| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2020] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2020 for Terje Hansen

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane
2 Sangsvane
3 Kortnebbgås
4 Tundragås
5 Grågås
6 Kanadagås
7 Gravand
8 Brunnakke
9 Krikkand
10 Stokkand
11 Toppand
12 Bergand
13 Ærfugl
14 Praktærfugl
15 Havelle
16 Svartand
17 Sjøorre
18 Kvinand
19 Lappfiskand
20 Siland
21 Laksand
22 Orrfugl
23 Gulnebblom
24 Islom
25 Smålom
26 Dvergdykker
27 Horndykker
28 Havsule
29 Storskarv
30 Toppskarv
31 Gråhegre
32 Kongeørn
33 Spurvehauk
34 Hønsehauk
35 Havørn
36 Musvåk
37 Vannrikse
38 Sivhøne
39 Sothøne
40 Vipe
41 Heilo
42 Sandlo
43 Tjeld
44 Kvartbekkasin
45 Enkeltbekkasin
46 Lappspove
47 Storspove
48 Rødstilk
49 Myrsnipe
50 Fjæreplytt
51 Krykkje
52 Hettemåke
53 Fiskemåke
54 Gråmåke
55 Gulbeinmåke 14.03.2020 Dåvøy
56 Grønlandsmåke
57 Sildemåke
58 Polarmåke
59 Svartbak
60 Lomvi
61 Alke
62 Teist
63 Lunde
64 Klippedue (dom.: bydue)
65 Ringdue
66 Tyrkerdue
67 Kattugle
68 Haukugle
69 Flaggspett
70 Dvergspett
71 Grønnspett
72 Gråspett
73 Tårnfalk
74 Vandrefalk
75 Varsler
76 Nøtteskrike
77 Skjære
78 Nøttekråke
79 Kaie
80 Kornkråke
81 Svartkråke
82 Kråke
83 Ravn
84 Sanglerke
85 Løvmeis
86 Granmeis
87 Svartmeis
88 Toppmeis
89 Kjøttmeis
90 Blåmeis
91 Stjertmeis
92 Spettmeis
93 Trekryper
94 Gjerdesmett
95 Fossekall
96 Fuglekonge
97 Rødtoppfuglekonge 16.02.2020 Knarrevika
98 Gransanger
99 Rødstrupe
100 Svartstrupe
101 Steinskvett
102 Svarttrost
103 Svartstrupetrost 15.02.2020 Sandstå
104 Gråtrost
105 Rødvingetrost
106 Måltrost
107 Duetrost
108 Stær
109 Jernspurv
110 Linerle
111 Vintererle
112 Heipiplerke
113 Skjærpiplerke
114 Sidensvans
115 Snøspurv
116 Gulspurv
117 Bokfink
118 Bjørkefink
119 Konglebit
120 Grønnfink
121 Furukorsnebb
122 Grankorsnebb
123 Båndkorsnebb
124 Brunsisik
125 Gråsisik
126 Grønnsisik
127 Stillits
128 Dompap
129 Kjernebiter
130 Bergirisk
131 Gråspurv
132 Pilfink

NSKF-arter er uthevet.