| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2018] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2018 for Steinar Sannes

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane 02.01.2018 Jomfruland
2 Sangsvane 12.01.2018 Sandvann
3 Kortnebbgås 01.04.2018 Mølen
4 Tundragås 25.01.2018
5 Dverggås 15.04.2018 Jomfruland
6 Grågås 02.01.2018 Jomfruland
7 Kanadagås 01.04.2018 Mølen
8 Hvitkinngås 07.04.2018
9 Ringgås 16.09.2018 Hummerbakken
10 Gravand 21.03.2018 Mølen
11 Brunnakke 21.04.2018 Klåstadkilen
12 Krikkand 07.04.2018
13 Stokkand 02.01.2018 Jomfruland
14 Knekkand 09.05.2018 Jomfruland
15 Skjeand 03.08.2018 Lista
16 Taffeland 25.09.2018 Lista
17 Ringand 03.10.2018 Lista
18 Toppand 15.04.2018 Jomfruland
19 Ærfugl 01.01.2018 Skarbo
20 Havelle 02.01.2018 Jomfruland
21 Svartand 02.01.2018 Jomfruland
22 Sjøorre 02.01.2018 Jomfruland
23 Kvinand 01.01.2018 Skarbo
24 Siland 01.01.2018 Skarbo
25 Laksand 02.01.2018 Jomfruland
26 Vaktel 03.08.2018 Lista
27 Fasan 25.01.2018
28 Storfugl 15.07.2018 Kroken
29 Orrfugl 05.05.2018 Havrefjell
30 Jerpe 14.10.2018 Rønnomdalen
31 Gulnebblom 06.05.2018 Jomfruland
32 Storlom 02.01.2018 Jomfruland
33 Islom 22.08.2018 Portør
34 Smålom 02.01.2018 Jomfruland
35 Dvergdykker 17.01.2018 Farsjø
36 Gråstrupedykker 02.01.2018 Jomfruland
37 Toppdykker 08.04.2018 Jomfruland
38 Horndykker 02.01.2018 Jomfruland
39 Havhest 22.08.2018 Portør
40 Havlire 03.08.2018 Lista
41 Havsule 08.04.2018 Jomfruland
42 Storskarv 02.01.2018 Jomfruland
43 Toppskarv 02.01.2018 Jomfruland
44 Gråhegre 02.01.2018 Jomfruland
45 Silkehegre 11.10.2018 Klåstadkilen
46 Kuhegre 12.10.2018 søgnejordet
47 Fiskeørn 07.04.2018
48 Vepsevåk 15.05.2018 Farsjø
49 Kongeørn 12.01.2018 Sandvann
50 Sivhauk 15.04.2018 Jomfruland
51 Myrhauk 08.04.2018 Jomfruland
52 Steppehauk 11.09.2018 Rogn
53 Spurvehauk 02.01.2018 Jomfruland
54 Hønsehauk 30.01.2018 Jomfruland
55 Glente 15.04.2018 Jomfruland
56 Havørn 13.02.2018 skarbo
57 Fjellvåk 03.10.2018 Lista
58 Musvåk 09.01.2018 Kragerø
59 Vannrikse 07.01.2018 Kalstad
60 Sivhøne 22.04.2018 Jomfruland
61 Sothøne 08.05.2018 Jomfruland
62 Trane 07.04.2018
63 Vipe 25.01.2018
64 Heilo 08.05.2018 Jomfruland
65 Tundralo 03.08.2018 Lista
66 Sandlo 21.03.2018 Mølen
67 Dverglo 21.04.2018 Klåstadkilen
68 Tjeld 21.03.2018 Mølen
69 Kvartbekkasin 18.04.2018 Jomfruland
70 Enkeltbekkasin 21.04.2018 Klåstadkilen
71 Svarthalespove 14.08.2018 Jomfruland
72 Lappspove 22.04.2018 Jomfruland
73 Småspove 06.05.2018 Jomfruland
74 Storspove 07.04.2018
75 Sotsnipe 03.08.2018 Lista
76 Rødstilk 07.04.2018
77 Gluttsnipe 08.05.2018 Jomfruland
78 Skogsnipe 07.04.2018
79 Grønnstilk 05.05.2018 Havrefjell
80 Strandsnipe 15.04.2018 Jomfruland
81 Steinvender 03.08.2018 Lista
82 Polarsnipe 03.08.2018 Lista
83 Sandløper 03.08.2018 Lista
84 Dvergsnipe 09.09.2018 Stråholmen
85 Temmincksnipe 14.08.2018 Jomfruland
86 Myrsnipe 27.05.2018 Stråholmen
87 Fjæreplytt 02.01.2018 Jomfruland
88 Brushane 03.08.2018 Lista
89 Rugde 01.04.2018 Mølen
90 Krykkje 22.08.2018 Portør
91 Sabinemåke 27.09.2018 Portør
92 Hettemåke 21.03.2018 Mølen
93 Fiskemåke 20.01.2018 Valle
94 Gråmåke 01.01.2018 Skarbo
95 Sildemåke 07.04.2018
96 Svartbak 02.01.2018 Jomfruland
97 Makrellterne 21.04.2018 Klåstadkilen
98 Rødnebbterne 22.08.2018 Portør
99 Splitterne 08.05.2018 Jomfruland
100 Storjo 03.08.2018 Lista
101 Tyvjo 10.08.2018 Portør
102 Alkekonge 28.10.2018 Mølen
103 Lomvi 30.01.2018 Jomfruland
104 Alke 25.01.2018
105 Teist 02.01.2018 Jomfruland
106 Lunde 27.09.2018 Portør
107 Klippedue (dom.: bydue) 25.01.2018
108 Skogdue 01.04.2018 Mølen
109 Ringdue 02.01.2018 Jomfruland
110 Tyrkerdue 03.08.2018 Lista
111 Gjøk 06.05.2018 Jomfruland
112 Hubro 21.05.2018 Valle
113 Kattugle 07.01.2018 Kalstad
114 Spurveugle 12.01.2018 Sandvann
115 Perleugle 21.10.2018 Jomfruland
116 Nattravn 21.05.2018 Valle
117 Tårnseiler 21.05.2018 Valle
118 Vendehals 03.05.2018 Skottmyr
119 Dvergspett 18.04.2018 Jomfruland
120 Hvitryggspett 25.04.2018
121 Flaggspett 02.01.2018 Jomfruland
122 Svartspett 30.01.2018 Jomfruland
123 Grønnspett 25.01.2018
124 Gråspett 14.10.2018 Rønnomdalen
125 Tårnfalk 15.04.2018 Jomfruland
126 Dvergfalk 14.04.2018 Børsesjø
127 Lerkefalk 11.05.2018 Gjennestadvannet
128 Vandrefalk 21.03.2018 Mølen
129 Tornskate 15.05.2018 Farsjø
130 Varsler 22.04.2018 Jomfruland
131 Pirol 18.05.2018 Jomfruland
132 Nøtteskrike 02.01.2018 Jomfruland
133 Skjære 02.01.2018 Jomfruland
134 Kaie 01.04.2018 Mølen
135 Kornkråke 01.04.2018 Mølen
136 Svartkråke 14.08.2018 Jomfruland
137 Kråke 02.01.2018 Jomfruland
138 Ravn 07.01.2018 Kalstad
139 Trelerke 25.04.2018
140 Sanglerke 21.03.2018 Mølen
141 Fjellerke 10.05.2018 Jomfruland
142 Sandsvale 21.04.2018 Klåstadkilen
143 Låvesvale 08.04.2018 Jomfruland
144 Taksvale 25.04.2018
145 Løvmeis 25.08.2018 Farsjø
146 Granmeis 03.08.2018 Lista
147 Svartmeis 01.01.2018 Skarbo
148 Toppmeis 09.01.2018 Kragerø
149 Kjøttmeis 01.01.2018 Skarbo
150 Blåmeis 01.01.2018 Skarbo
151 Stjertmeis 10.10.2018 Portør
152 Spettmeis 01.01.2018 Skarbo
153 Trekryper 06.05.2018 Jomfruland
154 Gjerdesmett 02.01.2018 Jomfruland
155 Fossekall 17.01.2018 Farsjø
156 Fuglekonge 17.01.2018 Farsjø
157 Løvsanger 20.04.2018 Portør
158 Gransanger 07.04.2018
159 Bøksanger 08.05.2018 Jomfruland
160 Gulsanger 15.05.2018 Farsjø
161 Sivsanger 03.08.2018 Lista
162 Rørsanger 23.05.2018 Kalstad
163 Myrsanger 27.05.2018 Stråholmen
164 Gresshoppesanger 03.08.2018 Lista
165 Munk 08.04.2018 Jomfruland
166 Hagesanger 16.05.2018 Skarbo
167 Tornsanger 06.05.2018 Jomfruland
168 Møller 05.05.2018 Havrefjell
169 Gråfluesnapper 08.05.2018 Jomfruland
170 Rødstrupe 01.01.2018 Skarbo
171 Nattergal 08.05.2018 Jomfruland
172 Blåstrupe 14.08.2018 Jomfruland
173 Svarthvit fluesnapper 18.04.2018 Jomfruland
174 Svartrødstjert 04.05.2018 Farsjø
175 Rødstjert 03.05.2018 Skottmyr
176 Buskskvett 04.05.2018 Farsjø
177 Steinskvett 07.04.2018
178 Ringtrost 08.04.2018 Jomfruland
179 Svarttrost 02.01.2018 Jomfruland
180 Gråtrost 01.01.2018 Skarbo
181 Rødvingetrost 01.04.2018 Mølen
182 Måltrost 07.04.2018
183 Duetrost 01.04.2018 Mølen
184 Stær 02.01.2018 Jomfruland
185 Jernspurv 01.04.2018 Mølen
186 Linerle 07.04.2018
187 Sitronerle 22.04.2018 Jomfruland
188 Gulerle 10.05.2018 Jomfruland
189 Vintererle 07.04.2018
190 Tartarpiplerke 28.10.2018 Mølen
191 Trepiplerke 20.04.2018 Portør
192 Heipiplerke 02.01.2018 Jomfruland
193 Lappiplerke 21.10.2018 Jomfruland
194 Skjærpiplerke 02.01.2018 Jomfruland
195 Sidensvans 07.01.2018 Kalstad
196 Lappspurv 08.04.2018 Jomfruland
197 Snøspurv 21.03.2018 Mølen
198 Gulspurv 30.01.2018 Jomfruland
199 Sivspurv 01.04.2018 Mølen
200 Bokfink 01.04.2018 Mølen
201 Bjørkefink 07.01.2018 skarbo
202 Rosenfink 23.05.2018 Kalstad
203 Grønnfink 25.01.2018
204 Furukorsnebb 01.04.2018 Mølen
205 Grankorsnebb 03.08.2018 Lista
206 Brunsisik 06.05.2018 Jomfruland
207 Gråsisik 02.01.2018 Jomfruland
208 Grønnsisik 25.01.2018
209 Bergirisk 08.04.2018 Jomfruland
210 Tornirisk 07.04.2018
211 Stillits 01.04.2018 Mølen
212 Dompap 02.01.2018 Jomfruland
213 Kjernebiter 17.03.2018 Skarbo
214 Gråspurv 07.01.2018 Kalstad
215 Pilfink 07.01.2018 Kalstad

NSKF-arter er uthevet.