| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2019] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2019 for Terje Hansen

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane
2 Sangsvane
3 Sædgås
4 Kortnebbgås
5 Tundragås
6 Grågås
7 Kanadagås
8 Hvitkinngås
9 Ringgås
10 Gravand
11 Mandarinand
12 Brunnakke
13 Snadderand
14 Krikkand
15 Stokkand
16 Stjertand
17 Knekkand
18 Skjeand
19 Taffeland
20 Toppand
21 Bergand
22 Ærfugl
23 Praktærfugl
24 Havelle
25 Svartand
26 Sjøorre
27 Knoppsjøorre 26.04.2019 Tautra
28 Kvinand
29 Lappfiskand
30 Siland
31 Laksand
32 Vaktel
33 Lirype
34 Fjellrype
35 Storfugl
36 Orrfugl
37 Jerpe
38 Gulnebblom
39 Storlom
40 Islom
41 Smålom
42 Dvergdykker
43 Gråstrupedykker
44 Toppdykker
45 Horndykker
46 Havhest
47 Havlire
48 Havsvale
49 Havsule
50 Storskarv
51 Toppskarv
52 Gråhegre
53 Egretthegre 08.05.2019 Leksdalsvatnet
54 Fiskeørn
55 Kongeørn
56 Sivhauk
57 Myrhauk
58 Spurvehauk
59 Hønsehauk
60 Havørn
61 Fjellvåk
62 Musvåk
63 Vannrikse
64 Åkerrikse
65 Myrrikse
66 Sivhøne
67 Sothøne
68 Trane
69 Triel 30.06.2019 Medhaug
70 Vipe
71 Heilo
72 Tundralo
73 Sandlo
74 Dverglo
75 Boltit
76 Tjeld
77 Dobbeltbekkasin
78 Enkeltbekkasin
79 Svarthalespove
80 Lappspove
81 Småspove
82 Storspove
83 Rødstilk
84 Gluttsnipe
85 Skogsnipe
86 Grønnstilk
87 Strandsnipe
88 Steinvender
89 Polarsnipe
90 Sandløper
91 Dvergsnipe
92 Temmincksnipe
93 Alaskasnipe 17.08.2019 Herdla
94 Tundrasnipe
95 Myrsnipe
96 Fjæreplytt
97 Brushane
98 Svømmesnipe
99 Rugde
100 Krykkje
101 Hettemåke
102 Dvergmåke
103 Fiskemåke
104 Gråmåke
105 Grønlandsmåke
106 Sildemåke
107 Polarmåke
108 Svartbak
109 Makrellterne
110 Rødnebbterne
111 Storjo
112 Tyvjo
113 Fjelljo
114 Alkekonge
115 Lomvi
116 Alke
117 Teist
118 Lunde
119 Klippedue (dom.: bydue)
120 Skogdue
121 Ringdue
122 Tyrkerdue
123 Gjøk
124 Hubro
125 Kattugle
126 Haukugle
127 Perleugle
128 Jordugle
129 Tårnseiler
130 Isfugl
131 Vendehals
132 Dvergspett
133 Hvitryggspett
134 Flaggspett
135 Svartspett
136 Grønnspett
137 Gråspett
138 Tårnfalk
139 Dvergfalk
140 Lerkefalk
141 Vandrefalk
142 Tornskate
143 Varsler
144 Lavskrike
145 Nøtteskrike
146 Skjære
147 Nøttekråke
148 Kaie
149 Kornkråke
150 Svartkråke
151 Kråke
152 Ravn
153 Trelerke
154 Sanglerke
155 Fjellerke
156 Sandsvale
157 Låvesvale
158 Taksvale
159 Løvmeis
160 Granmeis
161 Svartmeis
162 Toppmeis
163 Kjøttmeis
164 Blåmeis
165 Stjertmeis
166 Spettmeis
167 Trekryper
168 Gjerdesmett
169 Fossekall
170 Fuglekonge
171 Løvsanger
172 Gransanger
173 Bøksanger
174 Gulsanger
175 Sivsanger
176 Rørsanger
177 Myrsanger
178 Gresshoppesanger
179 Munk
180 Hagesanger
181 Tornsanger
182 Møller
183 Gråfluesnapper
184 Rødstrupe
185 Blåstrupe
186 Svarthvit fluesnapper
187 Svartrødstjert
188 Rødstjert
189 Buskskvett
190 Svartstrupe
191 Steinskvett
192 Svartstrupesteinskvett 30.06.2019 Vik
193 Ringtrost
194 Svarttrost
195 Gråtrost
196 Rødvingetrost
197 Måltrost
198 Duetrost
199 Stær
200 Jernspurv
201 Linerle
202 Sitronerle 01.07.2019 Hårråna
203 Gulerle
204 Vintererle
205 Trepiplerke
206 Heipiplerke
207 Skjærpiplerke
208 Lappspurv
209 Snøspurv
210 Gulspurv
211 Hortulan
212 Sivspurv
213 Bokfink
214 Bjørkefink
215 Rosenfink
216 Grønnfink
217 Furukorsnebb
218 Brunsisik
219 Gråsisik
220 Grønnsisik
221 Bergirisk
222 Tornirisk
223 Stillits
224 Dompap
225 Kjernebiter
226 Gråspurv
227 Pilfink

NSKF-arter er uthevet.