| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2023] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2023 for Terje Hansen

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane
2 Sangsvane
3 Kortnebbgås
4 Grågås
5 Kanadagås
6 Hvitkinngås
7 Gravand
8 Mandarinand
9 Brunnakke
10 Snadderand
11 Gulkinnand 13.02.2023 Ergavatnet
12 Krikkand
13 Stokkand
14 Stjertand
15 Knekkand
16 Skjeand
17 Toppand
18 Bergand
19 Ærfugl
20 Praktærfugl
21 Havelle
22 Svartand
23 Sjøorre
24 Kvinand
25 Lappfiskand
26 Siland
27 Laksand
28 Storfugl
29 Orrfugl
30 Gulnebblom
31 Storlom
32 Islom
33 Smålom
34 Dvergdykker
35 Gråstrupedykker
36 Toppdykker
37 Horndykker
38 Havhest
39 Havsule
40 Storskarv
41 Toppskarv
42 Gråhegre
43 Egretthegre 05.05.2023 Skjoldpollen
44 Kongeørn
45 Sivhauk
46 Myrhauk
47 Spurvehauk
48 Hønsehauk
49 Havørn
50 Fjellvåk
51 Musvåk
52 Vannrikse
53 Myrrikse
54 Sivhøne
55 Sothøne
56 Trane
57 Vipe
58 Heilo
59 Tundralo
60 Sandlo
61 Dverglo
62 Tjeld
63 Stylteløper 01.05.2023 Orreosen
64 Enkeltbekkasin
65 Svarthalespove
66 Lappspove
67 Småspove
68 Storspove
69 Rødstilk
70 Skogsnipe
71 Grønnstilk
72 Strandsnipe
73 Steinvender
74 Polarsnipe
75 Temmincksnipe
76 Myrsnipe
77 Fjæreplytt
78 Rugde
79 Krykkje
80 Hettemåke
81 Fiskemåke
82 Gråmåke
83 Kaspimåke 30.03.2023 Byparken
84 Grønlandsmåke
85 Sildemåke
86 Polarmåke
87 Svartbak
88 Makrellterne
89 Rødnebbterne
90 Storjo
91 Polarjo
92 Tyvjo
93 Alkekonge
94 Lomvi
95 Alke
96 Teist
97 Lunde
98 Klippedue (dom.: bydue)
99 Ringdue
100 Tyrkerdue
101 Gjøk
102 Kattugle
103 Haukugle
104 Spurveugle
105 Hornugle
106 Jordugle
107 Tårnseiler
108 Vendehals
109 Hvitryggspett
110 Flaggspett
111 Dvergspett
112 Grønnspett
113 Gråspett
114 Tårnfalk
115 Dvergfalk
116 Vandrefalk
117 Varsler
118 Nøtteskrike
119 Skjære
120 Nøttekråke
121 Kaie
122 Kornkråke
123 Svartkråke
124 Kråke
125 Ravn
126 Skjeggmeis
127 Sanglerke
128 Sandsvale
129 Låvesvale
130 Taksvale
131 Løvmeis
132 Granmeis
133 Svartmeis
134 Toppmeis
135 Kjøttmeis
136 Blåmeis
137 Stjertmeis
138 Spettmeis
139 Trekryper
140 Gjerdesmett
141 Fossekall
142 Fuglekonge
143 Løvsanger
144 Gransanger
145 Sivsanger
146 Gresshoppesanger
147 Munk
148 Tornsanger
149 Møller
150 Rødstrupe
151 Svarthvit fluesnapper
152 Svartrødstjert
153 Rødstjert
154 Buskskvett
155 Svartstrupe
156 Steinskvett
157 Ringtrost
158 Svarttrost
159 Gråtrost
160 Rødvingetrost
161 Måltrost
162 Duetrost
163 Stær
164 Jernspurv
165 Linerle
166 Gulerle
167 Vintererle
168 Trepiplerke
169 Heipiplerke
170 Skjærpiplerke
171 Vannpiplerke 13.02.2023 Fjølæy
172 Sidensvans
173 Snøspurv
174 Gulspurv
175 Sivspurv
176 Bokfink
177 Bjørkefink
178 Grønnfink
179 Furukorsnebb
180 Grankorsnebb
181 Brunsisik
182 Gråsisik
183 Grønnsisik
184 Stillits
185 Dompap
186 Kjernebiter
187 Bergirisk
188 Tornirisk
189 Gråspurv
190 Pilfink

NSKF-arter er uthevet.