| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2020] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2020 for Jan Petter Taarland

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane
2 Sangsvane
3 Kortnebbgås
4 Grågås
5 Gravand
6 Mandarinand
7 Brunnakke
8 Krikkand
9 Stokkand
10 Stjertand
11 Toppand
12 Bergand
13 Ærfugl
14 Praktærfugl
15 Stellerand
16 Havelle
17 Svartand
18 Sjøorre
19 Kvinand
20 Lappfiskand
21 Siland
22 Laksand
23 Storlom
24 Islom
25 Smålom
26 Dvergdykker
27 Gråstrupedykker
28 Toppdykker
29 Horndykker
30 Havsule
31 Storskarv
32 Toppskarv
33 Gråhegre
34 Egretthegre 23.03.2020 Bjårvatnet
35 Kuhegre 17.03.2020 Stokkelandsvannet
36 Spurvehauk
37 Havørn
38 Fjellvåk
39 Vannrikse
40 Sivhøne
41 Sothøne
42 Vipe
43 Sandlo
44 Tjeld
45 Lappspove
46 Storspove
47 Rødstilk
48 Steinvender
49 Fjæreplytt
50 Krykkje
51 Hettemåke
52 Fiskemåke
53 Gråmåke
54 Grønlandsmåke
55 Sildemåke
56 Polarmåke
57 Svartbak
58 Lomvi
59 Alke
60 Teist
61 Klippedue (dom.: bydue)
62 Ringdue
63 Tyrkerdue
64 Isfugl
65 Skjære
66 Kaie
67 Kornkråke
68 Svartkråke
69 Kråke
70 Ravn
71 Sanglerke
72 Granmeis
73 Svartmeis
74 Kjøttmeis
75 Blåmeis
76 Stjertmeis
77 Spettmeis
78 Gjerdesmett
79 Fossekall
80 Fuglekonge
81 Gransanger
82 Rødstrupe
83 Svarttrost
84 Gråtrost
85 Rødvingetrost
86 Måltrost
87 Stær
88 Linerle
89 Vintererle
90 Heipiplerke
91 Skjærpiplerke
92 Gulspurv
93 Sivspurv
94 Bokfink
95 Bjørkefink
96 Grønnfink
97 Grønnsisik
98 Stillits
99 Dompap
100 Kjernebiter
101 Bergirisk
102 Tornirisk
103 Gråspurv
104 Pilfink

NSKF-arter er uthevet.