| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2023] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2022 for Terje Hansen

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane
2 Sangsvane
3 Kortnebbgås
4 Grågås
5 Stripegås
6 Kanadagås
7 Hvitkinngås
8 Ringgås
9 Gravand
10 Mandarinand
11 Brunnakke
12 Snadderand
13 Krikkand
14 Stokkand
15 Stjertand
16 Skjeand
17 Toppand
18 Bergand
19 Ærfugl
20 Praktærfugl
21 Havelle
22 Svartand
23 Sjøorre
24 Kvinand
25 Lappfiskand
26 Siland
27 Laksand
28 Vaktel
29 Lirype
30 Fjellrype
31 Storfugl
32 Orrfugl
33 Gulnebblom
34 Storlom
35 Islom
36 Smålom
37 Dvergdykker
38 Gråstrupedykker
39 Toppdykker
40 Horndykker
41 Havhest
42 Grålire
43 Havlire
44 Havsvale
45 Havsule
46 Storskarv
47 Toppskarv
48 Gråhegre
49 Egretthegre 02.01.2022 Kalandsviken
50 Kongeørn
51 Sivhauk
52 Myrhauk
53 Spurvehauk
54 Hønsehauk
55 Havørn
56 Fjellvåk
57 Musvåk
58 Vannrikse
59 Åkerrikse
60 Sivhøne
61 Sothøne
62 Trane
63 Vipe
64 Heilo
65 Tundralo
66 Sandlo
67 Dverglo
68 Boltit
69 Tjeld
70 Kvartbekkasin
71 Dobbeltbekkasin
72 Enkeltbekkasin
73 Svarthalespove
74 Lappspove
75 Småspove
76 Storspove
77 Sotsnipe
78 Rødstilk
79 Gluttsnipe
80 Skogsnipe
81 Grønnstilk
82 Strandsnipe
83 Steinvender
84 Polarsnipe
85 Sandløper
86 Dvergsnipe
87 Temmincksnipe
88 Alaskasnipe 18.07.2022 Herdla
89 Tundrasnipe
90 Myrsnipe
91 Fjæreplytt
92 Rustsnipe 26.09.2022 Herdla
93 Brushane
94 Svømmesnipe
95 Rugde
96 Krykkje
97 Hettemåke
98 Dvergmåke
99 Fiskemåke
100 Gråmåke
101 Gulbeinmåke 01.01.2022 Dåvøy
102 Grønlandsmåke
103 Sildemåke
104 Polarmåke
105 Svartbak
106 Makrellterne
107 Rødnebbterne
108 Storjo
109 Polarjo
110 Tyvjo
111 Fjelljo
112 Alkekonge
113 Lomvi
114 Alke
115 Teist
116 Lunde
117 Klippedue (dom.: bydue)
118 Skogdue
119 Ringdue
120 Tyrkerdue
121 Gjøk
122 Hubro
123 Kattugle
124 Spurveugle
125 Hornugle
126 Jordugle
127 Tårnseiler
128 Isfugl 19.02.2022 Sakseid
129 Vendehals
130 Hvitryggspett
131 Flaggspett
132 Dvergspett
133 Grønnspett
134 Gråspett
135 Tårnfalk
136 Dvergfalk
137 Lerkefalk
138 Jaktfalk
139 Vandrefalk
140 Varsler
141 Nøtteskrike
142 Skjære
143 Nøttekråke
144 Kaie
145 Kornkråke
146 Svartkråke
147 Kråke
148 Ravn
149 Sanglerke
150 Fjellerke
151 Sandsvale
152 Låvesvale
153 Taksvale
154 Løvmeis
155 Granmeis
156 Svartmeis
157 Toppmeis
158 Kjøttmeis
159 Blåmeis
160 Stjertmeis
161 Spettmeis
162 Trekryper
163 Gjerdesmett
164 Fossekall
165 Fuglekonge
166 Løvsanger
167 Gransanger
168 Gulbrynsanger
169 Ospesanger 01.10.2022 Fedje
170 Gulsanger
171 Sivsanger
172 Rørsanger
173 Busksanger 25.06.2022 Lurevegen
174 Gresshoppesanger
175 Munk
176 Hagesanger
177 Tornsanger
178 Møller
179 Gråfluesnapper
180 Rødstrupe
181 Blåstrupe
182 Svarthvit fluesnapper
183 Svartrødstjert
184 Rødstjert
185 Buskskvett
186 Svartstrupe
187 Steinskvett
188 Ringtrost
189 Svarttrost
190 Gråtrost
191 Rødvingetrost
192 Måltrost
193 Duetrost
194 Rosenstær 20.09.2022 Turøy
195 Stær
196 Jernspurv
197 Linerle
198 Sitronerle 07.08.2022 Herdla
199 Gulerle
200 Vintererle
201 Trepiplerke
202 Heipiplerke
203 Lappiplerke
204 Skjærpiplerke
205 Sidensvans
206 Lappspurv
207 Snøspurv
208 Gulspurv
209 Sivspurv
210 Bokfink
211 Bjørkefink
212 Rosenfink
213 Grønnfink
214 Furukorsnebb
215 Grankorsnebb
216 Brunsisik
217 Gråsisik
218 Grønnsisik
219 Stillits
220 Dompap
221 Kjernebiter
222 Bergirisk
223 Tornirisk
224 Gråspurv
225 Pilfink

NSKF-arter er uthevet.