| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2019] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2019 for Jan Petter Taarland

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane
2 Sangsvane
3 Sædgås
4 Kortnebbgås
5 Tundragås
6 Grågås
7 Kanadagås
8 Gravand
9 Brunnakke
10 Krikkand
11 Stokkand
12 Stjertand
13 Knekkand
14 Skjeand
15 Taffeland
16 Toppand
17 Bergand
18 Ærfugl
19 Praktærfugl
20 Havelle
21 Svartand
22 Sjøorre
23 Brilleand 14.04.2019 Vikstranden
24 Kvinand
25 Lappfiskand
26 Siland
27 Laksand
28 Storlom
29 Islom
30 Smålom
31 Dvergdykker
32 Gråstrupedykker
33 Toppdykker
34 Horndykker
35 Havsule
36 Storskarv
37 Toppskarv
38 Gråhegre
39 Egretthegre 28.04.2019 Bjårvannet
40 Sivhauk
41 Myrhauk
42 Spurvehauk
43 Hønsehauk
44 Havørn
45 Musvåk
46 Vannrikse
47 Sivhøne
48 Sothøne
49 Vipe
50 Heilo
51 Sandlo
52 Dverglo
53 Boltit
54 Tjeld
55 Svarthalespove
56 Lappspove
57 Småspove
58 Storspove
59 Rødstilk
60 Damsnipe 28.04.2019 Kvassheim
61 Gluttsnipe
62 Plystresnipe 13.05.2019 Orrevannet
63 Strandsnipe
64 Steinvender
65 Polarsnipe
66 Myrsnipe
67 Fjæreplytt
68 Brushane
69 Hettemåke
70 Svartehavsmåke 07.04.2019 Mosvannet
71 Fiskemåke
72 Gråmåke
73 Grønlandsmåke
74 Sildemåke
75 Polarmåke
76 Svartbak
77 Rødnebbterne
78 Lomvi
79 Teist
80 Klippedue (dom.: bydue)
81 Ringdue
82 Tyrkerdue
83 Gjøk
84 Kattugle
85 Spurveugle
86 Tårnseiler
87 Flaggspett
88 Dvergfalk
89 Nøtteskrike
90 Skjære
91 Nøttekråke 05.02.2019 Grødem
92 Kaie
93 Kornkråke
94 Svartkråke
95 Kråke
96 Ravn
97 Sanglerke
98 Sandsvale
99 Låvesvale
100 Svartmeis
101 Kjøttmeis
102 Blåmeis
103 Spettmeis
104 Trekryper
105 Gjerdesmett
106 Fuglekonge
107 Løvsanger
108 Gransanger
109 Sivsanger
110 Rørsanger
111 Munk
112 Tornsanger
113 Gråfluesnapper
114 Rødstrupe
115 Svartrødstjert
116 Rødstjert
117 Buskskvett
118 Svartstrupe
119 Steinskvett
120 Ringtrost
121 Svarttrost
122 Gråtrost
123 Rødvingetrost
124 Måltrost
125 Duetrost
126 Stær
127 Jernspurv
128 Linerle
129 Sitronerle 20.05.2019 Hårr
130 Gulerle
131 Vintererle
132 Heipiplerke
133 Skjærpiplerke
134 Lappspurv
135 Gulspurv
136 Dvergspurv 05.02.2019 Grødem
137 Sivspurv
138 Kornspurv 20.05.2019 Hårr
139 Bokfink
140 Bjørkefink
141 Grønnfink
142 Gråsisik
143 Grønnsisik
144 Tornirisk
145 Stillits
146 Dompap
147 Kjernebiter
148 Gråspurv
149 Pilfink

NSKF-arter er uthevet.