| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2020] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2020 for Terje Hansen

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane
2 Sangsvane
3 Grågås
4 Kanadagås
5 Brunnakke
6 Krikkand
7 Stokkand
8 Toppand
9 Ærfugl
10 Praktærfugl
11 Havelle
12 Svartand
13 Sjøorre
14 Kvinand
15 Lappfiskand
16 Siland
17 Laksand
18 Islom
19 Dvergdykker
20 Havsule
21 Storskarv
22 Toppskarv
23 Gråhegre
24 Spurvehauk
25 Havørn
26 Musvåk
27 Vannrikse
28 Sivhøne
29 Sothøne
30 Kvartbekkasin
31 Enkeltbekkasin
32 Fjæreplytt
33 Hettemåke
34 Fiskemåke
35 Gråmåke
36 Grønlandsmåke
37 Polarmåke
38 Svartbak
39 Lomvi
40 Teist
41 Klippedue (dom.: bydue)
42 Ringdue
43 Tyrkerdue
44 Kattugle
45 Haukugle
46 Flaggspett
47 Gråspett
48 Vandrefalk
49 Varsler
50 Skjære
51 Nøttekråke
52 Kaie
53 Svartkråke
54 Kråke
55 Ravn
56 Sanglerke
57 Løvmeis
58 Granmeis
59 Svartmeis
60 Toppmeis
61 Kjøttmeis
62 Blåmeis
63 Stjertmeis
64 Spettmeis
65 Trekryper
66 Gjerdesmett
67 Fossekall
68 Fuglekonge
69 Rødstrupe
70 Svarttrost
71 Gråtrost
72 Rødvingetrost
73 Duetrost
74 Stær
75 Vintererle
76 Heipiplerke
77 Skjærpiplerke
78 Sidensvans
79 Gulspurv
80 Bokfink
81 Bjørkefink
82 Konglebit
83 Grønnfink
84 Furukorsnebb
85 Grankorsnebb
86 Båndkorsnebb
87 Brunsisik
88 Gråsisik
89 Grønnsisik
90 Stillits
91 Dompap
92 Kjernebiter
93 Gråspurv
94 Pilfink

NSKF-arter er uthevet.