| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2019] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2018 for Steinar Sannes

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane 02.01.2018 Jomfruland
2 Sangsvane 12.01.2018 Sandvann
3 Kortnebbgås 01.04.2018 Mølen
4 Tundragås 25.01.2018
5 Dverggås 15.04.2018 Jomfruland
6 Grågås 02.01.2018 Jomfruland
7 Kanadagås 01.04.2018 Mølen
8 Hvitkinngås 07.04.2018
9 Ringgås 16.09.2018 Hummerbakken
10 Gravand 21.03.2018 Mølen
11 Brunnakke 21.04.2018 Klåstadkilen
12 Krikkand 07.04.2018
13 Stokkand 02.01.2018 Jomfruland
14 Knekkand 09.05.2018 Jomfruland
15 Skjeand 03.08.2018 Lista
16 Taffeland 25.09.2018 Lista
17 Ringand 03.10.2018 Lista
18 Toppand 15.04.2018 Jomfruland
19 Ærfugl 01.01.2018 Skarbo
20 Havelle 02.01.2018 Jomfruland
21 Svartand 02.01.2018 Jomfruland
22 Sjøorre 02.01.2018 Jomfruland
23 Kvinand 01.01.2018 Skarbo
24 Siland 01.01.2018 Skarbo
25 Laksand 02.01.2018 Jomfruland
26 Vaktel 03.08.2018 Lista
27 Fasan 25.01.2018
28 Storfugl 15.07.2018 Kroken
29 Orrfugl 05.05.2018 Havrefjell
30 Jerpe 14.10.2018 Rønnomdalen
31 Gulnebblom 06.05.2018 Jomfruland
32 Storlom 02.01.2018 Jomfruland
33 Islom 22.08.2018 Portør
34 Smålom 02.01.2018 Jomfruland
35 Dvergdykker 17.01.2018 Farsjø
36 Gråstrupedykker 02.01.2018 Jomfruland
37 Toppdykker 08.04.2018 Jomfruland
38 Horndykker 02.01.2018 Jomfruland
39 Havhest 22.08.2018 Portør
40 Havlire 03.08.2018 Lista
41 Havsule 08.04.2018 Jomfruland
42 Storskarv 02.01.2018 Jomfruland
43 Toppskarv 02.01.2018 Jomfruland
44 Gråhegre 02.01.2018 Jomfruland
45 Silkehegre 11.10.2018 Klåstadkilen
46 Kuhegre 12.10.2018 søgnejordet
47 Fiskeørn 07.04.2018
48 Vepsevåk 15.05.2018 Farsjø
49 Kongeørn 12.01.2018 Sandvann
50 Sivhauk 15.04.2018 Jomfruland
51 Myrhauk 08.04.2018 Jomfruland
52 Steppehauk 11.09.2018 Rogn
53 Spurvehauk 02.01.2018 Jomfruland
54 Hønsehauk 30.01.2018 Jomfruland
55 Glente 15.04.2018 Jomfruland
56 Havørn 13.02.2018 skarbo
57 Fjellvåk 03.10.2018 Lista
58 Musvåk 09.01.2018 Kragerø
59 Vannrikse 07.01.2018 Kalstad
60 Sivhøne 22.04.2018 Jomfruland
61 Sothøne 08.05.2018 Jomfruland
62 Trane 07.04.2018
63 Vipe 25.01.2018
64 Heilo 08.05.2018 Jomfruland
65 Tundralo 03.08.2018 Lista
66 Sandlo 21.03.2018 Mølen
67 Dverglo 21.04.2018 Klåstadkilen
68 Tjeld 21.03.2018 Mølen
69 Kvartbekkasin 18.04.2018 Jomfruland
70 Enkeltbekkasin 21.04.2018 Klåstadkilen
71 Svarthalespove 14.08.2018 Jomfruland
72 Lappspove 22.04.2018 Jomfruland
73 Småspove 06.05.2018 Jomfruland
74 Storspove 07.04.2018
75 Sotsnipe 03.08.2018 Lista
76 Rødstilk 07.04.2018
77 Gluttsnipe 08.05.2018 Jomfruland
78 Skogsnipe 07.04.2018
79 Grønnstilk 05.05.2018 Havrefjell
80 Strandsnipe 15.04.2018 Jomfruland
81 Steinvender 03.08.2018 Lista
82 Polarsnipe 03.08.2018 Lista
83 Sandløper 03.08.2018 Lista
84 Dvergsnipe 09.09.2018 Stråholmen
85 Temmincksnipe 14.08.2018 Jomfruland
86 Myrsnipe 27.05.2018 Stråholmen
87 Fjæreplytt 02.01.2018 Jomfruland
88 Brushane 03.08.2018 Lista
89 Rugde 01.04.2018 Mølen
90 Krykkje 22.08.2018 Portør
91 Sabinemåke 27.09.2018 Portør
92 Hettemåke 21.03.2018 Mølen
93 Fiskemåke 20.01.2018 Valle
94 Gråmåke 01.01.2018 Skarbo
95 Sildemåke 07.04.2018
96 Svartbak 02.01.2018 Jomfruland
97 Makrellterne 21.04.2018 Klåstadkilen
98 Rødnebbterne 22.08.2018 Portør
99 Splitterne 08.05.2018 Jomfruland
100 Storjo 03.08.2018 Lista
101 Tyvjo 10.08.2018 Portør
102 Alkekonge 28.10.2018 Mølen
103 Lomvi 30.01.2018 Jomfruland
104 Alke 25.01.2018
105 Teist 02.01.2018 Jomfruland
106 Lunde 27.09.2018 Portør
107 Klippedue (dom.: bydue) 25.01.2018
108 Skogdue 01.04.2018 Mølen
109 Ringdue 02.01.2018 Jomfruland
110 Tyrkerdue 03.08.2018 Lista
111 Gjøk 06.05.2018 Jomfruland
112 Hubro 21.05.2018 Valle
113 Kattugle 07.01.2018 Kalstad
114 Spurveugle 12.01.2018 Sandvann
115 Perleugle 21.10.2018 Jomfruland
116 Nattravn 21.05.2018 Valle
117 Tårnseiler 21.05.2018 Valle
118 Vendehals 03.05.2018 Skottmyr
119 Dvergspett 18.04.2018 Jomfruland
120 Hvitryggspett 25.04.2018
121 Flaggspett 02.01.2018 Jomfruland
122 Svartspett 30.01.2018 Jomfruland
123 Grønnspett 25.01.2018
124 Gråspett 14.10.2018 Rønnomdalen
125 Tårnfalk 15.04.2018 Jomfruland
126 Dvergfalk 14.04.2018 Børsesjø
127 Lerkefalk 11.05.2018 Gjennestadvannet
128 Vandrefalk 21.03.2018 Mølen
129 Tornskate 15.05.2018 Farsjø
130 Brunvarsler 17.11.2018 Mulvika
131 Varsler 22.04.2018 Jomfruland
132 Pirol 18.05.2018 Jomfruland
133 Nøtteskrike 02.01.2018 Jomfruland
134 Skjære 02.01.2018 Jomfruland
135 Kaie 01.04.2018 Mølen
136 Kornkråke 01.04.2018 Mølen
137 Svartkråke 14.08.2018 Jomfruland
138 Kråke 02.01.2018 Jomfruland
139 Ravn 07.01.2018 Kalstad
140 Trelerke 25.04.2018
141 Sanglerke 21.03.2018 Mølen
142 Fjellerke 10.05.2018 Jomfruland
143 Sandsvale 21.04.2018 Klåstadkilen
144 Låvesvale 08.04.2018 Jomfruland
145 Taksvale 25.04.2018
146 Løvmeis 25.08.2018 Farsjø
147 Granmeis 03.08.2018 Lista
148 Svartmeis 01.01.2018 Skarbo
149 Toppmeis 09.01.2018 Kragerø
150 Kjøttmeis 01.01.2018 Skarbo
151 Blåmeis 01.01.2018 Skarbo
152 Stjertmeis 10.10.2018 Portør
153 Spettmeis 01.01.2018 Skarbo
154 Trekryper 06.05.2018 Jomfruland
155 Gjerdesmett 02.01.2018 Jomfruland
156 Fossekall 17.01.2018 Farsjø
157 Fuglekonge 17.01.2018 Farsjø
158 Løvsanger 20.04.2018 Portør
159 Gransanger 07.04.2018
160 Bøksanger 08.05.2018 Jomfruland
161 Gulsanger 15.05.2018 Farsjø
162 Sivsanger 03.08.2018 Lista
163 Rørsanger 23.05.2018 Kalstad
164 Myrsanger 27.05.2018 Stråholmen
165 Gresshoppesanger 03.08.2018 Lista
166 Munk 08.04.2018 Jomfruland
167 Hagesanger 16.05.2018 Skarbo
168 Tornsanger 06.05.2018 Jomfruland
169 Møller 05.05.2018 Havrefjell
170 Gråfluesnapper 08.05.2018 Jomfruland
171 Rødstrupe 01.01.2018 Skarbo
172 Nattergal 08.05.2018 Jomfruland
173 Blåstrupe 14.08.2018 Jomfruland
174 Svarthvit fluesnapper 18.04.2018 Jomfruland
175 Svartrødstjert 04.05.2018 Farsjø
176 Rødstjert 03.05.2018 Skottmyr
177 Buskskvett 04.05.2018 Farsjø
178 Steinskvett 07.04.2018
179 Ringtrost 08.04.2018 Jomfruland
180 Svarttrost 02.01.2018 Jomfruland
181 Gråtrost 01.01.2018 Skarbo
182 Rødvingetrost 01.04.2018 Mølen
183 Måltrost 07.04.2018
184 Duetrost 01.04.2018 Mølen
185 Stær 02.01.2018 Jomfruland
186 Jernspurv 01.04.2018 Mølen
187 Linerle 07.04.2018
188 Sitronerle 22.04.2018 Jomfruland
189 Gulerle 10.05.2018 Jomfruland
190 Vintererle 07.04.2018
191 Tartarpiplerke 28.10.2018 Mølen
192 Trepiplerke 20.04.2018 Portør
193 Heipiplerke 02.01.2018 Jomfruland
194 Lappiplerke 21.10.2018 Jomfruland
195 Skjærpiplerke 02.01.2018 Jomfruland
196 Vannpiplerke 05.12.2018 Jomfruland
197 Sidensvans 07.01.2018 Kalstad
198 Lappspurv 08.04.2018 Jomfruland
199 Snøspurv 21.03.2018 Mølen
200 Gulspurv 30.01.2018 Jomfruland
201 Sivspurv 01.04.2018 Mølen
202 Bokfink 01.04.2018 Mølen
203 Bjørkefink 07.01.2018 skarbo
204 Rosenfink 23.05.2018 Kalstad
205 Grønnfink 25.01.2018
206 Furukorsnebb 01.04.2018 Mølen
207 Grankorsnebb 03.08.2018 Lista
208 Brunsisik 06.05.2018 Jomfruland
209 Gråsisik 02.01.2018 Jomfruland
210 Grønnsisik 25.01.2018
211 Bergirisk 08.04.2018 Jomfruland
212 Tornirisk 07.04.2018
213 Stillits 01.04.2018 Mølen
214 Dompap 02.01.2018 Jomfruland
215 Kjernebiter 17.03.2018 Skarbo
216 Gråspurv 07.01.2018 Kalstad
217 Pilfink 07.01.2018 Kalstad

NSKF-arter er uthevet.