| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2019] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2019 for Jan Petter Taarland

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane
2 Sangsvane
3 Sædgås
4 Kortnebbgås
5 Tundragås
6 Grågås
7 Kanadagås
8 Hvitkinngås
9 Gravand
10 Brunnakke
11 Krikkand
12 Stokkand
13 Stjertand
14 Knekkand
15 Skjeand
16 Taffeland
17 Toppand
18 Bergand
19 Ærfugl
20 Praktærfugl
21 Havelle
22 Svartand
23 Sjøorre
24 Brilleand 14.04.2019 Vikstranden
25 Kvinand
26 Lappfiskand
27 Siland
28 Laksand
29 Storlom
30 Islom
31 Smålom
32 Dvergdykker
33 Gråstrupedykker
34 Toppdykker
35 Horndykker
36 Havsule
37 Storskarv
38 Toppskarv
39 Gråhegre
40 Egretthegre 28.04.2019 Bjårvannet
41 Fiskeørn
42 Sivhauk
43 Myrhauk
44 Spurvehauk
45 Hønsehauk
46 Havørn
47 Musvåk
48 Vannrikse
49 Åkerrikse
50 Sivhøne
51 Sothøne
52 Vipe
53 Sibirlo 14.06.2019 Revtangen
54 Heilo
55 Sandlo
56 Dverglo
57 Hvitbrystlo 14.06.2019 Revtangen
58 Boltit
59 Tjeld
60 Svarthalespove
61 Lappspove
62 Småspove
63 Storspove
64 Rødstilk
65 Damsnipe 28.04.2019 Kvassheim
66 Gluttsnipe
67 Plystresnipe 13.05.2019 Orrevannet
68 Strandsnipe
69 Steinvender
70 Polarsnipe
71 Sandløper
72 Myrsnipe
73 Fjæreplytt
74 Brushane
75 Hettemåke
76 Svartehavsmåke 07.04.2019 Mosvannet
77 Fiskemåke
78 Gråmåke
79 Grønlandsmåke
80 Sildemåke
81 Polarmåke
82 Svartbak
83 Makrellterne
84 Rødnebbterne
85 Splitterne
86 Tyvjo
87 Lomvi
88 Alke
89 Teist
90 Klippedue (dom.: bydue)
91 Ringdue
92 Tyrkerdue
93 Gjøk
94 Kattugle
95 Spurveugle
96 Tårnseiler
97 Vendehals
98 Flaggspett
99 Grønnspett 16.07.2019 Kjølevik
100 Dvergfalk
101 Nøtteskrike
102 Skjære
103 Nøttekråke 05.02.2019 Grødem
104 Kaie
105 Kornkråke
106 Svartkråke
107 Kråke
108 Ravn
109 Sanglerke
110 Sandsvale
111 Låvesvale
112 Taksvale
113 Granmeis
114 Svartmeis
115 Kjøttmeis
116 Blåmeis
117 Spettmeis
118 Trekryper
119 Gjerdesmett
120 Fuglekonge
121 Løvsanger
122 Gransanger
123 Gulsanger
124 Sivsanger
125 Rørsanger
126 Trostesanger 31.05.2019 Ergavannet
127 Munk
128 Tornsanger
129 Møller
130 Gråfluesnapper
131 Rødstrupe
132 Svartrødstjert
133 Rødstjert
134 Buskskvett
135 Svartstrupe
136 Steinskvett
137 Svartstrupesteinskvett 05.07.2019 Vik
138 Ringtrost
139 Svarttrost
140 Gråtrost
141 Rødvingetrost
142 Måltrost
143 Duetrost
144 Stær
145 Jernspurv
146 Linerle
147 Sitronerle 20.05.2019 Hårr
148 Gulerle
149 Vintererle
150 Trepiplerke
151 Heipiplerke
152 Skjærpiplerke
153 Lappspurv
154 Gulspurv
155 Dvergspurv 05.02.2019 Grødem
156 Sivspurv
157 Kornspurv 20.05.2019 Hårr
158 Bokfink
159 Bjørkefink
160 Grønnfink
161 Brunsisik
162 Gråsisik
163 Grønnsisik
164 Tornirisk
165 Stillits
166 Dompap
167 Kjernebiter
168 Gråspurv
169 Pilfink

NSKF-arter er uthevet.