| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2019] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2019 for Steinar Sannes

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane 01.01.2019
2 Sangsvane 03.01.2019 Mølen
3 Sædgås 16.06.2019 Finnmark
4 Kortnebbgås 24.03.2019 Jomfruland
5 Tundragås 15.06.2019 Skrøytnes
6 Grågås 15.02.2019 Portør
7 Stripegås 21.08.2019 Jomfruland
8 Kanadagås 24.03.2019 Jomfruland
9 Hvitkinngås 24.03.2019 Jomfruland
10 Ringgås 01.05.2019 Lista
11 Gravand 05.03.2019 Ilene
12 Mandarinand 17.04.2019 fARSJØ
13 Brunnakke 17.04.2019 fARSJØ
14 Snadderand 26.04.2019 Børsesjø
15 Krikkand 30.03.2019 Mølen
16 Stokkand 02.01.2019 Portør
17 Stjertand 16.06.2019 Finnmark
18 Knekkand 01.05.2019 Lista
19 Skjeand 16.06.2019 Finnmark
20 Taffeland 06.04.2019 Borrevann
21 Toppand 03.01.2019 Gunneklevfjorden
22 Bergand 24.03.2019 Jomfruland
23 Ærfugl 02.01.2019 Portør
24 Praktærfugl 20.03.2019 Mølen
25 Havelle 02.01.2019 Portør
26 Svartand 02.01.2019 Portør
27 Sjøorre 02.01.2019 Portør
28 Kvinand 02.01.2019 Portør
29 Lappfiskand 16.06.2019 Finnmark
30 Siland 02.01.2019 Portør
31 Laksand 03.01.2019 Gunneklevfjorden
32 Vaktel 15.08.2019 Jæren
33 Lirype 15.06.2019 Skrøytnes
34 Storfugl 07.05.2019 Støle
35 Orrfugl 22.04.2019 Drangedal
36 Gulnebblom 01.05.2019 Lista
37 Storlom 11.03.2019 Skarbo
38 Islom 01.05.2019 Lista
39 Smålom 02.01.2019 Portør
40 Dvergdykker 03.01.2019 Gunneklevfjorden
41 Gråstrupedykker 20.03.2019 Mølen
42 Toppdykker 01.05.2019 Lista
43 Horndykker 19.03.2019 Jomfruland
44 Havhest 16.06.2019 Finnmark
45 Havsule 15.02.2019 Portør
46 Storskarv 03.01.2019 Mølen
47 Toppskarv 03.01.2019 Mølen
48 Gråhegre 03.01.2019 Mølen
49 Egretthegre 03.09.2019 Storevar
50 Fiskeørn 26.04.2019 Børsesjø
51 Vepsevåk 02.06.2019 Jomfruland
52 Kongeørn 16.06.2019 Finnmark
53 Sivhauk 06.04.2019 Borrevann
54 Myrhauk 13.09.2019 Jomfruland
55 Enghauk 01.05.2019 Lista
56 Spurvehauk 13.01.2019 Farsjø
57 Hønsehauk 01.04.2019 Sannidal
58 Havørn 12.01.2019 Skarbo
59 Fjellvåk 09.04.2019 Børsesjø
60 Musvåk 12.03.2019 Soppekilen
61 Vannrikse 20.04.2019 Kalstad
62 Åkerrikse 04.06.2019 Doktorstykket
63 Myrrikse 26.04.2019 Børsesjø
64 Sivhøne 03.01.2019 Gunneklevfjorden
65 Sothøne 03.01.2019 Gunneklevfjorden
66 Trane 06.04.2019 Borrevann
67 Vipe 15.02.2019 Portør
68 Heilo 30.03.2019 Mølen
69 Tundralo 15.08.2019 Jæren
70 Sandlo 19.03.2019 Jomfruland
71 Dverglo 09.04.2019 Pasa
72 Hvitbrystlo 01.05.2019 Lista
73 Boltit 16.06.2019 Finnmark
74 Tjeld 11.03.2019 Skarbo
75 Enkeltbekkasin 30.03.2019 Mølen
76 Svarthalespove 14.09.2019 Mølen
77 Lappspove 30.03.2019 Jomfruland
78 Småspove 30.04.2019 Jomfruland
79 Storspove 30.03.2019 Mølen
80 Sotsnipe 16.06.2019 Finnmark
81 Rødstilk 01.05.2019 Lista
82 Gluttsnipe 03.01.2019 Mølen
83 Skogsnipe 13.04.2019 Hafredal
84 Grønnstilk 13.05.2019 Gjennestad
85 Strandsnipe 30.04.2019 Jomfruland
86 Steinvender 02.06.2019 Jomfruland
87 Polarsnipe 15.08.2019 Jæren
88 Sandløper 15.08.2019 Jæren
89 Dvergsnipe 16.06.2019 Finnmark
90 Temmincksnipe 16.05.2019 Jomfruland
91 Tundrasnipe 24.08.2019 Jomfruland
92 Myrsnipe 20.03.2019 Mølen
93 Fjæreplytt 16.03.2019 Valle
94 Fjellmyrløper 02.06.2019 Jomfruland
95 Brushane 26.04.2019 Børsesjø
96 Svømmesnipe 16.06.2019 Finnmark
97 Rugde 19.04.2019 Portør
98 Krykkje 15.02.2019 Portør
99 Hettemåke 19.03.2019 Jomfruland
100 Dvergmåke 16.06.2019 Finnmark
101 Fiskemåke 15.02.2019 Portør
102 Gråmåke 01.01.2019
103 Kaspimåke 01.05.2019 Lista
104 Sildemåke 06.04.2019 Borrevann
105 Polarmåke 16.06.2019 Finnmark
106 Svartbak 15.02.2019 Portør
107 Makrellterne 23.04.2019 Jomfruland
108 Rødnebbterne 01.05.2019 Lista
109 Splitterne 15.08.2019 Jæren
110 Storjo 01.05.2019 Lista
111 Tyvjo 16.06.2019 Finnmark
112 Fjelljo 16.06.2019 Finnmark
113 Lomvi 15.02.2019 Portør
114 Alke 03.01.2019 Mølen
115 Teist 19.03.2019 Jomfruland
116 Lunde 16.06.2019 Finnmark
117 Klippedue (dom.: bydue) 30.03.2019 Mølen
118 Skogdue 20.03.2019 Mølen
119 Ringdue 05.03.2019 Ilene
120 Tyrkerdue 01.05.2019 Lista
121 Gjøk 19.05.2019 Stråholmen
122 Hubro 20.03.2019 Mølen
123 Kattugle 15.02.2019 Portør
124 Lappugle 07.05.2019 Støle
125 Haukugle 16.06.2019 Finnmark
126 Perleugle 16.06.2019 Finnmark
127 Hornugle 30.04.2019 Jomfruland
128 Jordugle 02.06.2019 Jomfruland
129 Nattravn 24.06.2019 Kroken
130 Tårnseiler 18.05.2019 Skarbo
131 Isfugl 15.02.2019 Portør
132 Vendehals 26.04.2019 Børsesjø
133 Dvergspett 16.06.2019 Finnmark
134 Hvitryggspett 14.03.2019 Fossing
135 Flaggspett 01.01.2019
136 Svartspett 13.01.2019 Farsjø
137 Grønnspett 03.01.2019 Mølen
138 Tårnfalk 04.04.2019 Valle
139 Aftenfalk 08.09.2019 Furustad
140 Dvergfalk 01.05.2019 Lista
141 Lerkefalk 13.05.2019 Gjennestad
142 Jaktfalk 16.06.2019 Finnmark
143 Vandrefalk 03.01.2019 Mølen
144 Tornskate 16.05.2019 Jomfruland
145 Varsler 06.04.2019 Gjennestad
146 Lavskrike 15.06.2019 Skrøytnes
147 Nøtteskrike 05.01.2019 Fossing
148 Skjære 01.01.2019
149 Kaie 15.02.2019 Portør
150 Kornkråke 19.03.2019 Jomfruland
151 Svartkråke 01.05.2019 Lista
152 Kråke 01.01.2019
153 Ravn 02.01.2019 Portør
154 Trelerke 26.03.2019 Portør
155 Sanglerke 15.02.2019 Portør
156 Fjellerke 03.01.2019 Mølen
157 Sandsvale 26.04.2019 Børsesjø
158 Låvesvale 19.04.2019 Portør
159 Taksvale 23.04.2019 Jomfruland
160 Løvmeis 30.03.2019 Mølen
161 Granmeis 19.08.2019 Kurdøla
162 Lappmeis 16.06.2019 Finnmark
163 Svartmeis 29.01.2019
164 Toppmeis 01.04.2019 Sannidal
165 Kjøttmeis 01.01.2019
166 Blåmeis 01.01.2019
167 Stjertmeis 23.03.2019 Valle
168 Spettmeis 01.01.2019
169 Trekryper 02.04.2019 Kurdøla
170 Gjerdesmett 13.01.2019 Farsjø
171 Fossekall 02.01.2019 Portør
172 Fuglekonge 28.03.2019 Sannidal
173 Løvsanger 25.04.2019 Farsjø
174 Gransanger 26.03.2019 Portør
175 Bøksanger 01.05.2019 Lista
176 Lappsanger 16.06.2019 Finnmark
177 Gulsanger 28.05.2019 Jomfruland
178 Sivsanger 15.08.2019 Jæren
179 Rørsanger 14.05.2019 Kalstad
180 Myrsanger 07.06.2019 Rogn
181 Munk 23.04.2019 Jomfruland
182 Hagesanger 10.05.2019 Kalstad
183 Tornsanger 16.05.2019 Jomfruland
184 Møller 01.05.2019 Lista
185 Gråfluesnapper 02.06.2019 Jomfruland
186 Rødstrupe 05.03.2019 Ilene
187 Nattergal 13.05.2019 Gjennestad
188 Blåstrupe 16.06.2019 Finnmark
189 Svarthvit fluesnapper 24.04.2019 Skarbo
190 Rødstjert 30.04.2019 Jomfruland
191 Buskskvett 25.04.2019 Farsjø
192 Steinskvett 30.03.2019 Mølen
193 Ringtrost 25.04.2019 Farsjø
194 Svarttrost 03.01.2019 Mølen
195 Gråtrost 03.01.2019 Mølen
196 Rødvingetrost 04.04.2019 Valle
197 Måltrost 20.03.2019 Mølen
198 Duetrost 03.04.2019 Kalstad
199 Stær 19.03.2019 Jomfruland
200 Jernspurv 24.03.2019 Jomfruland
201 Linerle 03.04.2019 Kalstad
202 Sitronerle 15.08.2019 Jæren
203 Gulerle 13.05.2019 Gjennestad
204 Vintererle 05.04.2019 Brødsjøvann
205 Trepiplerke 02.06.2019 Jomfruland
206 Heipiplerke 03.01.2019 Mølen
207 Lappiplerke 16.06.2019 Finnmark
208 Skjærpiplerke 03.01.2019 Mølen
209 Vannpiplerke 03.01.2019 Mølen
210 Sidensvans 15.02.2019 Portør
211 Lappspurv 15.04.2019 Mølen
212 Snøspurv 19.03.2019 Jomfruland
213 Gulspurv 02.01.2019 Portør
214 Dvergspurv 16.06.2019 Finnmark
215 Sivspurv 30.03.2019 Mølen
216 Bokfink 12.03.2019 Soppekilen
217 Bjørkefink 16.06.2019 Finnmark
218 Konglebit 16.06.2019 Finnmark
219 Rosenfink 23.05.2019 Reddal
220 Grønnfink 03.01.2019 Mølen
221 Furukorsnebb 22.04.2019 Drangedal
222 Grankorsnebb 15.08.2019 Jæren
223 Brunsisik 17.04.2019 fARSJØ
224 Gråsisik 01.01.2019
225 Polarsisik 16.06.2019 Finnmark
226 Grønnsisik 10.04.2019 Brødsjøvann
227 Bergirisk 30.03.2019 Mølen
228 Tornirisk 19.03.2019 Jomfruland
229 Stillits 22.03.2019 Soppekilen
230 Dompap 13.01.2019 Farsjø
231 Kjernebiter 02.04.2019 Kurdøla
232 Gråspurv 13.01.2019 Farsjø
233 Pilfink 01.01.2019

NSKF-arter er uthevet.