| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2019] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2018 for Terje Hansen

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane
2 Sangsvane
3 Kortnebbgås
4 Tundragås
5 Grågås
6 Kanadagås
7 Hvitkinngås
8 Ringgås
9 Gravand
10 Mandarinand
11 Brunnakke
12 Snadderand
13 Krikkand
14 Amerikakrikkand 22.05.2018 Lønavatnet
15 Stokkand
16 Stjertand
17 Knekkand
18 Skjeand
19 Taffeland
20 Toppand
21 Bergand
22 Ærfugl
23 Praktærfugl
24 Stellerand 10.03.2018 Revtangen
25 Havelle
26 Svartand
27 Sjøorre
28 Kvinand
29 Lappfiskand
30 Siland
31 Laksand
32 Vaktel
33 Lirype
34 Fjellrype
35 Storfugl
36 Orrfugl
37 Gulnebblom
38 Storlom
39 Islom
40 Smålom
41 Dvergdykker
42 Gråstrupedykker
43 Toppdykker
44 Horndykker
45 Havhest
46 Grålire
47 Havlire
48 Havsvale
49 Havsule
50 Storskarv
51 Toppskarv
52 Gråhegre
53 Silkehegre 25.10.2018 Hjelme
54 Fiskeørn
55 Kongeørn
56 Sivhauk
57 Myrhauk
58 Steppehauk 07.09.2018 Tjeldstø
59 Spurvehauk
60 Hønsehauk
61 Havørn
62 Fjellvåk
63 Musvåk
64 Vannrikse
65 Åkerrikse
66 Myrrikse
67 Sivhøne
68 Sothøne
69 Trane
70 Vipe
71 Heilo
72 Tundralo
73 Sandlo
74 Dverglo
75 Boltit
76 Tjeld
77 Kvartbekkasin
78 Dobbeltbekkasin
79 Enkeltbekkasin
80 Svarthalespove
81 Lappspove
82 Småspove
83 Storspove
84 Sotsnipe
85 Rødstilk
86 Gluttsnipe
87 Skogsnipe
88 Grønnstilk
89 Strandsnipe
90 Steinvender
91 Polarsnipe
92 Sandløper
93 Dvergsnipe
94 Temmincksnipe
95 Tundrasnipe
96 Myrsnipe
97 Fjæreplytt
98 Brushane
99 Svømmesnipe
100 Rugde
101 Krykkje
102 Hettemåke
103 Dvergmåke
104 Svartehavsmåke 02.10.2018 Byparken
105 Fiskemåke
106 Gråmåke
107 Kaspimåke 05.05.2018 Tveitevannet
108 Grønlandsmåke
109 Sildemåke
110 Polarmåke
111 Svartbak
112 Makrellterne
113 Rødnebbterne
114 Splitterne
115 Storjo
116 Tyvjo
117 Fjelljo
118 Alkekonge
119 Lomvi
120 Alke
121 Teist
122 Lunde
123 Klippedue (dom.: bydue)
124 Ringdue
125 Turteldue
126 Tyrkerdue
127 Gjøk
128 Hubro
129 Kattugle
130 Haukugle
131 Spurveugle
132 Hornugle
133 Jordugle
134 Tårnseiler
135 Isfugl
136 Vendehals
137 Dvergspett
138 Hvitryggspett
139 Flaggspett
140 Grønnspett
141 Gråspett
142 Tårnfalk
143 Dvergfalk
144 Vandrefalk
145 Varsler
146 Nøtteskrike
147 Skjære
148 Nøttekråke
149 Kaie
150 Kornkråke
151 Svartkråke
152 Kråke
153 Ravn
154 Trelerke
155 Sanglerke
156 Fjellerke
157 Sandsvale
158 Låvesvale
159 Taksvale
160 Løvmeis
161 Granmeis
162 Svartmeis
163 Toppmeis
164 Kjøttmeis
165 Blåmeis
166 Stjertmeis
167 Spettmeis
168 Trekryper
169 Gjerdesmett
170 Fossekall
171 Fuglekonge
172 Løvsanger
173 Gransanger
174 Bøksanger
175 Gulbrynsanger
176 Gulsanger
177 Sivsanger
178 Rørsanger
179 Busksanger 10.06.2018
180 Trostesanger 05.07.2018 Horpestadvannet
181 Gresshoppesanger
182 Munk
183 Hagesanger
184 Tornsanger
185 Møller
186 Hauksanger
187 Gråfluesnapper
188 Rødstrupe
189 Blåstrupe
190 Svarthvit fluesnapper
191 Svartrødstjert
192 Rødstjert
193 Buskskvett
194 Svartstrupe
195 Steinskvett
196 Middelhavssteinskvett 12.05.2018 Byrkjevågen
197 Ringtrost
198 Svarttrost
199 Svartstrupetrost 10.03.2018 Øgårdsveien
200 Gråtrost
201 Rødvingetrost
202 Måltrost
203 Duetrost
204 Rosenstær 17.05.2018 Alvheim
205 Stær
206 Jernspurv
207 Linerle
208 Gulerle
209 Vintererle
210 Tartarpiplerke
211 Trepiplerke
212 Heipiplerke
213 Skjærpiplerke
214 Sidensvans
215 Lappspurv
216 Snøspurv
217 Gulspurv
218 Dvergspurv
219 Sivspurv
220 Bokfink
221 Bjørkefink
222 Rosenfink
223 Grønnfink
224 Furukorsnebb
225 Grankorsnebb
226 Brunsisik
227 Gråsisik
228 Polarsisik
229 Grønnsisik
230 Bergirisk
231 Tornirisk
232 Stillits
233 Dompap
234 Kjernebiter
235 Gråspurv
236 Pilfink

NSKF-arter er uthevet.