| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2019] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2019 for Terje Hansen

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane
2 Sangsvane
3 Sædgås
4 Kortnebbgås
5 Tundragås
6 Grågås
7 Kanadagås
8 Hvitkinngås
9 Gravand
10 Brunnakke
11 Snadderand
12 Krikkand
13 Stokkand
14 Stjertand
15 Knekkand
16 Skjeand
17 Toppand
18 Bergand
19 Ærfugl
20 Praktærfugl
21 Havelle
22 Svartand
23 Sjøorre
24 Knoppsjøorre 26.04.2019 Tautra
25 Kvinand
26 Lappfiskand
27 Siland
28 Laksand
29 Lirype
30 Fjellrype
31 Storfugl
32 Orrfugl
33 Jerpe
34 Gulnebblom
35 Storlom
36 Islom
37 Smålom
38 Dvergdykker
39 Gråstrupedykker
40 Toppdykker
41 Horndykker
42 Havhest
43 Havsule
44 Storskarv
45 Toppskarv
46 Gråhegre
47 Egretthegre 08.05.2019 Leksdalsvatnet
48 Kongeørn
49 Spurvehauk
50 Hønsehauk
51 Havørn
52 Fjellvåk
53 Musvåk
54 Vannrikse
55 Åkerrikse
56 Myrrikse
57 Sivhøne
58 Sothøne
59 Trane
60 Vipe
61 Heilo
62 Tundralo
63 Sandlo
64 Dverglo
65 Tjeld
66 Enkeltbekkasin
67 Svarthalespove
68 Lappspove
69 Småspove
70 Storspove
71 Rødstilk
72 Gluttsnipe
73 Skogsnipe
74 Grønnstilk
75 Strandsnipe
76 Steinvender
77 Temmincksnipe
78 Myrsnipe
79 Fjæreplytt
80 Brushane
81 Rugde
82 Krykkje
83 Hettemåke
84 Fiskemåke
85 Gråmåke
86 Grønlandsmåke
87 Sildemåke
88 Polarmåke
89 Svartbak
90 Makrellterne
91 Rødnebbterne
92 Storjo
93 Tyvjo
94 Alkekonge
95 Lomvi
96 Alke
97 Teist
98 Lunde
99 Klippedue (dom.: bydue)
100 Skogdue
101 Ringdue
102 Tyrkerdue
103 Gjøk
104 Hubro
105 Kattugle
106 Haukugle
107 Perleugle
108 Jordugle
109 Isfugl
110 Vendehals
111 Dvergspett
112 Hvitryggspett
113 Flaggspett
114 Svartspett
115 Grønnspett
116 Gråspett
117 Tårnfalk
118 Dvergfalk
119 Vandrefalk
120 Varsler
121 Nøtteskrike
122 Skjære
123 Nøttekråke
124 Kaie
125 Kornkråke
126 Svartkråke
127 Kråke
128 Ravn
129 Sanglerke
130 Sandsvale
131 Låvesvale
132 Taksvale
133 Løvmeis
134 Granmeis
135 Svartmeis
136 Toppmeis
137 Kjøttmeis
138 Blåmeis
139 Stjertmeis
140 Spettmeis
141 Trekryper
142 Gjerdesmett
143 Fossekall
144 Fuglekonge
145 Løvsanger
146 Gransanger
147 Bøksanger
148 Gulsanger
149 Sivsanger
150 Gresshoppesanger
151 Munk
152 Hagesanger
153 Tornsanger
154 Møller
155 Gråfluesnapper
156 Rødstrupe
157 Svarthvit fluesnapper
158 Svartrødstjert
159 Rødstjert
160 Buskskvett
161 Svartstrupe
162 Steinskvett
163 Ringtrost
164 Svarttrost
165 Gråtrost
166 Rødvingetrost
167 Måltrost
168 Duetrost
169 Stær
170 Jernspurv
171 Linerle
172 Vintererle
173 Trepiplerke
174 Heipiplerke
175 Skjærpiplerke
176 Snøspurv
177 Gulspurv
178 Sivspurv
179 Bokfink
180 Bjørkefink
181 Grønnfink
182 Furukorsnebb
183 Brunsisik
184 Gråsisik
185 Grønnsisik
186 Bergirisk
187 Tornirisk
188 Stillits
189 Dompap
190 Kjernebiter
191 Gråspurv
192 Pilfink

NSKF-arter er uthevet.