| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2019] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2019 for Terje Hansen

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane
2 Sangsvane
3 Kanadagås
4 Brunnakke
5 Krikkand
6 Stokkand
7 Skjeand
8 Toppand
9 Ærfugl
10 Praktærfugl
11 Havelle
12 Svartand
13 Sjøorre
14 Kvinand
15 Siland
16 Laksand
17 Islom
18 Smålom
19 Dvergdykker
20 Horndykker
21 Havsule
22 Storskarv
23 Toppskarv
24 Gråhegre
25 Spurvehauk
26 Havørn
27 Musvåk
28 Vannrikse
29 Sivhøne
30 Sothøne
31 Enkeltbekkasin
32 Storspove
33 Fjæreplytt
34 Hettemåke
35 Fiskemåke
36 Gråmåke
37 Polarmåke
38 Svartbak
39 Teist
40 Klippedue (dom.: bydue)
41 Ringdue
42 Tyrkerdue
43 Kattugle
44 Haukugle
45 Flaggspett
46 Vandrefalk
47 Varsler
48 Nøtteskrike
49 Skjære
50 Kaie
51 Kråke
52 Ravn
53 Løvmeis
54 Granmeis
55 Svartmeis
56 Toppmeis
57 Kjøttmeis
58 Blåmeis
59 Stjertmeis
60 Spettmeis
61 Trekryper
62 Gjerdesmett
63 Fossekall
64 Fuglekonge
65 Rødstrupe
66 Svarttrost
67 Gråtrost
68 Rødvingetrost
69 Stær
70 Skjærpiplerke
71 Gulspurv
72 Bokfink
73 Bjørkefink
74 Grønnfink
75 Grønnsisik
76 Stillits
77 Dompap
78 Kjernebiter
79 Gråspurv
80 Pilfink

NSKF-arter er uthevet.