| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2022] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2021 for Terje Hansen

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane
2 Sangsvane
3 Sædgås
4 Kortnebbgås
5 Tundragås
6 Grågås
7 Stripegås
8 Kanadagås
9 Hvitkinngås
10 Ringgås
11 Gravand
12 Mandarinand
13 Brunnakke
14 Snadderand
15 Krikkand
16 Stokkand
17 Stjertand
18 Skjeand
19 Taffeland
20 Toppand
21 Bergand
22 Ærfugl
23 Praktærfugl
24 Havelle
25 Svartand
26 Sjøorre
27 Kvinand
28 Lappfiskand
29 Siland
30 Laksand
31 Vaktel
32 Lirype
33 Fjellrype
34 Storfugl
35 Orrfugl
36 Gulnebblom
37 Storlom
38 Islom
39 Smålom
40 Dvergdykker
41 Gråstrupedykker
42 Toppdykker
43 Horndykker
44 Havhest
45 Grålire
46 Havlire
47 Havsvale
48 Stormsvale
49 Havsule
50 Storskarv
51 Toppskarv
52 Gråhegre
53 Egretthegre 20.04.2021 Tjeldstø
54 Kongeørn
55 Sivhauk
56 Myrhauk
57 Spurvehauk
58 Hønsehauk
59 Havørn
60 Fjellvåk
61 Musvåk
62 Vannrikse
63 Åkerrikse
64 Sivhøne
65 Sothøne
66 Trane
67 Vipe
68 Heilo
69 Tundralo
70 Sandlo
71 Dverglo
72 Boltit
73 Tjeld
74 Avosett
75 Kvartbekkasin
76 Dobbeltbekkasin
77 Enkeltbekkasin
78 Svarthalespove
79 Lappspove
80 Småspove
81 Storspove
82 Sotsnipe
83 Rødstilk
84 Gluttsnipe
85 Skogsnipe
86 Grønnstilk
87 Strandsnipe
88 Steinvender
89 Polarsnipe
90 Sandløper
91 Dvergsnipe
92 Temmincksnipe
93 Alaskasnipe 06.07.2021 Vik
94 Tundrasnipe
95 Myrsnipe
96 Fjæreplytt
97 Rustsnipe 05.07.2021 Nærlandsstranden
98 Brushane
99 Svømmesnipe
100 Polarsvømmesnipe 05.07.2021 Vik
101 Rugde
102 Krykkje
103 Hettemåke
104 Franklinmåke 23.01.2021 Skudesneshavn
105 Fiskemåke
106 Gråmåke
107 Gulbeinmåke 03.01.2021 Dåvøy
108 Grønlandsmåke
109 Sildemåke
110 Polarmåke
111 Svartbak
112 Svartterne 26.09.2021 Herdlevær
113 Makrellterne
114 Rødnebbterne
115 Splitterne
116 Storjo
117 Tyvjo
118 Fjelljo
119 Alkekonge
120 Lomvi
121 Alke
122 Teist
123 Lunde
124 Klippedue (dom.: bydue)
125 Skogdue
126 Ringdue
127 Turteldue 11.10.2021 Stangeland
128 Tyrkerdue
129 Gjøk
130 Hubro
131 Kattugle
132 Haukugle
133 Spurveugle
134 Hornugle
135 Jordugle
136 Tårnseiler
137 Bieter 22.05.2021 Dåvøy
138 Hærfugl 08.11.2021 Nautnes
139 Vendehals
140 Hvitryggspett
141 Flaggspett
142 Dvergspett
143 Grønnspett
144 Gråspett
145 Tårnfalk
146 Dvergfalk
147 Vandrefalk
148 Tornskate
149 Varsler
150 Nøtteskrike
151 Skjære
152 Nøttekråke
153 Kaie
154 Kornkråke
155 Svartkråke
156 Kråke
157 Ravn
158 Skjeggmeis
159 Sanglerke
160 Fjellerke
161 Sandsvale
162 Låvesvale
163 Taksvale
164 Løvmeis
165 Granmeis
166 Svartmeis
167 Toppmeis
168 Kjøttmeis
169 Blåmeis
170 Stjertmeis
171 Spettmeis
172 Trekryper
173 Gjerdesmett
174 Fossekall
175 Fuglekonge
176 Løvsanger
177 Gransanger
178 Bøksanger
179 Gulbrynsanger
180 Gulsanger
181 Sivsanger
182 Rørsanger
183 Busksanger 06.06.2021 Herdla
184 Myrsanger
185 Gresshoppesanger
186 Munk
187 Hagesanger
188 Tornsanger
189 Møller
190 Gråfluesnapper
191 Rødstrupe
192 Blåstrupe
193 Svarthvit fluesnapper
194 Svartrødstjert
195 Rødstjert
196 Buskskvett
197 Svartstrupe
198 Steinskvett
199 Ringtrost
200 Svarttrost
201 Gråtrost
202 Rødvingetrost
203 Måltrost
204 Duetrost
205 Rosenstær 01.10.2021 Fedje
206 Stær
207 Jernspurv
208 Linerle
209 Sitronerle 01.07.2021 Orreosen
210 Gulerle
211 Vintererle
212 Tartarpiplerke
213 Trepiplerke
214 Heipiplerke
215 Skjærpiplerke
216 Sidensvans
217 Lappspurv
218 Snøspurv
219 Gulspurv
220 Sivspurv
221 Bokfink
222 Bjørkefink
223 Grønnfink
224 Furukorsnebb
225 Grankorsnebb
226 Brunsisik
227 Gråsisik
228 Grønnsisik
229 Stillits
230 Dompap
231 Kjernebiter
232 Bergirisk
233 Tornirisk
234 Gråspurv
235 Pilfink

NSKF-arter er uthevet.