| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2022] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2021 for Jan Petter Taarland

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane
2 Sangsvane
3 Sædgås
4 Kortnebbgås
5 Tundragås
6 Grågås
7 Kanadagås
8 Hvitkinngås
9 Ringgås
10 Gravand
11 Mandarinand 24.02.2021 Store Stokkavannet
12 Brunnakke
13 Snadderand
14 Krikkand
15 Stokkand
16 Stjertand
17 Knekkand
18 Skjeand
19 Taffeland
20 Ringand 13.02.2021 Edlandsvatnet
21 Toppand
22 Bergand
23 Ærfugl
24 Praktærfugl
25 Havelle
26 Svartand
27 Sjøorre
28 Brilleand 02.11.2021 Solavika
29 Kvinand
30 Lappfiskand
31 Siland
32 Laksand
33 Vaktel
34 Orrfugl
35 Storlom
36 Islom
37 Smålom
38 Dvergdykker
39 Gråstrupedykker
40 Toppdykker
41 Horndykker
42 Havsule
43 Storskarv
44 Toppskarv
45 Gråhegre
46 Egretthegre 12.06.2021 Malaneset
47 Skjestork 06.06.2021 Malaneset
48 Fiskeørn
49 Kongeørn
50 Sivhauk
51 Myrhauk
52 Spurvehauk
53 Hønsehauk
54 Havørn
55 Musvåk
56 Vannrikse
57 Åkerrikse
58 Sivhøne
59 Sothøne
60 Vipe
61 Heilo
62 Tundralo
63 Sandlo
64 Dverglo
65 Tjeld
66 Avosett 26.04.2021 Orrevannet
67 Kvartbekkasin
68 Enkeltbekkasin
69 Svarthalespove
70 Lappspove
71 Småspove
72 Storspove
73 Sotsnipe
74 Rødstilk
75 Gluttsnipe
76 Skogsnipe
77 Grønnstilk
78 Strandsnipe
79 Steinvender
80 Polarsnipe
81 Sandløper
82 Dvergsnipe
83 Temmincksnipe
84 Tundrasnipe
85 Myrsnipe
86 Fjæreplytt
87 Brushane
88 Polarsvømmesnipe
89 Rugde
90 Krykkje
91 Sabinemåke 09.10.2021 Hodne
92 Hettemåke
93 Fiskemåke
94 Gråmåke
95 Grønlandsmåke 24.02.2021 Reve havn
96 Sildemåke
97 Svartbak
98 Makrellterne
99 Rødnebbterne
100 Splitterne
101 Tyvjo
102 Alkekonge
103 Lomvi
104 Alke
105 Teist
106 Klippedue (dom.: bydue)
107 Ringdue
108 Tyrkerdue
109 Gjøk
110 Jordugle
111 Tårnseiler
112 Isfugl 07.02.2021 Store Stokkavannet
113 Vendehals
114 Flaggspett
115 Dvergspett
116 Grønnspett
117 Gråspett
118 Tårnfalk
119 Dvergfalk
120 Vandrefalk
121 Tornskate
122 Nøtteskrike
123 Skjære
124 Kaie
125 Kornkråke
126 Svartkråke
127 Kråke
128 Ravn
129 Sanglerke
130 Sandsvale
131 Låvesvale
132 Taksvale
133 Granmeis
134 Svartmeis
135 Toppmeis
136 Kjøttmeis
137 Blåmeis
138 Stjertmeis
139 Spettmeis
140 Trekryper
141 Gjerdesmett
142 Fuglekonge
143 Rødtoppfuglekonge 08.11.2021 Vaulen
144 Løvsanger
145 Gransanger
146 Sivsanger
147 Rørsanger
148 Gresshoppesanger
149 Sumpsanger 25.05.2021 Engelsvolltjernet
150 Munk
151 Hagesanger
152 Tornsanger
153 Gråfluesnapper
154 Rødstrupe
155 Svarthvit fluesnapper
156 Taigafluesnapper 05.11.2021 Haugen
157 Buskskvett
158 Svartstrupe
159 Steinskvett
160 Ringtrost
161 Svarttrost
162 Gråtrost
163 Rødvingetrost
164 Måltrost
165 Stær
166 Jernspurv
167 Linerle
168 Gulerle
169 Vintererle
170 Heipiplerke
171 Skjærpiplerke
172 Vannpiplerke 09.01.2021 Kvassheim
173 Lappspurv
174 Snøspurv
175 Gulspurv
176 Hvithodespurv 15.01.2021 Stokkalandsvatnet
177 Sivspurv
178 Bokfink
179 Bjørkefink
180 Grønnfink
181 Furukorsnebb
182 Grankorsnebb
183 Brunsisik
184 Grønnsisik
185 Stillits
186 Dompap
187 Kjernebiter
188 Bergirisk
189 Tornirisk
190 Gråspurv
191 Pilfink

NSKF-arter er uthevet.