| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2022] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2021 for Aleksander Landsverk

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane
2 Sangsvane
3 Sædgås
4 Kortnebbgås
5 Tundragås
6 Grågås
7 Kanadagås
8 Hvitkinngås
9 Ringgås
10 Gravand
11 Mandarinand
12 Brunnakke
13 Snadderand
14 Krikkand
15 Stokkand
16 Stjertand
17 Knekkand
18 Skjeand
19 Taffeland
20 Toppand
21 Bergand
22 Ærfugl
23 Havelle
24 Svartand
25 Sjøorre
26 Brilleand 29.10.2021 Solastranda
27 Kvinand
28 Lappfiskand
29 Siland
30 Laksand
31 Vaktel
32 Lirype
33 Fjellrype
34 Storfugl
35 Orrfugl
36 Jerpe
37 Gulnebblom
38 Storlom
39 Islom
40 Smålom
41 Dvergdykker
42 Gråstrupedykker
43 Toppdykker
44 Horndykker
45 Havhest
46 Havsule
47 Storskarv
48 Toppskarv
49 Gråhegre
50 Purpurhegre 29.09.2021 Lyngdal
51 Egretthegre
52 Fiskeørn
53 Vepsevåk
54 Kongeørn
55 Sivhauk
56 Myrhauk
57 Spurvehauk
58 Hønsehauk
59 Havørn
60 Fjellvåk
61 Musvåk
62 Vannrikse
63 Åkerrikse
64 Sumprikse 01.06.2021 Sorgenfrigropa
65 Sivhøne
66 Sothøne
67 Trane
68 Vipe
69 Heilo
70 Tundralo
71 Sandlo
72 Dverglo
73 Boltit
74 Tjeld
75 Avosett
76 Kvartbekkasin
77 Dobbeltbekkasin
78 Enkeltbekkasin
79 Svarthalespove
80 Lappspove
81 Småspove
82 Storspove
83 Rødstilk
84 Gluttsnipe
85 Skogsnipe
86 Grønnstilk
87 Strandsnipe
88 Steinvender
89 Polarsnipe
90 Sandløper
91 Dvergsnipe
92 Myrsnipe
93 Fjæreplytt
94 Fjellmyrløper
95 Brushane
96 Svømmesnipe
97 Polarsvømmesnipe
98 Rugde
99 Krykkje
100 Hettemåke
101 Franklinmåke 23.01.2021 Skudeneshavn
102 Svartehavsmåke 27.05.2021 Orreosen
103 Fiskemåke
104 Gråmåke
105 Grønlandsmåke
106 Sildemåke
107 Svartbak
108 Makrellterne
109 Rødnebbterne
110 Splitterne
111 Alkekonge
112 Lomvi
113 Alke
114 Teist
115 Lunde
116 Klippedue (dom.: bydue)
117 Skogdue
118 Ringdue
119 Tyrkerdue
120 Gjøk
121 Hubro
122 Kattugle
123 Slagugle
124 Lappugle
125 Haukugle
126 Spurveugle
127 Hornugle
128 Nattravn
129 Tårnseiler
130 Isfugl
131 Hærfugl
132 Vendehals
133 Flaggspett
134 Tretåspett
135 Dvergspett
136 Svartspett
137 Grønnspett
138 Gråspett
139 Tårnfalk
140 Dvergfalk
141 Lerkefalk
142 Vandrefalk
143 Tornskate
144 Varsler
145 Rosenvarsler 02.07.2021 Torsnes-Støttum
146 Nøtteskrike
147 Skjære
148 Nøttekråke
149 Kaie
150 Kornkråke
151 Svartkråke
152 Kråke
153 Ravn
154 Dverglerke 29.10.2021 Nærland
155 Trelerke
156 Sanglerke
157 Sandsvale
158 Låvesvale
159 Amursvale 29.04.2021 Roebukta
160 Taksvale
161 Løvmeis
162 Granmeis
163 Svartmeis
164 Toppmeis
165 Kjøttmeis
166 Blåmeis
167 Stjertmeis
168 Spettmeis
169 Trekryper
170 Gjerdesmett
171 Fossekall
172 Fuglekonge
173 Løvsanger
174 Gransanger
175 Bøksanger
176 Viersanger 11.10.2021 Utsira
177 Fuglekongesanger Rossabøskogen
178 Gulbrynsanger
179 Gulsanger
180 Sivsanger
181 Rørsanger
182 Myrsanger
183 Gresshoppesanger
184 Elvesanger 19.06.2021 Gjerpensdalen
185 Sumpsanger 25.05.2021 Engelsvollstjernet
186 Munk
187 Hagesanger
188 Tornsanger
189 Møller
190 Hauksanger
191 Gråfluesnapper
192 Rødstrupe
193 Blåstrupe
194 Blåstjert 10.10.2021 Utsira
195 Svarthvit fluesnapper
196 Dvergfluesnapper
197 Svartrødstjert
198 Rødstjert
199 Buskskvett
200 Svartstrupe
201 Steinskvett
202 Ringtrost
203 Svarttrost
204 Gråtrost
205 Rødvingetrost
206 Måltrost
207 Duetrost
208 Stær
209 Jernspurv
210 Linerle
211 Sitronerle 07.05.2021 Gunnarsmyra
212 Gulerle
213 Vintererle
214 Trepiplerke
215 Sibirpiplerke 10.10.2021 Utsira
216 Heipiplerke
217 Lappiplerke
218 Skjærpiplerke
219 Sidensvans
220 Snøspurv
221 Gulspurv
222 Hvithodespurv 24.01.2021 Gandal
223 Hortulan
224 Dvergspurv
225 Sivspurv
226 Bokfink
227 Bjørkefink
228 Konglebit
229 Rosenfink
230 Grønnfink
231 Furukorsnebb
232 Grankorsnebb
233 Brunsisik
234 Gråsisik
235 Grønnsisik
236 Stillits
237 Dompap
238 Kjernebiter
239 Bergirisk
240 Tornirisk
241 Gråspurv
242 Pilfink

NSKF-arter er uthevet.