| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2021] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2021 for Aleksander Landsverk

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane
2 Sangsvane
3 Sædgås
4 Kortnebbgås
5 Tundragås
6 Grågås
7 Kanadagås
8 Hvitkinngås
9 Gravand
10 Mandarinand
11 Brunnakke
12 Krikkand
13 Stokkand
14 Taffeland
15 Toppand
16 Bergand
17 Ærfugl
18 Havelle
19 Svartand
20 Sjøorre
21 Kvinand
22 Lappfiskand
23 Siland
24 Laksand
25 Lirype
26 Storfugl
27 Orrfugl
28 Jerpe
29 Islom
30 Dvergdykker
31 Toppdykker
32 Havsule
33 Storskarv
34 Toppskarv
35 Gråhegre
36 Kongeørn
37 Myrhauk
38 Spurvehauk
39 Hønsehauk
40 Havørn
41 Musvåk
42 Sivhøne
43 Sothøne
44 Vipe
45 Heilo
46 Tjeld
47 Enkeltbekkasin
48 Storspove
49 Rødstilk
50 Steinvender
51 Fjæreplytt
52 Polarsvømmesnipe
53 Rugde
54 Krykkje
55 Hettemåke
56 Franklinmåke 23.01.2021 Skudeneshavn
57 Fiskemåke
58 Gråmåke
59 Grønlandsmåke
60 Sildemåke
61 Svartbak
62 Lomvi
63 Alke
64 Teist
65 Klippedue (dom.: bydue)
66 Ringdue
67 Kattugle
68 Haukugle
69 Spurveugle
70 Hornugle
71 Flaggspett
72 Svartspett
73 Grønnspett
74 Tårnfalk
75 Dvergfalk
76 Vandrefalk
77 Varsler
78 Nøtteskrike
79 Skjære
80 Kaie
81 Kornkråke
82 Kråke
83 Ravn
84 Sanglerke
85 Løvmeis
86 Granmeis
87 Svartmeis
88 Toppmeis
89 Kjøttmeis
90 Blåmeis
91 Stjertmeis
92 Spettmeis
93 Trekryper
94 Gjerdesmett
95 Fossekall
96 Fuglekonge
97 Rødstrupe
98 Svarttrost
99 Gråtrost
100 Rødvingetrost
101 Måltrost
102 Duetrost
103 Stær
104 Linerle
105 Vintererle
106 Skjærpiplerke
107 Gulspurv
108 Hvithodespurv 24.01.2021 Gandal
109 Sivspurv
110 Bokfink
111 Bjørkefink
112 Grønnfink
113 Furukorsnebb
114 Grankorsnebb
115 Gråsisik
116 Grønnsisik
117 Stillits
118 Dompap
119 Kjernebiter
120 Tornirisk
121 Gråspurv
122 Pilfink

NSKF-arter er uthevet.