| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2019] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2019 for Terje Hansen

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane
2 Sangsvane
3 Kortnebbgås
4 Grågås
5 Kanadagås
6 Brunnakke
7 Krikkand
8 Stokkand
9 Skjeand
10 Toppand
11 Bergand
12 Ærfugl
13 Praktærfugl
14 Havelle
15 Svartand
16 Sjøorre
17 Kvinand
18 Siland
19 Laksand
20 Orrfugl
21 Gulnebblom
22 Islom
23 Smålom
24 Dvergdykker
25 Horndykker
26 Havsule
27 Storskarv
28 Toppskarv
29 Gråhegre
30 Spurvehauk
31 Hønsehauk
32 Havørn
33 Fjellvåk
34 Musvåk
35 Vannrikse
36 Sivhøne
37 Sothøne
38 Vipe
39 Sandlo
40 Tjeld
41 Enkeltbekkasin
42 Storspove
43 Steinvender
44 Fjæreplytt
45 Rugde
46 Krykkje
47 Hettemåke
48 Fiskemåke
49 Gråmåke
50 Polarmåke
51 Svartbak
52 Alkekonge
53 Lomvi
54 Alke
55 Teist
56 Klippedue (dom.: bydue)
57 Ringdue
58 Tyrkerdue
59 Kattugle
60 Haukugle
61 Jordugle
62 Hvitryggspett
63 Flaggspett
64 Grønnspett
65 Tårnfalk
66 Dvergfalk
67 Vandrefalk
68 Varsler
69 Nøtteskrike
70 Skjære
71 Kaie
72 Svartkråke
73 Kråke
74 Ravn
75 Sanglerke
76 Løvmeis
77 Granmeis
78 Svartmeis
79 Toppmeis
80 Kjøttmeis
81 Blåmeis
82 Stjertmeis
83 Spettmeis
84 Trekryper
85 Gjerdesmett
86 Fossekall
87 Fuglekonge
88 Rødstrupe
89 Svartstrupe
90 Svarttrost
91 Gråtrost
92 Rødvingetrost
93 Duetrost
94 Stær
95 Skjærpiplerke
96 Snøspurv
97 Gulspurv
98 Bokfink
99 Bjørkefink
100 Grønnfink
101 Furukorsnebb
102 Grønnsisik
103 Stillits
104 Dompap
105 Kjernebiter
106 Gråspurv
107 Pilfink

NSKF-arter er uthevet.