| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2021] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2021 for Terje Hansen

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane
2 Sangsvane
3 Sædgås
4 Kortnebbgås
5 Tundragås
6 Grågås
7 Kanadagås
8 Brunnakke
9 Snadderand
10 Krikkand
11 Stokkand
12 Stjertand
13 Toppand
14 Bergand
15 Ærfugl
16 Praktærfugl
17 Havelle
18 Svartand
19 Sjøorre
20 Kvinand
21 Lappfiskand
22 Siland
23 Laksand
24 Gulnebblom
25 Islom
26 Smålom
27 Dvergdykker
28 Horndykker
29 Havsule
30 Storskarv
31 Toppskarv
32 Gråhegre
33 Spurvehauk
34 Hønsehauk
35 Havørn
36 Musvåk
37 Vannrikse
38 Sivhøne
39 Sothøne
40 Tundralo
41 Enkeltbekkasin
42 Storspove
43 Steinvender
44 Fjæreplytt
45 Rugde
46 Krykkje
47 Hettemåke
48 Franklinmåke 23.01.2021 Skudesneshavn
49 Fiskemåke
50 Gråmåke
51 Gulbeinmåke 03.01.2021 Dåvøy
52 Grønlandsmåke
53 Polarmåke
54 Svartbak
55 Alkekonge
56 Teist
57 Klippedue (dom.: bydue)
58 Ringdue
59 Tyrkerdue
60 Hubro
61 Kattugle
62 Haukugle
63 Flaggspett
64 Grønnspett
65 Dvergfalk
66 Vandrefalk
67 Varsler
68 Nøtteskrike
69 Skjære
70 Nøttekråke
71 Kaie
72 Svartkråke
73 Kråke
74 Ravn
75 Løvmeis
76 Granmeis
77 Svartmeis
78 Toppmeis
79 Kjøttmeis
80 Blåmeis
81 Stjertmeis
82 Spettmeis
83 Trekryper
84 Gjerdesmett
85 Fossekall
86 Fuglekonge
87 Rødstrupe
88 Svartstrupe
89 Svarttrost
90 Gråtrost
91 Rødvingetrost
92 Stær
93 Vintererle
94 Heipiplerke
95 Skjærpiplerke
96 Gulspurv
97 Bokfink
98 Bjørkefink
99 Grønnfink
100 Grankorsnebb
101 Grønnsisik
102 Stillits
103 Dompap
104 Kjernebiter
105 Gråspurv
106 Pilfink

NSKF-arter er uthevet.