| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2021] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2021 for Terje Hansen

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane
2 Sangsvane
3 Sædgås
4 Kortnebbgås
5 Tundragås
6 Grågås
7 Stripegås
8 Kanadagås
9 Hvitkinngås
10 Ringgås
11 Gravand
12 Mandarinand
13 Brunnakke
14 Snadderand
15 Krikkand
16 Stokkand
17 Stjertand
18 Skjeand
19 Toppand
20 Bergand
21 Ærfugl
22 Praktærfugl
23 Havelle
24 Svartand
25 Sjøorre
26 Kvinand
27 Lappfiskand
28 Siland
29 Laksand
30 Vaktel
31 Lirype
32 Fjellrype
33 Storfugl
34 Orrfugl
35 Gulnebblom
36 Storlom
37 Islom
38 Smålom
39 Dvergdykker
40 Gråstrupedykker
41 Toppdykker
42 Horndykker
43 Havhest
44 Havlire
45 Havsule
46 Storskarv
47 Toppskarv
48 Gråhegre
49 Egretthegre 20.04.2021 Tjeldstø
50 Kongeørn
51 Sivhauk
52 Myrhauk
53 Spurvehauk
54 Hønsehauk
55 Havørn
56 Fjellvåk
57 Musvåk
58 Vannrikse
59 Åkerrikse
60 Sivhøne
61 Sothøne
62 Trane
63 Vipe
64 Heilo
65 Tundralo
66 Sandlo
67 Dverglo
68 Boltit
69 Tjeld
70 Avosett
71 Dobbeltbekkasin
72 Enkeltbekkasin
73 Svarthalespove
74 Lappspove
75 Småspove
76 Storspove
77 Sotsnipe
78 Rødstilk
79 Gluttsnipe
80 Skogsnipe
81 Grønnstilk
82 Strandsnipe
83 Steinvender
84 Polarsnipe
85 Sandløper
86 Dvergsnipe
87 Temmincksnipe
88 Alaskasnipe 06.07.2021 Vik
89 Tundrasnipe
90 Myrsnipe
91 Fjæreplytt
92 Rustsnipe 05.07.2021 Nærlandsstranden
93 Brushane
94 Svømmesnipe
95 Polarsvømmesnipe 05.07.2021 Vik
96 Rugde
97 Krykkje
98 Hettemåke
99 Franklinmåke 23.01.2021 Skudesneshavn
100 Fiskemåke
101 Gråmåke
102 Gulbeinmåke 03.01.2021 Dåvøy
103 Grønlandsmåke
104 Sildemåke
105 Polarmåke
106 Svartbak
107 Makrellterne
108 Rødnebbterne
109 Splitterne
110 Storjo
111 Tyvjo
112 Fjelljo
113 Alkekonge
114 Lomvi
115 Alke
116 Teist
117 Lunde
118 Klippedue (dom.: bydue)
119 Ringdue
120 Tyrkerdue
121 Gjøk
122 Hubro
123 Kattugle
124 Haukugle
125 Spurveugle
126 Hornugle
127 Jordugle
128 Tårnseiler
129 Bieter 22.05.2021 Dåvøy
130 Vendehals
131 Hvitryggspett
132 Flaggspett
133 Dvergspett
134 Grønnspett
135 Gråspett
136 Tårnfalk
137 Dvergfalk
138 Vandrefalk
139 Tornskate
140 Varsler
141 Nøtteskrike
142 Skjære
143 Nøttekråke
144 Kaie
145 Kornkråke
146 Svartkråke
147 Kråke
148 Ravn
149 Skjeggmeis
150 Sanglerke
151 Fjellerke
152 Sandsvale
153 Låvesvale
154 Taksvale
155 Løvmeis
156 Granmeis
157 Svartmeis
158 Toppmeis
159 Kjøttmeis
160 Blåmeis
161 Stjertmeis
162 Spettmeis
163 Trekryper
164 Gjerdesmett
165 Fossekall
166 Fuglekonge
167 Løvsanger
168 Gransanger
169 Bøksanger
170 Gulsanger
171 Sivsanger
172 Rørsanger
173 Busksanger 06.06.2021 Herdla
174 Myrsanger
175 Gresshoppesanger
176 Munk
177 Hagesanger
178 Tornsanger
179 Møller
180 Gråfluesnapper
181 Rødstrupe
182 Blåstrupe
183 Svarthvit fluesnapper
184 Rødstjert
185 Buskskvett
186 Svartstrupe
187 Steinskvett
188 Ringtrost
189 Svarttrost
190 Gråtrost
191 Rødvingetrost
192 Måltrost
193 Duetrost
194 Stær
195 Jernspurv
196 Linerle
197 Sitronerle 01.07.2021 Orreosen
198 Gulerle
199 Vintererle
200 Trepiplerke
201 Heipiplerke
202 Skjærpiplerke
203 Lappspurv
204 Snøspurv
205 Gulspurv
206 Sivspurv
207 Bokfink
208 Bjørkefink
209 Grønnfink
210 Grankorsnebb
211 Brunsisik
212 Gråsisik
213 Grønnsisik
214 Stillits
215 Dompap
216 Kjernebiter
217 Bergirisk
218 Tornirisk
219 Gråspurv
220 Pilfink

NSKF-arter er uthevet.