| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2019] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2019 for Steinar Sannes

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane 01.01.2019
2 Sangsvane 03.01.2019 Mølen
3 Grågås 15.02.2019 Portør
4 Gravand 05.03.2019 Ilene
5 Stokkand 02.01.2019 Portør
6 Toppand 03.01.2019 Gunneklevfjorden
7 Ærfugl 02.01.2019 Portør
8 Praktærfugl 20.03.2019 Mølen
9 Havelle 02.01.2019 Portør
10 Svartand 02.01.2019 Portør
11 Sjøorre 02.01.2019 Portør
12 Kvinand 02.01.2019 Portør
13 Siland 02.01.2019 Portør
14 Laksand 03.01.2019 Gunneklevfjorden
15 Storlom 11.03.2019 Skarbo
16 Smålom 02.01.2019 Portør
17 Dvergdykker 03.01.2019 Gunneklevfjorden
18 Gråstrupedykker 20.03.2019 Mølen
19 Horndykker 19.03.2019 Jomfruland
20 Havsule 15.02.2019 Portør
21 Storskarv 03.01.2019 Mølen
22 Toppskarv 03.01.2019 Mølen
23 Gråhegre 03.01.2019 Mølen
24 Spurvehauk 13.01.2019 Farsjø
25 Havørn 12.01.2019 Skarbo
26 Musvåk 12.03.2019 Soppekilen
27 Sivhøne 03.01.2019 Gunneklevfjorden
28 Sothøne 03.01.2019 Gunneklevfjorden
29 Vipe 15.02.2019 Portør
30 Sandlo 19.03.2019 Jomfruland
31 Tjeld 11.03.2019 Skarbo
32 Gluttsnipe 03.01.2019 Mølen
33 Myrsnipe 20.03.2019 Mølen
34 Fjæreplytt 16.03.2019 Valle
35 Krykkje 15.02.2019 Portør
36 Hettemåke 19.03.2019 Jomfruland
37 Fiskemåke 15.02.2019 Portør
38 Gråmåke 01.01.2019
39 Svartbak 15.02.2019 Portør
40 Lomvi 15.02.2019 Portør
41 Alke 03.01.2019 Mølen
42 Teist 19.03.2019 Jomfruland
43 Skogdue 20.03.2019 Mølen
44 Ringdue 05.03.2019 Ilene
45 Hubro 20.03.2019 Mølen
46 Kattugle 15.02.2019 Portør
47 Isfugl 15.02.2019 Portør
48 Hvitryggspett 14.03.2019 Fossing
49 Flaggspett 01.01.2019
50 Svartspett 13.01.2019 Farsjø
51 Grønnspett 03.01.2019 Mølen
52 Vandrefalk 03.01.2019 Mølen
53 Nøtteskrike 05.01.2019 Fossing
54 Skjære 01.01.2019
55 Kaie 15.02.2019 Portør
56 Kornkråke 19.03.2019 Jomfruland
57 Kråke 01.01.2019
58 Ravn 02.01.2019 Portør
59 Sanglerke 15.02.2019 Portør
60 Fjellerke 03.01.2019 Mølen
61 Svartmeis 29.01.2019
62 Kjøttmeis 01.01.2019
63 Blåmeis 01.01.2019
64 Stjertmeis 23.03.2019 Valle
65 Spettmeis 01.01.2019
66 Gjerdesmett 13.01.2019 Farsjø
67 Fossekall 02.01.2019 Portør
68 Rødstrupe 05.03.2019 Ilene
69 Svarttrost 03.01.2019 Mølen
70 Gråtrost 03.01.2019 Mølen
71 Måltrost 20.03.2019 Mølen
72 Stær 19.03.2019 Jomfruland
73 Heipiplerke 03.01.2019 Mølen
74 Skjærpiplerke 03.01.2019 Mølen
75 Vannpiplerke 03.01.2019 Mølen
76 Sidensvans 15.02.2019 Portør
77 Snøspurv 19.03.2019 Jomfruland
78 Gulspurv 02.01.2019 Portør
79 Bokfink 12.03.2019 Soppekilen
80 Grønnfink 03.01.2019 Mølen
81 Gråsisik 01.01.2019
82 Tornirisk 19.03.2019 Jomfruland
83 Stillits 22.03.2019 Soppekilen
84 Dompap 13.01.2019 Farsjø
85 Gråspurv 13.01.2019 Farsjø
86 Pilfink 01.01.2019

NSKF-arter er uthevet.