| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2023] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2022 for Aleksander Landsverk

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane
2 Sangsvane
3 Sædgås
4 Kortnebbgås
5 Grågås
6 Stripegås
7 Kanadagås
8 Hvitkinngås
9 Ringgås
10 Gravand
11 Brunnakke
12 Snadderand
13 Krikkand
14 Stokkand
15 Stjertand
16 Knekkand
17 Toppand
18 Bergand
19 Ærfugl
20 Havelle
21 Svartand
22 Sjøorre
23 Kvinand
24 Lappfiskand
25 Siland
26 Laksand
27 Fjellrype
28 Storfugl
29 Orrfugl
30 Jerpe
31 Gulnebblom
32 Storlom
33 Islom
34 Smålom
35 Dvergdykker
36 Gråstrupedykker
37 Toppdykker
38 Horndykker
39 Havhest
40 Grålire
41 Havlire
42 Balearlire 06.10.2022 Vindmøllene
43 Havsule
44 Storskarv
45 Toppskarv
46 Gråhegre
47 Fiskeørn
48 Vepsevåk
49 Kongeørn
50 Sivhauk
51 Myrhauk
52 Steppehauk 03.09.2022 Gjerpensdalen
53 Spurvehauk
54 Hønsehauk
55 Havørn
56 Fjellvåk
57 Musvåk
58 Vannrikse
59 Myrrikse
60 Sivhøne
61 Sothøne
62 Trane
63 Vipe
64 Heilo
65 Tundralo
66 Sandlo
67 Dverglo
68 Tjeld
69 Kvartbekkasin
70 Dobbeltbekkasin
71 Enkeltbekkasin
72 Svarthalespove
73 Lappspove
74 Småspove
75 Storspove
76 Rødstilk
77 Gluttsnipe
78 Skogsnipe
79 Grønnstilk
80 Strandsnipe
81 Steinvender
82 Polarsnipe
83 Sandløper
84 Temmincksnipe
85 Alaskasnipe 02.07.2022 Nærlandstranda
86 Myrsnipe
87 Fjæreplytt
88 Brushane
89 Rugde
90 Krykkje
91 Hettemåke
92 Dvergmåke
93 Rosenmåke 22.05.2022 Møringa
94 Fiskemåke
95 Gråmåke
96 Grønlandsmåke
97 Sildemåke
98 Svartbak
99 Makrellterne
100 Rødnebbterne
101 Splitterne
102 Tyvjo
103 Alkekonge
104 Lomvi
105 Alke
106 Teist
107 Lunde
108 Klippedue (dom.: bydue)
109 Skogdue
110 Ringdue
111 Turteldue
112 Mongolturteldue 27.12.2022 Brattåsveien 10
113 Tyrkerdue
114 Gjøk
115 Kattugle
116 Spurveugle
117 Hornugle
118 Nattravn
119 Tårnseiler
120 Isfugl
121 Vendehals
122 Hvitryggspett
123 Flaggspett
124 Tretåspett
125 Dvergspett
126 Svartspett
127 Grønnspett
128 Gråspett
129 Tårnfalk
130 Dvergfalk
131 Lerkefalk
132 Vandrefalk
133 Tornskate
134 Varsler
135 Rosenvarsler 10.10.2022 Damsgård
136 Pirol
137 Nøtteskrike
138 Skjære
139 Nøttekråke
140 Kaie
141 Kornkråke
142 Svartkråke
143 Kråke
144 Ravn
145 Skjeggmeis
146 Dverglerke 19.05.2022 Utsira
147 Sanglerke
148 Fjellerke
149 Sandsvale
150 Låvesvale
151 Taksvale
152 Løvmeis
153 Granmeis
154 Svartmeis
155 Toppmeis
156 Kjøttmeis
157 Blåmeis
158 Stjertmeis
159 Spettmeis
160 Trekryper
161 Gjerdesmett
162 Fossekall
163 Fuglekonge
164 Rødtoppfuglekonge 27.12.2022 Vaulen
165 Løvsanger
166 Gransanger
167 Bøksanger
168 Viersanger 10.10.2022 Herberg
169 Gulbrynsanger
170 Blekbrynsanger 17.12.2022 Storøya,Fornebu
171 Gulsanger
172 Sivsanger
173 Rørsanger
174 Gresshoppesanger
175 Munk
176 Hagesanger
177 Tornsanger
178 Møller
179 Hauksanger
180 Gråfluesnapper
181 Rødstrupe
182 Nattergal
183 Blåstrupe
184 Blåstjert 11.10.2022 Herberg
185 Svarthvit fluesnapper
186 Dvergfluesnapper
187 Svartrødstjert
188 Rødstjert
189 Buskskvett
190 Svartstrupe
191 Steinskvett
192 Gråkinnskogtrost 07.10.2022 Herberg
193 Ringtrost
194 Svarttrost
195 Gråtrost
196 Rødvingetrost
197 Måltrost
198 Duetrost
199 Rosenstær 02.07.2022 Storefjøset/reve
200 Stær
201 Jernspurv
202 Linerle
203 Gulerle
204 Vintererle
205 Trepiplerke
206 Sibirpiplerke 10.10.2022 Austre planting
207 Heipiplerke
208 Lappiplerke
209 Skjærpiplerke
210 Vannpiplerke 27.12.2022 Fjøløy
211 Myrpiplerke 10.12.2022 Pirane, Hvasser Syd
212 Sidensvans
213 Snøspurv
214 Gulspurv
215 Hortulan
216 Rustspurv 28.05.2022 Stemdalen
217 Dvergspurv
218 Sivspurv
219 Bokfink
220 Bjørkefink
221 Rosenfink
222 Grønnfink
223 Furukorsnebb
224 Grankorsnebb
225 Båndkorsnebb
226 Brunsisik
227 Gråsisik
228 Polarsisik
229 Grønnsisik
230 Stillits
231 Dompap
232 Kjernebiter
233 Bergirisk
234 Tornirisk
235 Gråspurv
236 Pilfink

NSKF-arter er uthevet.