| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2021] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2021 for Terje Hansen

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane
2 Sangsvane
3 Sædgås
4 Kortnebbgås
5 Tundragås
6 Grågås
7 Kanadagås
8 Hvitkinngås
9 Gravand
10 Brunnakke
11 Snadderand
12 Krikkand
13 Stokkand
14 Stjertand
15 Toppand
16 Bergand
17 Ærfugl
18 Praktærfugl
19 Havelle
20 Svartand
21 Sjøorre
22 Kvinand
23 Lappfiskand
24 Siland
25 Laksand
26 Fjellrype
27 Storfugl
28 Orrfugl
29 Gulnebblom
30 Storlom
31 Islom
32 Smålom
33 Dvergdykker
34 Gråstrupedykker
35 Toppdykker
36 Horndykker
37 Havsule
38 Storskarv
39 Toppskarv
40 Gråhegre
41 Kongeørn
42 Spurvehauk
43 Hønsehauk
44 Havørn
45 Musvåk
46 Vannrikse
47 Sivhøne
48 Sothøne
49 Vipe
50 Heilo
51 Tundralo
52 Sandlo
53 Tjeld
54 Enkeltbekkasin
55 Storspove
56 Rødstilk
57 Steinvender
58 Myrsnipe
59 Fjæreplytt
60 Rugde
61 Krykkje
62 Hettemåke
63 Franklinmåke 23.01.2021 Skudesneshavn
64 Fiskemåke
65 Gråmåke
66 Gulbeinmåke 03.01.2021 Dåvøy
67 Grønlandsmåke
68 Sildemåke
69 Polarmåke
70 Svartbak
71 Storjo
72 Alkekonge
73 Lomvi
74 Alke
75 Teist
76 Lunde
77 Klippedue (dom.: bydue)
78 Ringdue
79 Tyrkerdue
80 Hubro
81 Kattugle
82 Haukugle
83 Hvitryggspett
84 Flaggspett
85 Dvergspett
86 Grønnspett
87 Gråspett
88 Dvergfalk
89 Vandrefalk
90 Varsler
91 Nøtteskrike
92 Skjære
93 Nøttekråke
94 Kaie
95 Svartkråke
96 Kråke
97 Ravn
98 Sanglerke
99 Låvesvale
100 Løvmeis
101 Granmeis
102 Svartmeis
103 Toppmeis
104 Kjøttmeis
105 Blåmeis
106 Stjertmeis
107 Spettmeis
108 Trekryper
109 Gjerdesmett
110 Fossekall
111 Fuglekonge
112 Munk
113 Rødstrupe
114 Svartstrupe
115 Steinskvett
116 Svarttrost
117 Gråtrost
118 Rødvingetrost
119 Måltrost
120 Duetrost
121 Stær
122 Jernspurv
123 Linerle
124 Vintererle
125 Heipiplerke
126 Skjærpiplerke
127 Snøspurv
128 Gulspurv
129 Sivspurv
130 Bokfink
131 Bjørkefink
132 Grønnfink
133 Grankorsnebb
134 Brunsisik
135 Grønnsisik
136 Stillits
137 Dompap
138 Kjernebiter
139 Tornirisk
140 Gråspurv
141 Pilfink

NSKF-arter er uthevet.