| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2021] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2021 for Jan Petter Taarland

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane
2 Sangsvane
3 Sædgås
4 Kortnebbgås
5 Grågås
6 Kanadagås
7 Hvitkinngås
8 Gravand
9 Mandarinand 24.02.2021 Store Stokkavannet
10 Brunnakke
11 Snadderand
12 Krikkand
13 Stokkand
14 Stjertand
15 Taffeland
16 Ringand 13.02.2021 Edlandsvatnet
17 Toppand
18 Bergand
19 Ærfugl
20 Praktærfugl
21 Havelle
22 Svartand
23 Sjøorre
24 Kvinand
25 Lappfiskand
26 Siland
27 Laksand
28 Storlom
29 Islom
30 Smålom
31 Dvergdykker
32 Gråstrupedykker
33 Toppdykker
34 Horndykker
35 Havsule
36 Storskarv
37 Toppskarv
38 Gråhegre
39 Kongeørn
40 Sivhauk
41 Myrhauk
42 Spurvehauk
43 Havørn
44 Musvåk
45 Vannrikse
46 Sivhøne
47 Sothøne
48 Vipe
49 Tundralo
50 Sandlo
51 Tjeld
52 Kvartbekkasin
53 Enkeltbekkasin
54 Storspove
55 Steinvender
56 Sandløper
57 Fjæreplytt
58 Rugde
59 Hettemåke
60 Fiskemåke
61 Gråmåke
62 Grønlandsmåke 24.02.2021 Reve havn
63 Sildemåke
64 Svartbak
65 Alkekonge
66 Alke
67 Teist
68 Klippedue (dom.: bydue)
69 Ringdue
70 Tyrkerdue
71 Jordugle
72 Isfugl 07.02.2021 Store Stokkavannet
73 Grønnspett
74 Gråspett
75 Tårnfalk
76 Dvergfalk
77 Vandrefalk
78 Skjære
79 Kaie
80 Kornkråke
81 Svartkråke
82 Kråke
83 Ravn
84 Sanglerke
85 Sandsvale
86 Granmeis
87 Svartmeis
88 Toppmeis
89 Kjøttmeis
90 Blåmeis
91 Spettmeis
92 Trekryper
93 Gjerdesmett
94 Fuglekonge
95 Munk
96 Rødstrupe
97 Svartstrupe
98 Svarttrost
99 Gråtrost
100 Rødvingetrost
101 Måltrost
102 Stær
103 Linerle
104 Vintererle
105 Heipiplerke
106 Skjærpiplerke
107 Vannpiplerke 09.01.2021 Kvassheim
108 Lappspurv
109 Snøspurv
110 Gulspurv
111 Hvithodespurv 15.01.2021 Stokkalandsvatnet
112 Bokfink
113 Bjørkefink
114 Grønnfink
115 Stillits
116 Dompap
117 Kjernebiter
118 Tornirisk
119 Gråspurv
120 Pilfink

NSKF-arter er uthevet.