| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2019] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2019 for Jan Petter Taarland

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane
2 Sangsvane
3 Sædgås
4 Kortnebbgås
5 Tundragås
6 Grågås
7 Kanadagås
8 Hvitkinngås
9 Ringgås
10 Rustand 10.09.2019 Salte
11 Gravand
12 Brunnakke
13 Krikkand
14 Stokkand
15 Stjertand
16 Knekkand
17 Skjeand
18 Taffeland
19 Toppand
20 Bergand
21 Ærfugl
22 Praktærfugl
23 Havelle
24 Svartand
25 Sjøorre
26 Brilleand 14.04.2019 Vikstranden
27 Kvinand
28 Lappfiskand
29 Siland
30 Laksand
31 Storlom
32 Islom
33 Smålom
34 Dvergdykker
35 Gråstrupedykker
36 Toppdykker
37 Horndykker
38 Havsule
39 Storskarv
40 Toppskarv
41 Gråhegre
42 Egretthegre 28.04.2019 Bjårvannet
43 Fiskeørn
44 Sivhauk
45 Myrhauk
46 Spurvehauk
47 Hønsehauk
48 Havørn
49 Musvåk
50 Vannrikse
51 Åkerrikse
52 Sivhøne
53 Sothøne
54 Vipe
55 Sibirlo 14.06.2019 Revtangen
56 Heilo
57 Sandlo
58 Dverglo
59 Hvitbrystlo 14.06.2019 Revtangen
60 Boltit
61 Tjeld
62 Enkeltbekkasin
63 Svarthalespove
64 Lappspove
65 Småspove
66 Storspove
67 Sotsnipe
68 Rødstilk
69 Damsnipe 28.04.2019 Kvassheim
70 Gluttsnipe
71 Plystresnipe 13.05.2019 Orrevannet
72 Skogsnipe
73 Grønnstilk
74 Strandsnipe
75 Steinvender
76 Polarsnipe
77 Sandløper
78 Dvergsnipe
79 Myrsnipe
80 Fjæreplytt
81 Brushane
82 Orientbrakksvale 28.08.2019 Nærland
83 Hettemåke
84 Svartehavsmåke 07.04.2019 Mosvannet
85 Fiskemåke
86 Gråmåke
87 Grønlandsmåke
88 Sildemåke
89 Polarmåke
90 Svartbak
91 Makrellterne
92 Rødnebbterne
93 Splitterne
94 Tyvjo
95 Lomvi
96 Alke
97 Teist
98 Klippedue (dom.: bydue)
99 Ringdue
100 Tyrkerdue
101 Gjøk
102 Kattugle
103 Spurveugle
104 Tårnseiler
105 Vendehals
106 Dvergspett
107 Flaggspett
108 Grønnspett 16.07.2019 Kjølevik
109 Tårnfalk
110 Dvergfalk
111 Jaktfalk
112 Vandrefalk
113 Nøtteskrike
114 Skjære
115 Nøttekråke 05.02.2019 Grødem
116 Kaie
117 Kornkråke
118 Svartkråke
119 Kråke
120 Ravn
121 Sanglerke
122 Sandsvale
123 Låvesvale
124 Taksvale
125 Granmeis
126 Svartmeis
127 Toppmeis
128 Kjøttmeis
129 Blåmeis
130 Spettmeis
131 Trekryper
132 Gjerdesmett
133 Fuglekonge
134 Løvsanger
135 Gransanger
136 Gulsanger
137 Sivsanger
138 Rørsanger
139 Trostesanger 31.05.2019 Ergavannet
140 Munk
141 Tornsanger
142 Møller
143 Gråfluesnapper
144 Rødstrupe
145 Svartrødstjert
146 Rødstjert
147 Buskskvett
148 Svartstrupe
149 Steinskvett
150 Svartstrupesteinskvett 05.07.2019 Vik
151 Ringtrost
152 Svarttrost
153 Gråtrost
154 Rødvingetrost
155 Måltrost
156 Duetrost
157 Stær
158 Jernspurv
159 Linerle
160 Sitronerle 20.05.2019 Hårr
161 Gulerle
162 Vintererle
163 Trepiplerke
164 Heipiplerke
165 Skjærpiplerke
166 Lappspurv
167 Gulspurv
168 Dvergspurv 05.02.2019 Grødem
169 Sivspurv
170 Kornspurv 20.05.2019 Hårr
171 Bokfink
172 Bjørkefink
173 Grønnfink
174 Brunsisik
175 Gråsisik
176 Grønnsisik
177 Tornirisk
178 Stillits
179 Dompap
180 Kjernebiter
181 Gråspurv
182 Pilfink

NSKF-arter er uthevet.