| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2019] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2019 for Steinar Sannes

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane 01.01.2019
2 Sangsvane 03.01.2019 Mølen
3 Kortnebbgås 24.03.2019 Jomfruland
4 Grågås 15.02.2019 Portør
5 Kanadagås 24.03.2019 Jomfruland
6 Hvitkinngås 24.03.2019 Jomfruland
7 Ringgås 01.05.2019 Lista
8 Gravand 05.03.2019 Ilene
9 Mandarinand 17.04.2019 fARSJØ
10 Brunnakke 17.04.2019 fARSJØ
11 Snadderand 26.04.2019 Børsesjø
12 Krikkand 30.03.2019 Mølen
13 Stokkand 02.01.2019 Portør
14 Knekkand 01.05.2019 Lista
15 Taffeland 06.04.2019 Borrevann
16 Toppand 03.01.2019 Gunneklevfjorden
17 Bergand 24.03.2019 Jomfruland
18 Ærfugl 02.01.2019 Portør
19 Praktærfugl 20.03.2019 Mølen
20 Havelle 02.01.2019 Portør
21 Svartand 02.01.2019 Portør
22 Sjøorre 02.01.2019 Portør
23 Kvinand 02.01.2019 Portør
24 Siland 02.01.2019 Portør
25 Laksand 03.01.2019 Gunneklevfjorden
26 Storfugl 07.05.2019 Støle
27 Orrfugl 22.04.2019 Drangedal
28 Gulnebblom 01.05.2019 Lista
29 Storlom 11.03.2019 Skarbo
30 Islom 01.05.2019 Lista
31 Smålom 02.01.2019 Portør
32 Dvergdykker 03.01.2019 Gunneklevfjorden
33 Gråstrupedykker 20.03.2019 Mølen
34 Toppdykker 01.05.2019 Lista
35 Horndykker 19.03.2019 Jomfruland
36 Havsule 15.02.2019 Portør
37 Storskarv 03.01.2019 Mølen
38 Toppskarv 03.01.2019 Mølen
39 Gråhegre 03.01.2019 Mølen
40 Fiskeørn 26.04.2019 Børsesjø
41 Sivhauk 06.04.2019 Borrevann
42 Enghauk 01.05.2019 Lista
43 Spurvehauk 13.01.2019 Farsjø
44 Hønsehauk 01.04.2019 Sannidal
45 Havørn 12.01.2019 Skarbo
46 Fjellvåk 09.04.2019 Børsesjø
47 Musvåk 12.03.2019 Soppekilen
48 Vannrikse 20.04.2019 Kalstad
49 Myrrikse 26.04.2019 Børsesjø
50 Sivhøne 03.01.2019 Gunneklevfjorden
51 Sothøne 03.01.2019 Gunneklevfjorden
52 Trane 06.04.2019 Borrevann
53 Vipe 15.02.2019 Portør
54 Heilo 30.03.2019 Mølen
55 Sandlo 19.03.2019 Jomfruland
56 Dverglo 09.04.2019 Pasa
57 Hvitbrystlo 01.05.2019 Lista
58 Tjeld 11.03.2019 Skarbo
59 Enkeltbekkasin 30.03.2019 Mølen
60 Lappspove 30.03.2019 Jomfruland
61 Småspove 30.04.2019 Jomfruland
62 Storspove 30.03.2019 Mølen
63 Rødstilk 01.05.2019 Lista
64 Gluttsnipe 03.01.2019 Mølen
65 Skogsnipe 13.04.2019 Hafredal
66 Grønnstilk 13.05.2019 Gjennestad
67 Strandsnipe 30.04.2019 Jomfruland
68 Temmincksnipe 16.05.2019 Jomfruland
69 Myrsnipe 20.03.2019 Mølen
70 Fjæreplytt 16.03.2019 Valle
71 Brushane 26.04.2019 Børsesjø
72 Rugde 19.04.2019 Portør
73 Krykkje 15.02.2019 Portør
74 Hettemåke 19.03.2019 Jomfruland
75 Fiskemåke 15.02.2019 Portør
76 Gråmåke 01.01.2019
77 Kaspimåke 01.05.2019 Lista
78 Sildemåke 06.04.2019 Borrevann
79 Svartbak 15.02.2019 Portør
80 Makrellterne 23.04.2019 Jomfruland
81 Rødnebbterne 01.05.2019 Lista
82 Storjo 01.05.2019 Lista
83 Lomvi 15.02.2019 Portør
84 Alke 03.01.2019 Mølen
85 Teist 19.03.2019 Jomfruland
86 Klippedue (dom.: bydue) 30.03.2019 Mølen
87 Skogdue 20.03.2019 Mølen
88 Ringdue 05.03.2019 Ilene
89 Tyrkerdue 01.05.2019 Lista
90 Gjøk 19.05.2019 Stråholmen
91 Hubro 20.03.2019 Mølen
92 Kattugle 15.02.2019 Portør
93 Lappugle 07.05.2019 Støle
94 Hornugle 30.04.2019 Jomfruland
95 Tårnseiler 18.05.2019 Skarbo
96 Isfugl 15.02.2019 Portør
97 Vendehals 26.04.2019 Børsesjø
98 Hvitryggspett 14.03.2019 Fossing
99 Flaggspett 01.01.2019
100 Svartspett 13.01.2019 Farsjø
101 Grønnspett 03.01.2019 Mølen
102 Tårnfalk 04.04.2019 Valle
103 Dvergfalk 01.05.2019 Lista
104 Lerkefalk 13.05.2019 Gjennestad
105 Vandrefalk 03.01.2019 Mølen
106 Tornskate 16.05.2019 Jomfruland
107 Varsler 06.04.2019 Gjennestad
108 Nøtteskrike 05.01.2019 Fossing
109 Skjære 01.01.2019
110 Kaie 15.02.2019 Portør
111 Kornkråke 19.03.2019 Jomfruland
112 Svartkråke 01.05.2019 Lista
113 Kråke 01.01.2019
114 Ravn 02.01.2019 Portør
115 Trelerke 26.03.2019 Portør
116 Sanglerke 15.02.2019 Portør
117 Fjellerke 03.01.2019 Mølen
118 Sandsvale 26.04.2019 Børsesjø
119 Låvesvale 19.04.2019 Portør
120 Taksvale 23.04.2019 Jomfruland
121 Løvmeis 30.03.2019 Mølen
122 Svartmeis 29.01.2019
123 Toppmeis 01.04.2019 Sannidal
124 Kjøttmeis 01.01.2019
125 Blåmeis 01.01.2019
126 Stjertmeis 23.03.2019 Valle
127 Spettmeis 01.01.2019
128 Trekryper 02.04.2019 Kurdøla
129 Gjerdesmett 13.01.2019 Farsjø
130 Fossekall 02.01.2019 Portør
131 Fuglekonge 28.03.2019 Sannidal
132 Løvsanger 25.04.2019 Farsjø
133 Gransanger 26.03.2019 Portør
134 Bøksanger 01.05.2019 Lista
135 Rørsanger 14.05.2019 Kalstad
136 Munk 23.04.2019 Jomfruland
137 Hagesanger 10.05.2019 Kalstad
138 Tornsanger 16.05.2019 Jomfruland
139 Møller 01.05.2019 Lista
140 Rødstrupe 05.03.2019 Ilene
141 Nattergal 13.05.2019 Gjennestad
142 Svarthvit fluesnapper 24.04.2019 Skarbo
143 Rødstjert 30.04.2019 Jomfruland
144 Buskskvett 25.04.2019 Farsjø
145 Steinskvett 30.03.2019 Mølen
146 Ringtrost 25.04.2019 Farsjø
147 Svarttrost 03.01.2019 Mølen
148 Gråtrost 03.01.2019 Mølen
149 Rødvingetrost 04.04.2019 Valle
150 Måltrost 20.03.2019 Mølen
151 Duetrost 03.04.2019 Kalstad
152 Stær 19.03.2019 Jomfruland
153 Jernspurv 24.03.2019 Jomfruland
154 Linerle 03.04.2019 Kalstad
155 Gulerle 13.05.2019 Gjennestad
156 Vintererle 05.04.2019 Brødsjøvann
157 Heipiplerke 03.01.2019 Mølen
158 Skjærpiplerke 03.01.2019 Mølen
159 Vannpiplerke 03.01.2019 Mølen
160 Sidensvans 15.02.2019 Portør
161 Lappspurv 15.04.2019 Mølen
162 Snøspurv 19.03.2019 Jomfruland
163 Gulspurv 02.01.2019 Portør
164 Sivspurv 30.03.2019 Mølen
165 Bokfink 12.03.2019 Soppekilen
166 Grønnfink 03.01.2019 Mølen
167 Furukorsnebb 22.04.2019 Drangedal
168 Brunsisik 17.04.2019 fARSJØ
169 Gråsisik 01.01.2019
170 Grønnsisik 10.04.2019 Brødsjøvann
171 Bergirisk 30.03.2019 Mølen
172 Tornirisk 19.03.2019 Jomfruland
173 Stillits 22.03.2019 Soppekilen
174 Dompap 13.01.2019 Farsjø
175 Kjernebiter 02.04.2019 Kurdøla
176 Gråspurv 13.01.2019 Farsjø
177 Pilfink 01.01.2019

NSKF-arter er uthevet.