| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2021] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2021 for Aleksander Landsverk

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane
2 Sangsvane
3 Sædgås
4 Kortnebbgås
5 Tundragås
6 Grågås
7 Kanadagås
8 Hvitkinngås
9 Ringgås
10 Gravand
11 Mandarinand
12 Brunnakke
13 Snadderand
14 Krikkand
15 Stokkand
16 Stjertand
17 Knekkand
18 Skjeand
19 Taffeland
20 Toppand
21 Bergand
22 Ærfugl
23 Havelle
24 Svartand
25 Sjøorre
26 Kvinand
27 Lappfiskand
28 Siland
29 Laksand
30 Vaktel
31 Lirype
32 Fjellrype
33 Storfugl
34 Orrfugl
35 Jerpe
36 Gulnebblom
37 Storlom
38 Islom
39 Smålom
40 Dvergdykker
41 Toppdykker
42 Havsule
43 Storskarv
44 Toppskarv
45 Gråhegre
46 Egretthegre
47 Fiskeørn
48 Vepsevåk
49 Kongeørn
50 Sivhauk
51 Myrhauk
52 Spurvehauk
53 Hønsehauk
54 Havørn
55 Fjellvåk
56 Musvåk
57 Vannrikse
58 Åkerrikse
59 Sumprikse 01.06.2021 Sorgenfrigropa
60 Sivhøne
61 Sothøne
62 Trane
63 Vipe
64 Heilo
65 Sandlo
66 Dverglo
67 Boltit
68 Tjeld
69 Avosett
70 Dobbeltbekkasin
71 Enkeltbekkasin
72 Svarthalespove
73 Lappspove
74 Småspove
75 Storspove
76 Rødstilk
77 Gluttsnipe
78 Skogsnipe
79 Grønnstilk
80 Strandsnipe
81 Steinvender
82 Polarsnipe
83 Sandløper
84 Dvergsnipe
85 Myrsnipe
86 Fjæreplytt
87 Fjellmyrløper
88 Brushane
89 Svømmesnipe
90 Polarsvømmesnipe
91 Rugde
92 Krykkje
93 Hettemåke
94 Franklinmåke 23.01.2021 Skudeneshavn
95 Fiskemåke
96 Gråmåke
97 Grønlandsmåke
98 Sildemåke
99 Svartbak
100 Makrellterne
101 Rødnebbterne
102 Splitterne
103 Lomvi
104 Alke
105 Teist
106 Klippedue (dom.: bydue)
107 Ringdue
108 Tyrkerdue
109 Gjøk
110 Hubro
111 Kattugle
112 Slagugle
113 Lappugle
114 Haukugle
115 Spurveugle
116 Hornugle
117 Nattravn
118 Tårnseiler
119 Isfugl
120 Vendehals
121 Flaggspett
122 Dvergspett
123 Svartspett
124 Grønnspett
125 Gråspett
126 Tårnfalk
127 Dvergfalk
128 Vandrefalk
129 Tornskate
130 Varsler
131 Rosenvarsler 02.07.2021 Torsnes-Støttum
132 Nøtteskrike
133 Skjære
134 Kaie
135 Kornkråke
136 Svartkråke
137 Kråke
138 Ravn
139 Trelerke
140 Sanglerke
141 Sandsvale
142 Låvesvale
143 Amursvale 29.04.2021 Roebukta
144 Taksvale
145 Løvmeis
146 Granmeis
147 Svartmeis
148 Toppmeis
149 Kjøttmeis
150 Blåmeis
151 Stjertmeis
152 Spettmeis
153 Trekryper
154 Gjerdesmett
155 Fossekall
156 Fuglekonge
157 Løvsanger
158 Gransanger
159 Bøksanger
160 Gulsanger
161 Sivsanger
162 Rørsanger
163 Myrsanger
164 Gresshoppesanger
165 Elvesanger 19.06.2021 Gjerpensdalen
166 Sumpsanger 25.05.2021 Engelsvollstjernet
167 Munk
168 Hagesanger
169 Tornsanger
170 Møller
171 Gråfluesnapper
172 Rødstrupe
173 Svarthvit fluesnapper
174 Rødstjert
175 Buskskvett
176 Steinskvett
177 Ringtrost
178 Svarttrost
179 Gråtrost
180 Rødvingetrost
181 Måltrost
182 Duetrost
183 Stær
184 Jernspurv
185 Linerle
186 Sitronerle 07.05.2021 Gunnarsmyra
187 Gulerle
188 Vintererle
189 Trepiplerke
190 Heipiplerke
191 Skjærpiplerke
192 Sidensvans
193 Snøspurv
194 Gulspurv
195 Hvithodespurv 24.01.2021 Gandal
196 Hortulan
197 Sivspurv
198 Bokfink
199 Bjørkefink
200 Rosenfink
201 Grønnfink
202 Furukorsnebb
203 Grankorsnebb
204 Brunsisik
205 Gråsisik
206 Grønnsisik
207 Stillits
208 Dompap
209 Kjernebiter
210 Bergirisk
211 Tornirisk
212 Gråspurv
213 Pilfink

NSKF-arter er uthevet.