| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2019] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2019 for Jan Petter Taarland

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane
2 Sangsvane
3 Sædgås
4 Kortnebbgås
5 Tundragås
6 Grågås
7 Kanadagås
8 Hvitkinngås
9 Ringgås
10 Rustand 10.09.2019 Salte
11 Gravand
12 Mandarinand
13 Brunnakke
14 Snadderand
15 Krikkand
16 Stokkand
17 Stjertand
18 Knekkand
19 Skjeand
20 Taffeland
21 Toppand
22 Bergand
23 Ærfugl
24 Praktærfugl
25 Havelle
26 Svartand
27 Sjøorre
28 Brilleand 14.04.2019 Vikstranden
29 Kvinand
30 Lappfiskand
31 Siland
32 Laksand
33 Orrfugl 09.11.2019 Husafjellet
34 Storlom
35 Islom
36 Smålom
37 Dvergdykker
38 Gråstrupedykker
39 Toppdykker
40 Horndykker
41 Havsule
42 Storskarv
43 Toppskarv
44 Gråhegre
45 Egretthegre 28.04.2019 Bjårvannet
46 Fiskeørn
47 Sivhauk
48 Myrhauk
49 Spurvehauk
50 Hønsehauk
51 Havørn
52 Fjellvåk
53 Musvåk
54 Vannrikse
55 Åkerrikse
56 Sivhøne
57 Sothøne
58 Vipe
59 Sibirlo 14.06.2019 Revtangen
60 Heilo
61 Sandlo
62 Dverglo
63 Hvitbrystlo 14.06.2019 Revtangen
64 Boltit
65 Tjeld
66 Enkeltbekkasin
67 Svarthalespove
68 Lappspove
69 Småspove
70 Storspove
71 Sotsnipe
72 Rødstilk
73 Damsnipe 28.04.2019 Kvassheim
74 Gluttsnipe
75 Plystresnipe 13.05.2019 Orrevannet
76 Skogsnipe
77 Grønnstilk
78 Strandsnipe
79 Steinvender
80 Polarsnipe
81 Sandløper
82 Dvergsnipe
83 Myrsnipe
84 Fjæreplytt
85 Brushane
86 Svømmesnipe
87 Rugde
88 Orientbrakksvale 28.08.2019 Nærland
89 Hettemåke
90 Svartehavsmåke 07.04.2019 Mosvannet
91 Fiskemåke
92 Gråmåke
93 Grønlandsmåke
94 Sildemåke
95 Polarmåke
96 Svartbak
97 Makrellterne
98 Rødnebbterne
99 Splitterne
100 Tyvjo
101 Lomvi
102 Alke
103 Teist
104 Klippedue (dom.: bydue)
105 Ringdue
106 Tyrkerdue
107 Gjøk
108 Kattugle
109 Spurveugle
110 Tårnseiler
111 Isfugl 06.11.2019 Mosvannet
112 Vendehals
113 Dvergspett
114 Flaggspett
115 Grønnspett 16.07.2019 Kjølevik
116 Tårnfalk
117 Dvergfalk
118 Jaktfalk
119 Vandrefalk
120 Nøtteskrike
121 Skjære
122 Nøttekråke 05.02.2019 Grødem
123 Kaie
124 Kornkråke
125 Svartkråke
126 Kråke
127 Ravn
128 Sanglerke
129 Sandsvale
130 Låvesvale
131 Taksvale
132 Granmeis
133 Svartmeis
134 Toppmeis
135 Kjøttmeis
136 Blåmeis
137 Spettmeis
138 Trekryper
139 Gjerdesmett
140 Fuglekonge
141 Løvsanger
142 Gransanger
143 Gulsanger
144 Sivsanger
145 Rørsanger
146 Trostesanger 31.05.2019 Ergavannet
147 Munk
148 Hagesanger
149 Tornsanger
150 Møller
151 Gråfluesnapper
152 Rødstrupe
153 Svartrødstjert
154 Rødstjert
155 Buskskvett
156 Svartstrupe
157 Steinskvett
158 Svartstrupesteinskvett 05.07.2019 Vik
159 Ringtrost
160 Svarttrost
161 Gråtrost
162 Rødvingetrost
163 Måltrost
164 Duetrost
165 Stær
166 Jernspurv
167 Linerle
168 Sitronerle 20.05.2019 Hårr
169 Gulerle
170 Vintererle
171 Trepiplerke
172 Heipiplerke
173 Skjærpiplerke
174 Lappspurv
175 Gulspurv
176 Dvergspurv 05.02.2019 Grødem
177 Sivspurv
178 Kornspurv 20.05.2019 Hårr
179 Bokfink
180 Bjørkefink
181 Konglebit 29.10.2019 Sørmarka
182 Grønnfink
183 Brunsisik
184 Gråsisik
185 Grønnsisik
186 Tornirisk
187 Stillits
188 Dompap
189 Kjernebiter
190 Gråspurv
191 Pilfink

NSKF-arter er uthevet.