| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2020] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2019 for Steinar Sannes

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane 01.01.2019
2 Sangsvane 03.01.2019 Mølen
3 Sædgås 16.06.2019 Finnmark
4 Kortnebbgås 24.03.2019 Jomfruland
5 Tundragås 15.06.2019 Skrøytnes
6 Grågås 15.02.2019 Portør
7 Stripegås 21.08.2019 Jomfruland
8 Kanadagås 24.03.2019 Jomfruland
9 Hvitkinngås 24.03.2019 Jomfruland
10 Ringgås 01.05.2019 Lista
11 Gravand 05.03.2019 Ilene
12 Mandarinand 17.04.2019 fARSJØ
13 Brunnakke 17.04.2019 fARSJØ
14 Snadderand 26.04.2019 Børsesjø
15 Krikkand 30.03.2019 Mølen
16 Stokkand 02.01.2019 Portør
17 Stjertand 16.06.2019 Finnmark
18 Knekkand 01.05.2019 Lista
19 Skjeand 16.06.2019 Finnmark
20 Taffeland 06.04.2019 Borrevann
21 Toppand 03.01.2019 Gunneklevfjorden
22 Bergand 24.03.2019 Jomfruland
23 Ærfugl 02.01.2019 Portør
24 Praktærfugl 20.03.2019 Mølen
25 Havelle 02.01.2019 Portør
26 Svartand 02.01.2019 Portør
27 Sjøorre 02.01.2019 Portør
28 Brilleand 20.09.2019 Stråholmen
29 Kvinand 02.01.2019 Portør
30 Lappfiskand 16.06.2019 Finnmark
31 Siland 02.01.2019 Portør
32 Laksand 03.01.2019 Gunneklevfjorden
33 Vaktel 15.08.2019 Jæren
34 Lirype 15.06.2019 Skrøytnes
35 Storfugl 07.05.2019 Støle
36 Orrfugl 22.04.2019 Drangedal
37 Gulnebblom 01.05.2019 Lista
38 Storlom 11.03.2019 Skarbo
39 Islom 01.05.2019 Lista
40 Smålom 02.01.2019 Portør
41 Dvergdykker 03.01.2019 Gunneklevfjorden
42 Gråstrupedykker 20.03.2019 Mølen
43 Toppdykker 01.05.2019 Lista
44 Horndykker 19.03.2019 Jomfruland
45 Havhest 16.06.2019 Finnmark
46 Havsule 15.02.2019 Portør
47 Storskarv 03.01.2019 Mølen
48 Toppskarv 03.01.2019 Mølen
49 Gråhegre 03.01.2019 Mølen
50 Egretthegre 03.09.2019 Storevar
51 Skjestork 24.05.2019 Ilene
52 Fiskeørn 26.04.2019 Børsesjø
53 Vepsevåk 02.06.2019 Jomfruland
54 Kongeørn 16.06.2019 Finnmark
55 Sivhauk 06.04.2019 Borrevann
56 Myrhauk 13.09.2019 Jomfruland
57 Enghauk 01.05.2019 Lista
58 Spurvehauk 13.01.2019 Farsjø
59 Hønsehauk 01.04.2019 Sannidal
60 Havørn 12.01.2019 Skarbo
61 Fjellvåk 09.04.2019 Børsesjø
62 Musvåk 12.03.2019 Soppekilen
63 Vannrikse 20.04.2019 Kalstad
64 Åkerrikse 04.06.2019 Doktorstykket
65 Myrrikse 26.04.2019 Børsesjø
66 Sivhøne 03.01.2019 Gunneklevfjorden
67 Sothøne 03.01.2019 Gunneklevfjorden
68 Trane 06.04.2019 Borrevann
69 Vipe 15.02.2019 Portør
70 Heilo 30.03.2019 Mølen
71 Tundralo 15.08.2019 Jæren
72 Sandlo 19.03.2019 Jomfruland
73 Dverglo 09.04.2019 Pasa
74 Hvitbrystlo 01.05.2019 Lista
75 Boltit 16.06.2019 Finnmark
76 Tjeld 11.03.2019 Skarbo
77 Kvartbekkasin 22.10.2019 Jomfruland
78 Enkeltbekkasin 30.03.2019 Mølen
79 Svarthalespove 14.09.2019 Mølen
80 Lappspove 30.03.2019 Jomfruland
81 Småspove 30.04.2019 Jomfruland
82 Storspove 30.03.2019 Mølen
83 Sotsnipe 16.06.2019 Finnmark
84 Rødstilk 01.05.2019 Lista
85 Gluttsnipe 03.01.2019 Mølen
86 Skogsnipe 13.04.2019 Hafredal
87 Grønnstilk 13.05.2019 Gjennestad
88 Strandsnipe 30.04.2019 Jomfruland
89 Steinvender 02.06.2019 Jomfruland
90 Polarsnipe 15.08.2019 Jæren
91 Sandløper 15.08.2019 Jæren
92 Dvergsnipe 16.06.2019 Finnmark
93 Temmincksnipe 16.05.2019 Jomfruland
94 Tundrasnipe 24.08.2019 Jomfruland
95 Myrsnipe 20.03.2019 Mølen
96 Fjæreplytt 16.03.2019 Valle
97 Fjellmyrløper 02.06.2019 Jomfruland
98 Brushane 26.04.2019 Børsesjø
99 Svømmesnipe 16.06.2019 Finnmark
100 Rugde 19.04.2019 Portør
101 Krykkje 15.02.2019 Portør
102 Hettemåke 19.03.2019 Jomfruland
103 Dvergmåke 16.06.2019 Finnmark
104 Fiskemåke 15.02.2019 Portør
105 Gråmåke 01.01.2019
106 Kaspimåke 01.05.2019 Lista
107 Sildemåke 06.04.2019 Borrevann
108 Polarmåke 16.06.2019 Finnmark
109 Svartbak 15.02.2019 Portør
110 Makrellterne 23.04.2019 Jomfruland
111 Rødnebbterne 01.05.2019 Lista
112 Splitterne 15.08.2019 Jæren
113 Storjo 01.05.2019 Lista
114 Polarjo 26.09.2019 Lista
115 Tyvjo 16.06.2019 Finnmark
116 Fjelljo 16.06.2019 Finnmark
117 Lomvi 15.02.2019 Portør
118 Alke 03.01.2019 Mølen
119 Teist 19.03.2019 Jomfruland
120 Lunde 16.06.2019 Finnmark
121 Klippedue (dom.: bydue) 30.03.2019 Mølen
122 Skogdue 20.03.2019 Mølen
123 Ringdue 05.03.2019 Ilene
124 Tyrkerdue 01.05.2019 Lista
125 Gjøk 19.05.2019 Stråholmen
126 Hubro 20.03.2019 Mølen
127 Kattugle 15.02.2019 Portør
128 Lappugle 07.05.2019 Støle
129 Haukugle 16.06.2019 Finnmark
130 Perleugle 16.06.2019 Finnmark
131 Hornugle 30.04.2019 Jomfruland
132 Jordugle 02.06.2019 Jomfruland
133 Nattravn 24.06.2019 Kroken
134 Tårnseiler 18.05.2019 Skarbo
135 Isfugl 15.02.2019 Portør
136 Vendehals 26.04.2019 Børsesjø
137 Hvitryggspett 14.03.2019 Fossing
138 Flaggspett 01.01.2019
139 Dvergspett 16.06.2019 Finnmark
140 Svartspett 13.01.2019 Farsjø
141 Grønnspett 03.01.2019 Mølen
142 Tårnfalk 04.04.2019 Valle
143 Aftenfalk 08.09.2019 Furustad
144 Dvergfalk 01.05.2019 Lista
145 Lerkefalk 13.05.2019 Gjennestad
146 Jaktfalk 16.06.2019 Finnmark
147 Vandrefalk 03.01.2019 Mølen
148 Tornskate 16.05.2019 Jomfruland
149 Varsler 06.04.2019 Gjennestad
150 Lavskrike 15.06.2019 Skrøytnes
151 Nøtteskrike 05.01.2019 Fossing
152 Skjære 01.01.2019
153 Kaie 15.02.2019 Portør
154 Kornkråke 19.03.2019 Jomfruland
155 Svartkråke 01.05.2019 Lista
156 Kråke 01.01.2019
157 Ravn 02.01.2019 Portør
158 Trelerke 26.03.2019 Portør
159 Sanglerke 15.02.2019 Portør
160 Fjellerke 03.01.2019 Mølen
161 Sandsvale 26.04.2019 Børsesjø
162 Låvesvale 19.04.2019 Portør
163 Taksvale 23.04.2019 Jomfruland
164 Løvmeis 30.03.2019 Mølen
165 Granmeis 19.08.2019 Kurdøla
166 Lappmeis 16.06.2019 Finnmark
167 Svartmeis 29.01.2019
168 Toppmeis 01.04.2019 Sannidal
169 Kjøttmeis 01.01.2019
170 Blåmeis 01.01.2019
171 Stjertmeis 23.03.2019 Valle
172 Spettmeis 01.01.2019
173 Trekryper 02.04.2019 Kurdøla
174 Gjerdesmett 13.01.2019 Farsjø
175 Fossekall 02.01.2019 Portør
176 Fuglekonge 28.03.2019 Sannidal
177 Løvsanger 25.04.2019 Farsjø
178 Gransanger 26.03.2019 Portør
179 Bøksanger 01.05.2019 Lista
180 Gulbrynsanger 18.09.2019 Merkebekk
181 Lappsanger 16.06.2019 Finnmark
182 Gulsanger 28.05.2019 Jomfruland
183 Sivsanger 15.08.2019 Jæren
184 Rørsanger 14.05.2019 Kalstad
185 Myrsanger 07.06.2019 Rogn
186 Munk 23.04.2019 Jomfruland
187 Hagesanger 10.05.2019 Kalstad
188 Tornsanger 16.05.2019 Jomfruland
189 Møller 01.05.2019 Lista
190 Gråfluesnapper 02.06.2019 Jomfruland
191 Rødstrupe 05.03.2019 Ilene
192 Nattergal 13.05.2019 Gjennestad
193 Blåstrupe 16.06.2019 Finnmark
194 Svarthvit fluesnapper 24.04.2019 Skarbo
195 Rødstjert 30.04.2019 Jomfruland
196 Buskskvett 25.04.2019 Farsjø
197 Svartstrupe 25.09.2019 Lista
198 Steinskvett 30.03.2019 Mølen
199 Ringtrost 25.04.2019 Farsjø
200 Svarttrost 03.01.2019 Mølen
201 Gråtrost 03.01.2019 Mølen
202 Rødvingetrost 04.04.2019 Valle
203 Måltrost 20.03.2019 Mølen
204 Duetrost 03.04.2019 Kalstad
205 Rosenstær 25.09.2019 Lista
206 Stær 19.03.2019 Jomfruland
207 Jernspurv 24.03.2019 Jomfruland
208 Linerle 03.04.2019 Kalstad
209 Sitronerle 15.08.2019 Jæren
210 Gulerle 13.05.2019 Gjennestad
211 Vintererle 05.04.2019 Brødsjøvann
212 Trepiplerke 02.06.2019 Jomfruland
213 Heipiplerke 03.01.2019 Mølen
214 Lappiplerke 16.06.2019 Finnmark
215 Skjærpiplerke 03.01.2019 Mølen
216 Vannpiplerke 03.01.2019 Mølen
217 Sidensvans 15.02.2019 Portør
218 Lappspurv 15.04.2019 Mølen
219 Snøspurv 19.03.2019 Jomfruland
220 Gulspurv 02.01.2019 Portør
221 Dvergspurv 16.06.2019 Finnmark
222 Sivspurv 30.03.2019 Mølen
223 Bokfink 12.03.2019 Soppekilen
224 Bjørkefink 16.06.2019 Finnmark
225 Konglebit 16.06.2019 Finnmark
226 Rosenfink 23.05.2019 Reddal
227 Grønnfink 03.01.2019 Mølen
228 Furukorsnebb 22.04.2019 Drangedal
229 Grankorsnebb 15.08.2019 Jæren
230 Brunsisik 17.04.2019 fARSJØ
231 Gråsisik 01.01.2019
232 Polarsisik 16.06.2019 Finnmark
233 Grønnsisik 10.04.2019 Brødsjøvann
234 Stillits 22.03.2019 Soppekilen
235 Dompap 13.01.2019 Farsjø
236 Kjernebiter 02.04.2019 Kurdøla
237 Bergirisk 30.03.2019 Mølen
238 Tornirisk 19.03.2019 Jomfruland
239 Gråspurv 13.01.2019 Farsjø
240 Pilfink 01.01.2019

NSKF-arter er uthevet.