| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2019] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2019 for Jan Petter Taarland

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane
2 Sangsvane
3 Sædgås
4 Tundragås
5 Grågås
6 Kanadagås
7 Gravand
8 Brunnakke
9 Krikkand
10 Stokkand
11 Stjertand
12 Taffeland
13 Toppand
14 Bergand
15 Ærfugl
16 Praktærfugl
17 Havelle
18 Svartand
19 Sjøorre
20 Kvinand
21 Lappfiskand
22 Siland
23 Laksand
24 Storlom
25 Islom
26 Smålom
27 Dvergdykker
28 Gråstrupedykker
29 Toppdykker
30 Horndykker
31 Storskarv
32 Toppskarv
33 Gråhegre
34 Myrhauk
35 Spurvehauk
36 Hønsehauk
37 Havørn
38 Musvåk
39 Vannrikse
40 Sivhøne
41 Sothøne
42 Vipe
43 Sandlo
44 Tjeld
45 Storspove
46 Rødstilk
47 Steinvender
48 Polarsnipe
49 Fjæreplytt
50 Hettemåke
51 Fiskemåke
52 Gråmåke
53 Grønlandsmåke
54 Svartbak
55 Lomvi
56 Teist
57 Klippedue (dom.: bydue)
58 Ringdue
59 Tyrkerdue
60 Kattugle
61 Spurveugle
62 Flaggspett
63 Dvergfalk
64 Skjære
65 Nøttekråke 05.02.2019 Grødem
66 Kaie
67 Kornkråke
68 Svartkråke
69 Kråke
70 Ravn
71 Sanglerke
72 Svartmeis
73 Kjøttmeis
74 Blåmeis
75 Spettmeis
76 Trekryper
77 Gjerdesmett
78 Fuglekonge
79 Munk
80 Rødstrupe
81 Svartrødstjert
82 Svartstrupe
83 Svarttrost
84 Gråtrost
85 Rødvingetrost
86 Stær
87 Linerle
88 Vintererle
89 Heipiplerke
90 Skjærpiplerke
91 Gulspurv
92 Dvergspurv 05.02.2019 Grødem
93 Sivspurv
94 Bokfink
95 Grønnfink
96 Gråsisik
97 Grønnsisik
98 Stillits
99 Dompap
100 Kjernebiter
101 Gråspurv
102 Pilfink

NSKF-arter er uthevet.