| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2019] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2019 for Øivind Syvertsen

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane 01.01.2019 Kadettangen, Sandvika
2 Sangsvane 26.01.2019 Ytre Sandebukta v/Bjerkøya
3 Kortnebbgås 24.04.2019 Maridalsvannet v/Kirkeby
4 Tundragås 29.04.2019 Østensjøvannet, Holstad
5 Grågås 01.01.2018 Østensjøvannet
6 Kanadagås 01.01.2018 Østensjøvannet
7 Hvitkinngås 01.01.2018 Østensjøvannet
8 Ringgås 18.05.2019 Rosnesbukta, Kurefjorden
9 Gravand 22.04.2019 Engervannet, Sandvika
10 Brunnakke 26.01.2019 Rosanes
11 Amerikablesand 02.06.2019 Rosnesbukta, Kurefjorden
12 Snadderand 18.05.2019 Rosnesbukta, Kurefjorden
13 Krikkand 06.01.2019 Frognerparken
14 Stokkand 01.01.2019 Elveroa, Asker sentrum
15 Stjertand 06.01.2019 Østensjøvannet
16 Knekkand 16.05.2019 Linnesstranda
17 Skjeand 03.05.2019 Hellesjøvannet
18 Taffeland 08.05.2019 Slevdalsvannet, Lista
19 Ringand 09.05.2019 Maridalsvannet v/Kirkeby
20 Toppand 01.01.2019 Kadettangen, Sandvika
21 Ærfugl 01.01.2019 Holmen brygge, Holmen
22 Havelle 20.10.2019 Storeflua
23 Svartand 11.05.2019 Maridalsvannet, Maridalen
24 Sjøorre 06.01.2019 Vassholmflu
25 Kvinand 01.01.2019 Kadettangen, Sandvika
26 Lappfiskand 26.01.2019 Rosanes
27 Siland 01.01.2019 Holmenbukta, Holmen
28 Laksand 26.01.2019 Rosanes
29 Vaktel 03.06.2019 Strand, Hemnessjøen
30 Storlom 23.04.2019 Maridalsvannet
31 Islom 11.06.2019 Kviljoodden, Kviljo, Lista
32 Smålom 29.04.2019 Linnesstranda
33 Dvergdykker 10.02.2019 Kongshavn
34 Gråstrupedykker 20.10.2011 Vollebukta, Verket
35 Toppdykker 31.03.2019 Linnesstranda
36 Horndykker 16.06.2019 Bonntjernet, Jessheim
37 Havsule 05.10.2019 Røvær-Utsira
38 Storskarv 01.01.2019 Kadettangen, Sandvika
39 Toppskarv 10.06.2019 Revtangen
40 Gråhegre 01.01.2019 Elveroa, Asker sentrum
41 Egretthegre 31.05.2019 Årnestangen
42 Fiskeørn 20.05.2019 Årnestangen
43 Sivhauk 03.05.2019 Hellesjøvannet
44 Myrhauk 05.10.2019 Utsira vest
45 Spurvehauk 13.02.2019 Nationaltheatret stasjon
46 Hønsehauk 01.01.2019 Østensjøvannet
47 Havørn 24.07.2019 Rossholmen
48 Musvåk 30.03.2019 Grinitajet, langs Enebakkveien
49 Vannrikse 01.01.2019 Østensjøvannet
50 Åkerrikse 16.06.2019 Kålstad
51 Myrrikse 01.05.2019 Fiskumvannet
52 Sivhøne 28.04.2019 Strandengdammen, Vollen
53 Sothøne 01.01.2019 Østensjøvannet
54 Trane 04.04.2019 Maridalen
55 Vipe 30.03.2019 Monsrudvika, Nordre Øyeren
56 Gråhodevipe 03.05.2019 Gåresund, Gjervoldsøy
57 Heilo 30.03.2019 Snekkervika, Nordre Øyeren
58 Sandlo 31.03.2019 Linnesstranda
59 Dverglo 22.04.2019 Linnesstranda
60 Tjeld 26.01.2019 Møringa, Karljohansvern
61 Enkeltbekkasin 11.05.2019 Storøya, Nordre Øyeren
62 Svarthalespove 13.10.2019 Presterødkilen
63 Lappspove 18.05.2019 Rosnesbukta, Kurefjorden
64 Småspove 18.05.2019 Rosnesbukta, Kurefjorden
65 Storspove 26.01.2019 Møringa, Karljohansvern
66 Sotsnipe 14.08.2019 Årnestangen
67 Rødstilk 06.05.2019 Årnestangen
68 Gluttsnipe 28.04.2019 Linnesstranda
69 Skogsnipe 22.04.2019 Storøya, Fornebu
70 Grønnstilk 01.05.2019 Storøykilen, Fornebu
71 Strandsnipe 28.04.2019 Linnesstranda
72 Polarsnipe 10.06.2019 Revtangen
73 Sandløper 10.06.2019 Revtangen
74 Temmincksnipe 13.05.2019 Linnesstranda
75 Myrsnipe 02.06.2019 Rosnesbukta, Kurefjorden
76 Fjæreplytt 16.02.2019 Huk, Bygdøy
77 Fjellmyrløper 02.06.2019 Rosnesbukta, Kurefjorden
78 Brushane 24.07.2019 Årnestangen
79 Rugde 15.05.2019 Eriksrudveien, Dikemark
80 Krykkje 10.10.2019 Sørvik
81 Hettemåke 03.03.2019 Blakstadbukta, Blakstad
82 Dvergmåke 16.06.2019 Lomnessjøen
83 Fiskemåke 06.01.2019 Frognerparken
84 Gråmåke 01.01.2019 Elveroa, Asker sentrum
85 Sildemåke 30.03.2019 Elveroa, Asker sentrum
86 Svartbak 01.01.2019 Haraldrud gjenvinningsanlegg
87 Makrellterne 06.05.2019 Årnestangen
88 Rødnebbterne 10.06.2019 Håstranda
89 Splitterne 09.06.2019 Kviljoodden, Kviljo, Lista
90 Alkekonge Drøbaksundet
91 Lomvi 06.01.2019 Fürst brygge, Snarøya
92 Alke 06.01.2019 Lysakerfjorden
93 Teist 10.06.2019 Revtangen
94 Klippedue (dom.: bydue) 01.01.2019 Elveroa, Asker sentrum
95 Skogdue 22.04.2019 Storøya, Fornebu
96 Ringdue 03.03.2019 Aspelund, Blakstad-Konglungen
97 Tyrkerdue 06.01.2019 Tøyenparken, Tøyen
98 Gjøk 29.05.2019 Konglungen
99 Kattugle 11.07.2019 Heia /Bråten
100 Hornugle 13.07.2019 Oven Camping
101 Nattravn 17.06.2019 Røskestadvannet, SØ-enden
102 Tårnseiler 18.05.2019 Råde
103 Isfugl 20.03.2019 Sandvikselva v/Monetbrua, Sandvika
104 Vendehals 11.05.2019 Hammeren, Maridalen
105 Dvergspett 24.07.2019 Årnestangen
106 Flaggspett 09.03.2019 Fürst, Snarøya
107 Svartspett 30.03.2019 Teien, langs Enebakkveien
108 Grønnspett 11.03.2019 Brekkeveien, Brekke
109 Tårnfalk 30.03.2019 Svinndal gård
110 Vandrefalk 16.05.2019 Gullaug
111 Tornskate 04.08.2019 Ask
112 Rødøyevireo 09.10.2019 Herberg
113 Pirol 26.05.2019 Røer gård
114 Nøtteskrike 26.05.2019 Røer gård
115 Skjære 01.01.2019 Borgen
116 Kaie 01.01.2019 Elveroa, Asker sentrum
117 Kornkråke 26.01.2019 Hortenparken, Horten by
118 Svartkråke 07.10.2019 Siradalen v/bedehuset
119 Kråke 01.01.2019 Elveroa, Asker sentrum
120 Ravn 31.03.2019 Linnesstranda
121 Sanglerke 08.03.2019 Skjeberg kirke
122 Fjellerke 14.07.2019 Fisketjernsnuten, Valdresflya
123 Sandsvale 03.05.2019 Hellesjøvannet
124 Låvesvale 28.04.2019 Blakstad Sykehjen, Blakstad
125 Taksvale 03.05.2019 Gjennestadvannet
126 Løvmeis 12.01.2019 Linnesstranda
127 Svartmeis 20.05.2019 Sanderberget, Maridalen
128 Kjøttmeis 01.01.2019 Borgen
129 Blåmeis 01.01.2019 Borgen
130 Spettmeis 01.01.2019 Rustad
131 Trekryper 02.08.2019 Hvalstrand Bad
132 Gjerdesmett 01.01.2019 Østensjøvannet
133 Fossekall 06.01.2019 Nedre Åbydam, Blakstad
134 Fuglekonge 30.03.2019 Burveien, Årnes, Nordre Øyeren
135 Rødtoppfuglekonge 02.07.2019 Pipenhus, Sørkedalen
136 Løvsanger 28.04.2019 Bondivann stasjon, Bondi
137 Gransanger 22.04.2019 Storøya, Fornebu
138 Bøksanger 20.05.2019 Sander, Maridalen
139 Brunsanger 09.10.2019 Grotle
140 Gulbrynsanger 05.10.2019 Safongsvingen, Herberg
141 Gulsanger 16.05.2019 Linnesstranda
142 Sivsanger 03.06.2019 Stilla
143 Rørsanger 19.05.2019 Hellesjøvannet
144 Busksanger 16.06.2019 Kolbjørnrød, Tombsletta
145 Myrsanger 31.05.2019 Storøykilen, Fornebu
146 Trostesanger 11.06.2019 Hinnalandstjernet
147 Gresshoppesanger 01.05.2019 Sumpen, Storøykilen, Fornebu
148 Elvesanger 29.05.2019 Øverlandselva, Øverland
149 Munk 22.04.2019 Storøya, Fornebu
150 Hagesanger 20.05.2019 Årnestangen
151 Tornsanger 18.05.2019 Rosnesbukta, Kurefjorden
152 Møller 19.05.2019 Enga
153 Gråfluesnapper 22.06.2019 Gullaug
154 Rødstrupe 12.01.2019 Linnesstranda
155 Nattergal 22.05.2019 Storøya, Fornebu
156 Blåstrupe 13.07.2019 Valdresflya
157 Blåstjert 07.10.2019 Kutre
158 Svarthvit fluesnapper 11.05.2019 Hammeren, Maridalen
159 Dvergfluesnapper 06.10.2019 Herberg
160 Svartrødstjert 04.04.2019 Kirkeby besøksgård, Maridalen
161 Rødstjert 11.05.2019 Hammeren, Maridalen
162 Buskskvett 06.05.2019 Lecaveien, Nordre Øyeren
163 Steinskvett 25.04.2019 Nansenparken, Fornebu
164 Brunkinnskogtrost 10.10.2019 Merkeskogen
165 Ringtrost 13.07.2019 Foten av Synshorn v/veien over Valdresflya
166 Svarttrost 01.01.2019 Asker sentrum
167 Gråtrost 01.01.2019 Haraldrud gjenvinningsanlegg
168 Rødvingetrost 22.04.2019 Sandvika v/Claude Monets bro
169 Måltrost 23.04.2019 Hammeren, Maridalen
170 Duetrost 03.05.2019 Hellesjøvannet
171 Stær 09.03.2019 Snarøyveien, Fornebu
172 Jernspurv 31.03.2019 Nansenparken, Fornebu
173 Linerle 04.04.2019 Kirkeruinen, Kirkeby, Maridalen
174 Gulerle 11.05.2019 Storsal, Nordre Øyeren
175 Vintererle 22.04.2019 Sandvika v/Claude Monets bro
176 Trepiplerke 11.05.2019 Storsal, Nordre Øyeren
177 Heipiplerke 13.07.2019 Valdresflya
178 Skjærpiplerke 11.10.2019 Vindmøllene
179 Sidensvans 18.10.2019 Skjerven, Maridalen
180 Lappspurv 11.10.2019 Vindmøllene
181 Gulspurv 12.01.2019 Linnesstranda
182 Hortulan 16.06.2019 Melåsmoen
183 Dvergspurv 06.10.2019 Merkeskogen
184 Sivspurv 31.03.2019 Storøya, Fornebu
185 Bokfink 30.03.2019 Svinndal gård
186 Bjørkefink 23.06.2019 Einunndalen
187 Konglebit 04.11.2019 Grefsenkollen restaurant
188 Rosenfink 20.05.2019 Kirkeby, Maridalen
189 Grønnfink 06.01.2019 Tøyenparken, Tøyen
190 Brunsisik 10.06.2019 Stave marka, Lista
191 Gråsisik 12.01.2019 Linnesstranda
192 Grønnsisik 09.03.2019 Sandvika v/Claude Monets bro
193 Bergirisk 20.10.2019 Djupalen
194 Tornirisk 18.05.2019 Nordre Ovenbukt, Kurefjorden
195 Stillits 07.03.2019 Brekkeveien,Brekke
196 Dompap 01.01.2019 Rustad
197 Kjernebiter 15.09.2019 Plommedalen, Vollen
198 Gråspurv 01.01.2019 Sandvika
199 Pilfink 06.01.2019 Tøyenparken, Tøyen

NSKF-arter er uthevet.