| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2019] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2018 for Jan Petter Taarland

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane
2 Sangsvane
3 Tundragås
4 Grågås
5 Kanadagås
6 Gravand
7 Brunnakke
8 Snadderand
9 Krikkand
10 Stokkand
11 Stjertand
12 Skjeand
13 Toppand
14 Bergand
15 Ærfugl
16 Praktærfugl
17 Havelle
18 Svartand
19 Sjøorre
20 Brilleand 06.01.2018 Vik
21 Kvinand
22 Lappfiskand
23 Siland
24 Laksand
25 Storlom
26 Islom
27 Smålom
28 Dvergdykker
29 Gråstrupedykker
30 Toppdykker
31 Horndykker
32 Havsule
33 Storskarv
34 Toppskarv
35 Gråhegre
36 Egretthegre 26.04.2018 Vasshus
37 Vepsevåk
38 Sivhauk
39 Myrhauk
40 Spurvehauk
41 Hønsehauk
42 Havørn
43 Fjellvåk
44 Musvåk
45 Vannrikse
46 Sivhøne
47 Sothøne
48 Trane
49 Vipe
50 Heilo
51 Sandlo
52 Tjeld
53 Enkeltbekkasin
54 Svarthalespove
55 Lappspove
56 Storspove
57 Rødstilk
58 Gluttsnipe
59 Strandsnipe
60 Steinvender
61 Polarsnipe
62 Sandløper
63 Tundrasnipe
64 Myrsnipe
65 Fjæreplytt
66 Rugde
67 Hettemåke
68 Fiskemåke
69 Gråmåke
70 Sildemåke
71 Polarmåke
72 Svartbak
73 Makrellterne
74 Rødnebbterne
75 Storjo
76 Lomvi
77 Alke
78 Teist
79 Klippedue (dom.: bydue)
80 Ringdue
81 Tyrkerdue
82 Gjøk
83 Kattugle
84 Tårnseiler
85 Dvergspett
86 Flaggspett
87 Svartspett
88 Dvergfalk
89 Vandrefalk
90 Nøtteskrike
91 Skjære
92 Kaie
93 Kornkråke
94 Kråke
95 Ravn
96 Sanglerke
97 Fjellerke
98 Sandsvale
99 Låvesvale
100 Amursvale 30.04.2018 Tungenes
101 Løvmeis
102 Granmeis
103 Svartmeis
104 Kjøttmeis
105 Blåmeis
106 Stjertmeis
107 Spettmeis
108 Trekryper
109 Gjerdesmett
110 Fuglekonge
111 Løvsanger
112 Gransanger
113 Sivsanger
114 Busksanger 01.07.2018 Reve
115 Munk
116 Hagesanger
117 Tornsanger
118 Møller
119 Gråfluesnapper
120 Rødstrupe
121 Svarthvit fluesnapper
122 Buskskvett
123 Steinskvett
124 Ringtrost
125 Svarttrost
126 Svartstrupetrost 20.01.2018 Salte
127 Gråtrost
128 Rødvingetrost
129 Måltrost
130 Stær
131 Linerle
132 Trepiplerke
133 Heipiplerke
134 Skjærpiplerke
135 Lappspurv
136 Snøspurv
137 Gulspurv
138 Sivspurv
139 Bokfink
140 Bjørkefink
141 Grønnfink
142 Brunsisik
143 Gråsisik
144 Grønnsisik
145 Tornirisk
146 Stillits
147 Dompap
148 Kjernebiter
149 Gråspurv
150 Pilfink

NSKF-arter er uthevet.