| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2020] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2020 for Aleksander Landsverk

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane
2 Sangsvane
3 Sædgås
4 Kortnebbgås
5 Grågås
6 Kanadagås
7 Hvitkinngås
8 Ringgås
9 Gravand
10 Brunnakke
11 Krikkand
12 Stokkand
13 Stjertand
14 Skjeand
15 Hvitøyeand 06.05.2020 Snekkestaddammen
16 Toppand
17 Ærfugl
18 Havelle
19 Svartand
20 Sjøorre
21 Kvinand
22 Lappfiskand
23 Siland
24 Laksand
25 Lirype
26 Fjellrype
27 Storfugl
28 Orrfugl
29 Jerpe
30 Storlom
31 Smålom
32 Dvergdykker
33 Gråstrupedykker
34 Toppdykker
35 Horndykker
36 Havhest
37 Havlire
38 Havsule
39 Storskarv
40 Toppskarv
41 Gråhegre
42 Fiskeørn
43 Vepsevåk
44 Kongeørn
45 Sivhauk
46 Myrhauk
47 Spurvehauk
48 Hønsehauk
49 Havørn
50 Fjellvåk
51 Musvåk
52 Myrrikse
53 Sivhøne
54 Sothøne
55 Trane
56 Vipe
57 Heilo
58 Tundralo
59 Sandlo
60 Dverglo
61 Boltit
62 Tjeld
63 Kvartbekkasin
64 Enkeltbekkasin
65 Svarthalespove
66 Lappspove
67 Småspove
68 Storspove
69 Rødstilk
70 Gluttsnipe
71 Gulbeinsnipe 04.05.2020 Svellet
72 Skogsnipe
73 Grønnstilk
74 Strandsnipe
75 Polarsnipe
76 Temmincksnipe
77 Tundrasnipe
78 Myrsnipe
79 Fjæreplytt
80 Fjellmyrløper
81 Brushane
82 Svømmesnipe
83 Rugde
84 Krykkje
85 Kanadahettemåke 28.06.2020 Yttersanden
86 Hettemåke
87 Fiskemåke
88 Gråmåke
89 Gulbeinmåke 25.06.2020 Værnes camping
90 Sildemåke
91 Svartbak
92 Makrellterne
93 Rødnebbterne
94 Storjo
95 Tyvjo
96 Alkekonge
97 Lomvi
98 Alke
99 Teist
100 Lunde
101 Klippedue (dom.: bydue)
102 Skogdue
103 Ringdue
104 Tyrkerdue
105 Gjøk
106 Kattugle
107 Haukugle
108 Spurveugle
109 Perleugle
110 Hornugle
111 Jordugle
112 Nattravn
113 Tårnseiler
114 Isfugl
115 Vendehals
116 Hvitryggspett
117 Flaggspett
118 Tretåspett
119 Dvergspett
120 Svartspett
121 Grønnspett
122 Gråspett
123 Tårnfalk
124 Dvergfalk
125 Lerkefalk
126 Vandrefalk
127 Tornskate
128 Varsler
129 Pirol
130 Nøtteskrike
131 Skjære
132 Nøttekråke
133 Kaie
134 Kornkråke
135 Svartkråke
136 Kråke
137 Ravn
138 Trelerke
139 Sanglerke
140 Sandsvale
141 Låvesvale
142 Taksvale
143 Løvmeis
144 Granmeis
145 Svartmeis
146 Toppmeis
147 Kjøttmeis
148 Blåmeis
149 Stjertmeis
150 Spettmeis
151 Trekryper
152 Gjerdesmett
153 Fossekall
154 Fuglekonge
155 Rødtoppfuglekonge 03.10.2020 Utsira
156 Løvsanger
157 Gransanger
158 Bøksanger
159 Gulbrynsanger
160 Gulsanger
161 Sivsanger
162 Rørsanger
163 Busksanger 16.06.2020 Tangenvegen
164 Myrsanger
165 Munk
166 Hagesanger
167 Tornsanger
168 Møller
169 Hauksanger
170 Gråfluesnapper
171 Hekkskvett 11.06.2020 Årnestangen
172 Rødstrupe
173 Nattergal
174 Blåstrupe
175 Svarthvit fluesnapper
176 Dvergfluesnapper
177 Svartrødstjert
178 Rødstjert
179 Buskskvett
180 Svartstrupe
181 Asiasvartstrupe 04.10.2020 Utsira
182 Steinskvett
183 Ringtrost
184 Svarttrost
185 Gråtrost
186 Rødvingetrost
187 Måltrost
188 Duetrost
189 Stær
190 Jernspurv
191 Linerle
192 Gulerle
193 Vintererle
194 Tartarpiplerke
195 Trepiplerke
196 Sibirpiplerke 06.10.2020 Utsira
197 Heipiplerke
198 Lappiplerke
199 Skjærpiplerke
200 Sidensvans
201 Lappspurv
202 Snøspurv
203 Gulspurv
204 Dvergspurv
205 Sivspurv
206 Bokfink
207 Bjørkefink
208 Konglebit
209 Rosenfink
210 Grønnfink
211 Furukorsnebb
212 Grankorsnebb
213 Båndkorsnebb
214 Brunsisik
215 Gråsisik
216 Grønnsisik
217 Stillits
218 Dompap
219 Kjernebiter
220 Bergirisk
221 Tornirisk
222 Gråspurv
223 Pilfink

NSKF-arter er uthevet.