| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2019] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2019 for Terje Hansen

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane
2 Sangsvane
3 Sædgås
4 Kortnebbgås
5 Tundragås
6 Grågås
7 Kanadagås
8 Hvitkinngås
9 Ringgås
10 Gravand
11 Brunnakke
12 Snadderand
13 Krikkand
14 Stokkand
15 Stjertand
16 Knekkand
17 Skjeand
18 Taffeland
19 Toppand
20 Bergand
21 Ærfugl
22 Praktærfugl
23 Havelle
24 Svartand
25 Sjøorre
26 Knoppsjøorre 26.04.2019 Tautra
27 Kvinand
28 Lappfiskand
29 Siland
30 Laksand
31 Vaktel
32 Lirype
33 Fjellrype
34 Storfugl
35 Orrfugl
36 Jerpe
37 Gulnebblom
38 Storlom
39 Islom
40 Smålom
41 Dvergdykker
42 Gråstrupedykker
43 Toppdykker
44 Horndykker
45 Havhest
46 Havlire
47 Havsule
48 Storskarv
49 Toppskarv
50 Gråhegre
51 Egretthegre 08.05.2019 Leksdalsvatnet
52 Fiskeørn
53 Kongeørn
54 Sivhauk
55 Myrhauk
56 Spurvehauk
57 Hønsehauk
58 Havørn
59 Fjellvåk
60 Musvåk
61 Vannrikse
62 Åkerrikse
63 Myrrikse
64 Sivhøne
65 Sothøne
66 Trane
67 Triel 30.06.2019 Medhaug
68 Vipe
69 Heilo
70 Tundralo
71 Sandlo
72 Dverglo
73 Boltit
74 Tjeld
75 Dobbeltbekkasin
76 Enkeltbekkasin
77 Svarthalespove
78 Lappspove
79 Småspove
80 Storspove
81 Rødstilk
82 Gluttsnipe
83 Skogsnipe
84 Grønnstilk
85 Strandsnipe
86 Steinvender
87 Polarsnipe
88 Temmincksnipe
89 Myrsnipe
90 Fjæreplytt
91 Brushane
92 Svømmesnipe
93 Rugde
94 Krykkje
95 Hettemåke
96 Dvergmåke
97 Fiskemåke
98 Gråmåke
99 Grønlandsmåke
100 Sildemåke
101 Polarmåke
102 Svartbak
103 Makrellterne
104 Rødnebbterne
105 Storjo
106 Tyvjo
107 Fjelljo
108 Alkekonge
109 Lomvi
110 Alke
111 Teist
112 Lunde
113 Klippedue (dom.: bydue)
114 Skogdue
115 Ringdue
116 Tyrkerdue
117 Gjøk
118 Hubro
119 Kattugle
120 Haukugle
121 Perleugle
122 Jordugle
123 Tårnseiler
124 Isfugl
125 Vendehals
126 Dvergspett
127 Hvitryggspett
128 Flaggspett
129 Svartspett
130 Grønnspett
131 Gråspett
132 Tårnfalk
133 Dvergfalk
134 Lerkefalk
135 Vandrefalk
136 Tornskate
137 Varsler
138 Lavskrike
139 Nøtteskrike
140 Skjære
141 Nøttekråke
142 Kaie
143 Kornkråke
144 Svartkråke
145 Kråke
146 Ravn
147 Trelerke
148 Sanglerke
149 Fjellerke
150 Sandsvale
151 Låvesvale
152 Taksvale
153 Løvmeis
154 Granmeis
155 Svartmeis
156 Toppmeis
157 Kjøttmeis
158 Blåmeis
159 Stjertmeis
160 Spettmeis
161 Trekryper
162 Gjerdesmett
163 Fossekall
164 Fuglekonge
165 Løvsanger
166 Gransanger
167 Bøksanger
168 Gulsanger
169 Sivsanger
170 Rørsanger
171 Myrsanger
172 Gresshoppesanger
173 Munk
174 Hagesanger
175 Tornsanger
176 Møller
177 Gråfluesnapper
178 Rødstrupe
179 Blåstrupe
180 Svarthvit fluesnapper
181 Svartrødstjert
182 Rødstjert
183 Buskskvett
184 Svartstrupe
185 Steinskvett
186 Svartstrupesteinskvett 30.06.2019 Vik
187 Ringtrost
188 Svarttrost
189 Gråtrost
190 Rødvingetrost
191 Måltrost
192 Duetrost
193 Stær
194 Jernspurv
195 Linerle
196 Sitronerle 01.07.2019 Hårråna
197 Gulerle
198 Vintererle
199 Trepiplerke
200 Heipiplerke
201 Skjærpiplerke
202 Lappspurv
203 Snøspurv
204 Gulspurv
205 Hortulan
206 Sivspurv
207 Bokfink
208 Bjørkefink
209 Rosenfink
210 Grønnfink
211 Furukorsnebb
212 Brunsisik
213 Gråsisik
214 Grønnsisik
215 Bergirisk
216 Tornirisk
217 Stillits
218 Dompap
219 Kjernebiter
220 Gråspurv
221 Pilfink

NSKF-arter er uthevet.