| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2019] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2019 for Per Ole Syvertsen

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane 01.01.2019 Kadettangen, Sandvika
2 Sangsvane 02.01.2019 Verket
3 Sædgås 14.05.2019 Engasjyen NR
4 Kortnebbgås 02.05.2019 Langs toglinja sør i kommunen
5 Grågås 01.01.2019 Østensjøvannet sør
6 Kanadagås 01.01.2019 Østensjøvannet sør
7 Hvitkinngås 01.01.2019 Østensjøvannet sør
8 Ringgås 25.05.2019 Grøna
9 Gravand 22.04.2019 Engervatnet
10 Brunnakke 24.03.2019 Engasjyen NR
11 Snadderand 05.05.2019 Vasshusvatnet
12 Krikkand 16.03.2019 Engasjyen NR
13 Stokkand 01.01.2019 Asker sentrum
14 Stjertand 28.04.2019 Klungsetvika
15 Toppand 01.01.2019 Kadettangen, Sandvika
16 Bergand 28.04.2019 Tørresvik
17 Ærfugl 01.01.2019 Holmenbukta
18 Stellerand 19.05.2019 Tennvalen
19 Havelle 08.01.2019 Gullsmedvika, Mo
20 Svartand 12.01.2019 Alterbukta
21 Sjøorre 13.01.2019 Båsmoen-Alterneset
22 Knoppsjøorre 21.05.2019 Utskarpen
23 Kvinand 01.01.2019 Kadettangen, Sandvika
24 Lappfiskand 22.04.2019 Engervatnet
25 Siland 01.01.2019 Holmenbukta
26 Laksand 02.01.2019 Selvikstranda
27 Lirype 24.05.2019 Støtt
28 Fjellrype 26.05.2019 Polarsirkelsenteret
29 Orrfugl 10.02.2019 Utskarpen
30 Storlom 28.04.2019 Tørresvik
31 Islom 28.04.2019 Tørresvikodden
32 Smålom 28.04.2019 Tørresvikodden
33 Dvergdykker 03.01.2019 Malmøybrua
34 Gråstrupedykker 14.05.2019 Mjølan
35 Toppdykker 22.04.2019 Engervatnet
36 Horndykker 26.04.2019 Oldereidvatnet
37 Havsule 02.05.2019 Vest av Hestskjæret
38 Storskarv 01.01.2019 Kadettangen, Sandvika
39 Toppskarv 03.05.2019 Plittenskjæra
40 Gråhegre 01.01.2019 Asker sentrum
41 Kongeørn 28.04.2019
42 Spurvehauk 03.01.2019 Tøyenparken
43 Hønsehauk 01.01.2019 Østensjøvannet sør
44 Havørn 12.01.2019 Mo i Rana
45 Fjellvåk 26.04.2019 Røssvoll
46 Vannrikse 01.01.2019 Østensjøvannet nord
47 Sivhøne 03.01.2019 Teglverksdammen, Hasle
48 Sothøne 01.01.2019 Østensjøvannet sør
49 Trane 28.04.2019 Oldereidvatnet
50 Vipe 01.05.2019 Hauan
51 Heilo 30.04.2019 Engasjyen NR
52 Sandlo 23.04.2019 Engasjyen NR
53 Tjeld 09.03.2019 Fyrst brygge, Snarøya
54 Dobbeltbekkasin 29.06.2019
55 Enkeltbekkasin 23.04.2019 Engasjyen NR
56 Svarthalespove 04.05.2019 Revtangen
57 Småspove 17.05.2019 Sør-Herøy
58 Storspove 23.04.2019 Engasjyen NR
59 Sotsnipe 15.08.2019 Ostjønna NR
60 Rødstilk 04.05.2019 Revtangen
61 Gluttsnipe 05.05.2019 Grudavatnet
62 Skogsnipe 22.04.2019 Storøya, Fornebu
63 Grønnstilk 16.05.2019 Langvalen, Tenna
64 Strandsnipe 02.05.2019 Vikhammer
65 Steinvender 04.05.2019 Revtangen
66 Polarsnipe 04.05.2019 Revtangen
67 Temmincksnipe 20.05.2019 Engasjyen NR
68 Myrsnipe 04.05.2019 Revtangen
69 Fjæreplytt 08.01.2019 Moholmen, Mo
70 Brushane 18.05.2019 Langvalen, Tenna
71 Svømmesnipe 26.06.2019 Virvassdammen
72 Rugde 26.05.2019 Dunderlabd
73 Krykkje 19.01.2019 Nesna fergested
74 Hettemåke 23.02.2019 Engasjyen NR
75 Fiskemåke 03.01.2019 Blakstadbukta
76 Gråmåke 01.01.2019 Asker sentrum
77 Grønlandsmåke 12.01.2019 Moholmen-Toranes
78 Sildemåke 05.05.2019 Grudavatnet
79 Polarmåke 01.01.2019 Haraldrud
80 Svartbak 01.01.2019 Haraldrud
81 Makrellterne 28.07.2019 Lovund
82 Rødnebbterne 19.05.2019 Tennvalen
83 Tyvjo 17.05.2019 Geithammeren, Tenna
84 Fjelljo 24.05.2019 Stødi-Sukkertoppen
85 Lomvi 04.01.2019 Pipervika
86 Teist 19.01.2019 Handnesøya SØ
87 Lunde 28.07.2019 Luvund
88 Klippedue (dom.: bydue) 01.01.2019 Borgenåsen
89 Skogdue 22.04.2019 Koksa, Fornebu
90 Ringdue 09.03.2019 Haldenveien, Fornebu
91 Tyrkerdue 03.01.2019 Tøyenparken
92 Gjøk 19.05.2019 Solheim, Sør-Herøy
93 Hubro 28.07.2019 Lovund
94 Haukugle 09.02.2019 E6 sør for Lønsstua
95 Spurveugle 10.02.2019 Jektstrand
96 Perleugle 16.03.2019 Hauan
97 Tårnseiler 30.05.2019 Langmoheia, Moi Rana
98 Isfugl 22.04.2019 Løkke bru, Sandvika
99 Flaggspett 03.01.2019 Konglungen
100 Svartspett 02.07.2019 Korgen
101 Tårnfalk 26.04.2019 Lønsdal
102 Dvergfalk 26.05.2019 Sukkertoppen
103 Vandrefalk 05.05.2019 Grudavatnet
104 Nøtteskrike 03.01.2019 Sanderberget, Maridalen
105 Skjære 01.01.2019 Borgenåsen
106 Nøttekråke 03.01.2019 Sanderberget, Maridalen
107 Kaie 01.01.2019 Asker sentrum
108 Kråke 01.01.2019 Asker sentrum
109 Ravn 02.01.2019 Linnesstranda NR
110 Sanglerke 08.03.2019 Skjeberg kirke
111 Sandsvale 05.05.2019 Grudavatnet
112 Låvesvale 04.05.2019 Revtangen
113 Taksvale 08.06.2019 Bustneset
114 Løvmeis 02.01.2019 Linnesstranda NR
115 Granmeis 03.01.2019 Sanderberget, Maridalen
116 Svartmeis 03.01.2019 Sanderberget, Maridalen
117 Toppmeis 03.01.2019 Sanderberget, Maridalen
118 Kjøttmeis 01.01.2019 Borgenåsen
119 Blåmeis 01.01.2019 Borgenåsen
120 Spettmeis 01.01.2019 Rustad
121 Gjerdesmett 01.01.2019 Østensjøvannet nord
122 Fossekall 20.01.2019 Ranelva v/Selfors
123 Løvsanger 04.05.2018 Maleneset, Orrevatnet
124 Gransanger 22.04.2019 Koksa, Fornebu
125 Sivsanger 04.05.2018 Maleneset, Orrevatnet
126 Busksanger 05.07.2019 Godøynesfjæra
127 Munk 22.04.2019 Storøya, Fornebu
128 Hagesanger 09.06.2019 Dalselv
129 Tornsanger 08.07.2019 Røsså
130 Gråfluesnapper 10.06.2019 Øyjord
131 Rødstrupe 21.04.2019 Gardermoen
132 Blåstrupe 24.05.2019 Sør for Semska
133 Svarthvit fluesnapper 18.05.2019 Storvatnet, Nord-Herøy
134 Rødstjert 02.06.2019 Lomtjønnstua
135 Buskskvett 09.06.2019 Øverdal
136 Steinskvett 16.05.2019 Mo sjøpromenade
137 Ringtrost 16.05.2019 Rognholmen
138 Svarttrost 01.01.2019 Asker sentrum
139 Gråtrost 01.01.2019 Østensjøvannet sør
140 Rødvingetrost 22.04.2019 Sandvika
141 Måltrost 01.05.2019 Hauan
142 Duetrost 28.04.2019 Nabbvollen
143 Stær 09.03.2019 Snarøyveien, Fornebu
144 Jernspurv 01.05.2019 Hauanhei
145 Linerle 22.04.2019 Sandvika
146 Gulerle 21.05.2019 Engasjyen NR
147 Vintererle 22.04.2019 Løkke bru, Sandvika
148 Heipiplerke 22.04.2019 Fornebu
149 Skjærpiplerke 17.05.2019 Tennvalen
150 Sidensvans 03.08.2019 Forslandsdalen
151 Gulspurv 19.01.2019 Langmoheia, Mo i Rana
152 Sivspurv 22.04.2019 Koksa, Fornebu
153 Bokfink 22.04.2019 Koksa, Fornebu
154 Bjørkefink 28.04.2019 Oldereidvatnet
155 Grønnfink 02.01.2019 Tofte
156 Grankorsnebb 28.07.2019 Lovund
157 Gråsisik 26.05.2019 Støtt
158 Grønnsisik 09.03.2019 Sandvika
159 Bergirisk 17.05.2019 Solheim, Sør-Herøy
160 Tornirisk 04.05.2018 Maleneset, Orrevatnet
161 Stillits 01.01.2019 Borgenåsen
162 Dompap 01.01.2019 Rustad
163 Kjernebiter 10.02.2019 Nesna tettsted
164 Gråspurv 01.01.2019 Sandvika
165 Pilfink 02.01.2019 Strandmyr (Årungselvoset)

NSKF-arter er uthevet.