjørkefink 23.06.2019 Einunndalen
169 Rosenfink 20.05.2019 Kirkeby, Maridalen
170 Grønnfink 06.01.2019 Tøyenparken, Tøyen
171 Brunsisik 10.06.2019 Stave marka, Lista
172 Gråsisik 12.01.2019 Linnesstranda
173 Grønnsisik 09.03.2019 Sandvika v/Claude Monets bro
174 Tornirisk 18.05.2019 Nordre Ovenbukt, Kurefjorden
175 Stillits 07.03.2019 Brekkeveien,Brekke
176 Dompap 01.01.2019 Rustad
177 Gråspurv 01.01.2019 Sandvika
178 Pilfink 06.01.2019 Tøyenparken, Tøyen

NSKF-arter er uthevet.