| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2023] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2023 for Aleksander Landsverk

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane
2 Sangsvane
3 Sædgås
4 Kortnebbgås
5 Tundragås
6 Grågås
7 Kanadagås
8 Hvitkinngås
9 Gravand
10 Mandarinand
11 Brunnakke
12 Snadderand
13 Gulkinnand 09.02.2023 Ergavannet
14 Krikkand
15 Amerikakrikkand 11.04.2023 Årnesbukta
16 Stokkand
17 Stjertand
18 Knekkand
19 Skjeand
20 Taffeland
21 Toppand
22 Bergand
23 Ærfugl
24 Havelle
25 Svartand
26 Sjøorre
27 Kvinand
28 Lappfiskand
29 Siland
30 Laksand
31 Fasan
32 Jerpe
33 Storlom
34 Islom
35 Smålom
36 Dvergdykker
37 Toppdykker
38 Havsule
39 Storskarv
40 Toppskarv
41 Gråhegre
42 Egretthegre
43 Fiskeørn
44 Kongeørn
45 Sivhauk
46 Myrhauk
47 Spurvehauk
48 Hønsehauk
49 Havørn
50 Fjellvåk
51 Musvåk
52 Myrrikse
53 Sivhøne
54 Sothøne
55 Trane
56 Vipe
57 Heilo
58 Sandlo
59 Dverglo
60 Boltit
61 Tjeld
62 Stylteløper 28.04.2023 Orreosen
63 Dobbeltbekkasin
64 Enkeltbekkasin
65 Svarthalespove
66 Lappspove
67 Småspove
68 Storspove
69 Rødstilk
70 Gluttsnipe
71 Skogsnipe
72 Grønnstilk
73 Strandsnipe
74 Steinvender
75 Polarsnipe
76 Sandløper
77 Myrsnipe
78 Fjæreplytt
79 Brushane
80 Rugde
81 Hettemåke
82 Fiskemåke
83 Ringnebbmåke 23.03.2023 Herøykanalen
84 Gråmåke
85 Sildemåke
86 Svartbak
87 Amerikagråmåke 09.02.2023 Skinsnes
88 Makrellterne
89 Rødnebbterne
90 Tyvjo
91 Lomvi
92 Alke
93 Teist
94 Lunde
95 Klippedue (dom.: bydue)
96 Skogdue
97 Ringdue
98 Tyrkerdue
99 Gjøk
100 Kattugle
101 Spurveugle
102 Vendehals
103 Flaggspett
104 Dvergspett
105 Svartspett
106 Grønnspett
107 Tårnfalk
108 Dvergfalk
109 Vandrefalk
110 Varsler
111 Nøtteskrike
112 Skjære
113 Kaie
114 Kornkråke
115 Svartkråke
116 Kråke
117 Ravn
118 Sanglerke
119 Fjellerke
120 Sandsvale
121 Låvesvale
122 Taksvale
123 Løvmeis
124 Granmeis
125 Svartmeis
126 Toppmeis
127 Kjøttmeis
128 Blåmeis
129 Stjertmeis
130 Spettmeis
131 Trekryper
132 Gjerdesmett
133 Fossekall
134 Fuglekonge
135 Løvsanger
136 Gransanger
137 Bøksanger
138 Sivsanger
139 Gresshoppesanger
140 Munk
141 Hagesanger
142 Tornsanger
143 Møller
144 Gråfluesnapper
145 Rødstrupe
146 Svarthvit fluesnapper
147 Svartrødstjert
148 Rødstjert
149 Buskskvett
150 Svartstrupe
151 Steinskvett
152 Ringtrost
153 Svarttrost
154 Gråtrost
155 Rødvingetrost
156 Måltrost
157 Duetrost
158 Stær
159 Jernspurv
160 Linerle
161 Gulerle
162 Vintererle
163 Trepiplerke
164 Heipiplerke
165 Skjærpiplerke
166 Sidensvans
167 Snøspurv
168 Gulspurv
169 Sivspurv
170 Bokfink
171 Bjørkefink
172 Rosenfink
173 Grønnfink
174 Furukorsnebb
175 Grankorsnebb
176 Brunsisik
177 Gråsisik
178 Grønnsisik
179 Stillits
180 Dompap
181 Kjernebiter
182 Bergirisk
183 Tornirisk
184 Gråspurv
185 Pilfink

NSKF-arter er uthevet.