| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2020] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2019 for Terje Hansen

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane
2 Sangsvane
3 Sædgås
4 Kortnebbgås
5 Tundragås
6 Grågås
7 Kanadagås
8 Hvitkinngås
9 Ringgås
10 Gravand
11 Mandarinand
12 Brunnakke
13 Snadderand
14 Krikkand
15 Stokkand
16 Stjertand
17 Knekkand
18 Skjeand
19 Taffeland
20 Ringand 20.10.2019 Husvatnet
21 Toppand
22 Bergand
23 Ærfugl
24 Praktærfugl
25 Havelle
26 Svartand
27 Sjøorre
28 Knoppsjøorre 26.04.2019 Tautra
29 Kvinand
30 Lappfiskand
31 Siland
32 Laksand
33 Vaktel
34 Lirype
35 Fjellrype
36 Storfugl
37 Orrfugl
38 Jerpe
39 Gulnebblom
40 Storlom
41 Islom
42 Smålom
43 Dvergdykker
44 Gråstrupedykker
45 Toppdykker
46 Horndykker
47 Havhest
48 Grålire
49 Havlire
50 Havsvale
51 Havsule
52 Storskarv
53 Toppskarv
54 Gråhegre
55 Egretthegre 08.05.2019 Leksdalsvatnet
56 Fiskeørn
57 Kongeørn
58 Sivhauk
59 Myrhauk
60 Spurvehauk
61 Hønsehauk
62 Havørn
63 Fjellvåk
64 Musvåk
65 Vannrikse
66 Åkerrikse
67 Myrrikse
68 Sivhøne
69 Sothøne
70 Trane
71 Triel 30.06.2019 Medhaug
72 Vipe
73 Heilo
74 Tundralo
75 Sandlo
76 Dverglo
77 Boltit
78 Tjeld
79 Kvartbekkasin
80 Dobbeltbekkasin
81 Enkeltbekkasin
82 Svarthalespove
83 Lappspove
84 Småspove
85 Storspove
86 Rødstilk
87 Gluttsnipe
88 Skogsnipe
89 Grønnstilk
90 Strandsnipe
91 Steinvender
92 Polarsnipe
93 Sandløper
94 Dvergsnipe
95 Temmincksnipe
96 Alaskasnipe 17.08.2019 Herdla
97 Tundrasnipe
98 Myrsnipe
99 Fjæreplytt
100 Brushane
101 Svømmesnipe
102 Rugde
103 Krykkje
104 Hettemåke
105 Dvergmåke
106 Fiskemåke
107 Gråmåke
108 Grønlandsmåke
109 Sildemåke
110 Polarmåke
111 Svartbak
112 Makrellterne
113 Rødnebbterne
114 Storjo
115 Tyvjo
116 Fjelljo
117 Alkekonge
118 Lomvi
119 Alke
120 Teist
121 Lunde
122 Klippedue (dom.: bydue)
123 Skogdue
124 Ringdue
125 Tyrkerdue
126 Gjøk
127 Hubro
128 Kattugle
129 Haukugle
130 Perleugle
131 Jordugle
132 Tårnseiler
133 Isfugl
134 Vendehals
135 Hvitryggspett
136 Flaggspett
137 Dvergspett
138 Svartspett
139 Grønnspett
140 Gråspett
141 Tårnfalk
142 Dvergfalk
143 Lerkefalk
144 Vandrefalk
145 Tornskate
146 Varsler
147 Rødhodevarsler 15.10.2019 Fedje
148 Lavskrike
149 Nøtteskrike
150 Skjære
151 Nøttekråke
152 Kaie
153 Kornkråke
154 Svartkråke
155 Kråke
156 Ravn
157 Trelerke
158 Sanglerke
159 Fjellerke
160 Sandsvale
161 Låvesvale
162 Taksvale
163 Løvmeis
164 Granmeis
165 Svartmeis
166 Toppmeis
167 Kjøttmeis
168 Blåmeis
169 Stjertmeis
170 Spettmeis
171 Trekryper
172 Gjerdesmett
173 Fossekall
174 Fuglekonge
175 Rødtoppfuglekonge 21.12.2019 Halleråkervegen
176 Løvsanger
177 Gransanger
178 Bøksanger
179 Fuglekongesanger 09.10.2019 Herdlevær
180 Gulbrynsanger
181 Gulsanger
182 Sivsanger
183 Rørsanger
184 Myrsanger
185 Gresshoppesanger
186 Munk
187 Hagesanger
188 Tornsanger
189 Møller
190 Gråfluesnapper
191 Rødstrupe
192 Blåstrupe
193 Svarthvit fluesnapper
194 Svartrødstjert
195 Rødstjert
196 Buskskvett
197 Svartstrupe
198 Steinskvett
199 Svartstrupesteinskvett 30.06.2019 Vik
200 Ringtrost
201 Svarttrost
202 Gråtrost
203 Rødvingetrost
204 Måltrost
205 Duetrost
206 Stær
207 Jernspurv
208 Linerle
209 Sitronerle 01.07.2019 Hårråna
210 Gulerle
211 Vintererle
212 Trepiplerke
213 Heipiplerke
214 Skjærpiplerke
215 Sidensvans
216 Lappspurv
217 Snøspurv
218 Gulspurv
219 Hortulan
220 Sivspurv
221 Bokfink
222 Bjørkefink
223 Konglebit
224 Rosenfink
225 Grønnfink
226 Furukorsnebb
227 Grankorsnebb
228 Båndkorsnebb
229 Brunsisik
230 Gråsisik
231 Grønnsisik
232 Stillits
233 Dompap
234 Kjernebiter
235 Bergirisk
236 Tornirisk
237 Gråspurv
238 Pilfink

NSKF-arter er uthevet.