| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2019] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2019 for Terje Hansen

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane
2 Sangsvane
3 Sædgås
4 Kortnebbgås
5 Tundragås
6 Grågås
7 Kanadagås
8 Hvitkinngås
9 Ringgås
10 Gravand
11 Mandarinand
12 Brunnakke
13 Snadderand
14 Krikkand
15 Stokkand
16 Stjertand
17 Knekkand
18 Skjeand
19 Taffeland
20 Ringand 20.10.2019 Husvatnet
21 Toppand
22 Bergand
23 Ærfugl
24 Praktærfugl
25 Havelle
26 Svartand
27 Sjøorre
28 Knoppsjøorre 26.04.2019 Tautra
29 Kvinand
30 Lappfiskand
31 Siland
32 Laksand
33 Vaktel
34 Lirype
35 Fjellrype
36 Storfugl
37 Orrfugl
38 Jerpe
39 Gulnebblom
40 Storlom
41 Islom
42 Smålom
43 Dvergdykker
44 Gråstrupedykker
45 Toppdykker
46 Horndykker
47 Havhest
48 Grålire
49 Havlire
50 Havsvale
51 Havsule
52 Storskarv
53 Toppskarv
54 Gråhegre
55 Egretthegre 08.05.2019 Leksdalsvatnet
56 Fiskeørn
57 Kongeørn
58 Sivhauk
59 Myrhauk
60 Spurvehauk
61 Hønsehauk
62 Havørn
63 Fjellvåk
64 Musvåk
65 Vannrikse
66 Åkerrikse
67 Myrrikse
68 Sivhøne
69 Sothøne
70 Trane
71 Triel 30.06.2019 Medhaug
72 Vipe
73 Heilo
74 Tundralo
75 Sandlo
76 Dverglo
77 Boltit
78 Tjeld
79 Kvartbekkasin
80 Dobbeltbekkasin
81 Enkeltbekkasin
82 Svarthalespove
83 Lappspove
84 Småspove
85 Storspove
86 Rødstilk
87 Gluttsnipe
88 Skogsnipe
89 Grønnstilk
90 Strandsnipe
91 Steinvender
92 Polarsnipe
93 Sandløper
94 Dvergsnipe
95 Temmincksnipe
96 Alaskasnipe 17.08.2019 Herdla
97 Tundrasnipe
98 Myrsnipe
99 Fjæreplytt
100 Brushane
101 Svømmesnipe
102 Rugde
103 Krykkje
104 Hettemåke
105 Dvergmåke
106 Fiskemåke
107 Gråmåke
108 Grønlandsmåke
109 Sildemåke
110 Polarmåke
111 Svartbak
112 Makrellterne
113 Rødnebbterne
114 Storjo
115 Tyvjo
116 Fjelljo
117 Alkekonge
118 Lomvi
119 Alke
120 Teist
121 Lunde
122 Klippedue (dom.: bydue)
123 Skogdue
124 Ringdue
125 Tyrkerdue
126 Gjøk
127 Hubro
128 Kattugle
129 Haukugle
130 Perleugle
131 Jordugle
132 Tårnseiler
133 Isfugl
134 Vendehals
135 Dvergspett
136 Hvitryggspett
137 Flaggspett
138 Svartspett
139 Grønnspett
140 Gråspett
141 Tårnfalk
142 Dvergfalk
143 Lerkefalk
144 Vandrefalk
145 Tornskate
146 Varsler
147 Rødhodevarsler 15.10.2019 Fedje
148 Lavskrike
149 Nøtteskrike
150 Skjære
151 Nøttekråke
152 Kaie
153 Kornkråke
154 Svartkråke
155 Kråke
156 Ravn
157 Trelerke
158 Sanglerke
159 Fjellerke
160 Sandsvale
161 Låvesvale
162 Taksvale
163 Løvmeis
164 Granmeis
165 Svartmeis
166 Toppmeis
167 Kjøttmeis
168 Blåmeis
169 Stjertmeis
170 Spettmeis
171 Trekryper
172 Gjerdesmett
173 Fossekall
174 Fuglekonge
175 Løvsanger
176 Gransanger
177 Bøksanger
178 Fuglekongesanger 09.10.2019 Herdlevær
179 Gulbrynsanger
180 Gulsanger
181 Sivsanger
182 Rørsanger
183 Myrsanger
184 Gresshoppesanger
185 Munk
186 Hagesanger
187 Tornsanger
188 Møller
189 Gråfluesnapper
190 Rødstrupe
191 Blåstrupe
192 Svarthvit fluesnapper
193 Svartrødstjert
194 Rødstjert
195 Buskskvett
196 Svartstrupe
197 Steinskvett
198 Svartstrupesteinskvett 30.06.2019 Vik
199 Ringtrost
200 Svarttrost
201 Gråtrost
202 Rødvingetrost
203 Måltrost
204 Duetrost
205 Stær
206 Jernspurv
207 Linerle
208 Sitronerle 01.07.2019 Hårråna
209 Gulerle
210 Vintererle
211 Trepiplerke
212 Heipiplerke
213 Skjærpiplerke
214 Sidensvans
215 Lappspurv
216 Snøspurv
217 Gulspurv
218 Hortulan
219 Sivspurv
220 Bokfink
221 Bjørkefink
222 Konglebit
223 Rosenfink
224 Grønnfink
225 Furukorsnebb
226 Grankorsnebb
227 Båndkorsnebb
228 Brunsisik
229 Gråsisik
230 Grønnsisik
231 Bergirisk
232 Tornirisk
233 Stillits
234 Dompap
235 Kjernebiter
236 Gråspurv
237 Pilfink

NSKF-arter er uthevet.