| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2020] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2020 for Terje Hansen

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane
2 Sangsvane
3 Sædgås
4 Kortnebbgås
5 Tundragås
6 Grågås
7 Kanadagås
8 Hvitkinngås
9 Ringgås
10 Niland 19.04.2020 Kvassheim
11 Gravand
12 Mandarinand
13 Brunnakke
14 Snadderand
15 Krikkand
16 Stokkand
17 Stjertand
18 Knekkand
19 Skjeand
20 Toppand
21 Bergand
22 Ærfugl
23 Praktærfugl
24 Stellerand 18.04.2020 Kvassheim
25 Havelle
26 Svartand
27 Sjøorre
28 Brilleand 19.04.2020 Orreelvas utløp
29 Kvinand
30 Lappfiskand
31 Siland
32 Laksand
33 Vaktel
34 Lirype
35 Fjellrype
36 Storfugl
37 Orrfugl
38 Gulnebblom
39 Storlom
40 Islom
41 Smålom
42 Dvergdykker
43 Gråstrupedykker
44 Toppdykker
45 Horndykker
46 Havhest
47 Grålire
48 Havlire
49 Havsvale
50 Stormsvale
51 Havsule
52 Storskarv
53 Toppskarv
54 Gråhegre
55 Silkehegre 18.05.2020 Kviturspollen
56 Kuhegre 18.04.2020 Øksnevadtjern
57 Fiskeørn
58 Kongeørn
59 Sivhauk
60 Myrhauk
61 Spurvehauk
62 Hønsehauk
63 Havørn
64 Fjellvåk
65 Musvåk
66 Vannrikse
67 Åkerrikse
68 Myrrikse
69 Sivhøne
70 Sothøne
71 Trane
72 Vipe
73 Heilo
74 Tundralo
75 Sandlo
76 Dverglo
77 Boltit
78 Tjeld
79 Avosett
80 Kvartbekkasin
81 Dobbeltbekkasin
82 Enkeltbekkasin
83 Svarthalespove
84 Lappspove
85 Småspove
86 Storspove
87 Sotsnipe
88 Rødstilk
89 Gluttsnipe
90 Gulbeinsnipe 04.06.2020 Herdla
91 Skogsnipe
92 Grønnstilk
93 Strandsnipe
94 Steinvender
95 Polarsnipe
96 Sandløper
97 Dvergsnipe
98 Temmincksnipe
99 Tundrasnipe
100 Myrsnipe
101 Fjæreplytt
102 Brushane
103 Svømmesnipe
104 Rugde
105 Krykkje
106 Hettemåke
107 Dvergmåke
108 Fiskemåke
109 Gråmåke
110 Gulbeinmåke 14.03.2020 Dåvøy
111 Grønlandsmåke
112 Sildemåke
113 Polarmåke
114 Svartbak
115 Makrellterne
116 Rødnebbterne
117 Splitterne
118 Storjo
119 Polarjo
120 Tyvjo
121 Fjelljo
122 Alkekonge
123 Lomvi
124 Alke
125 Teist
126 Lunde
127 Klippedue (dom.: bydue)
128 Skogdue
129 Ringdue
130 Turteldue
131 Mongolturteldue 31.10.2020 Sakseid
132 Tyrkerdue
133 Gjøk
134 Hubro
135 Kattugle
136 Haukugle
137 Hornugle
138 Jordugle
139 Nattravn
140 Tårnseiler
141 Isfugl 06.09.2020 Ulvikpollen
142 Vendehals
143 Hvitryggspett
144 Flaggspett
145 Tretåspett
146 Dvergspett
147 Grønnspett
148 Gråspett
149 Tårnfalk
150 Dvergfalk
151 Lerkefalk
152 Vandrefalk
153 Tornskate
154 Varsler
155 Nøtteskrike
156 Skjære
157 Nøttekråke
158 Kaie
159 Kornkråke
160 Svartkråke
161 Kråke
162 Ravn
163 Skjeggmeis
164 Trelerke
165 Sanglerke
166 Fjellerke
167 Sandsvale
168 Låvesvale
169 Taksvale
170 Løvmeis
171 Granmeis
172 Svartmeis
173 Toppmeis
174 Kjøttmeis
175 Blåmeis
176 Stjertmeis
177 Spettmeis
178 Trekryper
179 Gjerdesmett
180 Fossekall
181 Fuglekonge
182 Rødtoppfuglekonge 16.02.2020 Knarrevika
183 Løvsanger
184 Gransanger
185 Bøksanger
186 Gulbrynsanger
187 Østsanger 07.06.2020 Skjold
188 Gulsanger
189 Sivsanger
190 Rørsanger
191 Busksanger
192 Myrsanger
193 Gresshoppesanger
194 Munk
195 Hagesanger
196 Tornsanger
197 Møller
198 Hauksanger
199 Gråfluesnapper
200 Rødstrupe
201 Nattergal
202 Blåstrupe
203 Svarthvit fluesnapper
204 Rødstjert
205 Buskskvett
206 Svartstrupe
207 Steinskvett
208 Ringtrost
209 Svarttrost
210 Svartstrupetrost 15.02.2020 Sandstå
211 Gråtrost
212 Rødvingetrost
213 Måltrost
214 Duetrost
215 Rosenstær 03.07.2020 Harkestad
216 Stær
217 Jernspurv
218 Linerle
219 Gulerle
220 Vintererle
221 Tartarpiplerke
222 Trepiplerke
223 Heipiplerke
224 Skjærpiplerke
225 Sidensvans
226 Lappspurv
227 Snøspurv
228 Gulspurv
229 Dvergspurv
230 Sivspurv
231 Bokfink
232 Bjørkefink
233 Konglebit
234 Rosenfink
235 Grønnfink
236 Furukorsnebb
237 Grankorsnebb
238 Båndkorsnebb
239 Brunsisik
240 Gråsisik
241 Grønnsisik
242 Stillits
243 Dompap
244 Kjernebiter
245 Bergirisk
246 Tornirisk
247 Gråspurv
248 Pilfink

NSKF-arter er uthevet.