| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2019] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2019 for Per Ole Syvertsen

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane 01.01.2019 Kadettangen, Sandvika
2 Sangsvane 02.01.2019 Verket
3 Sædgås 14.05.2019 Engasjyen NR
4 Kortnebbgås 02.05.2019 Langs toglinja sør i kommunen
5 Grågås 01.01.2019 Østensjøvannet sør
6 Kanadagås 01.01.2019 Østensjøvannet sør
7 Hvitkinngås 01.01.2019 Østensjøvannet sør
8 Ringgås 25.05.2019 Grøna
9 Gravand 22.04.2019 Engervatnet
10 Brunnakke 24.03.2019 Engasjyen NR
11 Snadderand 05.05.2019 Vasshusvatnet
12 Krikkand 16.03.2019 Engasjyen NR
13 Stokkand 01.01.2019 Asker sentrum
14 Stjertand 28.04.2019 Klungsetvika
15 Skjeand 19.10.2019 Otervatnet, Sleneset
16 Toppand 01.01.2019 Kadettangen, Sandvika
17 Bergand 28.04.2019 Tørresvik
18 Ærfugl 01.01.2019 Holmenbukta
19 Stellerand 19.05.2019 Tennvalen
20 Havelle 08.01.2019 Gullsmedvika, Mo
21 Svartand 12.01.2019 Alterbukta
22 Sjøorre 13.01.2019 Båsmoen-Alterneset
23 Knoppsjøorre 21.05.2019 Utskarpen
24 Kvinand 01.01.2019 Kadettangen, Sandvika
25 Lappfiskand 22.04.2019 Engervatnet
26 Siland 01.01.2019 Holmenbukta
27 Laksand 02.01.2019 Selvikstranda
28 Lirype 24.05.2019 Støtt
29 Fjellrype 26.05.2019 Polarsirkelsenteret
30 Orrfugl 10.02.2019 Utskarpen
31 Gulnebblom 30.10.2019 Ferge Sleneset - Onøy
32 Storlom 28.04.2019 Tørresvik
33 Islom 28.04.2019 Tørresvikodden
34 Smålom 28.04.2019 Tørresvikodden
35 Dvergdykker 03.01.2019 Malmøybrua
36 Gråstrupedykker 14.05.2019 Mjølan
37 Toppdykker 22.04.2019 Engervatnet
38 Horndykker 26.04.2019 Oldereidvatnet
39 Havsvale 29.08.2019 Sanna
40 Havsule 02.05.2019 Vest av Hestskjæret
41 Storskarv 01.01.2019 Kadettangen, Sandvika
42 Toppskarv 03.05.2019 Plittenskjæra
43 Gråhegre 01.01.2019 Asker sentrum
44 Kongeørn 28.04.2019
45 Steppehauk 31.08.2019 Husøya (sett fra Sanna)
46 Spurvehauk 03.01.2019 Tøyenparken
47 Hønsehauk 01.01.2019 Østensjøvannet sør
48 Havørn 12.01.2019 Mo i Rana
49 Fjellvåk 26.04.2019 Røssvoll
50 Vannrikse 01.01.2019 Østensjøvannet nord
51 Sivhøne 03.01.2019 Teglverksdammen, Hasle
52 Sothøne 01.01.2019 Østensjøvannet sør
53 Trane 28.04.2019 Oldereidvatnet
54 Vipe 01.05.2019 Hauan
55 Heilo 30.04.2019 Engasjyen NR
56 Sandlo 23.04.2019 Engasjyen NR
57 Tjeld 09.03.2019 Fyrst brygge, Snarøya
58 Dobbeltbekkasin 29.06.2019
59 Enkeltbekkasin 23.04.2019 Engasjyen NR
60 Svarthalespove 04.05.2019 Revtangen
61 Småspove 17.05.2019 Sør-Herøy
62 Storspove 23.04.2019 Engasjyen NR
63 Sotsnipe 15.08.2019 Ostjønna NR
64 Rødstilk 04.05.2019 Revtangen
65 Gluttsnipe 05.05.2019 Grudavatnet
66 Skogsnipe 22.04.2019 Storøya, Fornebu
67 Grønnstilk 16.05.2019 Langvalen, Tenna
68 Strandsnipe 02.05.2019 Vikhammer
69 Steinvender 04.05.2019 Revtangen
70 Polarsnipe 04.05.2019 Revtangen
71 Temmincksnipe 20.05.2019 Engasjyen NR
72 Myrsnipe 04.05.2019 Revtangen
73 Fjæreplytt 08.01.2019 Moholmen, Mo
74 Brushane 18.05.2019 Langvalen, Tenna
75 Svømmesnipe 26.06.2019 Virvassdammen
76 Rugde 26.05.2019 Dunderlabd
77 Krykkje 19.01.2019 Nesna fergested
78 Hettemåke 23.02.2019 Engasjyen NR
79 Fiskemåke 03.01.2019 Blakstadbukta
80 Gråmåke 01.01.2019 Asker sentrum
81 Grønlandsmåke 12.01.2019 Moholmen-Toranes
82 Sildemåke 05.05.2019 Grudavatnet
83 Polarmåke 01.01.2019 Haraldrud
84 Svartbak 01.01.2019 Haraldrud
85 Makrellterne 28.07.2019 Lovund
86 Rødnebbterne 19.05.2019 Tennvalen
87 Tyvjo 17.05.2019 Geithammeren, Tenna
88 Fjelljo 24.05.2019 Stødi-Sukkertoppen
89 Alkekonge 30.10.2019 Ferge Sleneset - Onøy
90 Lomvi 04.01.2019 Pipervika
91 Alke 10.11.2019 Halden brygge, Snarøya
92 Teist 19.01.2019 Handnesøya SØ
93 Lunde 28.07.2019 Luvund
94 Klippedue (dom.: bydue) 01.01.2019 Borgenåsen
95 Skogdue 22.04.2019 Koksa, Fornebu
96 Ringdue 09.03.2019 Haldenveien, Fornebu
97 Tyrkerdue 03.01.2019 Tøyenparken
98 Gjøk 19.05.2019 Solheim, Sør-Herøy
99 Hubro 28.07.2019 Lovund
100 Haukugle 09.02.2019 E6 sør for Lønsstua
101 Spurveugle 10.02.2019 Jektstrand
102 Perleugle 16.03.2019 Hauan
103 Tårnseiler 30.05.2019 Langmoheia, Moi Rana
104 Isfugl 22.04.2019 Løkke bru, Sandvika
105 Flaggspett 03.01.2019 Konglungen
106 Svartspett 02.07.2019 Korgen
107 Tårnfalk 26.04.2019 Lønsdal
108 Dvergfalk 26.05.2019 Sukkertoppen
109 Vandrefalk 05.05.2019 Grudavatnet
110 Nøtteskrike 03.01.2019 Sanderberget, Maridalen
111 Skjære 01.01.2019 Borgenåsen
112 Nøttekråke 03.01.2019 Sanderberget, Maridalen
113 Kaie 01.01.2019 Asker sentrum
114 Kråke 01.01.2019 Asker sentrum
115 Ravn 02.01.2019 Linnesstranda NR
116 Sanglerke 08.03.2019 Skjeberg kirke
117 Sandsvale 05.05.2019 Grudavatnet
118 Låvesvale 04.05.2019 Revtangen
119 Taksvale 08.06.2019 Bustneset
120 Løvmeis 02.01.2019 Linnesstranda NR
121 Granmeis 03.01.2019 Sanderberget, Maridalen
122 Svartmeis 03.01.2019 Sanderberget, Maridalen
123 Toppmeis 03.01.2019 Sanderberget, Maridalen
124 Kjøttmeis 01.01.2019 Borgenåsen
125 Blåmeis 01.01.2019 Borgenåsen
126 Stjertmeis 30.10.2019 Slåtterøya, Sleneset
127 Spettmeis 01.01.2019 Rustad
128 Gjerdesmett 01.01.2019 Østensjøvannet nord
129 Fossekall 20.01.2019 Ranelva v/Selfors
130 Fuglekonge 19.10.2019 Golfbanen, Sleneset
131 Løvsanger 04.05.2018 Maleneset, Orrevatnet
132 Gransanger 22.04.2019 Koksa, Fornebu
133 Bøksanger 30.08.2019 Sanna
134 Sivsanger 04.05.2018 Maleneset, Orrevatnet
135 Busksanger 05.07.2019 Godøynesfjæra
136 Munk 22.04.2019 Storøya, Fornebu
137 Hagesanger 09.06.2019 Dalselv
138 Tornsanger 08.07.2019 Røsså
139 Gråfluesnapper 10.06.2019 Øyjord
140 Rødstrupe 21.04.2019 Gardermoen
141 Blåstrupe 24.05.2019 Sør for Semska
142 Svarthvit fluesnapper 18.05.2019 Storvatnet, Nord-Herøy
143 Rødstjert 02.06.2019 Lomtjønnstua
144 Buskskvett 09.06.2019 Øverdal
145 Steinskvett 16.05.2019 Mo sjøpromenade
146 Ringtrost 16.05.2019 Rognholmen
147 Svarttrost 01.01.2019 Asker sentrum
148 Gråtrost 01.01.2019 Østensjøvannet sør
149 Rødvingetrost 22.04.2019 Sandvika
150 Måltrost 01.05.2019 Hauan
151 Duetrost 28.04.2019 Nabbvollen
152 Stær 09.03.2019 Snarøyveien, Fornebu
153 Jernspurv 01.05.2019 Hauanhei
154 Linerle 22.04.2019 Sandvika
155 Gulerle 21.05.2019 Engasjyen NR
156 Vintererle 22.04.2019 Løkke bru, Sandvika
157 Heipiplerke 22.04.2019 Fornebu
158 Skjærpiplerke 17.05.2019 Tennvalen
159 Sidensvans 03.08.2019 Forslandsdalen
160 Gulspurv 19.01.2019 Langmoheia, Mo i Rana
161 Sivspurv 22.04.2019 Koksa, Fornebu
162 Bokfink 22.04.2019 Koksa, Fornebu
163 Bjørkefink 28.04.2019 Oldereidvatnet
164 Grønnfink 02.01.2019 Tofte
165 Furukorsnebb 19.10.2019 Sleneset
166 Grankorsnebb 28.07.2019 Lovund
167 Båndkorsnebb 20.10.2019 Flostrand
168 Brunsisik 29.08.2019 Sanna
169 Gråsisik 26.05.2019 Støtt
170 Grønnsisik 09.03.2019 Sandvika
171 Bergirisk 17.05.2019 Solheim, Sør-Herøy
172 Tornirisk 04.05.2018 Maleneset, Orrevatnet
173 Stillits 01.01.2019 Borgenåsen
174 Dompap 01.01.2019 Rustad
175 Kjernebiter 10.02.2019 Nesna tettsted
176 Gråspurv 01.01.2019 Sandvika
177 Pilfink 02.01.2019 Strandmyr (Årungselvoset)

NSKF-arter er uthevet.