| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2022] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2022 for Terje Hansen

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane
2 Sangsvane
3 Kortnebbgås
4 Grågås
5 Kanadagås
6 Hvitkinngås
7 Brunnakke
8 Krikkand
9 Stokkand
10 Stjertand
11 Toppand
12 Bergand
13 Ærfugl
14 Havelle
15 Svartand
16 Sjøorre
17 Kvinand
18 Lappfiskand
19 Siland
20 Laksand
21 Islom
22 Smålom
23 Dvergdykker
24 Gråstrupedykker
25 Horndykker
26 Havsule
27 Storskarv
28 Toppskarv
29 Gråhegre
30 Egretthegre 02.01.2022 Kalandsviken
31 Kongeørn
32 Spurvehauk
33 Hønsehauk
34 Havørn
35 Musvåk
36 Vannrikse
37 Sivhøne
38 Sothøne
39 Tjeld
40 Enkeltbekkasin
41 Storspove
42 Steinvender
43 Myrsnipe
44 Fjæreplytt
45 Krykkje
46 Hettemåke
47 Fiskemåke
48 Gråmåke
49 Gulbeinmåke 01.01.2022 Dåvøy
50 Grønlandsmåke
51 Svartbak
52 Teist
53 Klippedue (dom.: bydue)
54 Ringdue
55 Tyrkerdue
56 Kattugle
57 Flaggspett
58 Dvergspett
59 Grønnspett
60 Dvergfalk
61 Vandrefalk
62 Varsler
63 Nøtteskrike
64 Skjære
65 Nøttekråke
66 Kaie
67 Kornkråke
68 Kråke
69 Ravn
70 Løvmeis
71 Granmeis
72 Svartmeis
73 Toppmeis
74 Kjøttmeis
75 Blåmeis
76 Stjertmeis
77 Spettmeis
78 Trekryper
79 Gjerdesmett
80 Fossekall
81 Fuglekonge
82 Munk
83 Rødstrupe
84 Svartstrupe
85 Svarttrost
86 Gråtrost
87 Rødvingetrost
88 Stær
89 Heipiplerke
90 Skjærpiplerke
91 Snøspurv
92 Gulspurv
93 Bokfink
94 Bjørkefink
95 Grønnfink
96 Furukorsnebb
97 Grankorsnebb
98 Grønnsisik
99 Stillits
100 Dompap
101 Kjernebiter
102 Bergirisk
103 Gråspurv
104 Pilfink

NSKF-arter er uthevet.