| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2022] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2021 for ��ivind Syvertsen

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane 01.01.2021 Sætrepollen, Sætre
2 Sangsvane 22.03.2021 Maridalsvannet
3 Sædgås 08.11.2021 Hallingby
4 Kortnebbgås 31.03.2021 Linnesstranda
5 Tundragås 29.03.2021 Skjerven gård, Maridalen
6 Grågås 02.01.2021 Østensjøvannet
7 Stripegås 08.11.2021 Hallingby
8 Kanadagås 02.01.2021 Østensjøvannet
9 Hvitkinngås 02.01.2021 Østensjøvannet
10 Ringgås 24.05.2021 Oslofjorden
11 Gravand 11.04.2021 Rosnesbukta, Kurefjorden
12 Mandarinand 12.06.2021 Bacheparken, Drammen by
13 Brunnakke 02.01.2021 Østensjøvannet
14 Snadderand 24.04.2021 Synneren
15 Gulkinnand 03.05.2021 Hellesjøvannet
16 Krikkand 02.01.2021 Frognerparken, Frogner
17 Amerikakrikkand 24.04.2021 Synneren
18 Stokkand 01.01.2021 Sætrepollen, Sætre
19 Stjertand 22.02.2021 Holmen bukta, Holmen
20 Knekkand 23.05.2021 Snekkervika, Årnestangen
21 Skjeand 24.04.2021 Synneren
22 Taffeland 01.01.2021 Sætrepollen, Sætre
23 Toppand 02.01.2021 Frognerparken, Frogner
24 Bergand 21.10.2021 Østensjøvannet
25 Ærfugl 01.01.2021 Storsand sandtak
26 Praktærfugl 11.04.2021 Gåsungene
27 Havelle 02.01.2021 Engasjyen, Ranafjorden
28 Svartand 04.07.2021 Forneset, Ranfjorden/Finneidfjorden
29 Sjøorre 02.01.2021 Lysakerfjorden/Hukodden
30 Kvinand 01.01.2021 Sætrepollen, Sætre
31 Lappfiskand 28.03.2021 Engervannet, Sandvik
32 Siland 01.01.2021 Vollebukta, Verket
33 Laksand 10.01.2021 Engervannet, Sandvika
34 Vaktel 09.06.2021 Selvik gård
35 Storlom 11.04.2021 Gåsungene
36 Smålom 02.05.2021 Linnesstranda
37 Dvergdykker 03.01.2021 Båtstø båthavn
38 Gråstrupedykker 21.11.2021 Mølen
39 Toppdykker 11.04.2021 Rosnesbukta, Kurefjorden
40 Horndykker 08.10.2021 Mølen
41 Havsule 02.10.2021 Haugesund-Utsira
42 Storskarv 01.01.2021 Sætrepollen, Sætre
43 Toppskarv 02.10.2021 Aust
44 Gråhegre 01.01.2021 Storskjær, Storsand
45 Egretthegre 05.08.2021 Nitelva
46 Silkehegre 26.10.2021 Ilene
47 Kuhegre 24.04.2021 Steinsvika
48 Fiskeørn 11.04.2021 Øra
49 Vepsevåk 08.06.2021 Øra
50 Sivhauk 11.04.2021 Øra
51 Spurvehauk 26.01.2021 Skibakken/Korsvoll
52 Hønsehauk 09.02.2021 Tajet, Bjerkås
53 Havørn 22.06.2021 Vorma v/Døli
54 Fjellvåk 01.07.2021 Langs rv3 1km N for avkjøring til Auma
55 Musvåk 24.04.2021 Juveren
56 Vannrikse 25.06.2021 Steinsvika
57 Åkerrikse 10.06.2021 Holstad SØ for Steinerskolen
58 Sumprikse 31.05.2021 Sorgenfrigropa
59 Myrrikse 23.06.2021 Østensjøvannet
60 Sivhøne 09.05.2021 Hjalmardammen, Arnestad
61 Sothøne 02.01.2021 Østensjøvannet
62 Trane 24.04.2021 Steinsvika
63 Vipe 29.03.2021 Skjerven, Maridalen
64 Heilo 11.08.2021 Årnestangen
65 Tundralo 28.07.2021 Årnestangen
66 Sandlo 31.03.2021 Linnesstranda
67 Dverglo 08.06.2021 Øra
68 Tjeld 07.03.2021 Småskjær
69 Avosett 24.08.2021 Presterødkilen
70 Kvartbekkasin 03.10.2021 Bakerijordet
71 Enkeltbekkasin 24.01.2021 Synneren
72 Svarthalespove 06.09.2021 Svelle
73 Lappspove 28.07.2021 Årnestangen
74 Småspove 22.05.2021 Årnestangen
75 Storspove 11.04.2021 Rosnesbukta, Kurefjorden
76 Sotsnipe 28.07.2021 Årnestangen
77 Rødstilk 23.06.2021 Grunnane
78 Gluttsnipe 23.06.2021 Grunnane
79 Skogsnipe 31.03.2021 Linnesstranda
80 Grønnstilk 22.05.2021 Årnestangen
81 Strandsnipe 02.05.2021 Linnesstranda
82 Steinvender 28.07.2021 Årnestangen
83 Polarsnipe 28.07.2021 Årnestangen
84 Dvergsnipe 04.10.2021 Nordvik gården, Nordvik
85 Temmincksnipe 22.05.2021 Årnestangen
86 Tundrasnipe 28.07.2021 Årnestangen
87 Myrsnipe 22.05.2021 Årnestangen
88 Fjæreplytt 05.10.2021 Nordvik
89 Brushane 23.05.2021 Årnestangen
90 Rugde 18.05.2021 Eriksrud, Dikemark
91 Krykkje 02.10.2021 Haugesund
92 Sabinemåke 03.08.2021 Pipøya/Braksøya, Tyrifjorden
93 Hettemåke 14.03.2021 Sætrepollen, Sætre
94 Dvergmåke 03.08.2021 Vik
95 Svartehavsmåke 28.04.2021 Bygdøy kongsgård, Bygdøy
96 Fiskemåke 14.03.2021 Sætrepollen, Sætre
97 Gråmåke 01.01.2021 Sætre/Sætrepollen
98 Sildemåke 14.03.2021 Blakstdbukta, Blakstad
99 Svartbak 01.01.2021 Storskjær, Storsand
100 Rovterne 08.06.2021 Øra
101 Makrellterne 16.05.2021 StorskjærDrøbaksundet
102 Rødnebbterne 08.06.2021 Øra
103 Alkekonge 30.10.2021 Drøbaksundet
104 Lomvi 02.01.2021 Lysakerfjorden
105 Alke 02.01.2021 Båtstø båthavn
106 Teist 03.10.2021 Aust
107 Klippedue (dom.: bydue) 01.01.2021 Asker sentrum
108 Skogdue 25.03.2021 Lilløya, Fornebu
109 Ringdue 15.03.2021 Holmen
110 Tyrkerdue 22.09.2021 Nygård Terrasse, Tåsen
111 Gjøk 02.07.2021 Myrrud, Nedre Fiplingvatn, Villmarksveien
112 Kattugle 09.06.2021 Selvik gård
113 Nattravn 09.06.2021 Røedveien øst for Rødbyvannet, Asker
114 Tårnseiler 18.05.2021 Linnesstranda
115 Isfugl 26.10.2021 Sætrepollen, Sætre
116 Vendehals 03.10.2021 Merkeskogen
117 Flaggspett 02.01.2021 Østensjøvannet
118 Dvergspett 13.06.2021 Gjellebekkmyrene
119 Svartspett 24.04.2021 Synneren
120 Grønnspett 01.01.2021 Tofte
121 Tårnfalk 23.05.2021 Årnes
122 Lerkefalk 23.06.2021 Gjennestadvannet
123 Vandrefalk 03.05.2021 Hellesjøvannet
124 Varsler 07.11.2021 Storsand, Hurum
125 Rødhodevarsler 07.11.2021 Fuglenebb, Torsnes
126 Nøtteskrike 23.10.2021 Nord for Sander gård, Maridalen
127 Skjære 01.01.2021 Ølstad/Midtbygda
128 Nøttekråke 14.09.2021 Ullevål
129 Kaie 02.01.2021 Frognerkilen
130 Kornkråke 23.01.2021 Trondheim
131 Svartkråke 03.10.2021 Grotle
132 Kråke 01.01.2021 Sætre
133 Ravn 11.04.2021 Rosnes
134 Skjeggmeis 08.06.2021 Øra
135 Trelerke 03.10.2021 Skjelde
136 Sanglerke 11.04.2021 Rosnes
137 Fjellerke 04.10.2021 Skjeldemarka
138 Sandsvale 02.05.2021 Linnesstranda
139 Låvesvale 02.05.2021 Ulvenvannet
140 Taksvale 15.05.2021 Semsvannet
141 Løvmeis 09.02.2021 Linnesstranda
142 Granmeis 26.10.2021 Færgestad
143 Svartmeis 02.03.2021 Maridalen v/Dausjøelva
144 Kjøttmeis 01.01.2021 Engene/Kongsdelene, Sætre
145 Blåmeis 01.01.2021 Filtvet
146 Stjertmeis 23.10.2021 Dausjøelvas utløp, Maridalen
147 Spettmeis 09.02.2021 Linnesstranda
148 Gjerdesmett 02.05.2021 Nyfjell, Eriksrud
149 Fossekall 03.01.2021 Bondibrua
150 Fuglekonge 22.08.2021 Elvegløtt, Døli
151 Løvsanger 02.05.2021 Linnesstranda
152 Gransanger 24.04.2021 Sundvollen
153 Gulbrynsanger 05.10.2021 Herberg
154 Gulsanger 08.06.2021 Semsvannet
155 Sivsanger 23.05.2021 Hellesjøvannet
156 Rørsanger 18.05.2021 Storøykilen, Fornebu
157 Busksanger 10.06.2021 Kongeveien 189, S for Vinterbro
158 Myrsanger 31.05.2021 Sorgenfrigropa
159 Trostesanger 08.06.2021 Nordre Grav, Nabbetorp
160 Munk 15.05.2021 Semsvannet
161 Hagesanger 23.05.2021 Hellesjøvannet
162 Tornsanger 23.05.2021 Innerst i Snekkervika, Årnestangen
163 Møller 23.05.2021 Innerst i Snekkervika, Årnestangen
164 Gråfluesnapper 18.05.2021 Ulvenvannet
165 Rødstrupe 09.02.2021 Linnesstranda
166 Nattergal 09.06.2021 Vik
167 Svarthvit fluesnapper 15.05.2021 Semsvannet
168 Rødstjert 03.07.2021 Fisktjørna NR
169 Buskskvett 18.05.2018 Storøykilen, Fornebu
170 Svartstrupe 25.03.2021 Lilløya, Fornebu
171 Steinskvett 30.04.2021 Nansenparken, Fornebu
172 Svarttrost 01.01.2021 Skjæra, Tofte
173 Gråtrost 25.01.2021 Storøykilen, Fornebu
174 Rødvingetrost 10.04.2021 Gilhus
175 Måltrost 24.04.2021 Synneren
176 Duetrost 19.12.2021 Tofte brygge, Tofte
177 Rosenstær 28.08.2021 Telenordammen, Fornebu
178 Stær 14.03.2021 Båtstø
179 Linerle 10.04.2021 Linnes
180 Gulerle 23.05.2021 Årnestangen
181 Vintererle 03.05.2021 Sem
182 Heipiplerke 22.05.2021 Årnestangen
183 Skjærpiplerke 08.10.2021 Mølen
184 Sidensvans 01.01.2021 Tofte
185 Snøspurv 04.10.2021 Skjeldemarka
186 Gulspurv 22.03.2021 Maridalen
187 Sivspurv 31.03.2021 Linnesstranda
188 Bokfink 31.03.2021 Linnesstranda
189 Bjørkefink 02.07.2021 Villmarksveien, Nedre Fiplingvann
190 Rosenfink 25.06.2021 Røed v/Fiskumvannet
191 Grønnfink 02.01.2021 Østensjøvannet
192 Gråsisik 20.01.2021 Langmoheia 9D, Mo i Rana
193 Grønnsisik 02.07.2021 Myrrud, Nedre Fiplingvatn, Villmarksveien
194 Stillits 02.01.2021 Østensjøvannet
195 Dompap 09.02.2021 Linnesstranda
196 Kjernebiter 03.10.2021 Varen
197 Tornirisk 08.06.2021 Øra
198 Gråspurv 01.01.2021 Nær Filtvet brygge
199 Pilfink 01.01.2021 Tofte

NSKF-arter er uthevet.