| forside | forening | Bird Alarm | årbok |
Brukernavn:
Registrer deg som ny bruker her | Glemt passord? Passord:

Årslister fra tidligere år:

[Oversikt] [Norgeskryss] [Siste NSKF-kryss] [Edelkryss] [Årskryss 2019] [VP-kryss] [Krysseregler]

Årsliste 2019 for Steinar Sannes

#ArtDatoSted
1 Knoppsvane 01.01.2019
2 Sangsvane 03.01.2019 Mølen
3 Sædgås 16.06.2019 Finnmark
4 Kortnebbgås 24.03.2019 Jomfruland
5 Tundragås 15.06.2019 Skrøytnes
6 Grågås 15.02.2019 Portør
7 Kanadagås 24.03.2019 Jomfruland
8 Hvitkinngås 24.03.2019 Jomfruland
9 Ringgås 01.05.2019 Lista
10 Gravand 05.03.2019 Ilene
11 Mandarinand 17.04.2019 fARSJØ
12 Brunnakke 17.04.2019 fARSJØ
13 Snadderand 26.04.2019 Børsesjø
14 Krikkand 30.03.2019 Mølen
15 Stokkand 02.01.2019 Portør
16 Stjertand 16.06.2019 Finnmark
17 Knekkand 01.05.2019 Lista
18 Skjeand 16.06.2019 Finnmark
19 Taffeland 06.04.2019 Borrevann
20 Toppand 03.01.2019 Gunneklevfjorden
21 Bergand 24.03.2019 Jomfruland
22 Ærfugl 02.01.2019 Portør
23 Praktærfugl 20.03.2019 Mølen
24 Havelle 02.01.2019 Portør
25 Svartand 02.01.2019 Portør
26 Sjøorre 02.01.2019 Portør
27 Kvinand 02.01.2019 Portør
28 Lappfiskand 16.06.2019 Finnmark
29 Siland 02.01.2019 Portør
30 Laksand 03.01.2019 Gunneklevfjorden
31 Lirype 15.06.2019 Skrøytnes
32 Storfugl 07.05.2019 Støle
33 Orrfugl 22.04.2019 Drangedal
34 Gulnebblom 01.05.2019 Lista
35 Storlom 11.03.2019 Skarbo
36 Islom 01.05.2019 Lista
37 Smålom 02.01.2019 Portør
38 Dvergdykker 03.01.2019 Gunneklevfjorden
39 Gråstrupedykker 20.03.2019 Mølen
40 Toppdykker 01.05.2019 Lista
41 Horndykker 19.03.2019 Jomfruland
42 Havhest 16.06.2019 Finnmark
43 Havsule 15.02.2019 Portør
44 Storskarv 03.01.2019 Mølen
45 Toppskarv 03.01.2019 Mølen
46 Gråhegre 03.01.2019 Mølen
47 Fiskeørn 26.04.2019 Børsesjø
48 Vepsevåk 02.06.2019 Jomfruland
49 Kongeørn 16.06.2019 Finnmark
50 Sivhauk 06.04.2019 Borrevann
51 Enghauk 01.05.2019 Lista
52 Spurvehauk 13.01.2019 Farsjø
53 Hønsehauk 01.04.2019 Sannidal
54 Havørn 12.01.2019 Skarbo
55 Fjellvåk 09.04.2019 Børsesjø
56 Musvåk 12.03.2019 Soppekilen
57 Vannrikse 20.04.2019 Kalstad
58 Åkerrikse 04.06.2019 Doktorstykket
59 Myrrikse 26.04.2019 Børsesjø
60 Sivhøne 03.01.2019 Gunneklevfjorden
61 Sothøne 03.01.2019 Gunneklevfjorden
62 Trane 06.04.2019 Borrevann
63 Vipe 15.02.2019 Portør
64 Heilo 30.03.2019 Mølen
65 Sandlo 19.03.2019 Jomfruland
66 Dverglo 09.04.2019 Pasa
67 Hvitbrystlo 01.05.2019 Lista
68 Boltit 16.06.2019 Finnmark
69 Tjeld 11.03.2019 Skarbo
70 Enkeltbekkasin 30.03.2019 Mølen
71 Lappspove 30.03.2019 Jomfruland
72 Småspove 30.04.2019 Jomfruland
73 Storspove 30.03.2019 Mølen
74 Sotsnipe 16.06.2019 Finnmark
75 Rødstilk 01.05.2019 Lista
76 Gluttsnipe 03.01.2019 Mølen
77 Skogsnipe 13.04.2019 Hafredal
78 Grønnstilk 13.05.2019 Gjennestad
79 Strandsnipe 30.04.2019 Jomfruland
80 Steinvender 02.06.2019 Jomfruland
81 Dvergsnipe 16.06.2019 Finnmark
82 Temmincksnipe 16.05.2019 Jomfruland
83 Myrsnipe 20.03.2019 Mølen
84 Fjæreplytt 16.03.2019 Valle
85 Fjellmyrløper 02.06.2019 Jomfruland
86 Brushane 26.04.2019 Børsesjø
87 Svømmesnipe 16.06.2019 Finnmark
88 Rugde 19.04.2019 Portør
89 Krykkje 15.02.2019 Portør
90 Hettemåke 19.03.2019 Jomfruland
91 Dvergmåke 16.06.2019 Finnmark
92 Fiskemåke 15.02.2019 Portør
93 Gråmåke 01.01.2019
94 Kaspimåke 01.05.2019 Lista
95 Sildemåke 06.04.2019 Borrevann
96 Polarmåke 16.06.2019 Finnmark
97 Svartbak 15.02.2019 Portør
98 Makrellterne 23.04.2019 Jomfruland
99 Rødnebbterne 01.05.2019 Lista
100 Storjo 01.05.2019 Lista
101 Tyvjo 16.06.2019 Finnmark
102 Fjelljo 16.06.2019 Finnmark
103 Lomvi 15.02.2019 Portør
104 Alke 03.01.2019 Mølen
105 Teist 19.03.2019 Jomfruland
106 Lunde 16.06.2019 Finnmark
107 Klippedue (dom.: bydue) 30.03.2019 Mølen
108 Skogdue 20.03.2019 Mølen
109 Ringdue 05.03.2019 Ilene
110 Tyrkerdue 01.05.2019 Lista
111 Gjøk 19.05.2019 Stråholmen
112 Hubro 20.03.2019 Mølen
113 Kattugle 15.02.2019 Portør
114 Lappugle 07.05.2019 Støle
115 Haukugle 16.06.2019 Finnmark
116 Perleugle 16.06.2019 Finnmark
117 Hornugle 30.04.2019 Jomfruland
118 Jordugle 02.06.2019 Jomfruland
119 Nattravn 24.06.2019 Kroken
120 Tårnseiler 18.05.2019 Skarbo
121 Isfugl 15.02.2019 Portør
122 Vendehals 26.04.2019 Børsesjø
123 Dvergspett 16.06.2019 Finnmark
124 Hvitryggspett 14.03.2019 Fossing
125 Flaggspett 01.01.2019
126 Svartspett 13.01.2019 Farsjø
127 Grønnspett 03.01.2019 Mølen
128 Tårnfalk 04.04.2019 Valle
129 Dvergfalk 01.05.2019 Lista
130 Lerkefalk 13.05.2019 Gjennestad
131 Jaktfalk 16.06.2019 Finnmark
132 Vandrefalk 03.01.2019 Mølen
133 Tornskate 16.05.2019 Jomfruland
134 Varsler 06.04.2019 Gjennestad
135 Lavskrike 15.06.2019 Skrøytnes
136 Nøtteskrike 05.01.2019 Fossing
137 Skjære 01.01.2019
138 Kaie 15.02.2019 Portør
139 Kornkråke 19.03.2019 Jomfruland
140 Svartkråke 01.05.2019 Lista
141 Kråke 01.01.2019
142 Ravn 02.01.2019 Portør
143 Trelerke 26.03.2019 Portør
144 Sanglerke 15.02.2019 Portør
145 Fjellerke 03.01.2019 Mølen
146 Sandsvale 26.04.2019 Børsesjø
147 Låvesvale 19.04.2019 Portør
148 Taksvale 23.04.2019 Jomfruland
149 Løvmeis 30.03.2019 Mølen
150 Lappmeis 16.06.2019 Finnmark
151 Svartmeis 29.01.2019
152 Toppmeis 01.04.2019 Sannidal
153 Kjøttmeis 01.01.2019
154 Blåmeis 01.01.2019
155 Stjertmeis 23.03.2019 Valle
156 Spettmeis 01.01.2019
157 Trekryper 02.04.2019 Kurdøla
158 Gjerdesmett 13.01.2019 Farsjø
159 Fossekall 02.01.2019 Portør
160 Fuglekonge 28.03.2019 Sannidal
161 Løvsanger 25.04.2019 Farsjø
162 Gransanger 26.03.2019 Portør
163 Bøksanger 01.05.2019 Lista
164 Lappsanger 16.06.2019 Finnmark
165 Gulsanger 28.05.2019 Jomfruland
166 Rørsanger 14.05.2019 Kalstad
167 Myrsanger 07.06.2019 Rogn
168 Munk 23.04.2019 Jomfruland
169 Hagesanger 10.05.2019 Kalstad
170 Tornsanger 16.05.2019 Jomfruland
171 Møller 01.05.2019 Lista
172 Gråfluesnapper 02.06.2019 Jomfruland
173 Rødstrupe 05.03.2019 Ilene
174 Nattergal 13.05.2019 Gjennestad
175 Blåstrupe 16.06.2019 Finnmark
176 Svarthvit fluesnapper 24.04.2019 Skarbo
177 Rødstjert 30.04.2019 Jomfruland
178 Buskskvett 25.04.2019 Farsjø
179 Steinskvett 30.03.2019 Mølen
180 Ringtrost 25.04.2019 Farsjø
181 Svarttrost 03.01.2019 Mølen
182 Gråtrost 03.01.2019 Mølen
183 Rødvingetrost 04.04.2019 Valle
184 Måltrost 20.03.2019 Mølen
185 Duetrost 03.04.2019 Kalstad
186 Stær 19.03.2019 Jomfruland
187 Jernspurv 24.03.2019 Jomfruland
188 Linerle 03.04.2019 Kalstad
189 Gulerle 13.05.2019 Gjennestad
190 Vintererle 05.04.2019 Brødsjøvann
191 Trepiplerke 02.06.2019 Jomfruland
192 Heipiplerke 03.01.2019 Mølen
193 Lappiplerke 16.06.2019 Finnmark
194 Skjærpiplerke 03.01.2019 Mølen
195 Vannpiplerke 03.01.2019 Mølen
196 Sidensvans 15.02.2019 Portør
197 Lappspurv 15.04.2019 Mølen
198 Snøspurv 19.03.2019 Jomfruland
199 Gulspurv 02.01.2019 Portør
200 Dvergspurv 16.06.2019 Finnmark
201 Sivspurv 30.03.2019 Mølen
202 Bokfink 12.03.2019 Soppekilen
203 Bjørkefink 16.06.2019 Finnmark
204 Konglebit 16.06.2019 Finnmark
205 Rosenfink 23.05.2019 Reddal
206 Grønnfink 03.01.2019 Mølen
207 Furukorsnebb 22.04.2019 Drangedal
208 Brunsisik 17.04.2019 fARSJØ
209 Gråsisik 01.01.2019
210 Polarsisik 16.06.2019 Finnmark
211 Grønnsisik 10.04.2019 Brødsjøvann
212 Bergirisk 30.03.2019 Mølen
213 Tornirisk 19.03.2019 Jomfruland
214 Stillits 22.03.2019 Soppekilen
215 Dompap 13.01.2019 Farsjø
216 Kjernebiter 02.04.2019 Kurdøla
217 Gråspurv 13.01.2019 Farsjø
218 Pilfink 01.01.2019

NSKF-arter er uthevet.