| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2019] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2018 for Aleksander Landsverk

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane
2 Sangsvane
3 Kortnebbgås
4 Grågås
5 Kanadagås
6 Hvitkinngås
7 Gravand
8 Brunnakke
9 Snadderand
10 Krikkand
11 Stokkand
12 Stjertand
13 Toppand
14 Bergand
15 Ærfugl
16 Havelle
17 Svartand
18 Sjøorre
19 Kvinand
20 Siland
21 Laksand
22 Vaktel
23 Storfugl
24 Orrfugl
25 Jerpe
26 Storlom
27 Smålom
28 Toppdykker
29 Havhest
30 Svartstork 12.08.2018 Storemyr
31 Havsule
32 Storskarv
33 Toppskarv
34 Gråhegre
35 Egretthegre 08.09.2018 Landsverk
36 Kuhegre 07.10.2018 Tangvall
37 Fiskeørn
38 Vepsevåk
39 Sivhauk
40 Myrhauk
41 Spurvehauk
42 Hønsehauk
43 Svartglente 06.10.2018 Lindheim
44 Havørn
45 Musvåk
46 Vannrikse
47 Sivhøne
48 Sothøne
49 Trane
50 Vipe
51 Heilo
52 Tundralo
53 Sandlo
54 Dverglo
55 Boltit
56 Tjeld
57 Enkeltbekkasin
58 Svarthalespove
59 Lappspove
60 Småspove
61 Storspove
62 Sotsnipe
63 Rødstilk
64 Gluttsnipe
65 Skogsnipe
66 Grønnstilk
67 Strandsnipe
68 Steinvender
69 Polarsnipe
70 Sandløper
71 Dvergsnipe
72 Tundrasnipe
73 Myrsnipe
74 Fjæreplytt
75 Brushane
76 Rugde
77 Krykkje
78 Hettemåke
79 Fiskemåke
80 Gråmåke
81 Sildemåke
82 Svartbak
83 Makrellterne
84 Rødnebbterne
85 Klippedue (dom.: bydue)
86 Skogdue
87 Ringdue
88 Turteldue
89 Tyrkerdue
90 Gjøk
91 Kattugle
92 Spurveugle
93 Nattravn
94 Tårnseiler
95 Isfugl
96 Vendehals
97 Dvergspett
98 Flaggspett
99 Svartspett
100 Grønnspett
101 Gråspett
102 Tårnfalk
103 Dvergfalk
104 Lerkefalk
105 Vandrefalk
106 Tornskate
107 Varsler
108 Nøtteskrike
109 Skjære
110 Nøttekråke
111 Kaie
112 Kornkråke
113 Kråke
114 Ravn
115 Sanglerke
116 Sandsvale
117 Låvesvale
118 Taksvale
119 Løvmeis
120 Granmeis
121 Svartmeis
122 Toppmeis
123 Kjøttmeis
124 Blåmeis
125 Stjertmeis
126 Spettmeis
127 Trekryper
128 Gjerdesmett
129 Fossekall
130 Fuglekonge
131 Løvsanger
132 Gransanger
133 Bøksanger
134 Gulsanger
135 Sivsanger
136 Rørsanger
137 Myrsanger
138 Munk
139 Hagesanger
140 Tornsanger
141 Møller
142 Gråfluesnapper
143 Rødstrupe
144 Nattergal
145 Blåstrupe
146 Svarthvit fluesnapper
147 Rødstjert
148 Buskskvett
149 Svartstrupe
150 Steinskvett
151 Ringtrost
152 Svarttrost
153 Gråtrost
154 Rødvingetrost
155 Måltrost
156 Duetrost
157 Stær
158 Jernspurv
159 Linerle
160 Gulerle
161 Vintererle
162 Trepiplerke
163 Heipiplerke
164 Skjærpiplerke
165 Sidensvans
166 Snøspurv
167 Gulspurv
168 Sivspurv
169 Bokfink
170 Bjørkefink
171 Konglebit
172 Rosenfink
173 Grønnfink
174 Furukorsnebb
175 Grankorsnebb
176 Båndkorsnebb
177 Brunsisik
178 Gråsisik
179 Grønnsisik
180 Tornirisk
181 Stillits
182 Dompap
183 Kjernebiter
184 Gråspurv
185 Pilfink

NSKF-arter er uthevet.