| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2020] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2020 for Aleksander Landsverk

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane
2 Sangsvane
3 Sædgås
4 Kortnebbgås
5 Grågås
6 Kanadagås
7 Hvitkinngås
8 Ringgås
9 Gravand
10 Brunnakke
11 Krikkand
12 Stokkand
13 Stjertand
14 Hvitøyeand 06.05.2020 Snekkestaddammen
15 Toppand
16 Ærfugl
17 Havelle
18 Svartand
19 Sjøorre
20 Kvinand
21 Lappfiskand
22 Siland
23 Laksand
24 Lirype
25 Fjellrype
26 Storfugl
27 Orrfugl
28 Jerpe
29 Storlom
30 Smålom
31 Dvergdykker
32 Gråstrupedykker
33 Toppdykker
34 Horndykker
35 Havhest
36 Havlire
37 Havsule
38 Storskarv
39 Toppskarv
40 Gråhegre
41 Fiskeørn
42 Vepsevåk
43 Kongeørn
44 Sivhauk
45 Myrhauk
46 Spurvehauk
47 Hønsehauk
48 Havørn
49 Fjellvåk
50 Musvåk
51 Myrrikse
52 Sivhøne
53 Sothøne
54 Trane
55 Vipe
56 Heilo
57 Sandlo
58 Dverglo
59 Boltit
60 Tjeld
61 Enkeltbekkasin
62 Lappspove
63 Småspove
64 Storspove
65 Rødstilk
66 Gluttsnipe
67 Gulbeinsnipe 04.05.2020 Svellet
68 Skogsnipe
69 Grønnstilk
70 Strandsnipe
71 Polarsnipe
72 Temmincksnipe
73 Tundrasnipe
74 Myrsnipe
75 Fjæreplytt
76 Fjellmyrløper
77 Brushane
78 Svømmesnipe
79 Rugde
80 Krykkje
81 Kanadahettemåke 28.06.2020 Yttersanden
82 Hettemåke
83 Fiskemåke
84 Gråmåke
85 Gulbeinmåke 25.06.2020 Værnes camping
86 Sildemåke
87 Svartbak
88 Makrellterne
89 Rødnebbterne
90 Storjo
91 Tyvjo
92 Alkekonge
93 Lomvi
94 Alke
95 Teist
96 Lunde
97 Klippedue (dom.: bydue)
98 Skogdue
99 Ringdue
100 Tyrkerdue
101 Gjøk
102 Kattugle
103 Haukugle
104 Spurveugle
105 Perleugle
106 Hornugle
107 Jordugle
108 Nattravn
109 Tårnseiler
110 Isfugl
111 Vendehals
112 Hvitryggspett
113 Flaggspett
114 Tretåspett
115 Dvergspett
116 Svartspett
117 Grønnspett
118 Gråspett
119 Tårnfalk
120 Dvergfalk
121 Lerkefalk
122 Vandrefalk
123 Tornskate
124 Varsler
125 Pirol
126 Nøtteskrike
127 Skjære
128 Kaie
129 Kornkråke
130 Svartkråke
131 Kråke
132 Ravn
133 Sanglerke
134 Sandsvale
135 Låvesvale
136 Taksvale
137 Løvmeis
138 Granmeis
139 Svartmeis
140 Toppmeis
141 Kjøttmeis
142 Blåmeis
143 Stjertmeis
144 Spettmeis
145 Trekryper
146 Gjerdesmett
147 Fossekall
148 Fuglekonge
149 Løvsanger
150 Gransanger
151 Bøksanger
152 Gulsanger
153 Sivsanger
154 Rørsanger
155 Busksanger 16.06.2020 Tangenvegen
156 Myrsanger
157 Munk
158 Hagesanger
159 Tornsanger
160 Møller
161 Gråfluesnapper
162 Hekkskvett 11.06.2020 Årnestangen
163 Rødstrupe
164 Nattergal
165 Blåstrupe
166 Svarthvit fluesnapper
167 Svartrødstjert
168 Rødstjert
169 Buskskvett
170 Svartstrupe
171 Steinskvett
172 Ringtrost
173 Svarttrost
174 Gråtrost
175 Rødvingetrost
176 Måltrost
177 Duetrost
178 Stær
179 Jernspurv
180 Linerle
181 Gulerle
182 Vintererle
183 Trepiplerke
184 Heipiplerke
185 Skjærpiplerke
186 Sidensvans
187 Lappspurv
188 Snøspurv
189 Gulspurv
190 Sivspurv
191 Bokfink
192 Bjørkefink
193 Konglebit
194 Rosenfink
195 Grønnfink
196 Furukorsnebb
197 Grankorsnebb
198 Båndkorsnebb
199 Brunsisik
200 Gråsisik
201 Grønnsisik
202 Stillits
203 Dompap
204 Kjernebiter
205 Bergirisk
206 Tornirisk
207 Gråspurv
208 Pilfink

NSKF-arter er uthevet.