| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2021] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2021 for Aleksander Landsverk

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane
2 Sangsvane
3 Sædgås
4 Kortnebbgås
5 Tundragås
6 Grågås
7 Kanadagås
8 Hvitkinngås
9 Ringgås
10 Gravand
11 Mandarinand
12 Brunnakke
13 Snadderand
14 Krikkand
15 Stokkand
16 Stjertand
17 Knekkand
18 Skjeand
19 Taffeland
20 Toppand
21 Bergand
22 Ærfugl
23 Havelle
24 Svartand
25 Sjøorre
26 Brilleand 29.10.2021 Solastranda
27 Kvinand
28 Lappfiskand
29 Siland
30 Laksand
31 Vaktel
32 Lirype
33 Fjellrype
34 Storfugl
35 Orrfugl
36 Jerpe
37 Gulnebblom
38 Storlom
39 Islom
40 Smålom
41 Dvergdykker
42 Toppdykker
43 Horndykker
44 Havhest
45 Havsule
46 Storskarv
47 Toppskarv
48 Gråhegre
49 Purpurhegre 29.09.2021 Lyngdal
50 Egretthegre
51 Fiskeørn
52 Vepsevåk
53 Kongeørn
54 Sivhauk
55 Myrhauk
56 Spurvehauk
57 Hønsehauk
58 Havørn
59 Fjellvåk
60 Musvåk
61 Vannrikse
62 Åkerrikse
63 Sumprikse 01.06.2021 Sorgenfrigropa
64 Sivhøne
65 Sothøne
66 Trane
67 Vipe
68 Heilo
69 Tundralo
70 Sandlo
71 Dverglo
72 Boltit
73 Tjeld
74 Avosett
75 Kvartbekkasin
76 Dobbeltbekkasin
77 Enkeltbekkasin
78 Svarthalespove
79 Lappspove
80 Småspove
81 Storspove
82 Rødstilk
83 Gluttsnipe
84 Skogsnipe
85 Grønnstilk
86 Strandsnipe
87 Steinvender
88 Polarsnipe
89 Sandløper
90 Dvergsnipe
91 Myrsnipe
92 Fjæreplytt
93 Fjellmyrløper
94 Brushane
95 Svømmesnipe
96 Polarsvømmesnipe
97 Rugde
98 Krykkje
99 Hettemåke
100 Franklinmåke 23.01.2021 Skudeneshavn
101 Svartehavsmåke 27.05.2021 Orreosen
102 Fiskemåke
103 Gråmåke
104 Grønlandsmåke
105 Sildemåke
106 Svartbak
107 Makrellterne
108 Rødnebbterne
109 Splitterne
110 Lomvi
111 Alke
112 Teist
113 Lunde
114 Klippedue (dom.: bydue)
115 Skogdue
116 Ringdue
117 Tyrkerdue
118 Gjøk
119 Hubro
120 Kattugle
121 Slagugle
122 Lappugle
123 Haukugle
124 Spurveugle
125 Hornugle
126 Nattravn
127 Tårnseiler
128 Isfugl
129 Hærfugl
130 Vendehals
131 Flaggspett
132 Tretåspett
133 Dvergspett
134 Svartspett
135 Grønnspett
136 Gråspett
137 Tårnfalk
138 Dvergfalk
139 Lerkefalk
140 Vandrefalk
141 Tornskate
142 Varsler
143 Rosenvarsler 02.07.2021 Torsnes-Støttum
144 Nøtteskrike
145 Skjære
146 Nøttekråke
147 Kaie
148 Kornkråke
149 Svartkråke
150 Kråke
151 Ravn
152 Dverglerke 29.10.2021 Nærland
153 Trelerke
154 Sanglerke
155 Sandsvale
156 Låvesvale
157 Amursvale 29.04.2021 Roebukta
158 Taksvale
159 Løvmeis
160 Granmeis
161 Svartmeis
162 Toppmeis
163 Kjøttmeis
164 Blåmeis
165 Stjertmeis
166 Spettmeis
167 Trekryper
168 Gjerdesmett
169 Fossekall
170 Fuglekonge
171 Løvsanger
172 Gransanger
173 Bøksanger
174 Viersanger 11.10.2021 Utsira
175 Fuglekongesanger Rossabøskogen
176 Gulbrynsanger
177 Gulsanger
178 Sivsanger
179 Rørsanger
180 Myrsanger
181 Gresshoppesanger
182 Elvesanger 19.06.2021 Gjerpensdalen
183 Sumpsanger 25.05.2021 Engelsvollstjernet
184 Munk
185 Hagesanger
186 Tornsanger
187 Møller
188 Hauksanger
189 Gråfluesnapper
190 Rødstrupe
191 Blåstrupe
192 Blåstjert 10.10.2021 Utsira
193 Svarthvit fluesnapper
194 Dvergfluesnapper
195 Svartrødstjert
196 Rødstjert
197 Buskskvett
198 Svartstrupe
199 Steinskvett
200 Ringtrost
201 Svarttrost
202 Gråtrost
203 Rødvingetrost
204 Måltrost
205 Duetrost
206 Stær
207 Jernspurv
208 Linerle
209 Sitronerle 07.05.2021 Gunnarsmyra
210 Gulerle
211 Vintererle
212 Trepiplerke
213 Sibirpiplerke 10.10.2021 Utsira
214 Heipiplerke
215 Lappiplerke
216 Skjærpiplerke
217 Sidensvans
218 Snøspurv
219 Gulspurv
220 Hvithodespurv 24.01.2021 Gandal
221 Hortulan
222 Dvergspurv
223 Sivspurv
224 Bokfink
225 Bjørkefink
226 Konglebit
227 Rosenfink
228 Grønnfink
229 Furukorsnebb
230 Grankorsnebb
231 Brunsisik
232 Gråsisik
233 Grønnsisik
234 Stillits
235 Dompap
236 Kjernebiter
237 Bergirisk
238 Tornirisk
239 Gråspurv
240 Pilfink

NSKF-arter er uthevet.