| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2021] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2021 for ��ivind Syvertsen

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane 01.01.2021 Sætrepollen, Sætre
2 Sangsvane 22.03.2021 Maridalsvannet
3 Sædgås 08.11.2021 Hallingby
4 Kortnebbgås 31.03.2021 Linnesstranda
5 Tundragås 29.03.2021 Skjerven gård, Maridalen
6 Grågås 02.01.2021 Østensjøvannet
7 Stripegås 08.11.2021 Hallingby
8 Kanadagås 02.01.2021 Østensjøvannet
9 Hvitkinngås 02.01.2021 Østensjøvannet
10 Ringgås 24.05.2021 Oslofjorden
11 Gravand 11.04.2021 Rosnesbukta, Kurefjorden
12 Mandarinand 12.06.2021 Bacheparken, Drammen by
13 Brunnakke 02.01.2021 Østensjøvannet
14 Snadderand 24.04.2021 Synneren
15 Gulkinnand 03.05.2021 Hellesjøvannet
16 Krikkand 02.01.2021 Frognerparken, Frogner
17 Amerikakrikkand 24.04.2021 Synneren
18 Stokkand 01.01.2021 Sætrepollen, Sætre
19 Stjertand 22.02.2021 Holmen bukta, Holmen
20 Knekkand 23.05.2021 Snekkervika, Årnestangen
21 Skjeand 24.04.2021 Synneren
22 Taffeland 01.01.2021 Sætrepollen, Sætre
23 Toppand 02.01.2021 Frognerparken, Frogner
24 Bergand 21.10.2021 Østensjøvannet
25 Ærfugl 01.01.2021 Storsand sandtak
26 Praktærfugl 11.04.2021 Gåsungene
27 Havelle 02.01.2021 Engasjyen, Ranafjorden
28 Svartand 04.07.2021 Forneset, Ranfjorden/Finneidfjorden
29 Sjøorre 02.01.2021 Lysakerfjorden/Hukodden
30 Kvinand 01.01.2021 Sætrepollen, Sætre
31 Lappfiskand 28.03.2021 Engervannet, Sandvik
32 Siland 01.01.2021 Vollebukta, Verket
33 Laksand 10.01.2021 Engervannet, Sandvika
34 Vaktel 09.06.2021 Selvik gård
35 Storlom 11.04.2021 Gåsungene
36 Smålom 02.05.2021 Linnesstranda
37 Dvergdykker 03.01.2021 Båtstø båthavn
38 Toppdykker 11.04.2021 Rosnesbukta, Kurefjorden
39 Horndykker 08.10.2021 Mølen
40 Havsule 02.10.2021 Haugesund-Utsira
41 Storskarv 01.01.2021 Sætrepollen, Sætre
42 Toppskarv 02.10.2021 Aust
43 Gråhegre 01.01.2021 Storskjær, Storsand
44 Egretthegre 05.08.2021 Nitelva
45 Silkehegre 26.10.2021 Ilene
46 Kuhegre 24.04.2021 Steinsvika
47 Fiskeørn 11.04.2021 Øra
48 Vepsevåk 08.06.2021 Øra
49 Sivhauk 11.04.2021 Øra
50 Spurvehauk 26.01.2021 Skibakken/Korsvoll
51 Hønsehauk 09.02.2021 Tajet, Bjerkås
52 Havørn 22.06.2021 Vorma v/Døli
53 Fjellvåk 01.07.2021 Langs rv3 1km N for avkjøring til Auma
54 Musvåk 24.04.2021 Juveren
55 Vannrikse 25.06.2021 Steinsvika
56 Åkerrikse 10.06.2021 Holstad SØ for Steinerskolen
57 Sumprikse 31.05.2021 Sorgenfrigropa
58 Myrrikse 23.06.2021 Østensjøvannet
59 Sivhøne 09.05.2021 Hjalmardammen, Arnestad
60 Sothøne 02.01.2021 Østensjøvannet
61 Trane 24.04.2021 Steinsvika
62 Vipe 29.03.2021 Skjerven, Maridalen
63 Heilo 11.08.2021 Årnestangen
64 Tundralo 28.07.2021 Årnestangen
65 Sandlo 31.03.2021 Linnesstranda
66 Dverglo 08.06.2021 Øra
67 Tjeld 07.03.2021 Småskjær
68 Avosett 24.08.2021 Presterødkilen
69 Kvartbekkasin 03.10.2021 Bakerijordet
70 Enkeltbekkasin 24.01.2021 Synneren
71 Svarthalespove 06.09.2021 Svelle
72 Lappspove 28.07.2021 Årnestangen
73 Småspove 22.05.2021 Årnestangen
74 Storspove 11.04.2021 Rosnesbukta, Kurefjorden
75 Sotsnipe 28.07.2021 Årnestangen
76 Rødstilk 23.06.2021 Grunnane
77 Gluttsnipe 23.06.2021 Grunnane
78 Skogsnipe 31.03.2021 Linnesstranda
79 Grønnstilk 22.05.2021 Årnestangen
80 Strandsnipe 02.05.2021 Linnesstranda
81 Steinvender 28.07.2021 Årnestangen
82 Polarsnipe 28.07.2021 Årnestangen
83 Dvergsnipe 04.10.2021 Nordvik gården, Nordvik
84 Temmincksnipe 22.05.2021 Årnestangen
85 Tundrasnipe 28.07.2021 Årnestangen
86 Myrsnipe 22.05.2021 Årnestangen
87 Fjæreplytt 05.10.2021 Nordvik
88 Brushane 23.05.2021 Årnestangen
89 Rugde 18.05.2021 Eriksrud, Dikemark
90 Krykkje 02.10.2021 Haugesund
91 Sabinemåke 03.08.2021 Pipøya/Braksøya, Tyrifjorden
92 Hettemåke 14.03.2021 Sætrepollen, Sætre
93 Dvergmåke 03.08.2021 Vik
94 Svartehavsmåke 28.04.2021 Bygdøy kongsgård, Bygdøy
95 Fiskemåke 14.03.2021 Sætrepollen, Sætre
96 Gråmåke 01.01.2021 Sætre/Sætrepollen
97 Sildemåke 14.03.2021 Blakstdbukta, Blakstad
98 Svartbak 01.01.2021 Storskjær, Storsand
99 Rovterne 08.06.2021 Øra
100 Makrellterne 16.05.2021 StorskjærDrøbaksundet
101 Rødnebbterne 08.06.2021 Øra
102 Alkekonge 30.10.2021 Drøbaksundet
103 Lomvi 02.01.2021 Lysakerfjorden
104 Alke 02.01.2021 Båtstø båthavn
105 Teist 03.10.2021 Aust
106 Klippedue (dom.: bydue) 01.01.2021 Asker sentrum
107 Skogdue 25.03.2021 Lilløya, Fornebu
108 Ringdue 15.03.2021 Holmen
109 Tyrkerdue 22.09.2021 Nygård Terrasse, Tåsen
110 Gjøk 02.07.2021 Myrrud, Nedre Fiplingvatn, Villmarksveien
111 Kattugle 09.06.2021 Selvik gård
112 Nattravn 09.06.2021 Røedveien øst for Rødbyvannet, Asker
113 Tårnseiler 18.05.2021 Linnesstranda
114 Isfugl 26.10.2021 Sætrepollen, Sætre
115 Vendehals 03.10.2021 Merkeskogen
116 Flaggspett 02.01.2021 Østensjøvannet
117 Dvergspett 13.06.2021 Gjellebekkmyrene
118 Svartspett 24.04.2021 Synneren
119 Grønnspett 01.01.2021 Tofte
120 Tårnfalk 23.05.2021 Årnes
121 Lerkefalk 23.06.2021 Gjennestadvannet
122 Vandrefalk 03.05.2021 Hellesjøvannet
123 Varsler 07.11.2021 Storsand, Hurum
124 Rødhodevarsler 07.11.2021 Fuglenebb, Torsnes
125 Nøtteskrike 23.10.2021 Nord for Sander gård, Maridalen
126 Skjære 01.01.2021 Ølstad/Midtbygda
127 Nøttekråke 14.09.2021 Ullevål
128 Kaie 02.01.2021 Frognerkilen
129 Kornkråke 23.01.2021 Trondheim
130 Svartkråke 03.10.2021 Grotle
131 Kråke 01.01.2021 Sætre
132 Ravn 11.04.2021 Rosnes
133 Skjeggmeis 08.06.2021 Øra
134 Trelerke 03.10.2021 Skjelde
135 Sanglerke 11.04.2021 Rosnes
136 Fjellerke 04.10.2021 Skjeldemarka
137 Sandsvale 02.05.2021 Linnesstranda
138 Låvesvale 02.05.2021 Ulvenvannet
139 Taksvale 15.05.2021 Semsvannet
140 Løvmeis 09.02.2021 Linnesstranda
141 Granmeis 26.10.2021 Færgestad
142 Svartmeis 02.03.2021 Maridalen v/Dausjøelva
143 Kjøttmeis 01.01.2021 Engene/Kongsdelene, Sætre
144 Blåmeis 01.01.2021 Filtvet
145 Stjertmeis 23.10.2021 Dausjøelvas utløp, Maridalen
146 Spettmeis 09.02.2021 Linnesstranda
147 Gjerdesmett 02.05.2021 Nyfjell, Eriksrud
148 Fossekall 03.01.2021 Bondibrua
149 Fuglekonge 22.08.2021 Elvegløtt, Døli
150 Løvsanger 02.05.2021 Linnesstranda
151 Gransanger 24.04.2021 Sundvollen
152 Gulbrynsanger 05.10.2021 Herberg
153 Gulsanger 08.06.2021 Semsvannet
154 Sivsanger 23.05.2021 Hellesjøvannet
155 Rørsanger 18.05.2021 Storøykilen, Fornebu
156 Busksanger 10.06.2021 Kongeveien 189, S for Vinterbro
157 Myrsanger 31.05.2021 Sorgenfrigropa
158 Trostesanger 08.06.2021 Nordre Grav, Nabbetorp
159 Munk 15.05.2021 Semsvannet
160 Hagesanger 23.05.2021 Hellesjøvannet
161 Tornsanger 23.05.2021 Innerst i Snekkervika, Årnestangen
162 Møller 23.05.2021 Innerst i Snekkervika, Årnestangen
163 Gråfluesnapper 18.05.2021 Ulvenvannet
164 Rødstrupe 09.02.2021 Linnesstranda
165 Nattergal 09.06.2021 Vik
166 Svarthvit fluesnapper 15.05.2021 Semsvannet
167 Rødstjert 03.07.2021 Fisktjørna NR
168 Buskskvett 18.05.2018 Storøykilen, Fornebu
169 Svartstrupe 25.03.2021 Lilløya, Fornebu
170 Steinskvett 30.04.2021 Nansenparken, Fornebu
171 Svarttrost 01.01.2021 Skjæra, Tofte
172 Gråtrost 25.01.2021 Storøykilen, Fornebu
173 Rødvingetrost 10.04.2021 Gilhus
174 Måltrost 24.04.2021 Synneren
175 Rosenstær 28.08.2021 Telenordammen, Fornebu
176 Stær 14.03.2021 Båtstø
177 Linerle 10.04.2021 Linnes
178 Gulerle 23.05.2021 Årnestangen
179 Vintererle 03.05.2021 Sem
180 Heipiplerke 22.05.2021 Årnestangen
181 Skjærpiplerke 08.10.2021 Mølen
182 Sidensvans 01.01.2021 Tofte
183 Snøspurv 04.10.2021 Skjeldemarka
184 Gulspurv 22.03.2021 Maridalen
185 Sivspurv 31.03.2021 Linnesstranda
186 Bokfink 31.03.2021 Linnesstranda
187 Bjørkefink 02.07.2021 Villmarksveien, Nedre Fiplingvann
188 Rosenfink 25.06.2021 Røed v/Fiskumvannet
189 Grønnfink 02.01.2021 Østensjøvannet
190 Gråsisik 20.01.2021 Langmoheia 9D, Mo i Rana
191 Grønnsisik 02.07.2021 Myrrud, Nedre Fiplingvatn, Villmarksveien
192 Stillits 02.01.2021 Østensjøvannet
193 Dompap 09.02.2021 Linnesstranda
194 Kjernebiter 03.10.2021 Varen
195 Tornirisk 08.06.2021 Øra
196 Gråspurv 01.01.2021 Nær Filtvet brygge
197 Pilfink 01.01.2021 Tofte

NSKF-arter er uthevet.