| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2020] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2020 for Terje Hansen

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane
2 Sangsvane
3 Sædgås
4 Kortnebbgås
5 Tundragås
6 Grågås
7 Kanadagås
8 Hvitkinngås
9 Ringgås
10 Niland 19.04.2020 Kvassheim
11 Gravand
12 Brunnakke
13 Snadderand
14 Krikkand
15 Stokkand
16 Stjertand
17 Knekkand
18 Skjeand
19 Toppand
20 Bergand
21 Ærfugl
22 Praktærfugl
23 Stellerand 18.04.2020 Kvassheim
24 Havelle
25 Svartand
26 Sjøorre
27 Brilleand 19.04.2020 Orreelvas utløp
28 Kvinand
29 Lappfiskand
30 Siland
31 Laksand
32 Vaktel
33 Lirype
34 Fjellrype
35 Storfugl
36 Orrfugl
37 Gulnebblom
38 Storlom
39 Islom
40 Smålom
41 Dvergdykker
42 Toppdykker
43 Horndykker
44 Havhest
45 Grålire
46 Havlire
47 Havsvale
48 Stormsvale
49 Havsule
50 Storskarv
51 Toppskarv
52 Gråhegre
53 Silkehegre 18.05.2020 Kviturspollen
54 Kuhegre 18.04.2020 Øksnevadtjern
55 Fiskeørn
56 Kongeørn
57 Sivhauk
58 Spurvehauk
59 Hønsehauk
60 Havørn
61 Fjellvåk
62 Musvåk
63 Vannrikse
64 Åkerrikse
65 Myrrikse
66 Sivhøne
67 Sothøne
68 Trane
69 Vipe
70 Heilo
71 Tundralo
72 Sandlo
73 Dverglo
74 Boltit
75 Tjeld
76 Avosett
77 Kvartbekkasin
78 Dobbeltbekkasin
79 Enkeltbekkasin
80 Svarthalespove
81 Lappspove
82 Småspove
83 Storspove
84 Sotsnipe
85 Rødstilk
86 Gluttsnipe
87 Gulbeinsnipe 04.06.2020 Herdla
88 Skogsnipe
89 Grønnstilk
90 Strandsnipe
91 Steinvender
92 Polarsnipe
93 Sandløper
94 Dvergsnipe
95 Temmincksnipe
96 Tundrasnipe
97 Myrsnipe
98 Fjæreplytt
99 Brushane
100 Svømmesnipe
101 Rugde
102 Krykkje
103 Hettemåke
104 Fiskemåke
105 Gråmåke
106 Gulbeinmåke 14.03.2020 Dåvøy
107 Grønlandsmåke
108 Sildemåke
109 Polarmåke
110 Svartbak
111 Makrellterne
112 Rødnebbterne
113 Splitterne
114 Storjo
115 Polarjo
116 Tyvjo
117 Fjelljo
118 Lomvi
119 Alke
120 Teist
121 Lunde
122 Klippedue (dom.: bydue)
123 Skogdue
124 Ringdue
125 Turteldue
126 Tyrkerdue
127 Gjøk
128 Hubro
129 Kattugle
130 Haukugle
131 Hornugle
132 Jordugle
133 Nattravn
134 Tårnseiler
135 Isfugl 06.09.2020 Ulvikpollen
136 Vendehals
137 Hvitryggspett
138 Flaggspett
139 Tretåspett
140 Dvergspett
141 Grønnspett
142 Gråspett
143 Tårnfalk
144 Dvergfalk
145 Lerkefalk
146 Vandrefalk
147 Tornskate
148 Varsler
149 Nøtteskrike
150 Skjære
151 Nøttekråke
152 Kaie
153 Kornkråke
154 Svartkråke
155 Kråke
156 Ravn
157 Skjeggmeis
158 Trelerke
159 Sanglerke
160 Fjellerke
161 Sandsvale
162 Låvesvale
163 Taksvale
164 Løvmeis
165 Granmeis
166 Svartmeis
167 Toppmeis
168 Kjøttmeis
169 Blåmeis
170 Stjertmeis
171 Spettmeis
172 Trekryper
173 Gjerdesmett
174 Fossekall
175 Fuglekonge
176 Rødtoppfuglekonge 16.02.2020 Knarrevika
177 Løvsanger
178 Gransanger
179 Bøksanger
180 Gulbrynsanger
181 Østsanger 07.06.2020 Skjold
182 Gulsanger
183 Sivsanger
184 Rørsanger
185 Busksanger
186 Myrsanger
187 Gresshoppesanger
188 Munk
189 Hagesanger
190 Tornsanger
191 Møller
192 Gråfluesnapper
193 Rødstrupe
194 Nattergal
195 Blåstrupe
196 Svarthvit fluesnapper
197 Rødstjert
198 Buskskvett
199 Svartstrupe
200 Steinskvett
201 Ringtrost
202 Svarttrost
203 Svartstrupetrost 15.02.2020 Sandstå
204 Gråtrost
205 Rødvingetrost
206 Måltrost
207 Duetrost
208 Rosenstær 03.07.2020 Harkestad
209 Stær
210 Jernspurv
211 Linerle
212 Gulerle
213 Vintererle
214 Trepiplerke
215 Heipiplerke
216 Skjærpiplerke
217 Sidensvans
218 Lappspurv
219 Snøspurv
220 Gulspurv
221 Dvergspurv
222 Sivspurv
223 Bokfink
224 Bjørkefink
225 Konglebit
226 Rosenfink
227 Grønnfink
228 Furukorsnebb
229 Grankorsnebb
230 Båndkorsnebb
231 Brunsisik
232 Gråsisik
233 Grønnsisik
234 Stillits
235 Dompap
236 Kjernebiter
237 Bergirisk
238 Tornirisk
239 Gråspurv
240 Pilfink

NSKF-arter er uthevet.